Nakaz zapłaty z sądu – co robić? Instrukcja krok po kroku

Nakaz zapłaty z sądu – co robić? Instrukcja krok po kroku

Odebrałeś z poczty pismo z sądu, zawierające sądowy nakaz zapłaty oraz pozew. Co robić? Przede wszystkim – nie wkładaj tego listu do szuflady, próbując o nim „zapomnieć” oraz nie wyrzucaj listu do śmieci. To czas na Twoją obronę przed roszczeniem wierzyciela!

Nakaz zapłaty – co robić, jak powstrzymać egzekucję? Instrukcja postępowania.

Wziąłeś kredyt lub pożyczkę, ale nie wywiązałeś się z umowy i przestałeś spłacać z przyczyn niezależnych od siebie? To się zdarza tysiącom osób i nie jest to szczególna ujma, szczególnie w czasie szalejącej inflacji oraz podwyżek cen. Co się wydarzy? Wierzyciel wypowie umowę i złoży pozew do Sądu. W przypadku, gdy Sąd stwierdzi, że żądanie wierzyciela jest zasadne wyda nakaz zapłaty, który zostanie wysłany na Twój adres podany przez wierzyciela.

  1. Masz 14 dni na odebranie pisma z poczty.
  2. Nie odebranie pisma z poczty, skutkować będzie wszczęciem egzekucji komorniczej.
  3. Masz kolejne 14 dni na złożenie do sądu swojego sprzeciwu.
  4. Brak sprzeciwu skutkować będzie wszczęciem egzekucji komorniczej.

Tutaj pierwsza ważna uwaga – wierzyciel musi znać Twój nowy adres, jeżeli ulegnie on zmianie od czasu podpisania umowy. Jeżeli pismo z poczty zostało wysłane na adres podany w umowie pożyczki/kredytu, dowiesz się o tym że sprawa była w sądzie dopiero od komornika, który rozpocznie egzekucję na wniosek wierzyciela. O tym jak poradzić sobie w takiej sytuacji, piszemy w innym naszym artykule: Nakaz zapłaty, którego nie otrzymałeś i egzekucja komornicza – jak pozbyć się komornika i odzyskać pieniądze

Dostarczenie nakazu zapłaty – wszystko, co musisz wiedzieć

Co jest ważne dla obecnie składanych pozwów w przypadku, gdy zmieniłeś adres i nie poinformowałeś o tym wierzyciela? Doręczenie pisma z sądu wygląda następująco:

  • list w pierwszej kolejności wysyłany jest zwykłym trybem za pośrednictwem poczty i standardowo będzie dwukrotne awizowany
  • jeżeli w tym czasie nie zostanie odebrany, list wraca do sądu, a ten wzywa powoda (wierzyciela) do ustalenia Twojego adresu przy pomocy komornika

Wierzyciel musi  w terminie dwóch miesięcy – od dnia doręczenia mu zobowiązania o doręczeniu komorniczym – dołączyć do akt potwierdzenie doręczenia pisma. Może również zwrócić pismo i wskazać aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Nowy adres będzie mógł ustalić komornik, korzystając z bazy ZUS i banków.

Jeżeli obie te czynności nie pozwolą na pozytywne zweryfikowanie miejsca zamieszkania pozwanego (dłużnika) i doręczenia mu pisma, sąd zawiesi postępowanie, a następnie je umorzy. Umorzy postępowanie, ale nie zadłużenie. Wynika z tego, że warto poinformować wierzyciela o zmianie Twojego miejsca zamieszkania, aby na bieżąco kontrolować sytuację i móc reagować. 

Ile mam czasu na wniesienie sprzeciwu?

Wracając do wysłanego przez sąd pozwu i nakazu zapłaty. Gdy otrzymasz awizo świadczące o przesyłce z sądu pamiętaj, że musisz ją odebrać. Jest to konieczne, ponieważ to jedyny sposób aby podjąć obronę oraz uniknąć egzekucji komorniczej, nawet w przypadku gdy roszczenie wierzyciela jest według Ciebie jak najbardziej zasadne. Po odebraniu nakazu zapłaty masz 14 dni na wniesienie sprzeciwu albo zarzutów (w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym) od wydanego nakazu zapłaty.

Skuteczne złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, skutkować będzie utratą jego mocy oraz umorzeniem postępowania w przypadku, gdy nakaz zapłaty został wydany przez e-sąd lub wyznaczeniem terminu rozprawy w przypadku, gdy nakaz zapłaty został wydany przez sąd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania.

Trzy bardzo istotne kwestie:

  1. Brak sprzeciwu oznaczać będzie uznanie roszczenia przez dłużnika w całości oraz umożliwi wierzycielowi wszczęcie egzekucji komorniczej. Dojdą koszty postępowania sądowego oraz komorniczego, a egzekucja komornicza może trwać latami i zrujnować Twoje życie. Zatem po odebraniu nakazu zapłaty niezbędne jest złożenie sprzeciwu, nawet w przypadku gdy uważasz że roszczenie wierzyciela jest jak najbardziej zasadne. Pamiętaj, że postępowanie sądowe może skończyć się oddaleniem roszczenia wierzyciela lub korzystną dla Ciebie ugodą, zawartą przed sądem. Brak Twojej reakcji i poddanie sprawy już na samym początku, tylko pogłębi Twoje niekorzystne położenie!
  2. Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oznacza, że wierzyciel będzie mógł od razu skierować sprawę do komornika, który ściągnie i zabezpieczy żądaną kwotę wskazaną w nakazie zapłaty. Rzecz jasna nie zmienia to tego, że należy rozpocząć obronę, poprzez złożenie zarzutów i przedstawienie swojego stanowiska. Tylko złożenie zarzutów oraz potencjalna wygrana w sądzie, uchroni Ciebie przed wieloletnią egzekucją komorniczą.
  3. Bardzo ważne jest dochowanie 14 dniowego terminu na złożenie do sądu sprzeciwu/ zarzutów, licząc od dnia następnego po dniu odebrania nakazu zapłaty. Jeżeli złożysz sprzeciw nawet jeden dzień po tym terminie, nakaz zapłaty uprawomocni się i powód, czyli instytucja / firma która wniosła pozew o zapłatę, będzie mogła udać się do komornika, aby skutecznie egzekwować swoją należność. Pamiętaj, że pismo do sądu zawierające Twój sprzeciw – w dwóch podpisanych egzemplarzach – należy wysłać listem poleconym lub złożyć w biurze podawczym sądu.

Sprzeciw musi zawierać Twoje zarzuty, na których opierasz swój sprzeciw, np. wywiązanie się z zadłużenia poprzez wcześniejszą spłatę lub umówienie się z powodem na inne terminy zapłaty itp. Koniecznie dołącz wszelkie dokumenty, które mogą potwierdzić Twoje stanowisko. Napisz także o wzięciu pod uwagę przez Sąd dowodów dołączonych do sprzeciwu/zarzutów, przeprowadzenie rozprawy pod Twoją nieobecność oraz zasądzenie kosztów postępowania od powoda na Twoją rzecz.

Jak złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty?

Złożenie sprzeciwu jest absolutnie konieczne. Uchroni Cię jednak przed wieloletnią egzekucją komorniczą, która niewątpliwie wywróci Twoje życie do góry nogami.

Jeżeli nie wiesz, jak sobie poradzić z odebranym pismem z sądu, zeskanuj całą przesyłkę niezwłocznie po jej odebraniu z poczty i prześlij do nas mailem, na adres kontakt @antywindyk.pl Bardzo ważne jest, abyś napisał w wiadomości z jaką datą odebrałeś pismo z poczty / od listonosza.

Umów się na konsultację tel: 799 709 399

Pamiętaj, że analiza każdej sprawy jest w naszej Kancelarii bezpłatna. Po analizie dokumentów odpiszemy w ciągu dwóch dni roboczych, jak możemy Ci pomóc. Sprawdzaj swoją pocztę oraz inne foldery takie, jak spam oraz oferty, aby nie przegapić naszej wiadomości. Czas na działanie jest ograniczony. Obsługujemy klientów z całej Polski.


Opinie klientów