Upadłość konsumencka w 2021, czyli jak to wygląda w praktyce

Upadłość konsumencka w 2021, czyli jak to wygląda w praktyce

Wkrótce minie rok, odkąd funkcjonuje odmieniona upadłość konsumencka. Można zatem nieco podsumować jak w praktyce wyglądają wprowadzone zmiany. Wyjaśniamy na podstawie prowadzonych postępowań upadłościowych, jak wygląda upadłość konsumencka po nowemu.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2021 roku, a uzyskanie oddłużenia

Zacznijmy od tego, w jakim zakresie wprowadzona w życie 24 marca 2020 r. nowelizacja ułatwiła możliwość uzyskania oddłużenia od zobowiązań. Rozróżnić należy bowiem ogłoszenie upadłości od uzyskania oddłużenia. O ile to pierwsze nie stanowi większego problemu, to drugiego pewnym już być nie można. Dłużnicy często myślą, że wystarczy złożenie wniosku i w niedługim czasie będzie już po wszystkim. Niestety, aż tak kolorowo to nie wygląda. Owszem, większość osób, których wnioski zostały wcześniej oddalone, może ponownie zawnioskować o upadłość i najprawdopodobniej uzyskają oddłużenie. Zanim jednak do tego dojdzie może minąć nawet siedem lat. Praktyka zatem wygląda jak przed nowelizacją – wniosek trzeba starannie przygotować i najlepiej zlecić to profesjonalistom. Co z tego, że sąd ogłosi upadłość, skoro droga do uzyskania oddłużenia będzie kręta i wyboista?

Sąd ogłosi upadłość konsumencką w 2021 roku i co dalej?

Gdy uzyskamy postanowienie o ogłoszeniu upadłości, pojawia się syndyk i przeprowadza postępowanie upadłościowe. Ustala grono wierzycieli, którzy będą brali udział w podziale funduszy masy upadłości oraz dokonuje sprzedaży majątku upadłego. Jeśli upadłość zostanie ogłoszona w trybie dedykowanym dla upadłości konsumenckich, to syndyk jest również odpowiedzialny za uzyskanie od upadłego informacji koniecznych do wydania postanowienia w zakresie sposobu oddłużenia. W tym wpisie znajdziesz więcej informacji o etapach postępowania upadłościowego. Upadły powinien już na wniosku o ogłoszenie upadłości wykazać wszelkie okoliczności istotne z punktu widzenia uzyskania oddłużenia. Jeśli jednak tego nie zrobił, to na etapie postępowania upadłościowego może mieć szanse do nadrobienia tych zaległości. Co istotne, dla upadłych posiadających nieruchomości, powinni oni zawnioskować o ustalenie zakresu korzystania z nieruchomości. Więcej na ten temat we wpisie: Jak skutecznie ogłosić upadłość konsumencką?

Jak długo trwa postępowanie upadłościowe?

Nie pokuszę się o uśrednienie w tym przedmiocie. Wiele zależy od konkretnego sądu upadłościowego. Zwiększona liczba wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z pewnością nie wpływa na poprawę szybszego ich rozpatrywania. Bywa różnie. Dla przykładu, sąd w Gdańsku nie zrobi tego w terminie dwóch miesięcy. Natomiast sąd w Zielonej Górze i w Płocku ogłasza upadłość po około trzech tygodniach od wniesienia wniosku. Różnie jednak obecnie bywa z podjęciem działań przez syndyka. Wpływ ma na to panująca epidemia. Z naszej praktyki wynika, że wiele sądów nie korzysta z uproszczonego trybu dedykowanego upadłościom konsumenckim i orzeka o prowadzeniu postępowania upadłościowego wedle przepisów ogólnych. Ma to przełożenie na czas trwania postępowania. Z tego względu, w zakresie czasu trwania postępowania upadłościowego nie zmieniło się zbyt wiele. Wyjątkiem może tu być warszawski sąd upadłościowy, gdzie został powołany do życia odrębny wydział do procedowania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumentów. Postępowania w tym sądzie prowadzone są głównie wedle trybu uproszczonego, w którym ciężar prowadzenia postępowania upadłościowego spoczywa na syndyku. Co za tym idzie – szybciej powinny się kończyć.

Co z tym oddłużeniem? Jest łatwiej?

Tak, jest łatwiej, ale nie ma co do tego pewności. Konieczne jest tu przeanalizowanie sytuacji dłużnika. Mam tu na myśli w szczególności to, czy dłużnik poprzez swoje działania nie doprowadził w sposób celowy do pokrzywdzenia wierzycieli. Natomiast w sytuacji gdy plan spłaty może być ustalony na okres dłuższy niż 36 miesięcy konieczne jest takie przygotowanie wniosku oraz upadłego, aby miesięczna kwota ustalona w planie spłaty wierzycieli nie była dla dłużnika nadmiernym obciążeniem.

Jak zawsze – liczą się detale, dlatego warto powierzyć prowadzenie sprawy upadłości konsumenckiej w 2021 roku specjalistom z doświadczeniem.

Umów się na konsultację tel: 799 709 399

Chcesz ogłosić upadłość konsumencką? Umów się na konsultację w siedzibie naszej Kancelarii w Gdańsku lub skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy sprawy, wysyłając do nas wiadomość przez formularz kontaktowy. Obsługujemy klientów z całej Polski.


Opinie klientów