Czy można uchylić sądowy tytuł wykonawczy sprzed wielu lat i odzyskać wyegzekwowane środki? Można!

Czy można uchylić sądowy tytuł wykonawczy sprzed wielu lat i odzyskać wyegzekwowane środki? Można!

Uchylenie klauzuli wykonalności na bankowy tytuł egzekucyjny i odzyskanie wyegzekwowanych środków

Pani Joanna (imię zmienione na prośbę klientki) znalazła naszą kancelarię pod koniec 2018 r., gdy w pełni toczyła się już egzekucja komornicza na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. Po zapoznaniu się przez nas z sądowymi aktami sprawy uznaliśmy, że istnieją duże szanse na uchylenie sądowego tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego na kwotę blisko miliona złotych oraz umorzenie egzekucji i finalnie – odzyskanie wyegzekwowanych już środków.

Przedstawiliśmy pani Joannie nasze wnioski, uzgodniliśmy warunki podjęcia przez nas sprawy i podpisaliśmy stosowne dokumenty, upoważniające nas do reprezentowania pani Joanny przed sądem.

Proces

Postępowanie sądowe trwało blisko 18 miesięcy. W tym czasie wymieniliśmy z powodem – za pośrednictwem sądu – wiele pism procesowych. Skutkiem naszych działań był wyrok sądu, pozbawiający bank sądowego tytułu wykonawczego. Sąd wziął pod uwagę nie tylko wadliwy bankowy tytuł egzekucyjny, lecz także wadliwie skonstruowany regulamin oraz szereg zapisów abuzywnych w samej umowie, które stawiały prawa banku zdecydowanie ponad prawami kredytobiorczyni.

Uzasadnienie było na tyle jednoznaczne i uwzględniające nasze argumenty, że nie spodziewaliśmy się, aby bank chciał złożyć apelację. Zacytujmy jeden z fragmentów uzasadnienia wyroku:

„Niewątpliwe postanowienia, które przyznają przedsiębiorcy możliwość dowolnego – z punktu widzenia treści tych postanowień – kształtowanie wysokości zobowiązania konsumenta, są sprzeczne  z dobrymi obyczajami, obowiązującymi w tego rodzaju stosunkach. Tymczasem działalność banków winna się charakteryzować przejrzystością i rzetelnością. Tymczasem przedmiotowy Regulamin, stanowiący część umowy, dopuszczał wpływ banku na wartość zobowiązania w sposób niemożliwy do weryfikacji przez kontrahenta. Nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju postanowienia naruszają interes konsumenta i to w sposób rażący.”

Tak też się stało i wyrok uległ uprawomocnieniu, po 22 miesiącach od złożenia przez nas pozwu.

wyrok prawomocny wygrana raiffeisen
Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank

Komornik

Przyszedł czas na rozpoczęcie działań, mających na celu umorzenie egzekucji, jej rozliczenie oraz odzyskanie środków, które komornik już wyegzekwował od pani Joanny. Trwało to przez blisko kolejne 17 miesięcy, które wymusiły na nas min. złożenie skargi na czynności komornika. Ostatecznie i na tym polu wygraliśmy.

Uchylenie postanowienia komornika - skarga uwzględniona przez sąd
Uchylenie postanowienia komornika – skarga uwzględniona przez sąd

Odzyskanie środków

Finalnie, po prawie 4 latach, nie tylko uchyliliśmy sądowy tytuł wykonawczy na niemal milion złotych, ale również odzyskaliśmy blisko 19 000 zł wyegzekwowanych przez komornika!

Przelew od komornika - zwrot pobranych środków
Przelew od komornika – zwrot pobranych środków

W ten sposób zakończyliśmy z powodzeniem kolejną z tysięcy prowadzonych przez nas spraw. AntyWindyk jest liderem w pomaganiu dłużnikom od 2015 r. Jeżeli grozi Tobie wypowiedzenie umowy lub komornik prowadzi wobec Ciebie egzekucję, a wierzycielem jest bank, należy działać jak najszybciej.

Masz komornika od wielu lat? Pomożemy Ci.

Masz podobną sprawę? Wyślij do nas wiadomość. Wykonamy bezpłatną analizę sprawy i znajdziemy najlepsze rozwiązanie. Niezależnie na jakim etapie jest sprawa, nigdy nie należy odpuszczać!


Opinie klientów