Upadłość

Upadłość

Zakres działalności: Upadłość konsumencka i gospodarcza

Od kilku lat obserwowana jest liberalizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckich, co przekłada się bezpośrednio na liczbę ogłaszanych bankructw. Sama idea upadłości jest bardzo słuszna – ma dać wnioskodawcy drugą szansę, co nota bene jest również z korzyścią dla Skarbu Państwa oraz samych wierzycieli, którzy nie są narażeni na koszty wskutek prowadzenia bezskutecznych postępowań egzekucyjnych. Nowelizacja, która weszła w życie 24 marca 2020 r. praktycznie zrównuje sytuację osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i konsumentów. Upadłość będzie mógł ogłosić praktycznie każdy. Nie każdy jednak uzyska oddłużenie, o czym piszemy na naszym blogu. Warto dobrze przygotować się do ogłoszenia upadłości, co będzie skutkować szybszym zakończeniem całej procedury.

Upadłość gospodarcza

Sytuacja przedsiębiorcy jest zazwyczaj o wiele bardziej skomplikowana niż konsumenta. Upadłość jest nieodzownym elementem obrotu gospodarczego. Przedsiębiorca (osoba fizyczna bądź spółka) ma ustawowy obowiązek wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości. Ma to zapobiegać dalszemu zadłużaniu się podmiotu oraz zapewnienie równomiernego zaspokojenia wierzycieli. Kwestię tę regulują art. 11 i 21 Prawa Upadłościowego, wedle których dłużnik jest niewypłacalny jeśli nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań przez ponad trzy miesiące. Od momentu powstania stanu niewypłacalności dłużnik ma 30 dni na wniesienie do sądu wniosku o upadłość. W dużym skrócie dłużnik ma 120 dni na wniesienie wniosku od powstania stanu niewypłacalności.

Nie zachowanie ustawowego terminu na wniesienie o upadłość może przyczynić się do powstania odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przekroczenie terminu może powodować ustalenie dłuższego planu spłat.

Sąd ogłosi upadłość jeśli majątek dłużnika jest wystarczający do pokrycia kosztów postępowania oraz chociaż w części zaspokojenia wierzycieli. Nieco odmienna jest sytuacja osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. W razie potrzeby może ona po prostu wykreślić swoją firmę z CEIDG i następnego dnia uzyskać konsumencką zdolność upadłościową. Dzięki temu nie musi mieć wystarczającego majątku na przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

Umorzenie długów w wyniku ogłoszenia upadłości

W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej sąd może umorzyć zobowiązania dłużnika. Najpierw zostanie jednak upłynniona przez syndyka masa upadłości, co wiąże się ze sprzedażą posiadanego majątku na rzecz zaspokojenia wierzycieli. Po ostatniej nowelizacji w przypadku upadłości konsumenckich zaspokojenie wierzycieli jest równorzędne z oddłużeniem upadłego. Oznacza to, że sąd oddłuży upadłego po zrealizowaniu planu spłat (ewentualnie bez planu), ale upadły musi liczyć się z tym, że sąd zobowiąże go do realizowania miesięcznych spłat na poczet wierzycieli. Spłaty te zazwyczaj są w symbolicznych kwotach względem wysokości zadłużenia, co powoduje że upadłość w efekcie końcowym wpłynie na poprawę poziomu życiowego dłużnika.

Upadłość w Polsce i za granicą

Reprezentujemy konsumentów przed krajowymi sądami, jak również na terenie państw UE. Daje to możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej także polakom mieszkającym poza granicami Polski. Taka procedura bywa prostsza i szybsza. W ramach upadłości konsumenckiej udało nam się uchylić zobowiązania konsumentów na łączną kwotę ponad 3 mln zł.

Umów się na konsultację tel: 799 709 399

Masz podobną sytuację? Umów się na konsultację w siedzibie naszej Kancelarii w Gdańsku lub skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy sprawy, wysyłając do nas wiadomość przez formularz kontaktowy.