Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie zamieszczone na blogu materiały, w tym artykuły, zdjęcia, filmy, komentarze, nie stanowią porady ani opinii prawnej. Informacje zamieszczone w  serwisie przedstawiają jedynie indywidualne poglądy Autorów bloga – Piotra Soboń i innych redaktorów (zwanymi dalej Autorami bloga) – na określone zagadnienia prawne i nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek ich odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich. Autorzy bloga nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji związanych z zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści znajdujących się w serwisie. Każdy Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autorów dla własnych potrzeb jedynie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Czytelnik ma możliwość uzyskania wiążącej i spersonalizowanej porady, w tym celu należy skorzystać z zamieszczonego na blogu Formularza kontaktowego.

Prawa autorskie

Wszystkie artykuły i informacje publikowane na blogu AntyWindyk.pl stanowią własność intelektualną Autorów bloga. Autorzy nie wyrażają zgody na kopiowanie, drukowanie i inne wykorzystanie całości lub znacznej części tekstów bez pisemnej lub mailowej zgody Autorów. Autorzy wyrażają zgodę na cytowanie fragmentów ich artykułów na innych stronach internetowych, pod warunkiem wyraźnego oznaczenia cytowanego fragmentu, podania źródła tekstu czyli nazwy bloga AntyWindyk.pl oraz umieszczenie aktywnego linku do artykułu, z którego zaczerpnięty został cytowany fragment. W przypadku chęci wykorzystania większych fragmentów artykułów w prasie, telewizji, radiu i innych formach przekazu, Autorzy proszą o wcześniejszy kontakt po przez Formularz kontaktowy  i indywidualne ustalenia w tym zakresie, z wyjątkiem cytowania krótkich ustępów w recenzjach i tekstach tematycznych z powołaniem się na źródło tj. nazwę bloga AntyWindyk.pl

Wszystkie zdjęcia oraz filmy publikowane na blogu chronione są prawem autorskim przez ich autorów.

Czytelnik zapewnia, że do przesyłanych przez siebie do witryny [komentarze na blogu] jakichkolwiek dokumentów i materiałów posiada prawa dysponowania nimi bądź zgodę osób, do których takie prawa należą. Czytelnik udostępniając Autorom bloga własne materiały, wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez pozostałych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz udziela autorom bloga prawa do bezpłatnego kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób w Internecie i innych mediach tych materiałów, pod warunkiem ich anonimizacji. W przypadku, gdyby ich publikacja przyniosła Autorom bloga korzyści materialne, Czytelnik rezygnuje z prawa domagania się udziału w tych korzyściach. Czytelnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku jego zachowania sprzecznego z powyższymi zastrzeżeniami. Zachowanie to może spowodować do pociągnięcia czytelnika do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Komentarze i forum

Autorzy bloga AntyWindyk.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach i opiniach publikowanych przez Czytelników. Publikowane komentarze są tylko i wyłącznie prywatnymi opiniami użytkowników bloga. Zachowujemy oryginalną pisownię nadesłanych komentarzy.

Autorzy bloga nie ponoszą odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych na forum. Są one prywatnymi komentarzami i opiniami użytkowników forum.

Na blogu oraz na forum obowiązuje zakaz zamieszczania komentarzy i wpisów o charakterze reklamowym (promocyjnym) oraz zawierających słowa uznane powszechnie za obraźliwe, a także o charakterze zniesławiającym, znieważającym lub naruszającym dobre imię osób trzecich. Autorzy bloga zastrzegają sobie prawo do usunięcia lub edycji komentarza bez podania przyczyny.

Zgłoszenie naruszenia

W przypadku zauważenia przez Czytelnika naruszenia prawa, w tym praw osób trzecich, prosimy o zgłoszenie zauważonych nieprawidłowości Autorom bloga za pomocą Formularza kontaktowego.

Newsletter

Każdy czytelnik może być informowany o nowych artykułach. W tym celu należy wpisać swój adres mailowy w odpowiednim oknie na blogu w boxie „Nasz newsletter” (z prawej strony, u góry). Na podany przez Czytelnika adres mailowy zostanie wysłana wiadomość, zawierająca link aktywacyjny, potwierdzający chęć zapisania się do newslettera. Należy kliknąć w otrzymany link celem aktywacji newslettera. W przypadku gdyby link aktywacyjny nie doszedł w ciągu godziny (należy sprawdzić folder SPAM, OFERTY, INNE), należy skontaktować się z Autorami bloga za pomocą Formularza kontaktowego.

Niektóre fragmenty artykułów prezentowane na blogu będą dostępne wyłącznie dla czytelników, którzy zapisali się do Newslettera. Artykuły zawierające takie ograniczenie będą wyraźnie oznaczone i będą dawały możliwość zapisania się do Newslettera po przez formularz znajdujący się bezpośrednio w treści artykułu. Jednorazowe dodanie adresu mailowego Czytelnika do bazy mailingowej Newslettera równoznaczne jest z nieograniczonym dostępem do wszystkich artykułów  zawierających takie ograniczenie.

Newsletter służy informowaniu Czytelnika o najnowszych wpisach na blogu oraz na przekazywaniu unikalnych treści, niedostępnych publicznie na blogu. Zapisując się do newslettera użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego adres mailowy nie będzie udostępniany żadnym osobom i podmiotom trzecim, nigdy nie zostanie również odsprzedany. Możliwe jest w przyszłości okazjonalne tj. nie częstsze niż raz w tygodniu, przesłanie do Czytelnika informacji o charakterze komercyjnym.

Do każdej wiadomości elektronicznej przesłanej w ramach subskrypcji dołączony będzie link umożliwiający rezygnację z otrzymywania newslettera.

Przetwarzanie danych

Dane osobowe przekazane mailowo na adres: kontakt@antywindyk.pl lub przez formularz kontaktowy przetwarzane będą wyłącznie w celu odpowiedzi na pytania, udzielenia konsultacji i doradztwa finansowego i prawnego dotyczącego opisanego problemu. Przekazane dane nie będą wykorzystywane do działań marketingowych ani promocyjnych. Podanie danych jest w całości dobrowolne. Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma do nich wgląd, może je swobodnie poprawiać, zmieniać oraz żądać ich usunięcia.

Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO, obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 roku. Wobec powyższego informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria AntyWindyk sp. z o.o. z siedzibą: ul. C.K. Norwida 21/2
80-280 Gdańsk
, KRS: 0000842238, NIP: 5842793541, REGON: 38610106400000, (dalej także jako Spółka). Współadministratorem danych jest Debitor Auxilior LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Suite 15, Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, BN22 8UY. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: iod@antywindyk.pl

Spółka będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na usługę oferowaną przez Spółkę. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny.

Podstawą prawną ich przetwarzania może być lub mogą być:

 • zgoda – tj. Dobrowolne wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
 • wymogi kontraktowe – tj. Konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy ze Spółką lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w art. 6 ust.1 lit.b) RODO,
 • wymogi ustawowe – Konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • uzasadnione wymogi administratora – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo.

Bazując na powyższych podstawach przetwarzania danych osobowych Spółka będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 • w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
 • w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy ze Spółką, w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
 • w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego – na podstawie wymogów kontraktowych lub uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy okres w stosunku do następujących terminów:

 • w okresie, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych osobowych – czyli do zakończenia stosunku prawnego wynikającego z umowy zawartej ze Spółką lub do zakończenia usługi doradztwa (jeśli umowa nie była zawierana).
 • przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym, niż Spółka podmiotom, tj.,

 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. Dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, radcom prawnym, adwokatom i aplikantom na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
 • innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa i wyłącznie do celów realizacji  bądź wykonywaniem już zawartej umowy na usługę oferowaną przez Spółkę

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które będą Państwo wnioskowali np. zrealizowanie wniosku o zawarcie umowy lub jej wykonania.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych.

Przysługiwać Państwu będzie również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

W związku z powyższym, zaktualizowaliśmy Politykę Prywatności, w tym
zakres przysługujących Państwu praw, obejmujących również prawo
do usunięcia swoich danych osobowych lub cofnięcia wyrażonych zgód, poprzez kontakt na adres mailowy: kontakt@antywindyk.pl .

Polityka prywatności (cookies)

Blog AntyWIndyk.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych (Google Analytics), reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do potrzeb i oczekiwań Czytelników. Modyfikacja zakresu udostępnienia ww. danych możliwa jest przez każdego Czytelnika za pomocą indywidualnego ustawienia własnej przeglądarki internetowej. Ograniczenie zakresu gromadzenia plików cookies może wpłynąć na prawidłowe wyświetlanie i funkcjonowanie bloga.