Fundacja Pomocy Dłużnikom „ANTYWINDYK” została powołana 16 grudnia 2016 roku, aby nieść pomoc osobom zadłużonym.

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna, kulturalna, dobroczynna i charytatywna, w szczególności w zakresie pomocy osobom zadłużonym w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób zadłużonych oraz szerzenia wiedzy na temat praw dłużników.

Nasza fundacja reprezentuje także podopiecznych przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami egzekucyjnymi.

Kilkuletnie doświadczenie fundatorów – Wojciecha Brzozowskiego i Piotra Soboń – w świadczeniu pomocy osobom zadłużonym pozwoliło na powołanie fundacji, aby dotrzeć do jeszcze szerszej grupy osób potrzebujących. Byliśmy świadkami wielu tragedii spowodowanych pętlą zadłużenia lub bezprawnymi działaniami firm windykacyjnych i pożyczkowych. W takich sytuacjach zawsze konsekwencje ponosi nie tylko sam dłużnik, ale cała jego rodzina, dzieci. Tymczasem niejednokrotnie z długów można wyjść i rozpocząć nowe, normalne życie.

Działania fundacji:

 • działalność informacyjna i edukacyjna
 • reprezentacja dłużników w sądach przez współpracujących adwokatów i radców prawnych
 • odzyskiwanie nienależnie pobranych środków w trakcie egzekucji komorniczych
 • uzyskiwanie odszkodowań za bezprawnie zlicytowane ruchomości i nieruchomości dłużników
 • przywracanie wiarygodności kredytowej w BIK i innych bazach
 • całkowite oddłużanie i przywracanie podopiecznym normalnego życia
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zadłużonych

Planowane działania fundacji:

 • pomoc frankowiczom – działania zmierzające do unieważnienia umów lub uznania niektórych ich zapisów za niewiążące
 • publiczne prelekcje, wykłady, konferencje
 • pomoc psychologiczna
 • wsparcie w procedurze upadłości konsumenckiej

Fundacja na chwilę obecną nie zatrudnia osób, działała w oparciu o pracę wolontariacką. Zarząd fundacji nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę.