Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 123 k.p.c. mówi, że bieg przedawnienia przerywa się: “przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju […]”. Czy na pewno? Dziś udowadniamy, że NIE. Nie zawsze 2+2=4, a to znaczy, że czasem dług może ulec przedawnieniu nawet w trakcie trwania egzekucji komorniczej.

Masz problem z długami? Pomożemy.

Dla większości pojęcie ODDŁUŻANIA oznacza kredyt konsolidacyjny albo ugody, które dalej są niemożliwe do spłaty. W naszym mniemaniu oddłużanie polegać może tylko i wyłącznie na jednym – całkowitym pozbyciu się długu bez konieczności jego spłacania. Jak to osiągnąć? Dzisiejszy wpis powstał po to, aby przedstawić Wam, jakie informacje i dokumenty potrzebujemy aby udzielić każdemu konkretnej odpowiedzi, który moment jest najlepszy na obronę oraz wyjaśnimy, dlaczego nigdy nie jest za późno na wyjście z długów.

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny to największa porażka naszego państwa. Miał być strażnikiem Konstytucji chroniącym prawa obywateli, a stał się miejscem gdzie powszechnie łamie się prawo. Zamiast bronić obywateli przed złymi ustawami odmawia rozpoznania 98% spraw do niego trafiających. Zaległości w rozpoznawaniu spraw przez Trybunał wynoszą już ponad 5 lat. Podejmujemy inicjatywę, aby to zmienić. Dołącz do nas!