Przedawnienie w czasie egzekucji z nieruchomości. Możliwe?

Kodeks Postępowania Cywilnego
Kodeks Postępowania Cywilnego - fot. wipler.pl

W życiu nie należy podążać utartymi szlakami. Warto poszukiwać własnych rozwiązań, które często okazują się lepsze niż te, które są proponowane przez innych. Dodatkowo satysfakcja, która płynie z podejmowania własnych i przemyślanych działań powoduje, że zyskujemy na pewności siebie. Dlatego też w naszej praktyce nie kierujemy się wyłącznie już istniejącymi rozwiązaniami, ale jesteśmy otwarci na nowe, kreowane przez nas samych rozwiązania. Dzięki naszemu podejściu możemy spojrzeć na każdą sprawę indywidualnie i odszukać rozwiązanie, które będzie najlepszym wyjściem.

Biorąc pod uwagę nasze podejście pokażemy naszym Czytelnikom, że możliwe jest zniknięcie problemu związanego z długiem w czasie jego egzekucji, bez jego spłacenia.

Historia ta związane jest z naszym klientem, którym był starszy rolnik, któremu dla celów artykułu nadajmy imię Tadeusz. Klient ten zdecydował się na zaciągnięcie kredytu w kwocie 80 000 zł z dotacją z ARMIR w Banku PKO BP. Ze względu na kłopoty w rolnictwie, które dotknęły naszego bohatera opowieści, doszło do zaprzestania spłaty tego zobowiązania. Efektem takiej sytuacji było wystawienie przez Bank BTE oraz rozpoczęcie egzekucji komorniczej, która prowadzona miała być również do nieruchomości. Poniżej obwieszczenie o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości
Obwieszczenie o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Nadmienić należy, że nasz klient posiadał poręczyciela, którym jego sąsiad Pan Karol. Poręczyciel również posiadał niespłacony kredyt w tym samym banku, który został zaciągnięty na podobną kwotę. Co więcej, poręczycielem kredytu Pana Karola był Pan Tadeusz. Takie praktyki na wsiach są uznawane za normalne, a dodatkowo bank akceptuje takie działania.

Samo wszczęcie egzekucji miało miejsce w 2011 roku i trwała ona do niedawna. Zarówno w przypadku Pana Tadeusza, jak i Pana Karola doszło do zaprzestania wspomnianych egzekucji, której już nigdy nie będzie. Co jest tego powodem? Doszło do przedawnienia się długu w czasie trwania egzekucji. Kwota długu wynosiła w przypadku tych dwóch Panów po około 100 000 zł, co widać z poniższego dokumentu.

Stan sprawy - potwierdzenie salda zadłużenia
Stan sprawy – potwierdzenie salda zadłużenia

Wydawać się może, że ta sytuacja jest nieprawdopodobna, bo zgodnie z art. 123 Kodeksu cywilnego powinno być nieco inaczej. Artykuł ten mówi, że:

Art. 123 [Przerwanie]

§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji.

Zapisy zawarte w przytoczony artykule jasno określają, kiedy dochodzi do przerwania przedawnienia. W związku z tym stwierdzić należy, że podczas trwania egzekucji komorniczej dochodzi do zawieszenia biegu przedawnienia. Wszystkie osoby zajmujące się zawodowa kwestiami prawnymi stwierdzą tak samo.

Istotne jest, że w odniesieniu do BTE posiadającego klauzulę wykonalności termin przedawnienia to 3 lata. Czas ten jest liczony od dnia, w którym doszło do nadania klauzuli wykonalności na BTE. Po dokonaniu umorzenia egzekucji, która jest bezskuteczna czas ten biegnie na nowo. Jednakże chęć poszukiwania najlepszych rozwiązań dla spraw przez nas prowadzonych pozwoliła na wypracowanie określonego rozwiązania, dzięki któremu możliwe jest niweczenie skutków przerwania oraz zawieszenia biegu przedawnienia w czasie egzekucji.

W związku z tym możemy stwierdzić, że egzekucja komornicza nie powoduje każdorazowo przerwania biegu przedawnienia. Poniżej zamieszczamy dokumenty, które będą pomocne w zrozumieniu wyjaśnienia tego stwierdzenia.

Postanowienie o umorzeniu egzekucji na podstawie art. 823 k.p.c. – Pan Tadeusz
Postanowienie o umorzeniu egzekucji na podstawie art. 823 k.p.c. – Pan Tadeusz
Postanowienie o umorzeniu egzekucji na podstawie art. 823 k.p.c. – Pan Karol
Postanowienie o umorzeniu egzekucji na podstawie art. 823 k.p.c. – Pan Karol

Zarówno w jednej jak i drugiej sprawie egzekucja została wszczęta w 2011 roku, a do umorzenia postępowań doszło w 2015 roku. Komornik oparła się w swoich postanowienia o treść zawarta w art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego, który mówi o tym, że:

Art. 823 [Umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa]

Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania – od ustania przyczyny zawieszenia.

Jednakże zauważyć należy, że jeśli doszło do umorzenia postępowania przez komornika w konkretnym dniu, to nie jest tak, że od tego dnia ma miejsce rozpoczęcie nowego biegu przedawnienia. Tego rodzaju umorzenia egzekucyjne posiadają skutek ex lege. Mówiąc prościej chodzi o to, że skutek ten sprowadza się do tego, że egzekucja tak jakby nigdy nie została wszczęta. Podstawą do tego jest art. 182 § 2 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. W związku z tym w wyniku złożenia wniosku przez Bank PKO BP o wszczęcie egzekucji i ich prowadzeniu nie spowodowało tego, że doszło do przerwania biegu przedawnienia.

Dyskusja na temat tego artykułu na naszym Facebooku

Niektórzy z Was mogą się zastanawiać co w takim razie stało się z długiem w banku? Odpowiedź brzmi: przedawniły się. Taka sytuacja może nie stanowić szczytu marzeń wszystkich, bo dług, który się przedawnił istnieje, ale nie jest możliwe jego dochodzenie przez komornika.

Jednakże wielu dłużników jest wstanie zaakceptować taką sytuację, bo nie są dla nich zbyt ważne wpisy w rejestrze BIK czy KRD. W większości przypadków osoby, których dotyczyły takie sytuacje nie są skłonne do zaciągania kredytów już nigdy. Dzięki naszemu kroczeniu własnymi ścieżkami i niepodążaniu utartych schematami nasi klienci, Pan Tadeusz i Pan Karol, nie stracili dachu nad głową.

Sytuacje, takie jak w opisanej historii, nie mają miejsca zbyt często, co wynika z tego, że wierzyciele raczej dbają o własne sprawy. Jednak warto zawsze szukać innych rozwiązań niż te, które są stosowane przez większość.

92 comments

 1. Witam mam pytanie dług jest przedawniony a dostałam zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego oraz nakaz zapłaty z sądu w postępowaniu upominawczym co mogę zrobić jeśli dług jest przedawniony ponad 15 lat

  1. Może być przedawniony, ale jest także zasądzony nakazem zapłaty zatem w tym momencie nie ma to znaczenia. Należy zbadać czy NZ został prawidłowo doręczony, jeżeli nie – działać. Jeżeli tak, to jest za późno na podnoszenie zarzutów.

 2. Witam… mam problem i pytania ponieważ nie wiem kogo mam się poradzić, jeśli mogę prosić o chociaż małą podpowiedź, a nie mam za dużo czasu bo nie jestem pewna czy jest sens pisać zażalenie od klauzuli wykonalności…
  A więc dostałam wczoraj pismo od komornika “zawiadomienie o wszczęciu egzekucji” i nadanie klauzuli wykonalności z dn. 13.06.2017… i teraz tak… wierzycielem pierwotnie był bank BNP Paribas który z dokumentów w dn.15.05.2012 wydał nakaz zapłaty w post.upominawczym następnie z klauzulą wykonalności 27.08.2012r. nie został on zaskarżony, potem dług wykupiła dn 30.11.2015r firma windykacyjna ALTUS fundusz niestandaryzowany itd… od wydania pierwszej klauzuli banku, nie dokonywałam żadnej wpłaty i nie wchodziłam w żadne ugody a także nie było do tej pory żadnej egzekucji komorniczej, dopiero wczoraj dostałam dokument o nadaniu kl.wykonalności z datą 13.09.2017…
  I nie wiem czy te informacje wystarczą do wstępnej oceny tego co w ogóle mogę zrobić w tej sprawie… 1 pyt. proszę mi powiedzieć co oznacza przedawnienie 3-letnie długu dot. działalności gospodarczej?? wyczytałam wiele informacji na ten temat od specjalistów wypowiadających się na forach że takie przedawnienia dotyczą właśnie banków, które udzielają pożyczek a są podmiotem gospodarczym i że dług czyli kredyt przedawnia się po 3latach a nie 10l….
  2cpyt. wyczytałam że przejmowanie czyli kupowanie wierzytelności od pierwotnego wierzyciela przez firmy windyk. jest bezprawne i niedozwolone gdyż dochodzi do przekazania moich danych osobowych bez zgody konsumenta…. art…
  3pyt. czy sensem jest wniesienie powództwa egzekucyjnego w oparciu o art.840 &1pkt 2 KPC ect przeciw wierzycielowi – firmie windyk.??? i jakie ewentualnie mogę mieć podstawy do tego? czy to co powyżej jest podstawą? przedawnienie, ochrona danych a także sprzeciw co do kwoty jaką mi przedstawiono do zapłaty…. nie wiem co byłoby skuteczne? zażalenie od klauzuli wykonalności?

  Proszę o jakiekolwiek informacje…
  poza tym proszę mi powiedzieć czy firma windyk. może wydać klauzulę wyklonaln. na podstawie nakazu zapłaty wydanego pierwotnie przez bank w 2012roku?

  Przepraszam ale jest b.późno i już nawet nie myślę 🙂
  proszę o odp. na pewno czegoś się dowiem bo nie mam wystarczającej wiedzy żeby ocenić to właściwie i co mam najlepiej zrobić… pozdr.

  1. Zażalenie na klauzulę nic ni da, ponieważ nawet jeżeli znajdzie się przesłanka do jej uchylenia, to za chwilę mogą złożyć wniosek ponownie i sąd ponownie nada klauzulę.
   Jedyna szansa to uchylenie pierwotnie wydane NZ. Jeżeli mamy NZ to PP nic nie da. Pytanie, czy NZ odebrała Pani osobiście? Jeżeli tak to nie da się absolutnie nic zrobić, jeżeli nie – można złożyć wniosek o prawidłowe doręczenie NZ , przedstawić dowody że mieszkała Pani pod innym adresem niż tym gdzie nastąpiło doręczenei pozwu i NZ. Ale aby to zrobić trzeba mieć najpierw akta NZ aby wiedzieć dokładnie jaka była sytuacja, adresy, czy i kto odebrał dokumenty itd itd….

 3. Proponuję sprawdzić jak te sprawy są załatwiane np. w Anglii. Firmę jak ktoś “przewiózł” i zbankrutowała – owszem traci wszystko, ale w ciągu 1 roku zaczyna nowe życie od zera. W tym chlewie polskim trwa to nawet 1000 lat i więcej.

 4. Uwaga! W przypadku przedawniania długów nie liczy się termin NAKAZU ZAPATY jaki wydał sąd tylko KLAUZULA WYKONALNOŚCI, która przerywa bieg tego przedawnienia. W takim przypadku bieg przedawnienia toczy się na nowo.

 5. Mam teoretycznie bardzo proste pytanie. Aktualna sytuację podałem poniżej. Komornik zajmuje trzy nieruchomości w 1999 r. Wyroki z nakazów zapłaty z roku 1997, 1998 i 1999. One były własnością dłużnika z tyt. wieczystej dzierżawy od Urzędu Miasta i Gminy, czyli Skarb Państwa. Trzyma je ponad 10 lat i nie udaje mu się ich sprzedać. Dłużnik z kolei nie może ich sprzedań a nawet oddać za darmo, bowiem są one w windykacji komorniczej. Pytanie jest proste – ile czasu może komornik windykować zajętą nieruchomość? Przecież tym sposobem można sprzedawać teoretycznie nawet ponad 100 lat. Dług cały czas wówczas będzie windykowany i nie przerywa to egzekucji? Przecież z logicznego punktu widzenia i nawet prawnego są to “jaja jak berety”. Pozdrawiam Jurek.

  1. Na szczęście nie jest to możliwe. Po 2 nieskutecznych licytacjach egzekucja z nieruchomości musi zostać umorzona, kolejną można rozpocząć najwcześniej za pół roku.
   Można także swobodnie rozporządzać nieruchomością tj sprzedawać/darować nawet gdy trwa egzekucja z nieruchomości. Prawdopodobnie da się wyciągnąć te nieruchomości spod egzekucji i zabezpieczyć tak, aby nie mogły zostać ponownie zajęte. Prosze o kontakt przez formularz w dziale KONTAKT.

   1. Tu mamy zupełnie inną sytuację. Nieruchomości kompletnie nie były mi potrzebne wobec bankructwa firmy. Komornik faktycznie umorzył postepowanie egzekucyjne, ale trzy nieruchomości w dalszym ciągu trzymał. Zajął je w 1999 r. Umorzył w 2003 r i dalej je trzymał i windykował. Z tego powodu nawet nie można było je oddać za darmo gminie. Prawnicy z gminy nie wiedzieli co z tym fantem zrobić. Temat mój jest bardzo ciekawy, można powiedzieć niespotykany. Sąd zamknął w końcu temat, ale dopiero w roku 2009 r. nakazując komornikowi umorzenie z mocy prawa postepowanie egzekucyjne. Zachodzi pytanie jak ocenić z punktu widzenia prawa okres od 2003 do 2009 r. Czy biegła windykacja długów czy nie? Jak sąd umorzył gmina grunty przejęła ugodą sądową. Pozdrawiam Jurek

    1. Egzekucja umorzona została zatem w 2009r. To że powinna zostać umorzona nie oznacza, że została, zatem egzekucja formalnie trwała 6 lat choć nie powinna. Nie można stwierdzić wstecznego umorzenia przypadającego np. na rok 2004.

   2. Jeżeli dobrze zrozumiałem odpowiedź windykacja długów w praktyce może faktycznie trwać nawet 100 lat. Komornik umorzy postępowanie. Po paru latach na wniosek wierzyciela ponownie zostanie uruchomiona egzekucja i trwa kolejne 10 lat itd. (…) Wynika z tego, że instytucja przedawnienia do art. 117 i 118 Kc (roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, termin ten wynosi 10 lat) faktycznie nie istnieje. Jeżeli to potwierdzi sąd – zobaczymy, otwieranie jakiejkolwiek działalności gospodarczej najbardziej popularnej, podmiot gospodarczy działający na zasadzie S.C nie ma najmniejszego sensu. Nawet jak wpadnie się w długi nawet nie z własnej winy dług ten będzie wieczny.

 6. Sprawa aktualna. Podaję ogólnie fakty. Długi dotyczą rozliczeń pomiędzy firmami dawna Huta im T. Sendzimira w Krakowie oraz firmą “BREWAX” Ewa i Jerzy Bywalec (małżeństwo). Wszystkie długi powstały w 1997 r. m-c lipiec – sierpień .Są dwa trzy nakazy zapłaty 1. Należność główna – nakaz zapłaty z dnia 30.12.1997 r. 2. odsetki – nakaz zapłaty z dnia 08.05.1998 r. oraz 06.01.1999 r. W roku 1999 komornik zajął wszystko co możliwe w tym: samochód + 3 nieruchomości. Wszystko sprzedał za wyjątkiem gruntów. W dniu 20.10.2003 r. umorzył postępowanie do wszystkich nakazów zapłaty.. Nieruchomości dalej bezskutecznie windykował aż do 10.08.2009 r. Z tą datą sąd polecił umorzyć postępowanie dotyczące gruntów. W roku 2007 r. firma windykacyjna dalej żąda zapłaty i skierował sprawę do Komornika. Ta windykacja trwa do tej pory. Od mojej osoby nic nie uzyskał ponieważ jestem bezrobotnym bez prawa do zasiłku. Natomiast żonie Ewie zajął wynagrodzenie w roku 2008 r., które jest windykowane z wyroku z 30 grudnia 1997 r. i trwa dalej. W tym roku radca prawny stwierdził, że wszystkie długi są przedawnione i wniósł pozew do wszystkich wyroków z zarzutem przedawnienia. Sprawa jest w toku. Mam pytanie – czy wg państwa te długi są przedawnione? Od czasu powstania długów minęło 20 lat a od nakazów zapłaty odpowiednio też ok. 20 i 19 lat. Drugie pytanie: Komornik trzymał nieruchomości ponad 10 lat i też je nie sprzedał jak to wszystko prawnie zrozumieć? Jak to dalej będzie windykowane (gruntów już nie ma oddane zostały gminie), to windykacja będzie trwała dalsze 10 lat, czyli łącznie 30 lat? Na marginesie owe grunty nie można było zwrócić gminie bo były zajęte przez komornika. Bardzo proszę o jakąś odpowiedź. Sprawa jest w toku i nie wiem jakie będą decyzje sądów. Co o tym cyrku prawnym sadzicie. Jakie przewidujecie decyzję sądów? Pozdrawiam Jurek Bywalec

  1. Na pytanie czy długi są przedawnione nie da się odpowiedzieć bez analizy akt, prawie każda egzekucja komornicza jaka miała miejsce od wydania wyroku przerywała bieg przedawnienia na kolejne 10 lat, zatem jeżeli wszczynali egzekucje i pilnowali aby 10 lat między nimi nie minął, to nie ma przedawnienia. Odnośnie nieruchomości – odpisaliśmy pod drugim komentarzem.

   1. Tu mamy też skomplikowana sprawę z punktu widzenia prawa. Wyroki z nakazu zapłaty dotyczyły podmiotu gospodarczego działającego na zasadzie spółki cywilnej Ewa i Jerzy (małżeństwo). ,Od 2003 r. data umorzenia postepowania przez komornika do dzisiaj, czyli ponad 13 lat od mojej osoby nie uzyskał żadnej wpłaty. Jestem bezrobotnym bez prawa do zasiłku od 2000 r. do dzisiaj (egzekucja od bezrobotnego). Ostatnia wpłata, jeżeli przyjąć licytacje samochodu miała miejsce bodajże w 2000 r. Natomiast żonie zajął wynagrodzenie w 2008 r. Czy w takim przypadku przedawnienie długów dotyczy dwóch osób? Czy można wyłączyć ze sprawy osobno jedną i drugą? Pisma przesyłane przez sąd osobno są wysyłane na żonę osobno na męża. Pozdrawiam Jurek

    1. Dla każdego z dłużników – mimo, że odpowiadają za dług solidarnie, bieg przedawnienia liczy się osobno, zatem w Pana przypadku mamy przedawnienie, w przypadku żony nie.

     1. Wszystko ok., ale komornik na wniosek firmy windykacyjnej pomimo, że nic nie uzyskał wszczął ponowną egzekucję na w 9 roku. Tym samym bieg przedawnienia trwa na nowo o kolejne 10 lat.

     2. Nie uważasz, że jest to absurd? Tym sposobem rośnie fikcyjny dług i fikcyjny pieniądz. Instytucja przedawnienia w praktyce nie istnieje.

     3. Niestety, ale tak obecnie stanowi prawo. Rząd planuje skrócić okresy przedawnienia co być może nieco polepszy sytuację, natomiast dług może się nigdy nie przedawnić jeżeli wierzyciel będzie pilnował terminów, dlatego tak ważna jest skuteczna obrona jeszcze w sądzie.

     4. Proponuję sprawdzić nowe przepisy, które weszły w życie 31.12.2015 r. (01.01.2016 r.) Upadłość Konsumencka.

   2. W moim przypadku Jerzy Bywalec od postanowienia komornika z dnia 20.10.2003 r. data umorzenia windykacji do dnia dzisiejszego 13.09.2017 r. komornik nie wszczynał żadnej egzekucji bowiem jestem bezrobotnym bez prawa do zasiłku. Czy w takim przypadku jest możliwość wyłączenia sprawy dotycząca tylko mojej osoby?

 7. Jeśli dobrze zrozumiałam, jeżeli przez rok nic się nie dzieje w egzekucji komorniczej mogę sama wnioskować do komornika o umorzenie egzekucji z Art. 823? Czy tylko sam komornik może umorzyć egzekucję a tego nie robi (minęło już 1,5 roku i nic)?

 8. Witam. Spodobał mi się Pana artykuł i mam pytanie w sprawie trwajacej egzekucji komorniczej. Komornik zajął konto i pensję w tym miesiącu ale jeszcze nie egzekwowal zadnych pieniedzy. Wierzyciel Ultimo. Dlug Provident. Dlug z 2004 roku. Mamy 2017. Sprawa w sadzie w marcu tego roku. Czy nawiazujac do tego artykulu, mozna zarzucic przedawnienie podczas trwania tej egzekucji? Pozdrawiam.

  1. Nie można w tak prosty i oczywisty sposób.
   Czy wiedział Pan/Pani o sprawie w sądzie? Czy dowiedział się dopiero od komornika o tym, że w ogóle w sądzie była jakas sprawa?

    1. Zatem najpierw trzeba znaleźć sposób aby sprawa wróciła do sądu i dopiero tam będzie można być może podnieść zarzut przedawnienia. Jeżeli sam Pan sobie z tym nie poradzi, proszę o kontakt przez formularz kontaktowy w dziale KONTAKT na blogu.

     1. Już to zrobiłem. Odpowiedziano mi, że mam podpisać ugodę zUltimo skoro zapadł wyrosąs.sądu

     2. Wszystko zależy od okoliczności, posiadanych dowodów i kwoty zobowiązania. W każdej sprawie najlepsza ścieżka postępowania może być inna, zależy od wielu okoliczności.

     3. Okoliczności są takie, że nie odebrałem pisma z sądusądu. Nawet nie wiem czy takowe bbyło. Ale zzakładam, że bbyło. Kwota pierwotna z 2006 roku to ok 1500zł. Wyrok 9 czerwca 2017. Jutro muszę lub nie podpisać ugodę i wpłacić 1 ratę (690zł) z 3900…. Dług przeterminowal się w 2009, a ja w nowej ciężkiej syt zyciowej po urodzeniu dziecka w styczniu tego roku nie myslalem i nie chciałem myslec o dawnych zobowiązaniach. Zbieg wydarzen i moja nieuwaga. Tyle…

     4. Wszystko zależy od tego czy pismo z sądu zostało do Pana wysłane na prawidłowy adres czy nie. Jeżeli nie – poszło na jakiś nieaktualny – to można to odkręcić, sprawa wróci do sądu i tam zostanie wygrana. Należy udać się do sądu, który wydał wyrok/nakaz zapłaty, po sygnaturze dokonać wglądu w akta, zrobić dokładne zdjęcia akt, sprawdzić na jaki adres zostały wysłane pisma z sądu, jeżeli na nieaktualny – to jest możliwość działania. Jeżeli na aktualny a jedynie przeoczył Pan pismo – wtedy lepiej podpisać ugodę, zanim sprawa trafi do komornika. Dług mimo, że jest przedawniony, to jest stwierdzony wyrokiem sądu i albo przywracamy sprawę na wokandę albo spłacamy dług.

 9. mam taki problem:
  link 4 ponowił polisę na auto, które zostało sprzedane, niestety nie potwierdziłem sprzedaży umową ponieważ zagineła, podczas rozmów z infolinią informowałem ich o tym fakcie wielokrotnie
  sprzedali dług do KGPN i dalej wyjaśniałem im bezskutecznie
  postępowanie nakazowe e-sadu i nakaz zapłaty, nie wniosłem sprzeciwu (zaspałem termin)
  Komornik teraz końcówka 2014
  Pytanie czy da się odwrócić nakaz esądu?, posiadam podbitą przez wydział komunikacji kserokopię sprzedaży auta.

   1. Tak wiem, mysle jednak o pozwaniu link24 o zwrot z niewykozystanej polisy oraz automatycznie niesłusznie wystawionej polisy

 10. Witam, mąż otrzymał właśnie zajęcie wynagrodzenia za pracę od komornika
  sądowego na podstawie tytułu wykonawczego Nakaz zapłaty w postępowaniu
  upominawczym z Sądu Rejonowego w Poznaniu Wydział XVIII Grodzki z dnia
  24-03-2004 z wniosku wierzyciela Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
  w Poznaniu Sp. z o.o. , należność główna 118,00 zł, odsetki 186,87 zł,
  koszty sądowe 75,00 zł, koszty adwokata w postępowaniu egzekucyjnym
  22,50 zł i koszty egzekucji 302,13 zł. Jak skutecznie podnieść zarzut
  przedawnienia? Czy zarzut składa się do sądu, który wydał nakaz zapłaty w
  2004r? pozdrawiam

   1. nie, zupełnie nic się nie działo, nie było żadnego wszczęcia egzekucji – przynajmniej nic nam w tym temacie nie wiadomo. W 2009 roku mąż zmienił adres zamieszkania – oczywiście wraz z urzędowym meldunkiem

 11. Dziendobry.Jezeli bralem kredyt na samochod w 2001 roku a teraz komornik sadowy mnie neka o splate reszty bo jakies raty nie zostaly splacone,i twierdzi ze to jest z nakazu sadu a wczesniej w 2011 roku dlug byl odkupiony przez KRUK a pozniej przez Prokura Niestandaryzowany i ci ostatni zalozyli sprawe w sadzie,no i teraz w 2017 roku,odezwal sie ten komornik.Czy przypadkiem taki dlug nie jest wlasnie przedawniony ?

 12. W 2004 r. sąd nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty z 2002 r. w 2005 roku wyprowadziłem się z adresu gdzie (o czym dowiedziałem się teraz) była prowadzona egzekucja w 2009 r. 2014 r. i 2015 r. czy z uwagi na brak możliwości ochrony swych praw lub innego powodu postępowania te są nieważne? jeżeli tak to jak uzyskać dokument potwierdzający tą nieważność?

 13. Witam,

  sprawa wygląda następująco. Odziedziczyłem spadek z di, w spadku była zaległość podatkowa (decyzja z 04.2010r). Przed śmiercią spadkodawcy (03.2015) została wszczęta egzekucja. W trakcie jej trwania egzekucja była nieskuteczna (nic nie ściągnięto). Po śmierci spadkodawcy zostało zawieszone postępowanie egzekucyjne.

  Czy jeśli teraz ja jako spadkobierca mogę złożyć wniosek o umorzenie egzekucji z art. 59 u.p.e.a. na skutek przedawnienia? Czy jest taka podstawa?

  1. To nie jest nasza specjalność, ale:
   Tutaj najpierw należy ustalić, jakiego rodzaju było to zobowiązanie, np.

   6) w przypadku śmierci zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany z osobą zmarłego;

   Proszę się zapoznać z art 98 – 103 ustawy o ordynacji podatkowej

 14. Szperając w necie , wyczytałam, że komornik nie ma prawa zając wierzytelności z tytułu nadpłaconego podatku ponieważ jest to roszczenie niezbywalne i moze zostac zajęte jedynie w przypadków długów podatkowych Zgodnie z wyrokiem NSA z 27 marca 2014 r. Sygn Akt II FSK 979/12, może cos na ten temat napiszecie, bo nic takiego na blogu nie znalazłąm, a nadpłaty podatku są często pobierane przez komorników z US.

 15. Witam, napiszcie choc kilka słow o mandatach komunikacyjnych i ich przedawnieniach. Myslę, że wiele osób skorzytsa z tej wiedzy. Ja dziś dostałam pisma od komornika, o zajęciu wierzytelności i zajeciu wynagrodzenia za pracę( i nic wiecej, żadnej info o wszczęciu egzekucji,nakazu zapłaty itp.) z ta samą sygnatura akt komorniczych dor tego samego mandatu, na dwie rózne kwoty, w oparciu o nakaz zapłaty i postanowienie KS przy SR w Gdyni, ale dokumentów nie przysłali żadnych. Róznica w kwotach między jednym a drugim dokumentem to ok 150-200 zł. Nakaz zapłaty z dnia 8-11-2007, klauzula z dnia 24-01-2008. Pisać o przedawnienie i zaskarżać nakaz zapłaty???

  1. Prawdopodobnie nie ma i nie było przedawnienia. Kary dodatkowe za przejazd bez biletu przedawniają się po roku. Trzeba jednak ten argument podnieść w sądzie. W Pani przypadku gdy ZTM poszło do sądu mógł nie minąć jeszcze rok od wystawienia opłaty dodatkowej, po za tym po zapadnięciu wyroku w tej sprawie przedawnienie ma miejsce dopiero po 10 latach. Podnoszenie u komornika przedawnienia teraz nic nie da. Należy z nim ustalić należną kwotę do zapłaty jeżeli są jakieś rozbieżności, zapłacić i zapomnieć.

   1. mandat jest z 6 września 2006, nakaz zapłaty z 8 listopada 2007 klauzula z dn 24 o1 2008 . Przedawnił sie 6 wrzesnia 2007 a 8 listopada 2007 został wydany nakaz zapłaty, czyli juz po upływie terminu.

 16. a jak jest z długami alimentacyjnymi złożonymi u komornika?
  słyszałem że dopóki dziecko nie skończy 18 lat to się nie przedawnia, a potem?
  też artykuł 823 ma zastosowanie?

 17. Witam. “Oznacza to tyle, że wierzyciel nie podjął żadnych czynności aby prowadzić/wznowić egzekucję np. po decyzji komornika o umorzeniu ze względu na bezskuteczność egzekucji. ” Czyli, ze jesli komornik umorzył sprawe z powodu niewykrycia majatku oraz niewyplacalnosci dluznika to, a bank nie zrobil w tej sprawie juz nic oprócz sprzedazy dlugu do kruka czy jakiejkowleik innej windykacji to nastapilo przedawnienie? W moim przypadku alior wystawil bte w 2012 roku, komornik nic nie odnalazl, nawet sie ze mna nie widzial, zakonczyl egzekucje, zszedl z blokada konta bankowego, a dlug zostal natychmiast sprzedany krukowi, ktory przez juz prawie dwa lata wysyla pisma typu, dogadaj sie – mozesz wygrac pralke. Z nimi tez nie mialem zadnego kontaktu, nigdy z nimi nie rozmawialem ani nie pisalem nic do nich.

 18. ale bzdura, co ma 823 do przedawnienia? Nie rób z ludzi idiotów. 823 było bo bankowi się nie opłacało prowadzić egzekucji z tej nieruchomości i np. nie złożył wniosku o opis i oszacowanie, a nie dlatego że Ty byłeś cwaniak i coś tam sobie wymyśliłeś…..

 19. Kolejne 200 000 uratowane?? A kasę się wzięło i wydało, przepuściło na pierdoły. Później jak normalny człowiek chce wziąć pożyczkę to przez niespłacających cwaniaków i oszustów musi płacić wyższe odsetki. Bo owszem 200 000 uratowane, ale kosztem innych Klientów, którzy muszą placić za niesolidnego Klienta oszusta.

 20. czy zasadne jest wniesienie zazalenia na postanowienie o nadaniu tytulowi egzekucyjnemu klauzuliu wykonalnosci jesli zostalo wobec mnie ponownie wszczete postepowanie egzekucyjne, poprzednie zostalo umorzone (dot tej samej sprawy) a nadanie klauzuli wykonalnosci bankowemy tytułowi egzekucyjnemu nastapilo dnia 5.10.2007 roku?

 21. Witam,a co jak sie ma postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności z 2011 roku przez SR,a komornik wszczął postepowanie w 2016, czy to też można uznać za przedawnienie.

 22. Witam, ma pytanie czy takie umozenie jest wlasciwe przy wyroku z 2004r, klauzula uzyskana w 2005r a komornik podjal czynnosci dopiero w 2014? Co najsmieszniejsze to ja nie uznaje roszczenia a wyroki klauzulaprzeslana per avizo (nie mieszkalam nigdy w lokalu) ale sad nie zawiesil egzekucji. Ponadto wierzycielem jest stowarzyszenie ktore mialo moje pelnomocnictwo do sprawowoania zarzadu nad roszczeniami nieruchomosci dekretowe w Wawie a bez porozumiena ze mnia oddalo dokumenty i zarzad Gminie. Grubsza sprawa prokuratorska mim zdaniem..Ja jestem za ciemna zeby to prowadzic, zreszta takich kwiatkow mam wiecej… Mam wstrzymana przez to inwestycje. Z bizneswoman zostalam dziadem!

 23. Super wpis, nie pomyslalbym nigdy o 182§2 w kontekscie 823 i przedawnienia choc w windykacji pracuje na codzien. Prosze o wiecej takich “kruczkow” egzekucyjnych :).

 24. A czy ta sytuacja ma także zastosowanie w momencie kiedy komornik umarza egzekucje na podstawie: art 824 paragraf 1 pkt 3 ?

   1. A jak rozumieć

    Uchwałęa Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 r.

    ​”Umorzenie postępowania egzekucyjnego na
    wniosek wierzyciela – banku, prowadzącego egzekucję na podstawie
    bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności
    – niweczy skutki przerwy biegu przedawnienia spowodowane złożeniem
    wniosku o wszczęcie egzekucji.” ( III CZP 103/14 )?

    1. Witam,
     może by podsumować ogólnie umorzenia i co z nich dobrego lub złego może wynikać, a więc:
     1/ umorzenie sprawy kredytu przez sąd, gdy wierzyciel nie uzupełnił braków formalnych (art. 505 par.1)
     2/ umorzenie przez komornika art. 825 pt. 1
     3/ art. 824 par1 pkt 3, czy po umorzeniu przedawnienie rozpoczyna ponownie swój bieg?

     pozdrawiam

 25. Proszę mi to jeszcze raz wyjaśnić.
  Był BTE, który przedawnia się po 3 latach od daty nadania klauzuli wykonalności. Mam rozumieć, że w 2011r. (taka też prawdopodobnie data klauzuli na BTE) była skierowana egzekucja do komornika, następnie umorzenie komornicze w 2015r. Czyli dług przedawnił się w 2014r.? A co z nakazami zapłaty, które przedawniają się po 10 latach, czy jak skieruję sprawę do komornika, np. gdy minęło juz 9 lat to po czynności komorniczej jest kolejne 10 lat od momentu gdy umorzy komornik postępowanie egzekucyjne?
  Czynności komornicze nie sprawiają, że dług się nie przedawnia?
  Mi prawnik zawsze powtarza, że jak się skieruje sprawę do komornika to dług się nie przedawni nigdy.
  O co chodzi z art 182 2kpc w zwiazku z art 13 2 kpc bo nic nie rozumiem. – proszę jak krowie na rowie.

  Przypadkiem trafiłem na waszą stronę i zdałem sobie sprawę jak bardzo mało wiem na temat windykacji choć pracuję w tym z 3 lata, aż wstyd :(((

  1. Szczerze – to jeśli zapyta Pan dowolnego prawnika w Polsce, czy egzekucja komornicza zawsze przerywa bieg przedawnienia, to 99% (a powiedziałbym nawet że 100%) powie, że tak. A to błąd.

   Tak jest w większości przypadków, ale gdy komornik umorzy egzekucję na podstawie art. 823 k.p.c. wówczas taką egzekucję można traktować tak, jakby jej nigdy nie było i nie przerywa ona biegu przedawnienia.

   PS. My w (anty)windykacji siedzimy 8 lat i cały czas uczymy się nowych rzeczy 😉

   1. Po ostatnich rozmowach w dziale prawnym uznałem, że jest taki bałagan wiedzy, że sam już nie wiem co do czego… dlatego też mam kilka pytań, by doprecyzować pewne kwestie, jeżeli chodzi o przedawnienia roszczeń, bo problem jest ogromny:

    1. Jeżeli mamy zobowiązanie firma – firma, które przedawnia się po 3 latach, to jak uzyskam nakaz zapłaty z klauzulą, to od momentu wniesienia pozwu, czy uzyskania nakazu, czy nadania klauzuli bieg przedawnienia przerywa się? a od kiedy, jest liczony na nowo – od której daty i na jaki okres czy jest to kolejne 3 lata (tyle ile pierwotny bieg przedawnienia) czy 10 w przypadku firma-firma i czy inaczej się to ma gdy jest os. fiz. – os. fiz.?
    2. Czy zawezwanie do próby ugodowej, a niestawiennictwo się dłużnika przerywa bieg przedawnienia i czy można tą czynność powtarzać, by przerywać bieg przedawnienia więcej niż jeden raz?
    3. Gdy nakaz zapłaty z klauzulą przedawni się np. 31.12.2015r., a wniosek o wszczęcie egzekucji był złożony w 31.12.2014r. to po upływie 31.12.2015r. zobowiązanie będzie przedawnione, czy złożenie wniosku do komornika przerwało bieg przedawnienia i mam kolejne 10 lat na dochodzenie należności?
    4. Czy wniosek o wyjawienie majątku, przerywa bieg przedawnienia, jeżeli tak to na jaki okres (w przypadku b2b, a os. fiz.- os. fiz.?
    5. Czy jeżeli dług przedawnia się np. 31.12.2015r. to po tej dacie przedawniają się również odsetki wraz z należnością główną?
    6. Po jakim czasie mogę wystawić noty odsetkowe od zapłaconych faktur i jaki jest ich termin przedawnienia?
    7. Czy po przedawnieniu roszczenia uznanie długu, przerywa bieg przedawnienia i biegnie na nowo? Czy przejęcie takiego długu przerywa bieg przedawnienia? Jeżeli nie to rozumiem, że musi być pismo dłużnika, że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia i w tedy można dochodzić roszczenia przed sądem? Czy takie pismo musi być poświadczone notarialnie?
    8. Czy BTE przedawnia się po okresie 3 lat?
    9. Co dzieje się np. gdy ostatnie raty kredytu były do zapłaty np. 2020r. a BTE wystawiono w 2010r. czy jak wystawi się BTE to najstarsze faktury mogą przedawnić się przed wymagalnością spłaty, gdy mamy BTE?
    10. Czy uznanie niewłaściwe np. deklaracja spłat w odstępie kilkumiesięcznym przerywa bieg przedawnienia?
    11. Jak najskuteczniej przypilnować, by dane roszczenia nie przedawniły się, gdy są już u komornika, by nie doprowadzić do sytuacji przedawnienia podczas egzekucji?

    Z góry dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam,
    Krav

    1. Mam wrażenie że faktycznie wdarł się spory chaos w Pana rozważania, nie da się konkretnie odpowiedzieć na niektóre Pana pytania bez doprecyzowania pewnych szczegółów, dlatego proszę opisać wszystko na nasz mail: kontakt@antywindyk.pl dodając do każdego pytania informację, czy dług został stwierdzony wyrokiem sądu, czy były prowadzone egzekucje komornicze i kiedy zakończyła się ostatnia z nich, czy może dany dług jest dopiero na etapie wezwania do zapłaty?

     Warto też w skupieniu zapoznać się z tymi informacjami: http://www.portalochrona.pl/newsy-104-Kiedy_mija_okreslony_czas_czyli_wszystko_o_przedawnieniu.html

 26. Komornik po trzech może czterech miesiącach umożył postępowanie egzekucyjne toczące się przeciwko mnie z powodu mojej niewypłacalności. Dodam że ów komornik wg mojej oceny jest nieudolny bądź mu się nie chciało ustalać mojego aktualnego majątku ruchomego, bo jego informacje dot. pojazdu jaki posiadam były mocno nieaktualne i w uzasadnieniu stwierdzono, że ich nie odnaleziono a prawda jest taka, że grubo od kilku lat nie jestem właścicielem jednego pojazdu, natomiast drugi ponad 1,5 roku temu został zezłomowany. Dodam jeszcze, że moje środki są wolne od zajęć komorniczych w związku z tym moje konto zostało ograniczone do tych właśnie wpływów, co jedynie komplikowało trochę podjęcie tej sumy pieniądzy, na którą opiewał dług. Reszta mogła być swobodnie wypłacana oraz nawet dodatkowe kwoty przelewane na moje konto np od znajomych które powinny być zajęte na poczet długu. Po otrzymaniu decyzji o umorzeniu postępowania jakiś czas potem ograniczenie mojego konta zostało anulowane bez jakiejkolwiek mojej czy banku interwencji a z tego co mi powiedziano powinnam była wystąpić o to pisemnie w kancelarii komorniczej. Zastanawiający jest również fakt wysłania mi przez komornika przekazem pocztowym kwoty 50 zł (???) zwłaszcza że nie wpłaciłam ani grosza z zadeklarowanej przeze mnie sumy którą ustaliłam właśnie na 50 zł jako miesięczna rata. Napisano również w postanowieniu że nie ustalono mojego miejsca pobytu, nie odbieram i nie odpowiadam na korespondencję, nie figuruję jako płatnik ZUS, również US nie dysponował żadnymi moimi danymi, Centralna Ewidencja Pojazdów czy tam Rejestr Pojazdów przedłożył nieaktualne dane o samochodach, których od dawna nie jestem właścicielem, a których wg komornika nie odnaleziono. Żadnej wzmianki o posiadanym przeze mnie obecnie samochodzie. Dług dotyczy niezapłaconego mandatu (500 zł) oraz grzywny nałożonej za to (coś koło 300 zł). Wierzycielami jest jakaś gmina gdzieś tam w Polsce gdzie zrobiono mi zdjęcie fotoradarem (pomijam już fakt, że formalnie wezwanie do zapłaty tego mandatu było niekompletne tj. brakowało np dokumentów legalizacji fotoradaru oraz że samo urządzenie nie sprawowało funkci do jakiej jest stworzone, tylko było gminną maszynką do zarabiania pieniędzy. Wystarczyło spojrzeć na mapę i stwierdzić, że prosta droga, kilka domów i pola wkoło nie są miejscem szczególnie zagrożonym albo samo w sobie niebezpiecznym dla kierowców by fotoradarem reflektować ich do opamiętania się, bądź karania tych co się mimo to nie opamiętali). Wierzycielem jest również Sąd Rejonowy. Wiem, że umorzenie egzekucji nie oznacza UMORZENIA DŁUGU, którego wierzyciel może zarządać ponownego egzekwowania, gdyż np. znalazł się w posiadaniu informacji, że sytuacja dłużnika uległa poprawie. Czy tak faktycznie jest? Jaki jest okres przedawniania się tego typu długów i w jakich sytuacjach bieg przedawnienia zostaje przerwany? Dodam, że mój obecny status społeczny będzie trwał jeszcze 8 lat z uwagi na jego charakter oraz że jest w pełni legalny, a moja sytuacja materialna jest stabilna i wyższa od przeciętnej.

  1. Przy tej kwocie to mu się nie dziwię, że mu się nie chciało 😉 A na poważnie, większość czynności wykonał prawidłowo, wg procedury. Niestety nie mamy czasu aby to szczegółowo wyjaśniać. Przedawnienie – w tej sytuacji 10 lat od umorzenia egzekucji, ale w każdej chwili wierzyciel może ponownie wszcząć egzekucję, np. za 5 czy za 8 lat, nawet jeśli nie będzie miał nowych informacji, tylko po to aby przerwać bieg przedawnienia. Mogą też odłożyć do szuflady i już nigdy sprawa nie wróci. Tego nie wie nikt…

 27. Pewien pan komornik z Wołomina chce zlicytować mi nieruchomość ( ziemia rolna, jest wspólwłaściciel a w domu mieszkają rodzice z dozgonnym zachowkiem)) za 3k niespłaconego długu w lukasie. Nie wiem czy to jest legalne?

 28. Mam pytanie jak rozumiec ten fragment art 823 ,, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania,, co to dokladnie oznacza? Skad mam wiedziec ze wierzyciel tych czynnosci nie dokonuje? Mam zajecie komornicze konta przez niesplacony kredyt w banku.

  1. Oznacza to tyle, że wierzyciel nie podjął żadnych czynności aby prowadzić/wznowić egzekucję np. po decyzji komornika o umorzeniu ze względu na bezskuteczność egzekucji. Należy udać się do komornika, tylko od niego można uzyskać informację czy wierzyciel podejmował jakieś działania czy nie.

 29. Więc jeszcze raz poproszę jak krowie na rowie: Jeżeli np. komorniś robi wycenę nieruchomości a ją zaskarżam i sprawa przeleży w sądzie dwa lata to komornić traci prawo dalszej egzekucji?

 30. I jest na tą sytuację jakieś potwierdzenie sądowne? Że sąd uznał tą umorzoną egzekucję jako niebyłą i nieprzerywającą biegu i dług jest przedawniony?

 31. Witam mam pytanie odnośnie długów z przed 6 może 7 lat chodzi mi o mandaty i kara za niepłacenie rachunku za abonament telefoniczny i Izbę wytrzeźwień czy ulegają przedawnieniu. Dodam że kiedyś mi ściągali z wypłaty teraz już nie kiedyś zabrali mi zwrot z podatku a teraz już nie zabrali i dostałem cały zwrot. Czy ulega to przedawnieniu czy nie pytam bo kupiłem samochód i nie chciałbym aby został zabrany przez komornika. ?

  1. Jeżeli miał Pan egzekucje komorniczą z wynagrodzenia, to znaczy że był tytuł wykonawczy, a to z kolei oznacza, że o przedawnieniu może być mowa dopiero po 10 latach od ostatniej egzekucji.

 32. Takim artykułem uświadamia Pan o rzeczach o których przeciętni dłużnicy nie mają pojęcia.
  Mnie już trochę drażnią wpisy na facebooku niejakiego J… van…. który wszystko wie lepiej i w pewien sposób neguje swoimi wpisami istotę funkcjonowania tego blogu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.