O Fundacji

Fundacja Pomocy Dłużnikom "ANTYWINDYK"
Fundacja Pomocy Dłużnikom "ANTYWINDYK"

Fundacja Pomocy Dłużnikom “ANTYWINDYK” została powołana 16 grudnia 2016 roku, aby nieść pomoc osobom zadłużonym.

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna, kulturalna, dobroczynna i charytatywna, w szczególności w zakresie pomocy osobom zadłużonym w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób zadłużonych oraz szerzenia wiedzy na temat praw dłużników.

Nasza fundacja reprezentuje także podopiecznych przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami egzekucyjnymi.

Kilkuletnie doświadczenie fundatorów – Wojciecha Brzozowskiego i Piotra Soboń – w świadczeniu pomocy osobom zadłużonym pozwoliło na powołanie fundacji, aby dotrzeć do jeszcze szerszej grupy osób potrzebujących. Byliśmy świadkami wielu tragedii spowodowanych pętlą zadłużenia lub bezprawnymi działaniami firm windykacyjnych i pożyczkowych. W takich sytuacjach zawsze konsekwencje ponosi nie tylko sam dłużnik, ale cała jego rodzina, dzieci. Tymczasem niejednokrotnie z długów można wyjść i rozpocząć nowe, normalne życie.

Działania fundacji:

 • działalność informacyjna i edukacyjna
 • reprezentacja dłużników w sądach przez współpracujących adwokatów i radców prawnych
 • odzyskiwanie nienależnie pobranych środków w trakcie egzekucji komorniczych
 • uzyskiwanie odszkodowań za bezprawnie zlicytowane ruchomości i nieruchomości dłużników
 • przywracanie wiarygodności kredytowej w BIK i innych bazach
 • całkowite oddłużanie i przywracanie podopiecznym normalnego życia
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zadłużonych

Planowane działania fundacji:

 • pomoc frankowiczom – działania zmierzające do unieważnienia umów lub uznania niektórych ich zapisów za niewiążące
 • publiczne prelekcje, wykłady, konferencje
 • pomoc psychologiczna
 • wsparcie w procedurze upadłości konsumenckiej

Fundacja na chwilę obecną nie zatrudnia osób, działała w oparciu o pracę wolontariacką. Zarząd fundacji nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę.