Na czym polegają nasze usługi i co to jest oddłużanie?

Kancelaria AntyWindyk powstała w 2015 r. i od początku jej istnienia trzon zespołu stanowią osoby doświadczone w prawie, bankowości oraz będące praktykami, którzy przeszli swoje osobiste doświadczenia z wierzycielami i które wiedzą na czym polega proces oddłużania. Specjalizujemy się w obronie praw i interesów osób zadłużonych oraz rzekomo zadłużonych, pozywanych przez banki oraz wybrane firmy pożyczkowe, fundusze sekurytyzacyjne oraz firmy windykacyjne, które zakupiły długi od pierwotnych wierzycieli.

Czym jest oddłużanie?

Jest to szerokie spektrum działań, mających na celu częściową, a nawet całkowitą redukcję zadłużenia. Proces oddłużania wymaga wnikliwej analizy prawnej oraz specjalistycznej wiedzy prawniczej. W ramach procesu oddłużania analizujemy m.in. następujące aspekty:
– ustalenie istnienia zobowiązania, czyli sprawdzenie czy dług faktycznie istnieje i czy zostało to należycie wykazane przez wierzyciela, składając do sądu pozew
– wykazanie wymagalności roszczenia czyli zachowania procedury wypowiedzenia umowy
– ustalenie wysokości zobowiązania – często wierzyciele nie są w stanie wykazać na jakiej podstawie domagają się akurat takiej, a nie innej kwoty, co pozwala na oddalenie roszczenia przed sądem w całości
– zawyżone opłaty takie jak prowizje, ubezpieczenia, dodatkowe koszty oraz klauzule abuzywne
– nieprawidłowe naliczanie oprocentowania w oparciu o jednostronnie ustalane wskaźniki lub nieprawidłowo wyliczone odsetki
– potencjalne przedawnienie roszczenia
– weryfikację możliwości i zasadności ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Celem powyższych działań jest odzyskanie przez dłużników kontroli nad swoim życiem finansowym.
Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, a naszym głównym celem jest oddalenie roszczenia. Występujemy także przeciwko instytucjom finansowym wytaczając przeciwko nim powództwa, mające na celu odzyskanie nadpłaconych pożyczek oraz odzyskanie środków pobranych nienależnie przez komorników.

Specjalizujemy się także w negocjacjach z wierzycielami, których celem jest uzyskanie możliwości spłaty, na warunkach jak najbardziej korzystnych dla naszych Klientów. Efekt naszych działań to najczęściej zmniejszenie zadłużenia od 20 do 70% w stosunku do kwoty wyjściowej.

Nie podejmujemy spraw na etapie czynnych umów z bankami oraz firmami pożyczkowymi, ale przygotowujemy kompleksowo naszych Klientów do procesu obrony, ochrony majątku oraz oddłużenia. Im wcześniej rozpoczniemy działania – tym lepiej.

 

Bezpłatna analiza on-line każdej sprawy

Zapewnienie Klientom najwyższej możliwej jakości usług i reprezentacji w sporach z wierzycielami, wiąże się z pewnymi kosztami, które zależne są od wielu czynników, m.in. kwoty zadłużenia, rodzaju sprawy, jej aktualnego stanu oraz wielu innych zmiennych, takich jak ilość wierzycieli, stopnia naszego zaangażowania oraz złożoności sprawy. Dopiero gdy zostaniesz poinformowany, jakie działania możemy podjąć i jaka będzie wysokość naszego wynagrodzenia, decydujesz czy chcesz powierzyć nam swoją sprawę lub sprawy.

W przypadku obrony przed sądem nasze wynagrodzenie składa się z ustalonego honorarium, płatnego zazwyczaj w kilku ratach oraz premii (tzw. success fee) płatnej tylko w przypadku wygranej przed sądem. Wynagrodzenie dotyczące negocjacji to określona wcześniej stawka jednorazowa oraz procentowa wartość, uzależniona od wysokości umorzonej części długu.

Bezpłatna analiza on-line – podczas której przeanalizujemy sprawę – pozwala na przygotowanie oferty w przypadku podjęcia z nami współpracy, na podstawie pisemnej umowy oraz pełnomocnictwa. Zastrzegamy możliwość wykonania odpłatnej analizy w przypadku większej ilości spraw lub nietypowego ich charakteru.

Przeczytaj opinie klientów, którzy skorzystali już z naszej pomocy 🙂

Specjalizujemy się w sprawach, pozornie nie do rozwiązania.

Nie wiedziałeś, że sprawa trafiła do sądu i pismo od komornika jest dla Ciebie przykrą niespodzianką? Jak najszybciej skontaktuj się z nami, załączając skan pisma jakie otrzymałeś od komornika. Być może uda się zatrzymać egzekucję, a w następnej kolejności – pozbyć się całego długu. Im szybciej zareagujesz, tym większe szanse na skuteczne działania. Więcej o tym piszemy w artykule Jak pozbyć się komornika i odzyskać swoje pieniądze.

Jeżeli od kilku lat ciągną się za Tobą stare długi, nie masz pełnej dokumentacji, nie odbierałeś pism z sądów i od komorników, a chcesz wreszcie zrobić z tym porządek – zacznij od naszego poradnika Jak odnaleźć swoje długi i rozpocząć oddłużanie?, a następnie napisz do nas. Pomożemy w ustaleniu statusu Twoich zobowiązań oraz sprawdzimy, czy można coś z nimi zrobić. Nie poddawaj się, ponieważ może to być początek drogi, której finałem będzie oddłużenie oraz odzyskanie kontroli nad życiem.

Kancelaria AntyWindyk - oddłużanie , upadłość, restrukturyzacja

Nie unikaj korespondencji!

Na koniec bardzo ważna informacja – listy sądowe trzeba odbierać. Nieodebranie listu poleconego może skutkować brakiem możliwości złożenia środka odwoławczego w postaci pisemnego sprzeciwu, na co mamy tylko czternaście dni. Sprawdź jak należy postępować po otrzymaniu pisma z sądu, zawierającego pozew i sądowy nakaz zapłaty. W naszym poradniku znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania i dowiesz się, czy i co należy zrobić, gdy otrzymasz sądowy nakaz zapłaty.

Jeżeli masz problem z zadłużeniem bankowym – zgłoś się do nas. Postaramy się pomóc. Wygraliśmy już ponad 1 450 spraw na przeszło 91 milionów złotych, a uzyskane przez Kancelarię wyroki dostępne są na stronie oraz w naszej siedzibie w Gdańsku.

Kancelaria AntyWindyk - oddłużanie , upadłość, restrukturyzacja - wygrane sprawy

Jesteśmy liderem w pomocy dłużnikom od 2015 r.

BEZPŁATNA ANALIZA SPRAWY

Chcesz rozpocząć życie bez długów? Pomożemy! Skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy sprawy, wysyłając do nas wiadomość przez formularz kontaktowy lub mail na adres: kontakt@antywindyk.pl. Obsługujemy klientów z całej Polski.