Jak odnaleźć swoje długi i rozpocząć oddłużanie?

Jak odnaleźć swoje długi i rozpocząć oddłużanie?

„Wracam po długiej nieobecności do rodzinnej miejscowości, mając świadomość, że zostawiłem za sobą kilka nie spłaconych pożyczek i kredytów. Od lat nie odbierałem żadnych pism, nie wiem na jakich etapach są moje sprawy. Chcę to uporządkować, podjąć obronę tam gdzie to możliwe i pozbyć się długów, a pozostałe spłacić wierzycielom po ustaleniu realnej wysokości długu, rozpocząć oddłużanie. Nie wiem jednak, gdzie szukać informacji i jak zlokalizować swoje zadłużenia?“

Powyższe to znane wielu naszym klientom uczucie i często zwracacie się Państwo do nas z prośbami o pomoc w odnalezieniu spraw i dokumentów, po tym jak wracacie z emigracji lub po prostu – do swojego rodzinnego miasta. Nie istnieje żaden rejestr długów lub raport, który zawiera wszystkie zobowiązania oraz ich aktualne statusy. Postanowiłem zatem przygotować poradnik, w którym podpowiem jak odnaleźć swoje zadłużenia, jakie dokumenty należy pozyskać i przekazać do nas, celem ich weryfikacji oraz oceny sytuacji.

Podpisujesz pełnomocnictwo - my działamy
Podpisujesz pełnomocnictwo – my działamy

Pierwsze kroki, czyli nasze miejsce zamieszkania i rodzina

Zawsze zaczynamy od skrzynki pocztowej i rodziny, sprawdzając czy została odebrana za nas jakaś korespondencja. To może być ślepy tor, ale może też okazać się pierwszą wskazówką i punktem wyjścia. Być może odnajdzie się jakieś pismo od komornika lub z firmy windykacyjnej, które pozwoli nam ukierunkować obszar poszukiwań. Można także sprawdzić bank prowadzący nasz rachunek – czy konto jest „czyste“, czy też zajęte z powodu egzekucji komorniczej.

Komornik

Jeśli okaże się, że prowadzona jest egzekucja z rachunku, należy w banku uzyskać informację jaki komornik prowadzi sprawę i jaka jest sygnatura akt, a następnie zadzwonić do niego i umówić się na wykonanie fotokopii lub odebranie kopii akt sprawy/spraw. Prawo dostępu do akt komorniczych przysługujące stronom i innym uczestnikom postępowania egzekucyjnego, a wynika to z:

Art. 9 Kodeksu postępowania cywilnego

Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.

Gdy będziemy mieli akta sprawy komorniczej łatwiej nam będzie zweryfikować nazwę sądu i sygnaturę akt sądowych, co okaże się kluczowe w późniejszym etapie czyli pozyskania akt z sądu. Pozyskanie akt u komornika pozwoli na uzyskanie konkretnej informacji dotyczącej postępowania, a także wyegzekwowanych kwot, co w efekcie pozwoli na ukierunkowanie działań. Gdy znamy już nazwę sądu i sygnaturę akt tytułu wykonawczego, kolejnym etapem będzie pozyskanie akt z sądu. O tym za chwilę.

Jednak niezależnie od tego zawsze musimy zapytać w sądzie czy są jeszcze inne sprawy, które być może prowadzone są przez innego komornika lub zostały umorzone w postępowaniu komorniczym.

Firma windykacyjna

Inaczej wygląda korespondencja pozostawiona lub przysłana przez firmę windykacyjną. Ze względu na szczególną ostrożność w postępowaniu z tego rodzaju firmami, sugerujemy zaniechanie kontaktu telefonicznego i wysłanie tylko listu poleconego – podając swoje dane, czyli imię i nazwisko, nr Pesel, aktualny adres korespondencyjny (niekoniecznie zamieszkania) oraz pytanie czy firma ta prowadzi jakieś postępowanie windykacyjne wobec nas, a jeśli tak – to czego dotyczy zadłużenie, jaka jest kwota zadłużenia, kto był pierwotnym, a kto jest obecnym wierzycielem? Pytamy także czy dług jest zasądzony prawomocnym wyrokiem lub nakazem zapłaty, z prośbą o podanie sygnatury akt sądowych i nazwy sądu, w którym został wydany tytuł wykonawczy. Ważne – list tego rodzaju ma być zasięgnięciem informacji, a nie przyznaniem do istnienia zadłużenia!

Jeżeli nie wiesz jak napisać list do firmy windykacyjnej
– SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI –
Trzeba uważać, aby niechcący nie uznać długu lub nie przerwać biegu terminu przedawnienia.

Załóżmy jednak, że nie pozyskacie Państwo kompletnie żadnej informacji. W takim przypadku należy sięgnąć do źródeł jakimi są e-sąd, sąd rejonowy właściwy dla naszego miejsca zamieszkania (znanego wierzycielom, z którymi podpisywaliście Państwo umowę pożyczki/kredytu) oraz Biuro Informacji Kredytowej i biura informacji gospodarczej, takie jak KRD, BIG InfoMonitor, Eriff. Dobrze jest także sprawdzić Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej (w przypadku gdy zaciągana była pożyczka w Profi Credit) oraz Sąd Rejonowy w Elblągu (który jest ulubionym sądem funduszu Best, skupującym wierzytelności i składającym pozwy najczęściej właśnie w tym sądzie).

Poniżej wyjaśniamy jak znaleźć tam swoje sprawy, kierując się naszym opisem:

Biuro Informacji Kredytowej

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, która utworzona została przez banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi. Ich zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o konsumentach. Celem BIK jest ocena ryzyka i oszacowanie zdolności kredytowej konsumenta ubiegającego się o kredyt. Szybki dostęp do informacji o potencjalnym kliencie oraz wnikliwa analiza upraszcza procedurę przyznawania kredytów. Oznacza to dla nas, że są tam widoczne wszystkie Państwa kredyty i pożyczki bankowe, a ich zweryfikowanie pozwoli na kontakt z wierzycielem (w taki sam sposób jak opisany wcześniej, a dot. firmy windykacyjnej).

Jak założyć konto i pozyskać dane? Najprościej jest zrobić to przez Internet, poprzez stronę BIK.pl Należy pamiętać, że jednorazowy raport jest odpłatny – 39 zł. Samo założenie konta i jego uruchomienie jest bardzo intuicyjne, a tym samym nie wymaga szczególnych predyspozycji w zakresie informatyki. Pobrany raport zawierać będzie szczegółową historię Twoich zobowiązań kredytowych, ocenę punktową BIK oraz wskaźnik Twojej kondycji finansowej wg BIK.

Biuro Informacji Gospodarczej

Za co można trafić do BIG? Możliwych przyczyn jest wiele i obejmują one między innymi takie okoliczności jak niezapłacone rachunki, niespłacone kredyty, niespłacone pożyczki pozabankowe, zaległe alimenty, mandaty. Wygenerowany raport będzie zawierał wszystkie informacje o terminowej zapłacie Państwa zobowiązań, a także informacje negatywne o zadłużeniach, tj. informacje na temat zobowiązań, które nie zostały spłacone. Sprawdzenie BIG pozwala tym samym na znalezienie innych wierzytelności, niż bankowe. Oba raporty wzajemnie się uzupełniają.

Najpopularniejsze BIG to: InfoMonitor , KRD , Erif
Raporty można pobrać nieodpłatnie (jednorazowo).

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, czyli popularny wśród wierzycieli e-sąd.

Aby uzyskać akta w esądzie, proszę wejść na stronę https://www.e-sad.gov.pl/ i założyć konto podstawowe podając wszystkie aktualne dane. Po złożeniu wniosku przyjdzie wiadomość na podany w wniosku adres mailowy z informacją kontrolna – że osoba dysponująca tym konkretnym adresem @ złożyła wniosek. W tym mailu będzie link – ważny 72 godz – koniecznie należy w niego kliknąć – pojawi się informacją z strony EPU że wniosek został poprawnie złożony. Jeśli nie klikniemy w ten link – to tak jakby wniosek nie był kompletny i nie zostanie rozpatrzony. 

Po 1-2 dniach przyjdzie na maila login – obecnie dzieje się to nawet w kilka godzin. Login jest numeryczny – w tym samym mailu jest też link do aktywowania konta – bez tego nie uda sie zalogować – hasło zostało ustalone na poziomie zakładania konta. Po zalogowaniu sprawdzamy czy były prowadzone przeciwko Panu sprawy. W tym celu należy wejść do sekcji MOJE SPRAWY, zaznaczy na dole TYLKO SPRAWY ZAKREŚLONE i kliknąć FILTROWANIE. Na dole pojawią się wszystkie sprawy. Następnie należy przy każdej z spraw kliknąć w niebieską skrzynkę, wyświetli sie kolejne okno –  następnie wejść w zakładkę AKTA SPRAWY – obecnie powinny się otworzyć jako nowa strona – od razu w PDFie – w prawym rogu na pasku będzie strzałka w dół – umożliwia pobranie całości akt – i tak analogicznie wszystkie które się tam pojawią. 

To bardzo ważny etap – po wejściu w akta sprawy proszę pobrać je w całości w PDF. Z samych tylko akt z e-sądu, specjalista wyczyta wiele istotnych informacji.

Sąd rejonowy (lub sąd okręgowy w przypadku, gdy wiemy o wierzytelności przekraczającej kwotę 75 000 zł oraz 100 000 zł w sprawach gospodarczych).

To już nie takie proste ponieważ zbieranie informacji w sądzie oznacza kontakt z zapracowanymi urzędnikami, którzy często nie odbierają telefonów oraz nie lubią gdy ktoś wchodzi „z ulicy” i prosi o sprawdzenie. Sugerujemy zatem cierpliwość i wyrozumiałość, która zaowocuje pozyskaniem pełnej informacji.

Każdy sąd posiada swoją stronę Internetową, na której znajdziecie informację dotyczącą nr telefonu do sądu oraz do wydziałów cywilnych (lub wydziałów gospodarczych w przypadku kredytów firmowych), w których prowadzone są sprawy dotyczące zadłużeń.

Proszę zadzwonić do czytelni konkretnego wydziału cywilnego sądu i zapytać czy są tam jakieś sprawy dotyczące Was, podając swoje dane w tym nr Pesel. Jeśli uzyskacie Państwo informację, że taka sprawa jest w sądzie, należy zamówić akta do przejrzenia w czytelni i wykonania fotokopii. Następnie proszę udać się do czytelni w ustalonym terminie i wykonać szczegółowe zdjęcia akt. Bardzo ważne jest, aby zdjęcia były dokładne, strony były ułożone po kolei (począwszy od okładki sprawy), aby zrobione było zdjęcie każdego dokumentu i każdego potwierdzenia pocztowego. Etap pozyskiwania akt w sądach stacjonarnych jest często traktowany przez naszych klientów po macoszemu ze względu na skalę zaangażowania, ale jest on bardzo ważny i nie należy go lekceważyć.

Na podstawie akt sądowych z e-sądu i/lub sądu rejonowego/okręgowego oraz przeprowadzonego z Państwem wywiadu, mamy możliwość sprawdzenia kiedy i na jaki adres zostało wysłane pismo z sądu, czy był to prawidłowy adres oraz czy jest szansa na „odkręcenie” sprawy i podjęcie działań na rzecz oddalenia roszczenia i pozbycia się długu.

Pozostają wspomniane Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej oraz Sąd Rejonowy w Elblągu. W przypadku tych sądów pozostaje telefoniczne (najczęściej) zasięgnięcie informacji o których pisaliśmy powyżej i znalezienie prawnika (radcy prawnego) w danej miejscowości, który na bazie udzielonego przez Państwa pełnomocnictwa – oraz symbolicznej odpłatności – pójdzie do sądu i wykona zdjęcia akt, a następnie prześle je do Państwa elektronicznie.

Posiadając już komplet informacji, nie pozostaje nic innego jak skontaktować się z nami poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY i napisać wiadomość do nas podając niezbędne informacje, tj. nazwę wierzyciela, wartość roszczenia, informacje o sprawie pozyskane w toku weryfikacji sprawy. Na tym etapie nie ma jeszcze konieczności załączania dokumentów, ponieważ sprawa zostanie przydzielona do konkretnego Partnera w kancelarii, który przedstawi Państwu szczegóły.

Umów się na konsultację tel: 799 709 399

Masz podobną sytuację? Umów się na konsultację w siedzibie naszej Kancelarii w Gdańsku lub skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy sprawy, wysyłając do nas wiadomość przez formularz kontaktowy.
Obsługujemy klientów z całej Polski.


Opinie klientów

Przemo
Przemo
2022-10-28
Kancelaria AntyWindyk zainteresowała się i podjęła się kompleksowego przeanalizowania naszej sprawy, mimo iż na co dzień nie prowadzi podobnych spraw w swoim obszarze doradztwa. Panie Piotrze bardzo dziękujemy za udzieloną nam pomoc i życzymy samych sukcesów.
Anita Kratiuk
Anita Kratiuk
2022-10-26
Bardzo polecam Kancelarie, kontakt otrzymałam pocztą pantoflową. Mając kiepską sytuację zdecydowałam się zaufać i podjąć współpracę. Dziś nie żałuję tej decyzji i jeśli będę miała jeszcze jakieś problemy prawne to na pewno powrócę. Kontakt z Panem Mariuszem był rewelacyjny, wszystko dobrze wytłumaczone, miliony pytań z mojej strony i odpowiedzi od Pana Mariusza i w ekspresowym tempie. Serdecznie polecam.
Paula Hop
Paula Hop
2022-09-28
Naprawdę polecam każdemu tego Pana wie co robi na 100% doskonala robota.
Sebastian B
Sebastian B
2022-08-24
Z całego serca POLECAM współpracę z Kancelarią AntyWindyk. Podziękowania i słowa uznania kieruję do p. Mariusza. Trafiłem do Kancelarii dosłownie 2 godziny przed końcem terminu. O godz 22. w ostatnim dniu terminu. Mimo później godziny p. Mariusz oddzwonił do mnie i POMÓGŁ mnie a tym samym mojej rodzinie. Ostatecznie Kancelaria AntyWindyk wygrała moją sprawę. Sprawa zakończona PRAWOMOCNYM Wyrokiem, bank przegrał. Pozwoli mi to "stanąć na nogi". Jestem niezmiernie wdzięczny. Świetna współpraca z p. Mariuszem, super kontakt, pełen profesjonalizm w każdym aspekcie, na każdym etapie postępowania wsparcie i spokojne tłumaczenie działań i dalszych kroków. Lepiej nie mogłem trawić. Bardzo Panu i całego zespołowi DZIĘKUJĘ. Ps. Jeżeli macie problem z długiem, bankiem, windykacją nie czekajcie tylko zgłoście się do Kancelarii AntyWindyk. Jestem pewny, że Państwu również pomogą. Dla osób niezdecydowanych, wyrażam zgodę abyście jako Kancelaria podali mój nr telefonu osobom, którym się zastanawiają. Wtedy opowiem im w pełni moją historię z happy endem przy Waszej pomocy.
Xxx SSS
Xxx SSS
2022-08-19
Rozmowa tylko telefoniczna ale porada była jak najbardziej pomocna.
Magda Onochowska
Magda Onochowska
2022-08-11
Bardzo polecam Kancelarie, dzięki pozytywnym opiniom zdecydowałam się zaufać i podjąć współpracę, dzięki wspaniałemu zespołowi udało się uzyskać zamierzony cel, kontakt z Panem Mariuszem był rewelacyjny, wszystko dobrze wytłumaczone i w ekspresowym tempie. Serdecznie polecam.
Agnieszka Kmiołek
Agnieszka Kmiołek
2022-08-11
Sprawa z Krukiem, trwało to dość długo ale z winy Kruka. Kancelaria godna polecenia, sama nie dałabym rady, profesjonaliści na każdym etapie prowadzenia sprawy. Obsługa perfekcyjna, szczególnie polecam Pana Mariusza - rzetelność, zaangażowanie, kultura osobista, profesjonalizm, ogromna wiedza i skuteczność.
Anna Cha
Anna Cha
2022-07-26
Polecam!Fachowa, rzetelna informacja. Kompetentni pracownicy. Po długich poszukiwaniach pomocy znalazłam ją Tu.
Damian
Damian
2022-07-20
Świetna pomoc ze strony Kancelarii. Bezproblemowy kontakt z Panem Mariuszem, który czuć że jest w pełni zaangażowany w sprawę. Po początkowej weryfikacji zostałem poinformowany jak sprawy się mają i jakie szanse są na powodzenie sprawy. Finał? Najlepszy możliwy - Wygrana. Jako że była to moja pierwsza sprawa tego typu to przebrnąłem przez wiele firm które oferują pomoc, ale ta pierwsza spośród nich wydała mi się najbardziej godna zaufania , więc postanowiłem zaryzykować. Był to dobry pomysł. Polecam
Paczko
Paczko
2022-07-12
Jeszcze nigdy nie miałam tyle pieniędzy co po wygranej sprawie, polecam każdemu 👌