Wyroki

Często pytacie nas, jak to jest możliwe, że da się wygrać z bankiem czy funduszem? Jak to możliwe, że jakiś dług był i go nie ma? Czy wreszcie czy wygrane sprawy to przypadek czy wygrywamy regularnie?

Nie każdą sprawę możemy szczegółowo opisywać, ale chcielibyśmy prezentować Wam regularnie postanowienia i wyroki większości z nich, czyli tych wygranych.

Do każdego wyroku, który był publikowany na FB, podamy link do odpowiedniego wpisu, gdzie możecie zadawać pytania i komentować daną sprawę.

Najnowsze wyroki znajdziecie zawsze na samej górze strony.

Pozew o zapłatę z powództwa mBank -101.894,37 zł, kredyt gotówkowy


Pozew o zapłatę z powództwa Alior Bank -185.791,20 zł, kredyt gotówkowy


Pozew o zapłatę z powództwa Profi Credit -10.093,11 zł, kredyt gotówkowy


Pozew o zapłatę z powództwa Alior Bank -195.457,82 zł, kredyt gotówkowy


Pozew o zapłatę z powództwa Banku Handlowego  – 112.237,52 zł, wygrana w obu instancjach


33 wyroki i postanowienia w sprawach z powództwa funduszy na kwotę ponad 1,7 mln zł [wpis będzie aktualizowany]


Pozew o zapłatę z powództwa Raiffiesen Bank SA, kredyt hipoteczny w EUR –353.986,16 zł


Pozew o zapłatę z powództwa Eques NSFIZ – 19.289,61zł


Pozew o zapłatę z powództwa Getin Noble Bank – 16.489,74zł


Pozew o zapłatę z powództwa ITI Neovision – 3.555,59zł


Pozew o zapłatę z powództwa Banku Pekao SA, kredyt hipoteczny w CHF – 35.637,13 CHF


Pozew o zapłatę z powództwa OMEGA NSFIZ – 37.668,36zł


Pozew o zapłatę z powództwa BZ WBK – 9.651,28zł


Pozew o zapłatę z powództwa Banku BGŻ BnP Paribas – 19.325,52zł


Skarga na postanowienie ref. sądowego o nadaniu klauzuli wyk. na BTE – 136.854,86zł


Pozew o zapłatę z powództwa Santander Consumer Bank – 3.029,58zł


Pozew o zapłatę z powództwa Casus – 197.337,24zł


Pozew o zapłatę z powództwa Prokura NSFIZ – 758,59zł


Pozew o zapłatę z powództwa Getin Noble Bank – 16.489,74zł


Pozew o zapłatę z powództwa OMEGA NSFIZ, kupiony dług hipoteczny – 140.079,06zł


Pozew o zapłatę z powództwa OMEGA NSFIZ – 5.894,96zł


Pozew o zapłatę z powództwa Prokura NSFIZ – 14.666,57zł


Bank PeKaO SA zwraca 5.864,06zł, wyegzekwowane bezprawnie przez komornika


Getin Noble Bank zwraca 27.467,00zł, bezprawnie ściągnięte w ramach egzekucji komorniczej na podstawie BTE


Pozywamy o zapłatę Getin Noble Bank – 12.317,51zł


Pozew o zapłatę z powództwa Universe 3 – 108.902,81zł


Pozew o zapłatę z weksla powództwa Profi Credit – 8.000,00zł


Powództwo przeciwegzekucyjne – PKO BP – ponad 1.000.000zł


Powództwo przeciwegzekucyjne przeciwko BS w Cieszynie – sprawa z 2002r., 10.000zł


Pozew o zapłatę z powództwa Getin Noble Bank – 108.097,78zł


Pozew o zapłatę z powództwa Prokura NSFIZ – 48.606,28zł


Zażalenie na klauzulę wykonal. na BTE – Bank Millennium – 5.179,91zł


 

Apelacja dot. przepisania hipoteki z BZ WBK na Prokura NSFIZ – 555.000,00zł


 

Pozew o zapłatę z powództwa BEST NSFIZ – 36.660,00zł


 

Zażalenie na klauzulę wykonal. na BTE – Alior Bank – 83.588,89zł


Zażalenie na klauzulę wykonal. na BTE – BGŻ BnP Paribas – 171.935,00zł


Pozew o zapłatę z powództwa Credit Agricole – 2.208,84zł


Pozew o zapłatę z powództwa Getin Noble Bank – 47.875,51zł


Powództwo przeciwegzekucyjne przeciwko Getin Noble Bank – 38.192,35zł


Pozew o zapłatę z powództwa Prokura NSFIZ – 6.435,43zł


 

Pozew o zapłatę z powództwa Prokura NSFIZ – 28.000,00zł


Zażalenie na klauzulę wykonal. na BTE – PKO BP – 363.509,28zł