Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Zakres działalności: Upadłość konsumencka

Od kilku lat obserwowana jest liberalizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckich, co przekłada się bezpośrednio na liczbę ogłaszanych bankructw. Sama idea upadłości jest bardzo słuszna – ma dać wnioskodawcy drugą szansę, co nota bene jest z korzyścią dla Skarbu Państwa oraz samych wierzycieli, którzy nie są narażeni na koszty wskutek prowadzenia bezskutecznych postępowań egzekucyjnych. Negatywne przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej często można ominąć. Wymagana jest jednak szczegółowa analiza sytuacji oraz odpowiednie sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Umorzenie długów w wyniku ogłoszenia upadłości

W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej sąd może umorzyć zobowiązania. Najpierw zostanie jednak upłynniona przez syndyka masa upadłości, co wiąże się ze sprzedażą posiadanego majątku na rzecz zaspokojenia wierzycieli. Co prawda w przypadku upadłości konsumenckich prymat przed zaspokojeniem wierzycieli ma oddłużenie upadłego. Nie oznacza to jednak, że sąd w każdym przypadku wyda postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Dodatkowo sytuacja nieco komplikuje się, gdy wniosek o upadłość wnosi aktualny lub były przedsiębiorca.

Jeśli ustawowe terminy na wniesienie wniosku nie zostały zachowane (przedsiębiorca), bądź w danej sytuacji zachowanie dłużnika kwalifikuje wniosek do oddalenia ze względu na spełnione negatywne przesłanki, to z pomocą mogą przyjść tzw. klauzule generalne. Ich wykorzystanie musi być jednak dobrze uzasadnione. Dlatego też zalecamy korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Upadłość w Polsce i za granicą

Reprezentujemy konsumentów przed krajowymi sądami, jak również na terenie państw UE. Daje to możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej także polakom mieszkającym poza granicami Polski. Taka procedura bywa prostsza i szybsza. W ramach upadłości konsumenckiej udało nam się uchylić zobowiązania konsumentów na łączną kwotę ponad 3 mln zł.

Umów się na konsultację tel: 799 709 399

Masz podobną sytuację? Umów się na konsultację w siedzibie naszej Kancelarii w Gdańsku lub skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy sprawy, wysyłając do nas wiadomość przez formularz kontaktowy.