EOS KSI Polska Sp. z o.o. i Cross Border szukają dłużników w Wielkiej Brytanii

EOS KSI Polska Sp. z o.o. i Cross Border szukają dłużników w Wielkiej Brytanii

Po kilku latach nieobecności w kraju, otrzymałeś mail lub pisemne wezwanie do zapłaty z EOS KSI Polska i/lub z Cross Border? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł.

Firmy windykacyjne szukają polskich dłużników na terenie Wielkiej Brytanii oraz w kilku innych krajach Unii Europejskiej. Największa skala tego zjawiska dotyczy rzecz jasna Zjednoczonego Królestwa, ponieważ to tam przebywa najwięcej naszych rodaków, którzy emigrowali w ostatnich latach. Skupimy się zatem w dzisiejszym wpisie na działalności EOS KSI Polska oraz Cross Border, które działają w Wielkiej Brytanii.

Wezwanie do zapłaty od EOS KSI Polska i Cross Border

Działania windykacyjne tych firm rozpoczynają się najczęściej od wysłania maila z wezwaniem do zapłaty do rzekomego dłużnika. Mail oraz list wyglądają mniej więcej tak:

Wezwanie EOS KSI Polska - Cross BorderWezwanie EOS KSI Polska - Cross BorderWezwanie EOS KSI Polska - Cross Border

Czy płacić wskazane w mailu/wezwaniu kwoty?

Zdecydowanie nie! Dochodzone wierzytelności są zdecydowanie zawyżone lub w ogóle nienależne. Część z nich jest w całości lub w części przedawniona. Są to sprawy sprzed kilku lub kilkunastu lat i dotyczą np. nierozliczonych należności z firmą telekomunikacyjną, kredytu lub karty kredytowej. Część z nich nigdy nie była dochodzona przed sądem w Polsce. Inne są objęte sądowym nakazem zapłaty, który z uwagi na Twoją nieobecność w kraju – prawdopodobnie nigdy nie został prawidłowo doręczony. Każdą sprawę należy indywidualnie przeanalizować.

Co to jest Cross Border?

Jedyny znany nam adres korespondencyjny wskazuje biurowiec w centrum Warszawy, gdzie Cross Border korzysta z adresu, udostępnianego przez wirtualne biuro. Nie znaleźliśmy żadnego oficjalnie zarejestrowanego podmiotu w Wielkiej Brytanii pod taką nazwą. Firma nie podaje też żadnego adresu brytyjskiego do kontaktu. Z naszych obserwacji wynika, że współpracuje m.in. z firmą EOS i Best, celem prowadzenia działań windykacyjnych wśród Polaków mieszkających poza Polską.

Co to jest Pre-Action Conduct Practice Direction?

Pre-Action Conduct Practice Direction to wytyczne dla stron przed wszczęciem postępowania sądowego. Sąd oczekuje, że strony wzajemnie przedstawią sobie swoje stanowiska oraz poucza o możliwościach pozasądowego rozwiązania sporu. Oczywiście powołanie się w mailu na przepisy prawa brytyjskiego mają głównie na celu zrobienie wrażenia powagi sytuacji i możliwości skierowania sprawy do sądu w Wielkiej Brytanii. W praktyce ma to jedynie na celu skłonienie rzekomego dłużnika do kontaktu z firmą windykacyjną i dalej – uznanie i spłatę zadłużenia. 

Czy sprawa może zostać skierowana do sądu w Wielkiej Brytanii?

Nigdy nie spotkaliśmy się z taką sytuacją w zakresie obsługi spraw zleconych przez EOS. W większości przypadków jest to wręcz niemożliwe z uwagi na szereg formalnych ograniczeń. Mail ma natomiast prosty przekaz – spłać całość zadłużenia, a nie będziesz miał problemów z brytyjskim sądem. To nic innego, jak klasyczny straszak.

ZOBACZ TAKŻE: Emigracja, a długi w Polsce

Co powinienem zrobić po otrzymaniu wezwania do zapłaty z EOS KSI Polska lub Cross Border?

Przede wszystkim musisz zweryfikować jakiego rodzaju uprawnienia ma dana firma do tego zadłużenia. Należy ustalić czego dotyczy zadłużenie, co składa się na dochodzoną kwotę, czy wierzyciel posiada wyrok lub sądowy nakaz zapłaty. Należy to zrobić poprzez wystosowanie odpowiednio przygotowanego maila lub pisma. Windykacja ma na celu w dużej mierze zastraszanie dłużnika, który – nie znając się na kruczkach prawnych – ulega presji i wyraża zgodę na dobrowolną spłatę niezweryfikowanego zadłużenia.

Wychodząc naprzeciw takim osobom, proponujemy powierzenie nam tego rodzaju sprawy od momentu, gdy otrzymasz pierwsze wezwanie do zapłaty z EOS KSI Polska lub Cross Border. Analiza sprawy jest BEZPŁATNA. Dalej w toku działań zweryfikujemy, czy roszczenie istnieje, czy jest należne, jaka jest jego rzeczywista wysokość, czy jest objęte tytułem wykonawczym oraz postaramy się znacznie zredukować jego wysokość, bardzo często do zera. Cała procedura odbywa się na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa.

Otrzymałeś wezwanie - napisz do nas - pomożemy!

Jeżeli masz problem z długiem który powstał w Polsce, mieszkasz poza ojczyzną i dostałeś informację z wezwaniem do spłaty należności sprzed kilku lat – napisz do nas wiadomość prywatną na FB lub wyślij e-mail na adres: kontakt@antywindyk.pl

Postaramy się skutecznie pomóc Tobie w pozbyciu się tego problemu.


Opinie klientów