Najpierw BTE, komornik, a finalnie KRUK znika bez Twoich pieniędzy

Najpierw BTE, komornik, a finalnie KRUK znika bez Twoich pieniędzy

Dzięki dzisiejszemu wpisowi będzie można się dowiedzieć tego, że mimo prowadzonej egzekucji komorniczej, jak jest prowadzona na rzecz takiego potentata na rynku jakim jest KRUK S.A., a konkretniej mówiąc na rzecz funduszu Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, pojawić się może szansa na odwrócenie zaistniałej sytuacji. Efektem takich działań jest to, że dłużnik przestaje nim być i to w dodatku bez konieczności płacenia.

Wielu Czytelników może stwierdzić, że taką sytuacje ciężko nawet sobie wyobrazić w sferze marzeń, a co dopiero ją zrealizować w rzeczywistym życiu. Jednakże nasze motto „Dług to nie problem, to wyzwanie” ma szczególne zastosowanie właśnie w takich przypadkach, jak ten który chcemy opisać.

Dyskusja na temat tego artykułu na naszym Facebooku

Bohaterką naszej historii jest Pani Anna, która poza opisywana sprawą posiadała także inny dług, którego już nie ma na kwotę około 30 000 zł w funduszu easyDebt. W tamtym przypadku również był komornik, jednak nie będziemy się w tym artykule zagłębiać w tę sprawę. Skupmy sie na długu, który rzekomo powstał w Banku BZ WBK. W tej sprawie toczyły się egzekucje, która oparte były na BTE. Nastąpiło ich odsprzedanie do funduszy sekurytyzacyjnych. Dzięki działaniom, które udało się podjąć naszej Kancelarii, Pani Anna otrzymała od komornika pismo. Komornik zwrócił się do naszej klientki z prośbą o to, aby wskazała konto, na które mają zostać zwrócone środki, jakie zostały wyegzekwowane podczas prowadzonej egzekucji na rzecz banku. Poniżej zamieszczamy to pismo.

Wezwanie od komornika o wskazanie rachunku bankowego, na który można przekazać kwotę ZWRÓCONĄ przez wierzyciela
Wezwanie od komornika o wskazanie rachunku bankowego, na który można przekazać kwotę ZWRÓCONĄ przez wierzyciela

Ciekawe?

Taka sytuacja może wydawać się niesamowita, jednakże skoncentrujmy się na sprawie, która dotyczy Kruka. Stwierdzić należy, że dłużnikom często zdarza się nie odbierać listów z sądu. Taki stan rzeczy związany jest z szeregiem różnych sytuacji, pośród których wymienić można przeprowadzę dłużnika lub też niechęć do tego rodzaju korespondencji. W przypadku naszej klientki było podobnie. Pani Annie nie udało się odebrać pisma z sądu, w którym zawarte było powództwo Kruka. Efektem tego było wydanie przez sąd wyroku zaocznego. Doszło również do jego uprawomocnienia się i wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika. Wyrok poniżej.

Wyrok zaoczny, o którym dłużniczka nic nie wiedziała
Wyrok zaoczny, o którym dłużniczka nic nie wiedziała

Po tym jak Pani Anna dowiedziała się o tym, że komornik rozpoczął postępowanie egzekucyjne poprosiła nas o pomoc. Od razu przystąpiliśmy do działania, dzięki czemu udało się uzyskać postanowienie, które zamieszczamy poniżej.

 

Postanowienie o zawieszeniu rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu
Postanowienie o zawieszeniu rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu

 

W związku z tym, że doszło do wydania powyższego postępowania, konieczne było odbycie się rozprawy. Na tej rozprawie sąd, biorąc pod uwagę złożony przez naszą Kancelarię sprzeciw, miał możliwość wydania wyroku, który utrzymałby w mocy wyrok zaoczny albo mógł zadecydować o jego uchyleniu i oddaleniu powództwa. Jaka została podjęta decyzja? Sąd wydał następujący wyrok:

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy w Oławie I Wydział Cywilny w, po rozpoznaniu na rozprawie sprawy o zapłatę

Uchyla w całości wyrok zaoczny i oddala powództwo w całości

 

Oddalenie powództwa KRUK w całości, dług przestaje istnieć. 5_oddalenie_powodztwa_kruk 6_oddalenie_powodztwa_kruk 7_oddalenie_powodztwa_kruk 8_oddalenie_powodztwa_kruk

KRUK- Podsumowanie

Praktyka prowadzona przez naszą Kancelarię pokazuje, że jeśli Kruk lub Kancelaria Prawna Raven straszy Państwa komornikiem, to niemal zawsze sprawa o zapłatę prowadzona przed sądem jest przez nich przegrana. Do tego momentu nie przegraliśmy ani jednej takiej sprawy, dlatego też warto decydować się na wejście na drogę sądową w przypadku takich spraw. W związku z tym nie należy zbytnio przejmować się pismami oraz telefonami z Kruka lub Raven. Jeśli chcesz odzyskać spokój, a przede wszystkim pieniądze skontaktuj się z nami, a na pewno pomożemy.

Jeżeli molestuje Cię KRUK lub RAVEN, dostajesz monity, wezwania do zapłaty, telefony albo dług jest już u komornika
NAPISZ DO NAS
Pomożemy!

 


Opinie klientów