Czy bank może sprzedać mój dług? Tak, ale możesz na tym tylko zyskać!

Casus Finanse S.A. kupuje dług od BZ WBK i od raz sprzedaje do TRIGON PROFIT NSFIZ
Casus Finanse S.A. kupuje dług od BZ WBK i od raz sprzedaje do TRIGON PROFIT NSFIZ

Z dnia na dzień rośnie liczba niespłacanych kredytów. Banki co raz częściej szybko pozbywają się takich długów i sprzedają je firmom windykacyjnym lub niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszom inwestycyjnym. Co w takiej sytuacji zrobić, czy jest się czego bać? Wręcz przeciwnie! Jeśli sprzedano Twój dług, to Twoje szanse na całkowite umorzenie tego długu znacząco rosną…

Początek problemów

Zaciągając kredyt zawsze zakładamy, że przez najbliższe kilka lat nic złego się nie wydarzy i uda nam się spłacić kredyt zgodnie z umową. Niestety życie bywa okrutne: utrata pracy, przewlekła choroba, wypadek. Różne wydarzenia losowe powodują, że czasem nie jesteś w stanie dłużej spłacać kredytu. Co się dzieje w takiej sytuacji? Bank sam może próbować wymusić na Tobie spłatę lub powierzyć to zadanie firmie windykacyjnej. Może również całkowicie pozbyć się długu, sprzedając go. Czy to legalne? Tak, jest to legalne, ponieważ umowa kredytowa którą podpisałeś, zawiera prawdopodobnie informację o tym, że wierzytelność może zostać sprzedana.

Sprzedaż długu

Bank może próbować samodzielnie dochodzić spłaty przez kilka miesięcy. Jeśli uzna, że nie ma to dłużej sensu – sprzeda dług za zaledwie kilka procent jego nominalnej wartości (!). Zdarza się jednak, że bank bardzo szybko sprzedaje dług – już po 2-3 miesiącach niespłacanego kredytu. Dlaczego? Bo taki “świeży” dług potencjalnie łatwiej ściągnąć, dlatego też jego cena jest wyższa i wynosi “aż” kilkanaście procent rzeczywistego salda zadłużenia. Czy bank może sprzedać mój dług? Dlaczego banki pozbywają się niespłacanych kredytów za zaledwie ułamek ich wartości? Ponieważ proces ich odzyskiwania jest długotrwały, kosztowny, a co najistotniejsze – przeterminowane i wymagalne zobowiązania bardzo źle wyglądają w raportach finansowych. Zaraz po sprzedaży długu, bank wysyła do Ciebie informację, że zgodnie z art. 509 k.c. dokonał przelewu przysługującej mu wierzytelności na rzecz nowego podmiotu, najczęściej jest nim Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Ma do tego prawo na podstawie kodeksu cywilnego:

Art. 509. kodeksu cywilnego

§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Najczęściej chwilę później otrzymujesz pismo informacyjne bezpośrednio do nowego wierzyciela, z nowym numerem konta do spłat, nowym numerem sprawy i namiarami do osoby kontaktowej albo też, co zdarza się nieco rzadziej – nowy wierzyciel natychmiast sprzedaje Twoją wierzytelność do kolejnego wierzyciela. Taka sytuacja miała miejsce w tym przypadku.

Przykład

Przedsiębiorca, posiadający jednoosobową działalność gospodarczą zaciągnął w połowie 2012 roku kredyt w Banku Zachodnim WBK na kwotę 200.000zł. Niestety kokosy, które obiecywał franczyznodawca nie wyrosły… i przedsiębiorca po kilku miesiącach zbankrutował, tracąc tym samym możliwość dalszej spłaty kredytu. Bank wypowiedział umowę kredytową, wystawił Bankowty Tytuł Egzekucyjny (BTE), wystąpił do sądu o nadanie klauzuli wykonalności co sąd uczynił we wrześniu 2014 roku. W tym momencie bank miał możliwość wszczęcia egzekucji u komornika, co też uczynił w listopadzie 2014 roku, kiedy dłużnik dostał od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Mimo tego, że egzekucja trwała, a komornik ściągnął z konta dłużnika kilka tysięcy złotych… bank dnia 2 stycznia 2015 roku sprzedał dług, który z kolei tego samego dnia został sprzedany dalej do kolejnego wierzyciela:

Sprzedaż długu z BZ WBK do Casus Finanse I NSFIZSprzedaż długu z Casus Finanse I NSFIZ do TRIGON PROFIT Sprzedaż długu z Casus Finanse I NSFIZCasus Finanse - Wezwanie do zapłaty

Sytuacja jest BARDZO ciekawa z kilku powodów:

 1. Z chwilą otrzymania od komornika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, za naszą radą dłużnik w terminie 7 dni wniósł do sądu zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, które z dużym prawdopodobieństwem zostanie uwzględnione. Wystawiony BTE z klauzulą wykonalności utraci swoją moc.
 2. Mimo sprzedaży wierzytelności bank nie był łaskaw powiadomić o tym komornika, który nadal prowadzi egzekucję na rzecz wierzyciela (banku)… który formalnie nie jest już wierzycielem, ponieważ sprzedał ten dług. Co za tym idzie – dłużnik w każdej chwili może pójść do komornika, przedłożyć kopie pism potwierdzających sprzedaż wierzytelności i zawnioskować o umorzenie postępowania egzekucyjnego, co też komornik niezwłocznie uczyni, ponieważ będzie miał świadomość, że wszelkie jego działania od momentu sprzedaży długu są bezprawne.
 3. Komornik zajął dłużnikowi konto, ściągnął kilkanaście tysięcy złotych. Z chwilą gdy sąd – po rozpatrzeniu zażalenia, które wniósł dłużnik – uchyli postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, wszelkie przejęte przez komornika na rzecz banku środki będą z formalnego punktu widzenia zajęte BEZPRAWNIE. Dlaczego? Ponieważ z chwilą gdy kwota ta została od dłużnika ściągnięta, a klauzula wykonalności została uchylona, po stronie banku zaistniała sytuacja nienależnego świadczenia kosztem dłużnika (art. 410 k.c.), dlatego dłużnik może wystąpić do banku o jej zwrot!

Art. 410. kodeksu cywilnego
NIENALEŻNE ŚWIADCZENIE

§ 1. Przepisy artykułów poprzedzających stosuje się w szczególności do świadczenia nienależnego.

§ 2. Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

“MAMY CIĘ!”

NAJWAŻNIEJSZE: nowy wierzyciel, w tym wypadku Trigon Profit Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w tym momencie nie dysponuje ŻADNYM tytułem egzekucyjnym z klauzulą wykonalności, zatem formalnie nie może rozpocząć egzekucji u komornika. Jedyne co może to dzwonić/pisać do dłużnika i grzecznie prosić o to, aby ten dobrowolnie spłacił swoje zadłużenie…

Ktoś zapyta: ale jak to??? Przecież Trigon kupił dług, dla którego był wystawiony BTE. Wystarczy przepisać klauzulę wykonalności na aktualnego wierzyciela i po kłopocie.

Otóż NIE ! Bankowy Tytuł Egzekucyjny jest dokumentem, do którym w myśl art. 96 prawa bankowego, posługiwać mogą się WYŁĄCZNIE BANKI:

Ustawa – Prawo Bankowe

Art. 96.

1. Na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne.

Więcej o Bankowym Tytule Egzekucyjnym znajdziesz tutaj:

Jak bronić się przed BTE ?
Uchylenie klauzuli wykonalności na Bankowy Tytuł Egzekucyjny

 

Jak zatem Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny może dochodzić jakichkolwiek środków od dłużnika? Musi uzyskać prawomocny nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności, a jeśli dłużnik dysponuje odpowiednią wiedzą i odpowiednio zareaguje – nie będzie to wcale takie proste…

O TYM, DLACZEGO WIERZYCIELOWI BĘDZIE BARDZO TRUDNO ŚCIĄGNĄĆ W TEJ SYTUACJI JAKIEKOLWIEK ŚRODKI OD DŁUŻNIKA I JAK MU TO ZADANIE UTRUDNIĆ – WKRÓTCE NA ANTYWINDYK.PL


Spodobał Ci się ten artykuł? Może masz podobny problem? A może jesteś innego zdania? Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w komentarzach
na blogu, na samym dole strony  

369 comments

 1. Witam. Zawarłem ugodę z firmą windykacyjna na spłatę długu. Zbliżając się do ostatniej raty, zadzwoniłem dowiedzieć się ile dokładnie muszę wpłacić, aby zakończyć ugodę. Konsultant informuje mnie, ze dług został sprzedany do innego wierzyciela. Moje pytanie brzmi: Czy wierzyciel w tej sytuacji miał prawo sprzedać Moje zadurzenie, nawet wtedy kiedy mamy ugodę, którą regularnie spłacam ?

 2. Udzielam pożyczek prywatnych i bankowych na indywidualnych warunkach dostosowanych do sytuacji klienta. Pożyczki zarówno na osoby fizyczne, jak i na firmy. Kredyty konsolidacyjne i na spłatę przeterminowań w bazach. kontaktu: ben_geovanni@yahoo.com

 3. cześć
  Jestem panią Laura Loan Company, zarejestrowanym i prawowitym pożyczkodawcą prywatnym. Świadczymy usługi finansowe (KREDYTY) i udzielamy pożyczek o niskim oprocentowaniu w wysokości 2% dla osób niepełnosprawnych, osób fizycznych, firm, branż, firm i osób w społeczeństwie. A także sponsor, aby uwolnić swój talent i osiągnąć swój cel, udzielamy pożyczek od 2000 $ i więcej … Jesteśmy gotowi zaspokoić twoje potrzeby i jak możesz uzyskać tę pożyczkę online i dostęp do konta przez Internet. Skontaktuj się z nami przez e-mail: lauranathalie392@gmail.com

  wypożyczalnia laura

 4. witam ,komornik sprzedal dlug firmie …ale widnieje w komornik w ksiegach wieczystych bo tam ma naliczone swoje koszty .. jezeli splace dlug firmie ktora go przejela czy musze tez splacic koszty komornikowi ktory widnieje w ksiegach wieczystych ?

 5. Czy potrzebujesz szybkiej i poręczeniowej pożyczki na opłacenie rachunków lub założenie firmy? Oferuję zarówno osobiste, jak i biznesowe usługi pożyczkowe, aby zaspokoić Twoje potrzeby finansowe przy niskim oprocentowaniu 3%. Skontaktuj się z nami już dziś przez williamsloanfirm00@outlook.com

 6. Dzień dobry, w 2010r wzięłam kredyt w kwocie 8000 w Santander na 48 rat , ostateczny termin spłaty kredytu upłynął 30.12.2011r po roku straciłam pracę i przestałam spłacać kredyt. W 05,08. 2013r komornik zaczął postępowanie egzekucyjne na podstawie postanowienia sądu z dnia 18.02.2013r o nadaniu klauzuli wykonalności BTE. po czym komornik postępowanie umorzył dn.14.11.2013r z powodu bezskutecznej egzekucji. W 2016r kancelaria prawna Lexus zażdała spłaty zobowiązania w imieniu banku, nie przesłali mi żadnej ugody na piśmie , kontaktowali sie telefonicznie.W maju 2017 r zaczęłam spłacać zadłuzenie po 200 zł miesięcznie do dnia 05.02.2018r spłaciłam 3800 po czym wczoraj dostałam zawiadomienie o sprzedaży długu przez bank firmie HOIST Finance. Dostałam wezwanie do zapłaty w kwocie 4968,48, a na drugim piśmie mam kwotę wierzytelności 5160,00 zł. Zapłaty całości mam dokonać do 02,03,2018r. Moje pytanie brzmi: czy w przypadku sprzedaży przez bank firmie windykacyjnej mogę powołać się na przedawnienie? co zrobić? czekać na wezwanie do sądu? dodam, że czuję się oszukana, bo raty spłacałam w terminie co miesiąc.Proszę o odpowiedź

  1. Pani Anito,
   to jest dowód na to, że nawet chcąc coś uczciwie spłacić i tak nie ma się żadnej kontroli nad sytuacją.
   Można wygrać tą sprawę w sądzie z uwagi na przedawnienie, ale będą się wykręcać i twierdzić, że wpłatami uznała Pani dług i przerwała bieg przedawnienia. Sugeruję kontakt z nami jak tylko odbierze Pani pismo z sądu ,a do tego czasu nic nie wpłacać, nic nie podpisywać, czekać na pozew/nakaz zapłaty z sądu.

 7. Witam W 2008r wzięłam pożyczkę na działalność.Wkrótce sklep padł i przestałam spłacać pożyczkę.Bank sprzedał dług firmie Best.Na początku podpisałam ugodę, bo mnie zastraszyli a wtedy się bałam to podpisałam a późniejszych aneksów już nie.Czyli jakieś dwa lata temu.Od roku nie płacę.Teraz Best sprzedał dług innej firmie i mam pytanie.Jeśli przyjdzie nakaz zapłaty z sądu to mogę powołać się na przedawnienie?

 8. Do you need a loan to consolidate your debt? Do you need a loan to finance or expand your business? Or for the purchase of cars, the purchase of a house and other personal loans ETC we give you a long term loan of five to fifty years maximum with an interest of 2%. You are 100% guaranteed. Contact us through the email address: ((ELLINASFinances@gmail.com))….

 9. Miałem dość wysoki dlug w banku bgz teraz o spłatę długu ubiega się firma For net. Jak z nimi rozmawiać? Czy mogę pójść na ugodę i powoli systematycznie będę mógł spłacać czy to całą sumę trzeba od razu?

 10. Witam
  Moja sprawa wygląda następująco:
  Ojciec miał kredyt w PKO S.A z 2000r. zmarł w roku 2006r. bank wysłał mi pismo o spłatę 1500 zł, ponieważ jestem synem i dług przeszedł na mnie,podniosłem zarzut oparty na przedawnieniu ( 11 lat ) PKO S.A odpisali,że oczywiście zgadzają się z tym i nie będa podnosić zarzutu przedawnienia ponieważ jest w pełni uzasadniony,lecz zostałem wpisany na listę BRD przez PKO S.A
  Bank PKO S.A sprzedał dług firmie ULTIMO ( otrzymałem pismo ) ,firma ULTIMO złożyła wniosek do Sądu ( pozew ) odbyła się sprawa gdzie Sędzia oddalił pozew i przyznał przedawnienie całkowite na moją korzyść. Czy mogę się odwołać do BR o usunięcie moich danych z rejestru?
  Pzdr…

  1. Przedawniony dług nadal istnieje i może być umieszczony w bazach, podczas obrony należy podnosić szereg argumentów, a nie tylko przedawnienie, właśnie po to aby uniknąć takiego problemu. Gdyby powództwo oddalono także z uwagi na nieudowodnienie roszczenia, byłaby podstawa do wykreślania wpisu, a tak będzie ciężko.

 11. Niedawno dowiedziałam się, że bank Pekao S.A. wpisał mnie do BIK-u w 2002r., gdyż do konta, który miałam w tym banku wprowadził “bezumowny debet w koncie” z jakąś opłatą. Nie miałam o tym pojęcia, gdyż nie korzystałam z tego rachunku. Bank w żaden sposób mnie o tym nie powiadomił, mimo, że miał inny rachunek w tym banku (kasę mieszkaniową), gdzie były wszystkie aktualne na mnie namiary. W tym samym roku wzięłam kredyt hipoteczny (udzielony w innym banku), który w całości spłaciłam przez najmniejszej zwłoki oraz miałam 2 kart kredytowe, również spłacane przez 1 dnia zwłoki. W ubiegłym roku sprawdziłam swoje dane w BIK i okazało się, że w/w bank wpisał mój “dług” w wysokości ok. 300zł z tytułu tego opłat od możliwości tego debetu (kwota debetu 0zł) jako dług umorzony w 2010r., więc informację o tym znalazłam w części statystycznej. Przed miesiącem na adres moich rodziców (u których nie mieszkam od 20 lat) przyszło pismo od firmy windykacyjnej na kwotę 366,29zł tytułem naliczonych odsetek umownych od Pierwotnego wierzyciela, czyli Pekao S.A. Weszłam na konto BIK-u i okazało się, że teraz mój dług, który został umorzony widnieje jako dług odzyskany z datą 12 grudnia 2017r. (czyli 7 lat po umorzeniu) i znajduje w części widocznej w BIK-u. Czy to oznacza, że bank sprzedał dług po 7 latach od umorzenia? Najgorsze jest to, że ja nic o długu nie wiedziałam. Tym bardziej, że jak podano w piśmie windykacyjnym kwota należności głównej wynosi 0zł. Więc trudno tu mówić o jakimś kredycie.

  1. Tak, bank sprzedał dług dlatego zmienił on status na odzyskany. Bank dokonał wpisu w BIK i tylko bank może go usunąć, należy żądać od banku usunięcia wpisu w BIK.

 12. Wyposażasz warsztat i potrzebujesz pomocy finansowej? Czy potrzebujesz pożyczki na zakup nowego domu, lub dla inwestycji, czy potrzebujesz szybką pomoc finansową o niskim oprocentowaniu w wysokości 2%? Aby spłacić niezapłacone rachunki? Mieć ty zostały odrzucone przez banki tak wiele? Czy potrzebujesz do finansowania, aby rozwinąć w Twojej firmie? finansów osobistych powodów osobistych? Zobowiązujemy się, aby rozwiązać wszystkie problemy finansowe. Prosimy o kontakt z nami teraz. E-mail: robertjacksonfinacialservice@hotmail.com

 13. Czy potrzebujesz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na opłacenie rachunków i korporacyjnych środków finansowych na nieruchomości i wszelkiego rodzaju finansowanie działalności gospodarczej ( Creditplusfinance11@gmail.com ) Oferujemy również pożyczki dla osób fizycznych, firm i organów korporacyjnych przy 3% stopie procentowej. Dajemy pożyczkę poważnie myślącym ludziom, którzy są zainteresowani pożyczką, jeśli zainteresowani kontaktują się z tym adresem e-mail: Creditplusfinance11@gmail.com

 14. Cześć,

  Jesteśmy Mayfield Investment Trust Ltd, prywatna firma pożyczkowa, która daje szansę na całe życie i udziela pożyczek osobom zainteresowanym, które potrzebują pomocy finansowej na spłatę długów, do inwestowania w biznes w wysokości 3%.
  Zapewniamy rzetelną i beneficjentową pomoc i chętnie zaoferujemy pożyczkę zainteresowanym klientom.
  Skontaktuj się z nami dzisiaj przez e-mail z poniższymi informacjami;
  Email: (startuploanfirm@gmail.com)
  Z poważaniem
  Menedżer reklam.
  John Dean
  Mayfield Investment Trust Ltd
  Numer firmy: 00338670

 15. Czy potrzebujesz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na opłacenie rachunków i korporacyjnych środków finansowych na nieruchomości i wszelkiego rodzaju finansowanie działalności gospodarczej ( pamelarosaflores11@gmail.com ) Oferujemy również pożyczki dla osób fizycznych, firm i organów korporacyjnych przy 2% stopie procentowej. Dajemy pożyczkę poważnie myślącym ludziom, którzy są zainteresowani pożyczką, jeśli zainteresowani kontaktują się z tym adresem e-mail: pamelarosaflores11@gmail.com

 16. WITAMY w Sunshine Financial Group, naszym celem jest zapewnienie doskonałych profesjonalnych usług.

  Jesteś biznesmenem lub kobietą? Czy jesteś w jakimś bałaganie finansowym, czy potrzebujesz funduszy na założenie własnego biznesu? Czy trudno jest uzyskać pożyczkę kapitałową od lokalnych banków i innych instytucji finansowych?

  Jesteśmy legalnym i renomowanym przedsiębiorstwem pożyczkowym. Jesteśmy dynamiczną firmą oferującą pomoc finansową. Naszym głównym celem jest pomoc w uzyskaniu usług, na które zasługujesz. Nasz program to najszybszy sposób, aby uzyskać to, czego potrzebujesz w jednej chwili. Oferujemy wszystkie rodzaje pakietów pożyczek (Personal Loan, Commercial Loans, itp.). Nasza kwota pożyczki waha się od 1 000,00 USD do 100 milionów USD, a okres spłaty wynosi od 1 do 30 lat.

  STOSUJ DO KREDYTÓW TERAZ W STOPNIU PROCENTOWYM 3%

  Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem pożyczki, uprzejmie napisz do nas, aby uzyskać więcej informacji za pośrednictwem poniższego e-maila.

  Email: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)

  Czekamy na wiadomość od Ciebie tak szybko, jak to możliwe.

  Z poważaniem
  Susan Benson

 17. Witajcie moi dobrzy ludzie, jestem Martha z Polskiego. Przyszedłem na stronę, aby wybrać firmę, która udzieliła mi pożyczki w wysokości 50 000,00 euro za moje leki na dziecko, od tego czasu szukam pomocy finansowej, ale dziękuję Bogu, że znajduję firmę o nazwie Mrs Mary Lisa, w której mam gotówkę i potwierdzam Moja pożyczka bez stresu i dziś mój syn był obsługiwany, więc moi ludzie nadal są prawdziwymi i prawnymi firmami kontaktującymi się z e-mailami o pożyczkach (mrsmarylisaloanhome22@gmail.com) aby skontaktować się z nią za jej szybką i niezawodną pożyczkę dzisiaj, ponieważ jest ona prawowita.

 18. Nękała mnie firma windykacyjna za nieduże zadłużenie które sprzedał jej bank. Zrobili z tego 3x tyle. nadto skończyło się windykacją komorniczą ponieważ nie szło się z tą firmą dogadać. Co ciekawe co raz dzwoniła jakaś dowcipna panienka z tego intruz cośtam i a to straszyła mnie że poślą mnie do komornika a to kazała sobie wpłacać na ich konto> A że komornik podał mi inne obowiązkowe to ich nie obchodziło. Dług spłaciłem komornikowi ale zastanawiam się czy można by odpłacić tym naciągaczom w jakiś sposób.

  1. Skoro skierowali sprawę do egzekucji (proszę nie mylić z windykacją) musieli posiadać tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty lub przepisali klauzulę na nakaz uzyskany przez wierzyciela pierwotnego. Czy odbierał Pan ten nakaz wraz z pozwem i napisał Pan sprzeciw?

 19. Witam, mam problem z firma PRAGroup polska, otóż sprawa wygląda nastepująco,przestałem spłacać raty sprawa została sprzedana przez bank credit agricole do PRAGroup, po czym skierowali sprawe do sadu i oczywiscie dosalem nakaz zaplaty wraz z kosztami sadowymi i komorniczymi spłaciłem cała kwotę komornikowi sadowemu, po czym kilka dni temu zadzwonili ponownie z pragroup ze mam do zaplaty 255 zl i jak tego nie zrobie do wtorku to wysla sprawe ponownie do komornika sadowego . zapytalem oczywiscie skad ten dlug skoro mam sprawe zamknieta z potwoerdzeniem od komornika odpowiedzieli ze nie przekazali calej kwoty do egzekucji bo mieli takie prawo i nekaja mnie.pomocy nie wiem czy pdlem ofiara oszustwa czy maja prawo robic cos takiego ?

  1. Jest to jawna bezczelność, ale nie pozostaje nic innego jak czekać na skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. Da to Panu gwaranację prawdziwości tego roszczenia.

 20. Witam, mam problem z firma PRAGroup polska, otóż sprawa wygląda nastepująco,przestałem spłacać raty sprawa została sprzedana przez bank credit agricole do PRAGroup, po czym skierowali sprawe do sadu i oczywiscie dosalem nakaz zaplaty wraz z kosztami sadowymi i komorniczymi spłaciłem cała kwotę komornikowi sadowemu, po czym kilka dni temu zadzwonili ponownie z pragroup ze mam do zaplaty 255 zl i jak tego nie zrobie do wtorku to wysla sprawe ponownie do komornika sadowego . zapytalem oczywiscie skad ten dlug skoro mam sprawe zamknieta z potwoerdzeniem od komornika odpowiedzieli ze nie przekazali calej kwoty do egzekucji bo mieli takie prawo i nekaja mnie.pomocy nie wiem czy pdlem ofiara oszustwa czy maja prawo robic cos takiego ?

  1. Jest to jawna bezczelność, ale nie pozostaje nic innego jak czekać na skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. Da to Panu gwaranację prawdziwości tego roszczenia.

 21. Nękała mnie firma windykacyjna za nieduże zadłużenie które sprzedał jej bank. Zrobili z tego 3x tyle. nadto skończyło się windykacją komorniczą ponieważ nie szło się z tą firmą dogadać. Co ciekawe co raz dzwoniła jakaś dowcipna panienka z tego intruz cośtam i a to straszyła mnie że poślą mnie do komornika a to kazała sobie wpłacać na ich konto> A że komornik podał mi inne obowiązkowe to ich nie obchodziło. Dług spłaciłem komornikowi ale zastanawiam się czy można by odpłacić tym naciągaczom w jakiś sposób.

  1. Skoro skierowali sprawę do egzekucji (proszę nie mylić z windykacją) musieli posiadać tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty lub przepisali klauzulę na nakaz uzyskany przez wierzyciela pierwotnego. Czy odbierał Pan ten nakaz wraz z pozwem i napisał Pan sprzeciw?

   1. Zdaję się ze coś tam ponoć przejęli. Fundusz sekurytyzacyjny ponoć “wykupił” ten dług i stał się jego “właścicielem”. Ale czort z tym. Dług był i należało spłacić. Tylko z kilku stów dzięki ich pomysłowości i komornikowi zrobiło się prawie 2000 bo coś tam nadopisywali. Dług zapłaciłem ale zastanawiam się czy działania tej firmy były rzetelne.
    Bo raz pomnożyli go jak wygraną w totka. Dwa mimo że to był dług w banku to oni go “przejęli” i Trzy pomimo że komornika nakazywał wpłatę na swoje i tylko swoje konto to jakiś nieogar do mnie wydzwaniał aby im wpłacać. Ciekaw jestem czy można by się jakoś tej firmie odwdzięczyć za taką “troskę”. Zgłoszenie do UOKIK?

    1. Przede wszystkim powinien Pan zareagować gdy dostał pierwszy nakaz zapłaty. Dalsze rzeczy które się zadziały w sprawie to konsekwencja zaniechań, które nie miałyby miejsca w przypadku postępowania zgodnie z zasadami. Wielka szkoda, że nie trafił Pan do nas po odebraniu pierwszego nakazu.

     1. No cóż było minęło i już za plecami. Spłaciłem i spokój.
      Ciekaw byłem tylko czy można się z tym windykatorom jeszcze czym odwdzięczyć na pożegnanie.
      A przy okazji komornik ściąga sąsiadce jakiś dług i ona za nic nie może się dowiedzieć o co chodzi z tym długiem. ZUS jej przysyła jakieś pismo enigmę komornik struga wariata i unika udzielenia windykowanej osobie informacji. Jak można by pocisnąć komornika żeby w końcu można było się czegoś konkretnego dowiedzieć?

     2. W żaden sposób nie można uzyskać informacji od komornika? Przecież to nielogiczne.
      pozdrawiam

 22. Witajcie moi dobrzy ludzie, jestem Martha z Polskiego. Przyszedłem na stronę, aby wybrać firmę, która udzieliła mi pożyczki w wysokości 50 000,00 euro za moje leki na dziecko, od tego czasu szukam pomocy finansowej, ale dziękuję Bogu, że znajduję firmę o nazwie Mrs Mary Lisa, w której mam gotówkę i potwierdzam Moja pożyczka bez stresu i dziś mój syn był obsługiwany, więc moi ludzie nadal są prawdziwymi i prawnymi firmami kontaktującymi się z e-mailami o pożyczkach (mrsmarylisaloanhome22@gmail.com) aby skontaktować się z nią za jej szybką i niezawodną pożyczkę dzisiaj, ponieważ jest ona prawowita.

 23. WITAMY w Sunshine Financial Group, naszym celem jest zapewnienie doskonałych profesjonalnych usług.

  Jesteś biznesmenem lub kobietą? Czy jesteś w jakimś bałaganie finansowym, czy potrzebujesz funduszy na założenie własnego biznesu? Czy trudno jest uzyskać pożyczkę kapitałową od lokalnych banków i innych instytucji finansowych?

  Jesteśmy legalnym i renomowanym przedsiębiorstwem pożyczkowym. Jesteśmy dynamiczną firmą oferującą pomoc finansową. Naszym głównym celem jest pomoc w uzyskaniu usług, na które zasługujesz. Nasz program to najszybszy sposób, aby uzyskać to, czego potrzebujesz w jednej chwili. Oferujemy wszystkie rodzaje pakietów pożyczek (Personal Loan, Commercial Loans, itp.). Nasza kwota pożyczki waha się od 1 000,00 USD do 100 milionów USD, a okres spłaty wynosi od 1 do 30 lat.

  STOSUJ DO KREDYTÓW TERAZ W STOPNIU PROCENTOWYM 3%

  Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem pożyczki, uprzejmie napisz do nas, aby uzyskać więcej informacji za pośrednictwem poniższego e-maila.

  Email: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)

  Czekamy na wiadomość od Ciebie tak szybko, jak to możliwe.

  Z poważaniem
  Susan Benson

 24. Czy potrzebujesz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na opłacenie rachunków i korporacyjnych środków finansowych na nieruchomości i wszelkiego rodzaju finansowanie działalności gospodarczej ( pamelarosaflores11@gmail.com ) Oferujemy również pożyczki dla osób fizycznych, firm i organów korporacyjnych przy 2% stopie procentowej. Dajemy pożyczkę poważnie myślącym ludziom, którzy są zainteresowani pożyczką, jeśli zainteresowani kontaktują się z tym adresem e-mail: pamelarosaflores11@gmail.com

 25. Cześć,

  Jesteśmy Mayfield Investment Trust Ltd, prywatna firma pożyczkowa, która daje szansę na całe życie i udziela pożyczek osobom zainteresowanym, które potrzebują pomocy finansowej na spłatę długów, do inwestowania w biznes w wysokości 3%.
  Zapewniamy rzetelną i beneficjentową pomoc i chętnie zaoferujemy pożyczkę zainteresowanym klientom.
  Skontaktuj się z nami dzisiaj przez e-mail z poniższymi informacjami;
  Email: (startuploanfirm@gmail.com)
  Z poważaniem
  Menedżer reklam.
  John Dean
  Mayfield Investment Trust Ltd
  Numer firmy: 00338670

 26. Czy potrzebujesz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na opłacenie rachunków i korporacyjnych środków finansowych na nieruchomości i wszelkiego rodzaju finansowanie działalności gospodarczej ( Creditplusfinance11@gmail.com ) Oferujemy również pożyczki dla osób fizycznych, firm i organów korporacyjnych przy 3% stopie procentowej. Dajemy pożyczkę poważnie myślącym ludziom, którzy są zainteresowani pożyczką, jeśli zainteresowani kontaktują się z tym adresem e-mail: Creditplusfinance11@gmail.com

 27. Wyposażasz warsztat i potrzebujesz pomocy finansowej? Czy potrzebujesz pożyczki na zakup nowego domu, lub dla inwestycji, czy potrzebujesz szybką pomoc finansową o niskim oprocentowaniu w wysokości 2%? Aby spłacić niezapłacone rachunki? Mieć ty zostały odrzucone przez banki tak wiele? Czy potrzebujesz do finansowania, aby rozwinąć w Twojej firmie? finansów osobistych powodów osobistych? Zobowiązujemy się, aby rozwiązać wszystkie problemy finansowe. Prosimy o kontakt z nami teraz. E-mail: robertjacksonfinacialservice@hotmail.com

 28. Niedawno dowiedziałam się, że bank Pekao S.A. wpisał mnie do BIK-u w 2002r., gdyż do konta, który miałam w tym banku wprowadził “bezumowny debet w koncie” z jakąś opłatą. Nie miałam o tym pojęcia, gdyż nie korzystałam z tego rachunku. Bank w żaden sposób mnie o tym nie powiadomił, mimo, że miał inny rachunek w tym banku (kasę mieszkaniową), gdzie były wszystkie aktualne na mnie namiary. W tym samym roku wzięłam kredyt hipoteczny (udzielony w innym banku), który w całości spłaciłam przez najmniejszej zwłoki oraz miałam 2 kart kredytowe, również spłacane przez 1 dnia zwłoki. W ubiegłym roku sprawdziłam swoje dane w BIK i okazało się, że w/w bank wpisał mój “dług” w wysokości ok. 300zł z tytułu tego opłat od możliwości tego debetu (kwota debetu 0zł) jako dług umorzony w 2010r., więc informację o tym znalazłam w części statystycznej. Przed miesiącem na adres moich rodziców (u których nie mieszkam od 20 lat) przyszło pismo od firmy windykacyjnej na kwotę 366,29zł tytułem naliczonych odsetek umownych od Pierwotnego wierzyciela, czyli Pekao S.A. Weszłam na konto BIK-u i okazało się, że teraz mój dług, który został umorzony widnieje jako dług odzyskany z datą 12 grudnia 2017r. (czyli 7 lat po umorzeniu) i znajduje w części widocznej w BIK-u. Czy to oznacza, że bank sprzedał dług po 7 latach od umorzenia? Najgorsze jest to, że ja nic o długu nie wiedziałam. Tym bardziej, że jak podano w piśmie windykacyjnym kwota należności głównej wynosi 0zł. Więc trudno tu mówić o jakimś kredycie.

  1. Tak, bank sprzedał dług dlatego zmienił on status na odzyskany. Bank dokonał wpisu w BIK i tylko bank może go usunąć, należy żądać od banku usunięcia wpisu w BIK.

 29. Witam
  Moja sprawa wygląda następująco:
  Ojciec miał kredyt w PKO S.A z 2000r. zmarł w roku 2006r. bank wysłał mi pismo o spłatę 1500 zł, ponieważ jestem synem i dług przeszedł na mnie,podniosłem zarzut oparty na przedawnieniu ( 11 lat ) PKO S.A odpisali,że oczywiście zgadzają się z tym i nie będa podnosić zarzutu przedawnienia ponieważ jest w pełni uzasadniony,lecz zostałem wpisany na listę BRD przez PKO S.A
  Bank PKO S.A sprzedał dług firmie ULTIMO ( otrzymałem pismo ) ,firma ULTIMO złożyła wniosek do Sądu ( pozew ) odbyła się sprawa gdzie Sędzia oddalił pozew i przyznał przedawnienie całkowite na moją korzyść. Czy mogę się odwołać do BR o usunięcie moich danych z rejestru?
  Pzdr…

  1. Przedawniony dług nadal istnieje i może być umieszczony w bazach, podczas obrony należy podnosić szereg argumentów, a nie tylko przedawnienie, właśnie po to aby uniknąć takiego problemu. Gdyby powództwo oddalono także z uwagi na nieudowodnienie roszczenia, byłaby podstawa do wykreślania wpisu, a tak będzie ciężko.

 30. Miałem dość wysoki dlug w banku bgz teraz o spłatę długu ubiega się firma For net. Jak z nimi rozmawiać? Czy mogę pójść na ugodę i powoli systematycznie będę mógł spłacać czy to całą sumę trzeba od razu?

 31. Do you need a loan to consolidate your debt? Do you need a loan to finance or expand your business? Or for the purchase of cars, the purchase of a house and other personal loans ETC we give you a long term loan of five to fifty years maximum with an interest of 2%. You are 100% guaranteed. Contact us through the email address: ((ELLINASFinances@gmail.com))….

 32. Witam W 2008r wzięłam pożyczkę na działalność.Wkrótce sklep padł i przestałam spłacać pożyczkę.Bank sprzedał dług firmie Best.Na początku podpisałam ugodę, bo mnie zastraszyli a wtedy się bałam to podpisałam a późniejszych aneksów już nie.Czyli jakieś dwa lata temu.Od roku nie płacę.Teraz Best sprzedał dług innej firmie i mam pytanie.Jeśli przyjdzie nakaz zapłaty z sądu to mogę powołać się na przedawnienie?

 33. Witam.Za czasów działalności w 2008r wzięłam pożyczkę w Sygma Bank.Nie udało mi się wszystkiego spłacić.Sprzedali dług Best

 34. Dzień dobry, w 2010r wzięłam kredyt w kwocie 8000 w Santander na 48 rat , ostateczny termin spłaty kredytu upłynął 30.12.2011r po roku straciłam pracę i przestałam spłacać kredyt. W 05,08. 2013r komornik zaczął postępowanie egzekucyjne na podstawie postanowienia sądu z dnia 18.02.2013r o nadaniu klauzuli wykonalności BTE. po czym komornik postępowanie umorzył dn.14.11.2013r z powodu bezskutecznej egzekucji. W 2016r kancelaria prawna Lexus zażdała spłaty zobowiązania w imieniu banku, nie przesłali mi żadnej ugody na piśmie , kontaktowali sie telefonicznie.W maju 2017 r zaczęłam spłacać zadłuzenie po 200 zł miesięcznie do dnia 05.02.2018r spłaciłam 3800 po czym wczoraj dostałam zawiadomienie o sprzedaży długu przez bank firmie HOIST Finance. Dostałam wezwanie do zapłaty w kwocie 4968,48, a na drugim piśmie mam kwotę wierzytelności 5160,00 zł. Zapłaty całości mam dokonać do 02,03,2018r. Moje pytanie brzmi: czy w przypadku sprzedaży przez bank firmie windykacyjnej mogę powołać się na przedawnienie? co zrobić? czekać na wezwanie do sądu? dodam, że czuję się oszukana, bo raty spłacałam w terminie co miesiąc.Proszę o odpowiedź

  1. Pani Anito,
   to jest dowód na to, że nawet chcąc coś uczciwie spłacić i tak nie ma się żadnej kontroli nad sytuacją.
   Można wygrać tą sprawę w sądzie z uwagi na przedawnienie, ale będą się wykręcać i twierdzić, że wpłatami uznała Pani dług i przerwała bieg przedawnienia. Sugeruję kontakt z nami jak tylko odbierze Pani pismo z sądu ,a do tego czasu nic nie wpłacać, nic nie podpisywać, czekać na pozew/nakaz zapłaty z sądu.

 35. Czy potrzebujesz szybkiej i poręczeniowej pożyczki na opłacenie rachunków lub założenie firmy? Oferuję zarówno osobiste, jak i biznesowe usługi pożyczkowe, aby zaspokoić Twoje potrzeby finansowe przy niskim oprocentowaniu 3%. Skontaktuj się z nami już dziś przez williamsloanfirm00@outlook.com

 36. witam ,komornik sprzedal dlug firmie …ale widnieje w komornik w ksiegach wieczystych bo tam ma naliczone swoje koszty .. jezeli splace dlug firmie ktora go przejela czy musze tez splacic koszty komornikowi ktory widnieje w ksiegach wieczystych ?

 37. cześć
  Jestem panią Laura Loan Company, zarejestrowanym i prawowitym pożyczkodawcą prywatnym. Świadczymy usługi finansowe (KREDYTY) i udzielamy pożyczek o niskim oprocentowaniu w wysokości 2% dla osób niepełnosprawnych, osób fizycznych, firm, branż, firm i osób w społeczeństwie. A także sponsor, aby uwolnić swój talent i osiągnąć swój cel, udzielamy pożyczek od 2000 $ i więcej … Jesteśmy gotowi zaspokoić twoje potrzeby i jak możesz uzyskać tę pożyczkę online i dostęp do konta przez Internet. Skontaktuj się z nami przez e-mail: lauranathalie392@gmail.com

  wypożyczalnia laura

 38. Udzielam pożyczek prywatnych i bankowych na indywidualnych warunkach dostosowanych do sytuacji klienta. Pożyczki zarówno na osoby fizyczne, jak i na firmy. Kredyty konsolidacyjne i na spłatę przeterminowań w bazach. kontaktu: ben_geovanni@yahoo.com

 39. Witam. Zawarłem ugodę z firmą windykacyjna na spłatę długu. Zbliżając się do ostatniej raty, zadzwoniłem dowiedzieć się ile dokładnie muszę wpłacić, aby zakończyć ugodę. Konsultant informuje mnie, ze dług został sprzedany do innego wierzyciela. Moje pytanie brzmi: Czy wierzyciel w tej sytuacji miał prawo sprzedać Moje zadurzenie, nawet wtedy kiedy mamy ugodę, którą regularnie spłacam ?

   1. Ja mam ugodę sądową z firmą Bocian, gdyż pracownica Bociana nie wiem z jakiej przyczyny, nie przyjeżdżała do mnie po raty. Firma Bocian jednak szybko sprzedała ten mój dług firmie Best, mimo że nie był on wymagalny, gdyż regularnie spłacałam każdą jedną ratę z ugody sądowej. Proszę wobec tego o informację, z jakiego przepisu prawa lub z jakiego znanego Państwu wyroku Sądu wynika, że wierzyciel pierwotny nie ma takiej możliwości, aby sprzedać dług, gdy nie był on wymagalny? nie znam takiego przepisu, ani wyroku.

    1. Tutaj sytuacja jest już inna, ponieważ dług stał się wymagalny z chwilą nie zapłacenia rat na rzecz Bociana. Ugoda sądowa nie powoduje od nowa braku wymagalności. Po dokonaniu cesji należy dalej spłacać zadłużenie zgodnie z ugodą sądową, tyle że nowemu wierzycielowi.

 40. Czy jesteś mężczyzną lub kobietą w wieku od 20 lat do 61 lat i jesteś zainteresowany sprzedażą swojej nerki w kwocie 128,000 000 USD, niż jesteś w odpowiednim szpitalu, w którym możesz osiągnąć swoje marzenie, by stać się bogatym w życie, by przyjść skontaktować się z Dr. ronney gibson. Jak mamy wielu pacjentów, którzy są tutaj po przeszczepie nerki, a niektórzy z nich nie są w dobrym zdrowiu, dlatego trzeba więcej przyjść i ubiegać się o sprzedaż tam nerki, nasz szpital specjalizuje się w chirurgii nerki / transplantacji i innych głównych leczenie e-mail ronneygibson@gmail.com whatsapp +1 (518) 945-6622, aby uzyskać więcej informacji

 41. Witam. mam taki problem. mąż miał zadłużenie w banku pko.wziął kredytw roku około 2005-2006 . bank skierował sprawę do sądu i do komornika . komornik po swoich czynnościach stwierdził że nie ma z czego ściągać. bank sprzedał dług do firmy ultimo. został wydany nakaz zapłaty z dnia 23/02/2017 z klauzula wykonalności z dnia 18/09/2017. mąż nigdy się z nimi nie kontaktował ani nie potwierdzał że to jego dług. dostaliśmy pismo że 15/12/2017 przyjdzie komornik ze ślusarzem i policją do mieszkania. czy można coś z tym zrobić? posiadamy z męzem intercyzę zawartą w 2009 o tym ze każdy odpowiada swoim majątkiem i nie ma nic wspólnego. ślub wzięliśmy 2008. wszystko co jest w domu jest na mnie. mąż niczego nie posiada, pracuje w mojej firmie jako osobą współpracująca ale nie otrzymująca wynagrodzenia za to ma opłacane tylko zusy. nie wiem co mamy robić, czy komornik może zająć moje rzeczy? czy można by było jakoś to zatrzymać ? albo dogadać się z bankiem czy raczej już jest to nie możliwe? proszę o odpowiedź .

  1. Można prawdopodobnie wiele zrobić, jeżeli tylko nakaz zapłaty nie został prawidłowo doręczony, proszę wysłać pismo od komornika przez formularz kontaktowy w dziale KONTAKT o wkleić powyższy opis, napiszemy wówczas co dalej robić.

 42. Witam mialem kredyt w banku 2012 w 2013 w marcu zostal kredyt wypowiedziany byla btw i komornik w tym roku w kwietniu sprzedali dlug do firmy windykacyjnej a komornik dalej widnial na moim koncie bo pierwotny wierzyciel zapomnial powiadomic komornika.czy moge podniesc o przedawnienie.

 43. Witamy w Toronto General Hospital, specjalistycznym szpitalu, który kupuje nerkę (570 000,00 USD), czy chcesz sprzedać nerkę w zamian za pieniądze? Jeśli tak, to skontaktuj się dzisiaj z doktorem Anthonym Craigiem, aby uzyskać wiarygodną i dobrą transakcję za dobre pieniądze i lepszą operację, skontaktuj się z nami Via: torontogeneralhospital@aol.com

  Czekam na twoje odpowiedzi … ..
  Z poważaniem….
  Dr Anthony Craig

 44. Witam. Mój mąż zaciągnął ktedyt w santander banku na kwotę 15tys. Po kilku miesiącach stracił pracę i nie miał z czego go spłacać. Kiedy mąż odzyskał pracę i chciał na nowo spłacać kredyt bank odmówił mu takiej możliwości i skierował sprawę do firmy Lindorf, z którą mąż dogadał się na spłacanie kredytu w ratach po 500zl miesiecznie, oraz nadpłacanie w miarę możliwości. Po prawie roku regularnego spłacania zadłużenia dowiedzieliśmy się, że firma Lindorf nie prowadzi już sprawy zadłużenia męża, ponieważ bank skierował sprawę do sądu żądając natychmiastowej spłaty całości kredytu w wysokości ponad 10tys. Nie stać nas na to, ponieważ mamy inne zobowiązania finansowe i dwoje małych dzieci. Mąż ma umowe zlecenie, czy komornik może zabrać mu cały miesięczny dochód?? Bank nie chce iść na ugodę pomimo próśb i regularnego spłacania zadłużenia. Co możemy zrobić??

  1. Należy podjąć obronę w sądzie w tym stanie rzeczy jest duża szansa na wygraną. Na tym etapie już nie negocjować z bankiem tylko skutecznie się bronić, możemy pomóc.
   Komornik może zająć całe wynagrodzenie z umowy zlecenia jeżeli nie jest to główne źródło dochodu o stałym charakterze, w podobnej wysokości co miesiąc. Jeżeli spełnia w/w przesłanki to podlega ochronie jak dochód z umowy o pracę.

 45. Dziękuję wszystkim, którzy dali mojej firmie dobrą wiarygodność w zakresie finansowania. Naszym celem jest pomoc osobom o niskich stopach procentowych w wysokości 3%. Chcę korzystać z tego medium, aby poinformować wszystkich, którzy potrzebują jakiegokolwiek finansowania kredytowego, prosimy o kontakt z następującymi szczegółami.
  email: annabellawalter25@gmail.com

 46. dzień dobry mam długo ok 46 tyś kredyt wzięty razem z mężem z którym obecnie się rozwodze kredyt wzięty bzwbk bank sprzedał go firmie lindorff zadzwonili do mnie dogadalam się że wplace w tym miesiącu 1500 zł tak zrobiłam zadzwonili dzisiaj i próbowałam się dogadać że będę płacić co miesiąc po 1100 zł ale oni powiedzieli że muszę wpłacić minimum 8tys aby mogli ze mną współpracować nie mam takiej kwoty co miesiąc dostaje wypłatę w kwocie 2
  tyś zł i nie mam skąd wziąść takiej kwoty bardzo proszę o pomoc

  1. Nie należy nic wpłacać bez ugody na piśmie, jedynie można sobie zaszkodzić. Pozbyła się Pani 1500zł, nic to nie dało, sprawa nadal może trafić do sądu, nie ma ustalonych żadnych warunków spłaty. Albo nas stać wpłacać tyle ile chce wierzyciel i jeżeli nie kwestionujemy samego długu i jego wysokości – podpisujemy ugode i spłacamy, albo jeżeli nas nie stać lub kwestionujemy dług – nie uznajemy go, odmawiamy zapłaty i czekamy na pozew z sądu, aby podjąć obronę w sądzie, samodzielnie lub z naszą pomocą.

 47. Witam, piszę w imieniu mamy, które już nie wie co ma robić. Mama wzieła pożyczke w PKO na kwotę 20 000 w dniu 17.08.2008 ( w umowie napisane jest cos o BTE do 17.08.2017). W grudniu 2011 dług został sprzedany Inkaso i Funduszowi Sekularyzjnemu zamknętemu. Przez 1,5 roku moja mama wpłacała raty. Obecnie Inkaso rząda około 50000zł. Dnia 16 marca 2016 sprawę przejeła firma life belt w iminiu Inkaso i od tamtej pory moja mama wpłaca po 100zł i Inkaso rząda aby podpisać z nimi ugodę aby wpłacac 100zł. Tytył egzekucyjny jest z 2012 roku. Komornik raz był,ale umorzył sprawę. Nie wiem co mogę zrobić. Z jednej strony mama może płacić te 100zł ugody( ale jaki jest skoro to 50000zł) a drugiej nie wiemy czy jest szansa na przedawnienie długu lub jakaś walkę, mama zaczeła pracować i boi się , że kormonik wejdzie na wypłatę. Proszę o jakaś podpwiedz.

 48. Czy jesteś finansowo w dół lub potrzebujesz pożyczki, aby skonfigurować własną firmę lub podjąć działalność na wyższym poziomie? Dajemy pożyczkę na niskim poziomie z 2% stawką oferujemy pożyczkę na pożyczkę firmową, pożyczkę na działalność związaną z nieruchomościami wszelkiego rodzaju pożyczkę Zainteresowane, skontaktuj się z nami przez e-mail: maggetfundslimited@mail.com, aby uzyskać więcej informacj

 49. Jestem Doktorem Michaelem Baldwinem z Iowa Luterański Szpital, dałem mi szansę, aby kierownictwo szpitali reklamowało w Internecie, jak pracujemy i że zaczęliśmy od nowa na rok zakupu narządów ludzkich, np. Nerki, jeśli jesteś poza zainteresowani sprzedażą nerki, proszę nie wahaj się skontaktować ze szpitalem pod poniższym adresem e-mail: Szpital w luteranie w Stanach Zjednoczonych jest specjalistą w dziedzinie chirurgii i jako dawca nie ma w tym ryzyka, płacimy dobrą sumę pieniędzy i jesteśmy z siedzibą w Iowa USA.
  I to jest nasz e-mail:
  iowalutheranhospital@gmail.com
  Możesz też się z nami skontaktować na cosapp +1 929 281 1248

 50. Dzień dobry, Pan / Pani

  Świadczymy wysokiej jakości usługi pożyczkowe dla pożyczek osobistych i biznesowych w wysokości 3% rocznie / rocznie. Jesteśmy finansowani przez bezpośredni depozyt bankowy. Finansujemy również projekty, a także wnioski o pożyczki z pożyczkami wielofunkcyjnymi z hipotek / mieszkań na kredyty na zakup samochodów i nieruchomości. Test przekona cię dzisiaj!

  Skontaktuj się z nami przez e-mail:

  OLGAISHUUTINA LOANS LTD.
  Mr.JED AB Należy pamiętać, że mogą wystąpić tylko wnioskodawcy / wnioskodawcy o pożyczki w kwocie 100 000 000,00 USD 100,000,000,00 dolarów. Przepraszamy za te niedogodności, ponieważ otrzymujemy e-maile z pytaniem, aby zastosować mniejszą kwotę podczas pracy.
  ED
  Menadżer marketingu
  19 droga Cornwallis
  Bilton, Rugby, Warwickshire CV22 7HL
  El. Mail: olgaishutinaloanfirm@gmail.com

  Zapewniamy, że będziesz mieć najlepszą obsługę.

  ELENA SHIMMEYER.
  Public relations.
  Dla; OLGAISHUTINA LOANS LTD.

 51. Witam,
  Mam pytanie posiadam zadłużenie w banku z tytułu karty kredytowej, nie miałam z czego spłacać. W połowie sierpnia wysłali mi informacje o wysokości zadłużenia, kilka dni póżniej firma windykacyjna wysłała mi wezwanie do zapłaty. Czy mogę udać się do banku i spróbować się porozumieć z bankiem w sprawie spłaty tego zadłużenia? Czy nie ma to sensu i muszę kontaktować się z tą firmą? Proszę o szybką odpowiedź.

 52. Aktualnie oferujemy program pożyczek pływających po oprocentowaniu w wysokości 2% z poprawnym dowodem tożsamości.
  Możesz wysłać żądanie pożyczki na dowolną kwotę pożyczki, której potrzebujesz.
  Oferujemy pożyczki w wysokości od 5.000,00 USD Min. 50 000 000,00 USD Maks.
  Mamy długoterminowy kredyt od pięciu (5) do pięćdziesięciu (50) lat maksymalnie.
  Dajemy następujący rodzaj pożyczki: pożyczka na projekt, refinansowanie kredytu, pożyczki inwestycyjne biznesowe, kredyty samochodowe lub pożyczki, pożyczka studencka, konsolidacja zadłużenia, kredyty mieszkaniowe, pożyczki indywidualne, pożyczka na wakacje i urlop, pożyczka świąteczna i noworoczna.
  Nasza firma potrzebuje również osoby, która może być naszym przedstawicielem firmy w Twoim kraju.
  Skontaktuj się z naszymi Firmami SPRZEDAŻY FINANSOWEJ FIRMY STEVEN WILLIAMS za pośrednictwem poczty elektronicznej: stevenwills0001@gmail.com

  Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą finansową i chcesz otrzymać pożyczkę od nas, skontaktuj się z nami i podaj szczegóły poniżej i będzie to konieczne do zainicjowania
  odpowiednio pożyczkę.

  Imię: ___________________________
  Imię: ____________________________
  Płeć: _______________________________
  Stan cywilny: _______________________
  Adres kontaktowy: ______________________
  Miasto / miasto: ________________________
  Kraj: ______________________________
  Data urodzenia: ________________________
  Kwota wymagana jako pożyczka: ________________
  Czas trwania kredytu: ________________________
  Dochód miesięczny / dochód roczny: _________
  Zawód: ___________________________
  Cel pożyczki: _____________________
  Telefon: ________________________________
  Faks: __________________________________

  W uznaniu tych informacji zostanie wysłane dobrze wyliczone Warunki, w tym umowa.

  Dziękuję za Twój patronat!

  Z poważaniem,
  STEVEN WILLIAMS FINANSE FINANSIAL LOAN FIRMA
  E-mail: stevenwills0001@gmail.com

 53. Witam ma w dwóch bankach 4 kredyty łączna rata 2500 zł miesiecznie aktualny stan zadłużenia 172000 zł nie zalegam z ratami ale to jest dla mnie zbyt ciężkie probowałem z bankami ale nic odmowa a niedługo nie dam rady spłacać wszystkich rat zarabiam 3300 na rękę i wpadłem w spiralę zadłużenia uregulowalem wszystkie karty kredytowe i z nich zrezygnowałem.Wynajmuje mieszkanie na dojazd do pracy i opłaty wydaje ok 1400 zł.Czy da się coś zrobić aby zmniejszyć raty.

  1. Spirala to byłaby gdyby zaczął Pan teraz brać kredyty gotówkowe na spłaty rat, a później chwilówki i napisał do nas za rok, gdy zadłużenie wynosiłoby 300 tys a miesięczne obciążenia ok 5 tys miesięcznie. Póki co są takie opcje: restrukturyzacja i obniżenie rat, ewentualnie konsolidacja pod hipotekę, a jeżeli nie jest to możliwe – zaprzestanie spłaty jednego z kredytów, aby móc nadal spłacać pozostałe i normalnie żyć bez dalszego zadłużania się.. Kwestia odpowiedniego wyboru kredytu który odpuścić, aby zwiększyć swoje szanse na wygraną w sądzie. Stoi Pan przed ważną decyzją, której skutki będzie Pan odczuwał za kilka lat, a może nawet do końca życia. Konkretniej możemy doradzić mając więcej informacji, na priv.

 54. Czy potrzebujesz pożyczki? Jeśli tak! Skontaktuj się z GodWill Loan Company Limited ® w celu uzyskania niewielkiej i dużej kwoty pożyczki. Udzielamy pożyczki w wysokości 3% stopy procentowej. Skontaktuj się dziś za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres godwillloancompeny@gmail.com. Dajemy też. £ 5 tys. Funtów za funt 100 000 funtów za funty dla osób fizycznych i firm, kredyt jest otwarty dla wszystkich, niezależnie od narodowości.

 55. Czy potrzebujesz pożyczki? Jeśli tak! Skontaktuj się z GodWill Loan Company Limited ® w celu uzyskania niewielkiej i dużej kwoty pożyczki. Udzielamy pożyczki w wysokości 3% stopy procentowej. Skontaktuj się dziś za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres godwillloancompeny@gmail.com. Dajemy też. £ 5 tys. Funtów za funt 100 000 funtów za funty dla osób fizycznych i firm, kredyt jest otwarty dla wszystkich, niezależnie od narodowości.

 56. Witam. W sierpniu 2013 dostałam z banku bzwbk kartę kredytową 5 tyś ,na oświadczenie o zarobkach, po kilku miesiącach limit na karcie zwiększyłam przez internet banking do kwoty 12,500 bez żadnych dokumentów. W połowie 2014 roku przestałam spłacać kartę i bank ją wypowiedział. Po rozmowach z bankiem spłacałam jak mogłam zadłużenie , które zeszło do około 5,000 w 2016 roku. Od końca roku 2016 nic nie płaciłam i teraz tj sierpień dostałam sms od get back ,że to oni kupili mój dług i mam go w całości spłacić. Dzwonią codziennie ale ja nie odbieram bo chcę się dowiedzieć jakie mam możliwości rozwiązanie tej sytuacji bo nie mam pieniędzy na spłatę całkowitą ( w sms napisali 5,5 tyś ).Proszę o podpowiedzi jakie mam możliwości i ile mam czasu zanim pozwą mnie do sądu. Pozdrawiam.

  1. Jakie możliwości? Dogadać się i spłacić im to w np. 10 ratach, albo poczekać na pozew i powalczyć w sądzie. Jeżeli nie kwestionuje Pani długu ani kwoty i stać Panią na spłatę w ratach to warto rozważyć ugodę i polubowną spłatę.

 57. Witam,mam pytanie. W dniu 17.07.2017 otrzymałem list od Eos ksi ,dodam że był to zwykły list,nie polecony. W liście na pierwszej stronie zawarta była informacja że zostałem wytypowany do programu Wakacje bez długu.Na odwrocie napisano dane do wpłaty nr.konta itd. Specyfikacja zobowiązania wynikającego z umowy o nr.xxxxxx.Należność886,72, odsetki 3844,59, koszty 199,38. Razem 6930,69. Aktualny wierzyciel Eos 1. Zbywca Santander consumer bank. Podstawa prawna umowa cesji wierzytelności z dnia 5.04.2012 r. Pełnomocnik Eos ksi Polska. Nie przypominam sobie abym miał jakieś długi w tym banku, poprostu nie pamiętam. Nie przypominam sobie też abym otrzymywał jakieś ponaglenia o wpłatę lub cokolwiek z tym zwiazane, choć nie ukrywam że długów trochę miałem. Myślałem że wszystkie spłaciłem. Pytanie moje brzmi czy jest prawdopodobieństwo że jest to dług przedawniony, lub wcześniej spłacony a oni ponownie chcą odemnie jakieś pieniądze. Jest to pierwszy list od Eos. Co mam zrobić w tym przypadku. Proszę o odpowiedź będę wdzięczny. Pozdrawiam Łukasz.

 58. Mam pytanie – dotyczy Taurona- sprzedaży wierzytelności.
  Na początku tego roku otrzymałem od Taurona informację o planowanej sprzedaży wierzytelności
  w kwocie 126,36zł., to oznacza bezwzględne uregulowanie należności w podanej kwocie, bez możliwości rozpatrzenia merytorycznych argumentów.
  W związku z rozwiązaniem umowy dnia nastąpiło rozliczenie końcowe punktu energii elektrycznej , które zostało uregulowane .
  Z chwilą uregulowania rozliczenia końcowego konto elektroniczne ebok Taurona z osobistym
  loginem zostało zamknięte przez Tauron, a to oznacza ostateczne rozliczenie księgowe a tym samym saldo zerowe.
  Z chwilą zamknięcia osobistego konta nie ma już możliwości sprawdzenia historii rozliczeń i płatności co potwierdza , że saldo zostało rozliczone do zera, gdyż w przeciwnym wypadku konto wykazywałoby niedopłatę i nie zostałoby zamknięte.
  Próba i upór nieuzasadnionego obciążenia mnie kosztami , oraz sprzedażą wierzytelności jest dla mnie co najmniej krzywdząca.
  Czy w tej sytuacji może znaleźć się rozwiązanie którego nie znam, a mogą pomóc ludzie dobrej woli ?
  Marian Lis.

  1. Jedyna możliwość po za spłatą nieistniejącego długu, to poczekać aż wierzyciel odda sprawę do sądu i przedstawienie swoich argumentów w sądzie, który w świetle przedstawionej sytuacji, może oddalić powództwo w całości.

 59. Witam, mam takie pytanie, mój partner mial dług w SKOK z egzekucja i zajęciem 1/2 wynagrodzenia od 15.05.2013. Pisma Zajecia wierzytelnosci od komornika przychodzą tylko raz do roku, są tam rożne kosmiczne sumy których nawet nie można przyporządkować, a w 2015 nie było żadnego powiadomienia. Z pisma Zajecia Wierzytelnosci wysłanego 16.03 2017wynika ze nagle wierzycielem stała sie niejaka Asekuracja Sp.zo.o (bez uprzedniej jakiejkolwiek wiadomości o tym stanie rzeczy). Pomimo ze mój Partner od 4 lat miesięcznie wpłaca (bez zaległości)1/2 wynagrodzenia. Moje Pytanie Dlaczego to sprzedali bez uprzedniej informacji? Nawet nie wiemy kiedy zastało to sprzedane…Chyba nie uległo przedawnieniu jeżeli było nakazem miesięcznie potrącane..I Dlaczego nadal leci to przez komornika sodowego?Dlaczego nie dadzą możliwości wykupienia ludziom swoich długów tylko wpędzają w jeszcze większe koszta…Co można w takiej sytuacji zrobić? Z góry serdecznie dziękuje za odpowiedz.

  1. Asekuracja wykupuje długi od SKOKu, normalna procedura. Nieważne jaki jest ich status, czy są spłacane, windykowane, ściągane przymusowo przez komornika czy też są niespłacane. Proszę spróbować napisać do asekuracji z wnioskiem o ugodę i dobrowolne spłaty z zawieszeniem egzekucji komorniczej, tylko oni nie mają interesu w tym aby zgodzić się na wpłaty mniejsze niż to co otrzymują od komornika.
   Po przepisaniu na siebie klauzuli wykonalności mogą prowadzić egzekucje nie idąc ponownie do sądu i na pewno to zrobili. Brak informacji o cesji to pewna nieścisłość i niedopatrzenie, ale nie stanowi podstawy do wstrzymania egzekucji. Niestety tu niewiele można zrobić.

   1. Jeszcze jedno, okazało się ze mój Partner od za trzy miesiące straci prace i teraz szuka pracy za granica (w Holandii) Co się stanie jeżeli nie uda mu się dostać pracy jak wygląda sprawa długów(pewnie odsetki będą rosły jak dzikie)? I jak postąpić na wypadek gdyby prace znalazł ?

    1. Odsetki rosna w tym samym tempie czy się taki dług spłaca czy nie, naliczane są od kwoty aktualnego zadłużenia. Proszę zwrócić się z wnioskiem o ugodę ale mając pewność że mąż ma pracę i dochody, podpisanie ugody i nie spełnienie jej postanowień to najgorsze co można zrobić.

 60. jak mnie irytują takie wpisy – koleś pożyczył pieniadze i ma je oddać. Koniec i kropka,nie powinno być żadnych zapisów prawnych które pozwalają na przedawnienie czy uznanie jakiejś czynności za niebyłą. A dłużników powinni pakować do pierdla za kradzież i wyłudzenie.

 61. Kredyt wzięty w BOS banku na nie mała sumke, po jakims czasie niespłacany, egzekucja a po kilku miesiącach sprzedany do Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, chciałbym sie starac o zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczenia ponad 10 tys zł, kto w takim przypadku otrzymał by ten zwrot, Fundusz czy ja ?

   1. w banku powiedziano mi ( zanim jeszcze przekazali do NSFIZ ), że skoro kredyt nie jest spłacony to będzie odmowa wypłaty reszty składek, że już ktos sie kiedys starał w takim przypadku i go standardowo olali, jednak dowiedziałem sie że przy pomocy np rzecznika konsumentów czy cos w tym stylu można to odzyskac pomimo iz jest egzekucja, bo kredyt został wypowiedziany wiec i ochrona ustała, tym bardziej ze kwota za ubezpieczenie była z góry doliczona do kredytu za cały okres. Nie moge jednak znaleźć wypowiedzenia, ale to nie jest takie istotne, poniewaz w banku dostane jednak 100 zł za 1 strone chca (troche przesada) no ale jednak jest o co walczyc. Chodzi mi o to czy tak rzeczywiscie wygląda wszystko? Pismo o zwrot podeprzec jakims konkretnym orzeczeniem bądz ustawa? Co w przypadku odmowy? Czy srodki musza przelac na moj osobisty rachunek (nie chciałbym aby komornik wszystko wział)

    1. Złożyć oficjalnie na piśmie wniosek o zwrot nadpłaty niewykorzystanego ubezpieczenia, wskazać dowolny numer rachunku do wypłaty, zachować potw. wysyłki poleconym lub potw złożenia w oddziale banku. Czekać na odpowiedź banku.

 62. Witam.W 2013 roku wzięłam kredyt na 24 miesiące okazało się ze przez pomyłkę nie splacilam 1 raty ,wyjechałam za granicę i rodzice dostali informacje ze firma kruk oczekuje na wpłatę. okazało się że bank już nie istnieje a dług sprzedał firmie Kruk.Czy mszę płacić tej firmie?Bo przyjechał do rodziców doradca terenowy który podał kwotę zadłużenia i zostawił druki do wpłat.chciał się dogadac ale nic nie wiedział tylko kwotę i ze kupili dług od banku Lukas.co mam robic?

  1. Zbyt mało danych aby konkretnie doradzić. Dług może, ale wcale nie musi być przedawniony. Jeżeli nie spłaciła Pani 1 raty to kwota zadłużenia powinna być symboliczna i wówczas wskazane jest jej zapłacenie aby zamknąć sprawę. Nie ma sensu tego przeciągać.

 63. Guten Tag, mein Name ist Herr saresh vinod bin ein Bürger von Deutschland Ich möchte von der guten Darlehen Kreditgeber zeugen, die Licht zeigte mir nach, nachdem sie von 4 verschiedenen Internet-internationalen Kreditgeber betrogen worden, sie alle versprechen, mir ein Darlehen nach mir zu geben Zahlen eine Menge von Gebühren, die nichts ergeben und kein positives Ergebnis. Ich habe mein hartes Geld verloren und es waren insgesamt 8.000 Euro. Eines Tages, als ich durch das Internet suchte forsterated, wenn ich stieß auf ein Zeugnis Mann, der auch betrogen wurde und schließlich wurde mit einem legitären Darlehen Unternehmen namens Jasmin Noor Loan Funds (jasminnoorloancompany@gmail.com), wo er schließlich sein Darlehen, So dass ich beschlossen, die gleiche Darlehen Unternehmen zu kontaktieren und dann erzählte ihnen meine Geschichte auf, wie ich von 4 verschiedenen Kreditgebern betrogen worden, die nichts als nur Kurs mich mehr Schmerzen. Ich erkläre dem Unternehmen per Post und alles, was sie mir gesagt haben, war nicht mehr zu weinen, weil ich mein Darlehen in ihrem Unternehmen bekommen werde und auch ich habe die richtige Wahl gemacht, sie zu kontaktieren. Ich füllte das Darlehensantragsformular und fuhr mit allem, was von mir verlangt wurde, und ich erhielt einen Darlehensbetrag von 60.000,00 Euro von diesem großartigen Unternehmen (jasmin noor Funds} Mrs.jasmin noor hier bin ich heute glücklich mit meiner Familie, weil jasmin noor Funds Hat mir ein Darlehen gegeben, also habe ich ein Gelübde an mich selbst gemacht, dass ich behaupten werde im Internet auf, wie ich mein Darlehen bekomme. Brauchst du ein Darlehen dringend? Freundlich und schnell kontaktiere Mrs.jasmin noor Funds jetzt für dein Darlehen per E-Mail : (Jasminnoorloancompany@gmail.com) Ich glaube, andere Leute geben auch Zeugnis über diese gleiche ehrliche Kreditgeber.

 64. witam prosze o odpowiedz, Bank sprzedał mój dług firmie windykacyjnej,
  czy ja powinien dostac informacje od firmy windykacyjnej
  – jaką kwotę długu firma przyjeła od banku
  – ile jestem winien , ile mam jeszcze łącznie z odsetkami do spłacenia
  Czy komornik popiera jakąs opłatę dodatkowo za to że ja splacam regularnie dług firmie

 65. Witam mam zadłużenie w Vivus od 2 lat , dopiero przypomniałem sobie o tym niedawno ,jak komornik wszed mi na konto , przysłał mi maila ze jak do 20.06.17 wpłacę połowę to anuluje mi połowę długu , chyba nie jest to możliwe ?

 66. A jak jest obecnie, gdy nie ma już BTE?
  Czy gdyby teraz bank sprzedal dług bez posiadania BTE czy nadal dłużnik może się cieszyć z powodu dokonania sprzedaży jego długu przez bank?
  Czy teraz już żadna radosc dla dłużnika z tej sprzedaży?

  1. Nadal może się cieszyć, ponieważ funduszowi trudniej będzie udowodnić dług co do zasady jak i co do wysokości, niż bezpośrednio bankowi. Dochodzą też dodatkowe argumenty z uwagi na cesję i możliwe z tego tytułu nieprawidłowości.

 67. Witam moja mama ma problem z firmą lindorff. Otóz dostała pismo od nich że mama ma do oddania 6.000 tyś złotych za kartę kredytową w WBK. Pojechałam z mamą do siedziby firmy ,tak dowiedzieliśmy się że odbyła sie sprawa w sądzie i przyjdzie do mamy komornik. Nie było by w tym nic dziwnego ale po weryfikacji danych osobowych okazało się że oprócz imienia i nazwiska nic się nie zgadza t.z pesel , adres zameldowania . moja mama oczywiście żadnej karty z banku nie brała . Czy moja mama może mieć problemy?

  1. To zależy jakie dane osobowe podano w pozwie w sądzie, jeżeli podano dane właściwego dłużnika a nie mamy, i to jedynie zbieżność imienia i nazwiska, to komornik nie powinien wszcząć egzekucji przeciwko mamie, bo nie ona jest dłużnikiem. Lindorff prawdopodobnie pomylił osoby osoby, wysyłając pismo na błędny adres.

 68. Proszę o pomoc !
  Nie wiem co robic. Moi rodzice wzieli 5 lat temu w Skoku kredyt około 15 tysięcy . Oczywiście spłacali tylko 3 miesiące.Od 3 lat ojciec ma komornika, który pobiera z pensji około 600 zł. Tydzień temu przyszło pismo ,że bank sprzedał dług nowemu wierzycielowi- nowy wierzyciel każe zapłacić prawie 30 (!) tysięcy ! Co teraz? Co z tymi pieniędzmi ,które ściągał komornik ,gdzie on to wpłacał? Przecież przez 3 lata ściągal ponad 20 tysiecy ? Co teraz mam robić ? Prosze o odpowiedź – moi rodzice mają to gdzieś ja musze to wszystko pozałatwiać. Z góry serdecznie dziękuje !

 69. Witam serdecznie mam pytanie. Moj maz otrzymal wlasnie pismo od GetBack , ze wzywaja go do zaplaty za rachunek oszczednosciowo-rozliczeniowy w Alior banku w kwocie 442,64 zl . Dodam , ze maz zakladal tam darmowe konto! Na pismie nie ma daty zawarcia umowy (moglo to byc mniej wiecej 8 -9 lat temu ) , w naglowku pisza tak : “ostateczne wezwanie do zaplaty wraz z ostrzezeniem o zamiarze przekazania do biura informacji gospodarczej – informacji o zobowiazaniu dluznika” Prosze o porade co mamy w tej sytuacji zrobic?

  1. Najprościej mimo wszystko zapłacić.
   Zmieniła się TOiP i wprowadzono opłaty za konto, mąż go nie zamknął i dług urósł.
   Można oczywiście czekać aż oddadzą sprawę do sądu i tam powalczyć, ale w razie przegranej dojdą kolejne koszty procesu i inne i zaraz będzie 600zł, a jak sprawa trafi do komornika to będzie 1000zł…

 70. cześć

  Zapraszamy do tej firmy w tej firmie Dajemy osobiste pożyczki i pożyczki biznesowe po oprocentowaniu jedynie w wysokości 3%. Dolar od 2000,00 USD do 5000 000 USD Jeśli potrzebujesz pożyczki dla Twojej firmy, skontaktuj się z nami jak najszybciej Przetwórz aplikację ok

  Skontaktuj się z nami za pośrednictwem tego e-maila: (danielsilva59491@gmail.com), aby uzyskać więcej informacji.

  Dzięki.

  Pan Daniel Silva ..

 71. Witam,
  Moją należność wobec Alior Banku przejęła firma PraGroup. Doszło do ugody gdzie zobowiązałem się spłacać miesięcznie określoną kwotę. Niestety w jednym miesiącu nie byłem w stanie takiej spłaty dokonać, natomiast kolejny miesiąc został już opłacony zgodnie z umową. Po prośbie o przesłanie potwierdzenia dotychczasowych wpłat, dowiedziałem się, że zostały doliczone odsetki oraz koszty sądowe!? Czyli krótko mówiąc wracam do punktu wyjścia z kwotą podobną do początkowej. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Dziękuje za odpowiedź.

  1. Takie są niestety konsekwencje podpisania ugody a następnie nie spełnienia jej warunków. W zasadzie obecnie jest najgorsza możliwa sytuacja, uznany w ugodzie dług co do wysokości jak i co do zasady, a teraz zaprzestanie spłaty i niekorzystne rozksięgowanie należności. W sądzie będzie ciężko wygrać, a podpisanie kolejnej ugody spowoduje uznanie niekorzystnego rozliczenia. Tu w zasadzie nie ma dobrego rozwiązania.

   1. Dziękuje za odpowiedź. Dodam tylko, że nie było podpisanej żadnej ugody, jedyne co to rozmowa telefoniczna uzgadniająca rate miesięczną i to wszystko. Zero informacji na piśmie co do przebiegu ugody i jej zasad. Dziwnym jest również, że kiedy poprosiłem o wystawienie potwierdzenia wpłaty dotychczasowych rat, odmówiono mi. Także nie mam żadnego potwierdzenia z ich strony. Czy jeśli nie doszło do pisemnej ugody to zmienia to sytuacje? Dziękuje

 72. dzien dobry

  pisze w sprawie moich dlugow otoz z dniem 6/04/2017 jestem bankrutem oglosilem upadlosc konsumecka w Angli dodalem takze dlugi w polsce .gdy dzwonie do firm windykacyjnych zeby powiadomic ich ze poprostu jestem bankrutem firmy strasznie krzycza i mowia ze to nie podlega w polsce a napewno wiem ze podlega .jestem wciaz straszony komornikami i zastraszany dlaczego ludzie w polsce sa az tak niedoczytani dlaczego mysla ze mi jest teraz tak latwo powiedziec ze jestem bankrut ?co ja moge z ta sprawa zrobic?w miedzy czasie bank zachodni sprzedal moj dlug prosze o pomoc

  1. Oczywiście, jeżeli zgłosił Pan dany dług w UK ogłaszając upadłość, to jak najbardziej obowiązuje to w Polsce.
   Można sobie skutecznie poradzić w takiej sytuacji, proszę do nas napisać przez formularz kontaktowy w dziale KONTAKT.

 73. cześć

  Czy starałeś się rozpocząć projekt lub otworzyć firmę? Potrzebujesz pilnego finansowania, aby ukończyć edukację lub zbudować dom? Potrzebujesz pilnego finansowania na leczenie szpitalne lub wyjazd za granicę? Uprzejmie prosimy o kontakt przez: (divineloanfirm622@gmail.com)

  Z poważaniem,

  Boski

 74. Dzień dobry, Miałam kartę kredytową w WBK, której dług odkupiła firma Lindorff. Ogólnie rzecz biorąc po wyprowadzce z Polski do UK, nie mam praktycznie żadnej możliwości dostępu do korespondencji z banku itd. Wiadome jest to, że windykator z firmy powyżej przyjechał do mojego rodzinnego domu w Polsce w kwestii spłaty karty kredytowej. Stwierdził, że do końca miesiąca mam czas, ponieważ z początkiem czerwca sprawa pójdzie do sądu, gdzie będą jeszcze opłaty związane z postępowaniem. Dzwoniłam zarówno do banku, jak i do Pana XYZ. Nikt nie chce mi udzielić informacji. Zapytałam się o numer sprawy, numer konta do spłaty itd. Jest ono inne aniżeli karty kredytowej. Mniemam, że bezsensowne jest spłacanie karty kredytowej do banku, skoro sprzedali to zadłużenie? Nie sądziłam, że zabrnie to aż tak daleko…

  1. Należy upoważnić kogoś do odbioru korespondencji w Polsce i czekać na pismo z sądu, wówczas podjąć obronę i prawdopodobni – pozbyć się całego rzekomego długu. Prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy w dziale KONTAKT, przedstawimy szczegóły jak się do tego przygotować.

 75. Witam wszystkich. Szukałeś finansowych opcji na nowy zakup domów, budowę, kredyt nieruchomości, refinansowanie, konsolidację zadłużenia, osobistego lub biznesowego? Witamy w przyszłości! Ułatwione finansowanie. Skontaktuj się z nami, oferując usługę finansową po niskim i przystępnym oprocentowaniu w wysokości 3% na długie i krótkie warunki pożyczki. Zainteresowany Wnioskodawca powinien skontaktować się z nami w celu uzyskania dalszych Procedur nabywania pożyczek.demonemmanuelfirm12345@gmail.com. https://uploads.disquscdn.com/images/a945ad0f69696072547d0bb583f07e36f23f921982156eafe2727790efa1bbf7.jpg

 76. Witam. Siostra wzięła kredyt początkowo płaciła regularnie potem zrobił się problem finansowy i przez kilka miesięcy nie płaciła. Wiadomo bank wniósł sprawę, komornik i tak dalej. Komornik zaproponował spłaty w ratach tygodniowych, pieniądze były wpłacane. po pewnym czasie komornik przysłał pismo że windykacja została wstrzymana, siostra zadzwoniła do niego, komornik nie wiedział dlaczego ale powiedział żeby na razie nie płacić. Po kilku tygodniach przyszło pismo od komornika że z wstrzymaniem windykacji było coś nie tak i że siostra ma znów zacząć mu płacić. kilka dni później przyszedł list z getback że kupili jej kredyt i to im ma płacić. Siostra zadzwoniła do nich dogadała się co do rat podpisała ugodę. Zaczęła spłacać, niedawno przyszło pismo od komornika że nadal ma do spłacenia u niego na zlecenie banku ok 32.000 (firma getback natomiast określiła zadłużenie na ok 27.000). Siostra zadzwoniła do komornika przedstawiła sytuację i komornik stwierdził że bank zlecił windykację jemu i getback pobiera pieniądze nielegalnie. zadzwoniła również do nich i tam dowiedziała się że oni zorientują się w sprawie. Zadzwoniła też do banku bank potwierdził że sprzedał kredyt i że wyślą do komornika informacje o wstrzymaniu przez niego windykacji. I wszystko wydaje się ok. Jednak kiedy siostra rozmawiała z komornikiem powiedział jej że nawet jeśli przyjdzie do niego wniosek o zatrzymanie tej windykacji to siostra będzie musiała zapłacić jakieś koszt jego obsługi tej windykacji. moje pytanie: Czy skoro od momentu kiedy siostra dostała wniosek o wstrzymaniu windykacji komorniczej nic mu nie wpłacała, mimo to będzie musiała jeszcze płacić komornikowi?

  1. W tym stanie rzeczy, TAK. Komornik umarzając egzekucję obciąży dłużnika kosztami egzekucji i może te koszty na swoją rzecz egzekwować.
   Można się jednak tych kosztów pozbyć. Prosze się do nas zgłosić przez formularz kontaktowy z tym opisem + skanami dokumentów od komornika z początku egzekucji na bank + zawiadomieniem o cesji wierzytelności.

 77. Ubiegaj się o szybką i wygodną pożyczkę, aby spłacić rachunki i założyć nową firmę lub ponownie finansować swoje projekty po niższej stopie procentowej wynoszącej 2%. Skontaktuj się teraz z nami za pośrednictwem: więcej informacji na temat wymaganej kwoty kredytu, ponieważ oferta minimalnej pożyczki wynosi 5000,00 do dowolnego wyboru kwoty kredytu. Jesteśmy legalnym zarejestrowanym i poświadczonym kredytodawcą. Możesz skontaktować się z nami dziś za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby uzyskać szybką odpowiedź, jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem tej pożyczki, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat procesu udzielania pożyczki, sposobu określania warunków udzielania pożyczki oraz sposobu przekazania pożyczki ty. Potrzebuję twojej pilnej odpowiedzi, jeśli jesteś zainteresowany. E-mail: richardpeterson706@gmail.com

 78. witam mam pytanie jestem winna polkomtel winna 2300 zł isprzedali tan dug firmie windykacyjnej Alvatro i tam zapłaciłam już 800 zł po czym polkomtel ponownie sprzedał ten dług firmie inkaso kaczmarski i jedna i druga firma goni mnie o dług i wychodzi że mam zapłacić 4600 prosze o porade co mam zrobić bo te straszenia są okropne

  1. Zapłacić do Polkomtela, a Windykację zgłosić do prokuratury – próba wyłudzenia to przestęptswo.

   1. Przestępstwo popełnia Polkomtel jeżeli sprzedaje ten sam dług dwa razy. Należy jednak rozróżnić cesje wierzytelności od przekazania długu do windykacji zewnętrznej, być może nie został dwa razy sprzedany, a jedynie firma Kaczmarski Inkaso działa na rzecz i zlecenie Alvatro

 79. Witam ,

  W 2007 roku miałem kartę kredytową. Wpadłem w kłopoty w 2010 roku ale spłacałem tyle ile mogłem . Ostatnie potwierdzenie spłaty mam z 09.2013 roku (niektóre już prawie wyblakły) Umowa oczywiście została zerwana i sprzedana. Potem cisza Od mniej więcej pół roku pisze do mnie na maila raz w miesiącu kancelaria , a dziś zadzwonili. Nie podałem danych osobowych do weryfikacji ( chciał pesel) ale gość powiedział ze chodzi o kartę własnie . Co robić ?

  1. Jeżeli nie zgadza się Pan z wysokością długu lub z faktm jego istnienia – nic nie robić, nie płacić, nie podpisywac, czekać na pozew z sądu – a jak Pan go otrzyma – zgłosić się do nas i powalczymy o pozbycie się tego rzekomego długu.

 80. Cześć przyjaciele,

  Nazywam się Aubrey Crane, pisząc do ciebie, aby uzyskać informacje na temat otrzymania pożyczki w wysokości 30 000 euro od pani nazwanej Panią Arlene Williams, jest szczodry i poważna pani. Jeśli chcesz szybko poważne i ufne pożyczki, skontaktuj się z nią teraz za pośrednictwem swojego e-maila (Arlenewilliamsloanfinance@hotmail.com) i jej numeru upraszczania: +2349035555247

  Jeszcze raz dziękuję pani Arlene.

 81. Witam. W związku z brakiem pisma od komornika zadzwoniłam i po dzisiejszej rozmowie z komornikiem dowiedziałam się ze pracownik banku / specjalista ds reklamacji i skarg/ który uznał roszczenie i anulował zadłużenie nie był do tego upoważniony /nie on wniósł sprawę/ i dlatego komornik nie może oficjalnie zamknąć postępowania egzekucyjnego. czy to umorzenie jest wazne i jak to dalej załatwić aby przestali odciągać pieniądze z wypłaty.

   1. Dzięki. Tak zrobiliśmy.:
    “W związku z uznaniem przez Bank moich roszczeń i anulowaniu zadłużenia proszę o przesłanie pisma do komornika w celu zakończenia postępowania komorniczego.
    Pan …………….. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w …………..
    otrzymał od Państwa informację o unieważnieniu zadłużenia.
    Komornik uznał to pismo, jednakże nie może on zamknąć
    postępowania, ponieważ informacja ta nie została sporządzona
    przez osobę, która reprezentowała Bank w tej sprawie – czyli
    przez Radcę Prawnego xxxxxxxxxxxxxxx.

    Proszę o przesłanie pisma o umorzenie/zamknięcie postępowania komorniczego przez osobę upoważnioną, czyli przez Pana Radcę Prawnego xxxxxxxxxx.

 82. Witam. Narzeczony miał otwarte darmowe konto w Alior Bank. W grudniu 2016 r dostał pismo od komornika o zajęciu pensji. Okazało się ze bank zmienił umowę i zaczął naliczać opłaty. /naliczył495 zł/. Po złożeniu w grudniu reklamacji bank uznał roszczenie i anulował zadłużenie w dniu 28.02.2017 oraz zamknął konto. Tyle tylko że komornik w lutym/ok 10.02/ odciągnął i przekazał bankowi 476 zł. czy można odzyskać jakoś te pieniądze?

  1. Tak, prosze napisac do banku wezwanie do zwrotu środków pobranych przez komornika + równowartości opłaty egzekucyjnej naliczonej przez komornika w związku z umorzeniem egzekucji, wkrótce takie postanowienie przyjdzie i doliczy jeszcze opłatę gzekucyjną.
   Alior musi wszystko zwrócić co do grosza.

 83. Miałam zadłużenie w MBanku za wystawienie karty kredytowej 85zł – nie korzystałam z niej, nie aktywowałam nawet. Po kilku miesiącach spłaciłam to zadłużenie o którym początkowo nie wiedziałam. Pani, z którą podpisywałam umowę o kartę kredytową zapewniała, że póki nie korzystam z karty to nic nie będę płaciła. Karta miała mi być potrzebna, ale okazało się, że jednak poradziłam sobie bez niej. Kartę spłaciłam, na moich oczach została zniszczona, wypowiedziałam umowę o kartę kredytową w placówce i zapomniałam o temacie. było to w 2010 roku. Miesiąc temu przyszło do mnie na adres zameldowania pismo z firmy windykacyjnej, że mam zapłacić 125zł za kartę kredytową Mbank. Po rozmowie z konsultantem dowiedziałam się, że w 2012 roku Mbank sprzedał mój dług (sic!) w wysokości 90zł i oni teraz jako firma windykacyjna naliczyli 125 zł zadłużenia. Co to ma znaczyć!? nie miałam innych zobowiązań w tym banku a tamtą kartę spłaciłam w kwocie jaka obowiązywała w danym dniu czyli 85zł i mam na to potwierdzenie przelewu. niestety dokumenty o rezygnacje z karty już dawno zaginęły. Mbank nic nie wie, sprawa jest prowadzona wirtualnie bo ta firma nie ma swojej siedziby i za każdym razem jak dzwonię to odbiera ktoś inny i nie jest w stanie nic zrobić. Mam zapłacić mimo, że nie dług jest już dawno spłacony! przez to mam same problemy i wpis na czrną listę i nawet nie mogę wziąć nic na raty, bo widnieję w BIKU!

  1. Niestety takie sytuacje się zdarzają. Proszę im wyslac potw przelewu spłaty karty z pismem wyjaśniającym oraz żądaniem wykreślenia z wszelkich baz dłużników pod groźbą wytoczenia powództwa o odszkodowanie i zadośćuczynienie.
   Jak nie pomoże to albo Pani spłaci i będzie z głowy albo pójdą do sądu i tam Pani złoży wyjaśnienia i najpewniej wygra, a wtedy może ich Pani pozywać za te wpisy do baz itp.

 84. czy ktoś mi może powiedzieć ile razy bank może sprzedawać ten sam dług różnym firmom, i drugie pytanie czy firma windykacyjna może sprzedać dług przedawniony i jak się bronić

 85. Dzień dobry, mój partner wziął kredyt w banku , z początku płacił regularnie niestety przyszedł gorszy czas i przez rok czasu nie miał z czego, ale starał się wpłacać tyle na ile było go stać, w połowie roku podjął pracę od razu zadzwonił do banku i ustalił z nimi spłatę (oczywiście w wyższej kwocie, rata była 850 zł a spłaca 1000 zł miesiecznie), oczywiście spłaca ragularnie ale ostatnio odezwała sie do niego firma windykacyjna która twierdzi że dług został przez nią wykupiony, Moje pytanie brzmi czy skoro spłata jest już regularna to bank może sprzedać zadłużenie?

  1. Umowa została już dawno wypowiedziana, wpłaty do banku nie mają sensu. Dług jest sprzedany. Należy czekać na pismo z sądu i podjąć obronę lub dogadać się z firmą windykacyjną o spłacic dług.

 86. FLORENCE KREDYT compant (florenceloans1@gmail.com)
  Ma to na celu poinformowanie wszystkich wnioskodawców kredytowych. jest to dobrze znana firma pożyczka od zjednoczonego państwa Ameryki, pomogliśmy tysiącom ludzi z różnych krajów. ta firma otrzymała nagrodę najbardziej doskonałe mrówek zaufane firmy pożyczki 2015, co najmniej miesiąc od 17 do 25 klientów udzielamy kredytu i są one robiły dzisiaj z dobrej inwestycji, jeśli spółka ta da ci kredyt należy użyć połowę kredytu inwestycji. Zostanie przyznana kredytu, jeśli znajdziesz się w tym florenceloans1@gmail.com~~pobj FLORENCE KREDYT Company, Szukasz kredytu biznesu? Kredyty, pożyczki konsolidacji zadłużenia, niezabezpieczonej pożyczki, venture capital, itp .. Albo czy odmówiono kredytu z banku lub oszukany przez nierozpoznanego tak nazywamy firmy pożyczki? , Jesteśmy prywatną kredytodawcy, kredyty dla firm i osób prywatnych na niskim poziomie 2% i dajemy naszym klientom najlepsze usługi e-mail; florenceloans1@gmail.com
  PRESENT TEGO FORMULARZA Wniosek kredytowy.
  Pierwsze imię:
  Nazwisko:
  Płeć
  Adres kontaktowy:
  Kraj:
  SEKS:
  miejsc urodzenia:
  Miesięczny dochód / Dochody:
  wymagana kwota kredytu:
  Czas trwania kredytu:
  Zawód:
  Numer telefonu:
  Nazwa książki twarzy
  Dziękuję Ci
  FLORENCE KREDYTY COMPANY

  / /

 87. U mnie Get in bank sprzedał mój dług dla firmy OMEGA i teraz nękają mnie telefonami. Jednak umowa kredytowa zawarta z tym bankiem była nie ważna ponieważ ktoś się za mnie podał. Sprawa poszła na policję, a potem do prokuratury. Grafolog jednoznacznie podkresil, że na umowie nie widniał mój podpis. Sprawa została umorzona i bank został o tym powiadomiony. A mimo to sprzedał mój dług i ta firma nie daje mi spokoju.

  1. Proszę zatem czekać aż pójdą do sądu, a gdy to zrobią – podjąć obronę. Sprawa powinna być do wygrania. Może Pani też zgłosić się do nas, poprowadzimy ją co zwiększy Pani szanse na wygraną.

 88. Dzień dobry,
  Wziąłem chwilówkę, której nie spłacałem, 1600zł + opłaty ok 1000zł (za udzielenie + pisma o spłatę zadłużenia) + odsetki = ok 2800zł
  Firma sprzedała dług do zewnętrznej firmy windykacyjnej.
  Moje pytanie, czego może dochodzić ta firma ode mnie? całej sumy 2800zł? czy może tylko 1600zł?

   1. dziękuję za odpowiedź,

    pytam ponieważ w rozmowie telefonicznej powiedzieli że ok 2800zł nie pamiętam dokładnie i że sprawa jest już w sądzie w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
    Założyłem w Sądzie konto i przejrzałem ten pozew i dochodzą w nim 1600 + odsetki i wychodzi ok 1750zł.
    Nie wiem co teraz robić, jak przyjdzie nakaz zapłaty i zapłacę co w nakazie to ten dług już zamknięty na zawsze ?

 89. Jestem tu, by zaświadczyć, jak dostałem pożyczkę od Pani Laura Smith po Złożyłem kilka razy do kilku kredytodawców kredytów, który twierdził również świadczą prawo na tym forum, myślałem, referencje, gdzie prawdziwe i stosowane mnie, ale nigdy nie dał mi pożyczki byłem potrzebuje pilnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i zastosowano kilka poĹĽyczkodawcy który obiecał pomóc, ale nigdy nie dał mi kredytu. Dopóki mój przyjaciel przedstawił mnie do pana Jamesa Cole’a, który obiecał mi pomóc i faktycznie zrobił to, co obiecał, bez żadnych opóźnień. Nigdy nie myślałem, że nadal istnieją wiarygodne poĹĽyczkodawcy dopóki go poznałem, który faktycznie pomógł z kredytu i zmienił moje przekonanie. Nie wiem, czy jesteś w jakiś sposób potrzebuje prawdziwego i pilnej pożyczki, prosimy o kontakt poprzez e-mail Mr.James Cole} {unitycredit111@gmail.com
  Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder

 90. Witam , miałem kredyt(7700) w Alior banku nie spłacałem i sprawa trafiła do komornika , u komornika regularnie spłacałem zostało mi się do spłaty 3 tyś zł jeszcze w tym roku zamierzałem spłacić całość , dostałem właśnie pismo z Pra group polska o że mój dług został sprzedany i chcą ode mnie 7700zł ? z jakiej racji jak ja go spłacam u komornika cały czas, mam płacić dalej komornikowi ? nie można chyba ściągać tego samego długu przez komornika i drugą instytucje , bank pewnie nawet nie powiadomił komornika o sprzedaniu długu

  1. Można i nie można.
   Można pisać co się chce, ale jak Pan się z tym nie zgadza to nie musi Pan nic płacić. Czekać na pozew z sądu a następnie podjąć obronę, jest duża szansa, że nie będzie Pan musiał już nic spłacać, choć bez dokumentów nie sposób tego określić w konkretny sposób.

 91. Witaj, jesteś sytuację finansową ??? A ty potrzebujesz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, spłacić swoje długi lub za lek? Jeśli tak, to połączyć z CEO pani Rose Harlinderas pani Rose Harlinderas Kredytowej Firm Twoja firma jest bezpieczna i niezawodna w tym samym czasie, ponieważ jest to firma, w której mam kredyt w wysokości $ 100,000.00 i był sukcesem, a właściwie moich snów do dzisiaj, więc będę używać tego medium poinformować wszystko, co jest potrzebne do kredytu, aby połączyć się z pocztą elektroniczną, a następnie (roseharlinderas@gmail.com) sprawdzone i zaufane.

  Nollyson Erikson

 92. Witam,Mam zadluzenie w profi credit 1150zł,W dni dzisiejszym dostalam propozycje od jakiegos windykatora 1,Wplacić jednorazowo
  2,Dostane u nich kredyt na splate tego/paranoja jakas
  3,Sprzedadzą moj dlug jakims ukraincom
  4.komornik
  Co ja mam robic,Dotychczas raty splacalam regularnie i nie rozumiem skad u nich taki pospiech,Bardzo proszę o rade:(

 93. Witam mam pytanie.dzisiaj skontaktowalam sie z z firma ultimo ktora udkupila moje zadluzenie od sieci komorkowej.ostatnia wplata zadluzenia byla w 2011,rozumiem ze dlug jest przedawniony.pan grzecznie poprosil o email poniewaz od wielu lat jestem za granica i nie zgodzilam sie podac adresu zamieszkania.wyslal nr bankowy i adres na ktory mam wyslac zgode na splate zadluzenia.w jaki sposob moge go poinformowac ze dlug jest przedawniony i nie zycze sobie by ten pan nekal telefonami moja mame.zostala zastraszona ze jezeli sie nie skontaktuje to przyjda inni panowie i nie beda uprzejmi.nagralam moja rozmowe z tym panem ktory w natretny sposob zmuszal mnie wrecz do powrotu do kraju.rozmowa byla tl niczego nie napisalam i nie wyslalam i nie zamierzam tego zrobic.prosze o porade jak sie pozbyc natreta?!

  1. Idealne podejście.
   Może Pani odpisać na ich email że podnosi Pani zarzut przedawnienia i nic nie zamierza Pani spłacać. Odmawia Pani spłaty rzekomego zadłużenia, żąda Pani zaprzestania dalszych prób kontaktu , ponieważ ostaną one uznane za uporczywe nękanie i zgłoszone do prokuratury. Nie ma pewności, że zadziała, takie manipulacje i próba wywierania wpływu to ostatnie co pozostało przy przedawnionych długach (pod warunkiem, że faktycznie jest przedawniony i nie byli w sądzie od 2011r.).

 94. Witam.
  Miałem kredyt gotówkowy w banku. Spóźniałem się z wpłatami rat. Z uwagi na zaleganie kliku rat bank zerwał umowę kredytową. Dług spłaciłem ale bank w międzyczasie przekazał sprawę do kancelarii prawnej która skierowała wniosek do e-sądu w Lublinie w dniu 09.06.2016 a ja kredy spłaciłem 22.06.2016. E-sąd w Lublinie oddalił wniosek i przekazał sprawę do sądu Rejonowego. Otrzymałem z Sądu Rejonowego Postanowienie że, muszę kancelarii prawnej zapłacić około 4.000,00 złotych za napisanie pozwu do e-sądu. Moje pytanie, czy mam szansę na odwołanie się od ww postanowienia, czy niestety muszę zapłacić tyle pieniędzy.

  1. Zapłata nastąpiła po wniesieniu pozwu czyli koszty sądowe są należne. W ciągu 7 dni od otrzymania postanowienia można składać zażalenie, ale niemal na pewno nie przejdzie.

 95. Witam!
  W 2002 roku wzięłam kredyt konsumpcyjny – zakup sprzętu RTV. Kredyt uważałam za spłacony tym bardziej, że od spłaty tegoż kredytu nie otrzymałam żadnego monitu, upomnienia iż zalegam bankowi jakieś pieniądze. Ostatnio otrzymałam sądowy wyrok wraz z wymaganiem uiszczenia kwoty 246,43 zł. Po wnikliwym przeczytaniu wszystkich załączników okazuje się że zaległość względem banku wynosi….3,46 zł (kapitał) plus odsetki naliczone do 2011 roku czyli do momentu jak ten dług przejęła firma windykacyjna. Wówczas doliczono do tych kwot koszty 105 zł. Tak więc na 2011 rok była to już kwota 131,00 zł. Nadmieniam, że w 2010 roku zmieniłam adres zamieszkania (przeprowadzka). Od roku 2002 nie otrzymałam żadnej korespondencji w tej sprawie, żadnej informacji. Nie rozumiem postępowania i całej procedury – z kwoty 3,46 zł (o czym bank mnie nie poinformował!) zrobiono kwotę 246 złotych. Dla mnie to zwyczajne oszustwo jest i próba wyłudzenia. Proszę o informację czy w momencie jak firma windykacyjna przejmowała dług, nie był on już przedawniony. Druga sprawa – przez prawie 13 lat NIKT mnie nie poinformował o istnieniu takowego. I co powinnam w tej sytuacji zrobić? Nie chodzi tutaj o pieniądze ale o fakt jak się ludzi w trąbę robi. Nie powinno być to dopuszczalne, a domniemywam że wszystko jest robione zgodnie z literą prawa. Niestety, po tylu latach nie mam żadnych dokumentów związanych z tym kredytem. Pozdrawiam!

  1. Proszę kwestionować roszczenie co do zasady jak i codo wysokości oraz z ostrożności procesowej podnieść zarzut przedawnienia. W zalezności jakie pismo Pan otrzymał, należy to zrobić w formie sprzeciwu od nakazu zapłaty, odpowiedzi na pozew lub sprzeciwu od wyroku zaocznego.

 96. Witam, chciałabym prosić o pomoc. Zalegałam z ratami (300zł/msc) przez 7 miesięcy za usługi telekomunikacyjne firmie PLUS była to opłata za abonament wraz z ratą za urządzenia (laptop+telefon+przenośny modem). Łącznie wychodziło już całkiem spore zadłużenie. Chcąc spłacić dług firmie PLUS otrzymałam wiadomość że umowa z nimi została całkowicie zerwana i wszystkie koszta mam rozliczać z firmą Kaczmarski Inkasso. Zadzwoniłam tam i powiedziano mi że całość wyjdzie mnie aż 3600zł do spłaty i że jest to łączny dług za wszystko (było to na początku grudnia 2016r), automatycznie w grudniu wpłaciłam 2000zł a resztę w 3 ratach w przeciągu 2msc. Pani przez telefon powiedziała że to już wszystko, a gdy poprosiłam o potwierdzenie spłaty długu opowiedziała że muszę w takim razie ponownie zadzwonić do PLUSA bo ona nie może wystawić mi takiego zaświadczenia. A tu nagle szok, okazuje się że Pani z firmy Kaczmarski Inkasso wprowadziła mnie w błąd i że są inne koszta o których mnie nie poinformowała łącznie dodatkowo aż 3500zł. Gdy proszę o konkretne listowne przedstawienie mi za co są te opłaty pan z infolinii twierdzi że nie może tego zrobić, i dopiero gdy wpłacę kolejną rate to otrzymam taką informacje. Pytając za co w takim razie płaciłam firmie Kaczmarski Inkasso, Pan odpowiedział że były to usługi telekomunikacyjne, a u nich osobno do spłaty są raty za sprzęt i jakieś dodatkowe usługi telekomunikacyjne, i dziwi mnie to bo wcześniej było mi mówione że to jest wszystko w całości, czuje się oszukana dalej nie otrzymałam żadnego potwierdzenia.Dodam że nie otrzymałam żadnego listu odnośnie postępowania sprawy.

  1. Trudna sytuacja, ponieważ wszystko było załatwiane “na gębę” a nie na piśmie.
   Ma Pani potwierdzenia dokonanych wpłat, proszę tego pilnować i czekać na jakieś pisma. Następnie zażądać przedstawienia rozliczenia, z czego wynika zadłużenie oraz na co zostały zaksięgowane dokonane wpłaty. Jeżeli nie zostanie to przedstawione – nic nie wpłacać i czekać aż pójdą do sądu, następnie podjąć obronę w sądzie, okazać potwierdzenia wpłat i niech sąd zadecyduje ile realnie ma Pani do spłaty. Może się okazać, że już nic.

 97. Witam. Tata w 2001 roku brał jakiś kredyt we wschodnim banku cukrownictwa. W 2013 roku tata zaczął otrzymywać pisma z getback że ma zadłużenie i żeby je spłacił. Nic nie wplacalismy. Wczoraj tata otrzymał pismo z e-sądu z pozwem i sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Powodem jest trigon profit. Czy my możemy złożyc zarzut przedawnienia? Czy ten dług jest jeszcze wymagany? Kwota sprzedana to 70 zł + 300 zł odsetek + koszty sądowe uwzględnione w pozwie.

 98. Witam , dzis do mojej mamy przyszedł Pan jak twierdził był z funduszu inwestycyjnego i twierdzi, że mama ma zadłużenie które on odkupił i zaczął robić zdjecia jej mieszkania! Prosze napisać co będa robic z tym dalej ? Mama twiedzi że ma okolo 5 tys długu..

  1. Nie wpuszczać nikogo do domu, nikt nie ma prawa wchodzić do mamy bez jej zgody.
   Jeżeli kwestionuje dług – czekać na pozew z sądu i wtedy natychmiast się do nas zgłosić przz formularz kontaktowy w dziale KONTAKT.

 99. Witam, mam problem z karta kredytowa mamy. Mama wziela 2000 zl w firmie vanquis bank,splacala regularnie,do splaty pozostalo ok 700 a vanquis upadl. Nastala cisza,dodzwonic sie nie dalo. Dzis dostala pismo_wezwanie do zaplaty z hoist I niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamkniety ze przejęli dlug i wymagaja splaty 773zl. Co z tym robic? Nie ma zadnego wyroku,klauzuli wykonalnosci, jest tylko zgodnie z art 509 i nastepnymi KC. Pozdrawiam

  1. Jeżeli dług nie jest przedawniony, a kwota się zgadza, to można to spłacić lub czekać aż sprawa trafi do sądu. Nie napisała Pani czego oczekuje, czy zgadza się z kwotą zadłużenia, czy zamierza to spłacić itd.

   1. Witam. Mama to zaplacila. Dzis zadzwonila Pani ze jeszcze jest 212 zl kosztow sadowych. Bo ustalenia byly 17ego a do sadu poszlo 16ego. To tez trzeba zaplacic mimo tego ze dali termin zaplaty na 30ego,pieniadze dostali 27ego

    1. Jeżeli oddali do sądu faktycznie to koszty takie są realne. Nie pozostaje chyba nic innego jak zapłacić i poprosić o wystawienie potwierdzenia, że zadłużenie zostało w całości spłacone.

   1. Tytuł wykonawczy wystawiony 12 lat temu. Czy na jego podstawie komornik ma prawo żądać zaplaty? Jak zareagować na to wezwanie? Proszę o jakąś podpowiedz. Pozdrawiam Darek.

    1. Panie Darku, nie ma uniwersalnej odpowiedzi. To wymaga analizy. Prawie każda egzekucja komornicza “między czasie” w ciagu tych 12 lat przerywała bieg przedawnienia i termin 10 letni biegł od nowa, więc możliwe że nie ma przedawnienia całego długu, może być za to przedawnienie odsetek.

 100. Pare dni temu otrzymalem list polecony od komornika ,ktory zada zaplaty naleznosci na podstawie tytulu wykonawczego wystawionego 12 lat temu. Reagowac na to pismo?
  Z pozdrowieniami Darek.

 101. Witam,
  Bank wystawił BTE w 2012r. Kilka miesięcy później – egzekucja. W sierpniu tego roku pełnomocnik banku przysłał pisemko z propozycją ugody (jedną już spłacamy i nie dźwignęlibyśmy, już siedzimy bez opału i z cukrzykiem bez leków od miesiąca – więc nie zareagowaliśmy).
  Kilka dni temu poleconym przyszła powiastka od Funduszu , że Fundusz wierzytelność nabył pod koniec października. Od komornika w temacie NIC..Tu mam dwa pytania:
  1.Czy i kiedy gonić bank do wnioskowania o umorzenie egz. (wyrok SN (II CSK 196/14)?
  2. Cytuję: “Aktualne saldo zadłużenia może się różnić ze względu na wpłaty dokonane po 02.11.2016 oraz doliczone odsetki ustawowe”. Skoro dopiero co przysłali info o cesji i nr konta, więc jakie wpłaty? Od kogo? Przecież nie od komornika. Może to drobiazg, ale diabeł zawsze tkwi w szczegółach.
  Wątpliwy dla mnie jest również ich “szczegółowy wykaz” składników zadłużenia: kapitał 10 000, odsetki 7500, opłaty i prowizje: 200. Mogę jakoś zażądać szczegółowych rozliczeń, czy najlepiej dopiero w sądzie? Kwoty budzą moje zastrzeżenia.. Że nie wspomnę o ww. prowizjach :/.
  Będę wdzięczna za komentarz odnośnie powyższego
  Pozdrawiam
  PS. Czy to nie bank powinien zawiadomić o przelewie wierzytelności?

  1. 1. Już można wezwać do złożenia wniosku o umorzenie.
   2. To pismo generowane przez system, szablon, stan faktyczny nie ma tu znaczenia.

   O cesji informuje zazwyczaj i bank i fundusz.
   Teraz nic nie żądać – wszystko podnosić w sądzie. Kwoty są nadzwyczaj równe, bardzo mało prawdopodobne, aby były rzetelne.

 102. Dzień dobry
  19 lat temu mój Ojciec poręczył kredyt koledze z pracy, który to kolega początkowo kredyt spłacał ale szybko przestał. Jakieś 10 lat temu bank odezwał się do ojca- jako poręczyciela kredytu o prośbę w skontaktowaniu siè z niepłacącym kolegą. Co też ojciec uczynił. Od tamtej pory nikt się w tym temacie z ojcem nie kontaktował Aż do wczoraj, kiedy to przyszło pismo z firmy windykacyjnej z informacją o tym, że bank sprzedał jej dług a ojca wzywa do uiszczenia w terminie 7 dni kwoty 26 tys zł. Co robić dalej w takiej sytuacji? Czy ojciec jako poręczyciel ma w ogóle jakieś prawa? Czy nie powinien być informowany na bierząco przez bank o sytuacji kredytowej swojego kolegi, wreszcie czy bank nie powinien poinformować ojca o sprzedaniu tego dlugu firmie windykacyjnej?

  1. W tej sytuacji najlepiej czekać na pozew z sądu i wtedy podjąć obronę – w sądzie. Tata w żaden sposób nie jest w stanie w tej chwili zweryfikować poprawności wyliczeń i rzekomej kwoty zadłużenia, z dużą dozą prawdopodobieństwa nie będzie tego potrafił zrobić nawet sam fundusz w sądzie i szanse na wygranie takiej sprawy są spore. Do tego dochodzi możliwość przedawnienia. Jeżeli tata nie zamierza tego wpłacać w całości , to najlepszym rozwiązaniem jest nie wpłacać nic, nic nie podpisywać, czekać na pismo z sądu, wówczas zalecamy zgłosić się do nas natychmiast. Możemy poprowadzić sprawę.

 103. Witam , mam problem jakiś czas temu miała dom w kredycie hipotecznym który oczywiście był ubezpieczony . Po rozwodzie musiała sprzedać dom bo obydwoje z były mężem nie mieszkaliśmy w nim i zaczął rosnąć dług hipoteczny . Po sprzedazy domu i spłacie kredytu hipotecznego okazało się ze mam do zapłaty około 30 tys. Zł za jakieś ubezpieczenie. Nie miałam z czego oczywiście spłacić tego długu bo jest osobą bezrobotna z 2 dzieci. Ostatnio dostałam informacje ze mój dług został przejęty i ze jest go kolo 40 tys. Co ja mogę zrobić ? Bo choćbym płaciła po 200 zł. Misiecznie to i tak to nic nie da . Proszę pomóżcie . Wiem ze jest coś takiego jak umożenie długów ale czy to mnie dotyczy i mogę coś z tym zrobić .

  1. Jeżeli nie stać Pani na spłatę lub kwestionuje Pani kwotę zadłużenia, to proszę nic nie podpisywać, nic nie wpłacac, czekać na pismo z sądu które pewnie jest nieuniknione, a jak tylko się pojawi – zgłosić się do nas przez formularz kontaktowy w dziale KONTAKT.

 104. Witam mam taki problem 6 lat temu moja mama wzieła laptopa na raty, 4 lata temu umarla i zostaly raty do splacenia. Dzwonili z banku ze jest opoznienie z rata . opowiedzialem ze mama nie zyje i wyslalem akt zgonu tak jak mi kazali do dzisiaj byl spokoj az nagle dostalem telefon a nastepnie pismo do zaplaty z jakiejs firmy windykacyjnej … jak to mozliwe ze bank nic mi nie wyslal przez 4 lata a tu nagle jakas firma windykacyjna sie zglasza ??? prosze o pomoc

  1. Nic nie podpisywać, nie płacić kwoty wziętej z sufitu, czekać na pismo z sądu – wtedy podjąć obronę lub zgłosić się do nas. Chyba, że ma Pan ochotę zapłacić tyle ile sobie życzą – to oczywiście zawsze można zrobić.

   1. Nie mam zamiaru placic jak przez tel im powiedzialem ze nie dostana grosza ode mnie i jak chca to niech ida do sadu telefony ucichly .. poddali sie czy sprawa trafi do sadu??

 105. Witam!
  Bank Getin Noble sprzedal kredyty w 2013 roku( ktore poreczałam) do Getbacku. Przez te 3 lata nic sie nie odzywal tylko to jedno pismo do mnie wtedy przyslali ze przejeli kredyt. Wczoraj odwiedzila mnie mila Pani, która zaproponowala mi ugode ze z 300 tys do 150 tys złotych na 10 lat rozłożą. Dodam że te kredyty były zabezpieczone działką. Czy oby te kredyty sie nie przedawniły? Mam podpisac z nia ugode?

 106. Witam serdecznie,

  piszę do Was, ponieważ spotkała mnie dziś dość nietypowa sytuacja. Miałam kiedyś debet na koncie w banku Millennium, wyjechałam za granicę, kompletnie o tym zapomniałam. Korespondencja przychodziła na adres, pod którym nie mieszkałam już kilka lat. O egzekucji dowiedziałam się dopiero po zajęciu konta bankowego przez komornika. Wierzycielem jest Lindorff. Skontaktowałam się więć z Lindorff, z konsultantem na infolinii uzgodniliśmy, że wpłacę jednorazowo 1000 zł po czym miesięcznie w ratach po 700 zł, a on wystąpi o ugodę. Czekałam i czekałam na przesłanie ugody, aż w końcu zadzwoniłam dzisiaj do firmy Lindorff. Okazało się, że ugoda została odrzucona przez kancelarię. Jestem zdziwiona, bo wydawało mi się, że komornik działa na prośbę wierzyciela i z ugodą nie będzie problemów. Co mam zrobić w takiej sytuacji?

  1. Tak się właśnie kończy ustalanie czegoś “na gębę”. Proszę wpłacić, a potem pomyślimy…
   Tu zawsze chodzi tylko i wyłącznie o kasę.
   Przede wszystkim to ile jest tego długu? Trzeba złożyć do sądu wniosek o doręczenie NZ, odebrać go, złożyć sprzeciw i powalczyć o pozbycie się długu. Bo aktualnie uwzględniając wszystkie koszty dług już jest zapewne 2-3x większy niż pierwotnie.

 107. Pilna Pożyczka OFERTA !!! Don, t wpaść w ręce oszust muszę spełniać inną scamer na linii opowiedz mi o kredyt i nie zawsze wierzą potem dopiero Jamesa, który skierował mnie do jednej firmy pożyczki dzisiaj mogę powiedzieć, jestem wśród najbogatszej osoby w moje miasto w jaki sposób firma pożyczka używać kredytu błogosławić mnie dziś, jeśli chcesz, aby przekształcić swoje życie dziś możesz skontaktować Mārtinš na jego gmail{remymartinsloanfirm@gmail.com~~pobj} !!!

 108. Witam.Miesiąc temu mój pracodawca otrzymał pismo od komornika Pana D o zajęcie wierzytelności na kwotę 834zł. Sprawa jest dla mnie nie zrozumiała a wręcz czuję się oszukany. 3 lata temu podpisałem umowę na limitowany internet w sieci T.mobile abonament który wynosił 39zł .Pod koniec umowy ostatnia faktura którą otrzymałem wynosiła 109zł byłem zdziwiony dlaczego gdy zadzwoniłem do konsultanta by wyjaśnić sprawę otrzymałem opowiedz że zaistniała pomyłka i przepraszają.Przez ten długi okres nie dostawałem żadnych wezwań zapłaty,upomnień.Kwoty które komornik naliczył to;należność główna 103zł,koszty procesu 120zł,koszty zastępstwa w egzekucji 30zł,oplata egzekucyjna 340zł,oplaty stałe 68zł,podatek vat 94zł,wydatki główne 78zł. Zadłużenie którego nie miałem zostało wpłacone przez mojego pracodawcę oczywiście z odliczonej mojej pensji.Proszę o pomoc,Dziękuję

  1. Wyrok w tej sprawie już zapadł, więc odkręcanie czegokolwiek teraz będzie trudne. Trzeba by zastosować procedurę prawidłowego doręczenia nakazu zapłaty a następnie złożyć stosowny sprzeciw z potwierdzeniem wpłaty dokonanym przed wniesieniem pozwu. Pracochłonne, ale wykonalne. Na końcu odzyskanie od wierzyciela środków jakie komornik uzyskał od pracodawcy.

 109. Witam. Mam zagwozdkę. Jakiś czas temu,wzięłam pożyczkę z PKO,której nie spłaciłam.Bank przekazał sprawę do komornika,któremu wpłacałam po 200 zł. W maju tego roku otrzymałam pismo od ULTIMO o przejęciu wierzytelności. Bank nie zawiadomił o tym ani sądu ani mnie,ani komornika. Poszłam do tego ostatniego z pismem od Ultimo. Komornik w Maju 2016 wystąpił do Ultimo z żądaniem przedstawienia nakazu zapłaty,czego do dziś Ultimo nie zrobiło. Egzekucja została jedynie zawieszona u komornika i tak sobie od maja wisi,a Ultimo nęka mnie listami i telefonami. Jak mogę pozbyć się tego zadłuźenia? Pani z kancelarii komornika doradziła,źeby złożyc wniosek do sądu o uchylenie nakazu zapłaty ze względu na zmianę wierzyciela,którx nie może posługiwać się BTE. Ultimo śle mi wezwania do zapłaty,a dług nie dość że jest w połowie spłacony,to Ultimo żąda wpłaty należnosci w takiej kwocie,jakby kredyt niezostał wogóle spłacony.

   1. KURCZE czytam to i tak myślę, wezcie się nad sobą zastanówcie, co za NARÓD cwaniaków, pieniadze nie rosną na drzewach, pożyczacie kasę i nie chcecie oddawać, tylko kombinujecie jak nie zapłacić, to są czujeś pieniadze, postawcie sie po tej DRUGIEJ stronie, jakbyście WY komuś pożczyli, a ten kombinuje jak to pieknie umozyć!!! WSTYD MASAKRA JAKAŚ. Jesteście oszustami.

    1. Lepiej pomyśleć zanim się cokolwiek obraźliwego napisze i zanim bez znajomości szczegółów sprawy nazwie się kogo oszustem. Ja nie jestem oszustką (inne osoby proszące tutaj o porady też nie są oszustami i wypraszam sobie stosowanie podobnych inwektyw pod adresem moim i innych osób proszących tutaj Antywindyk o pomoc. Kto nie kuma o czym tutaj mowa, powinien zaniechać jakichkolwiek komentarzy, zwłaszcza tak wysoce obraźliwych). To mnie wierzyciel oszukał finansowo, licząc na moją naiwność i na tym ten proceder polega – na liczeniu firm pożyczkowych na ludzką głupotę i nieznajomość prawa), a sprzeciwu od nakazu zapłaty nie złożyłam w terminie zawitym z powodu załamania nerwowego, gdyż czekałam wtedy na wyniki badań i na informację czy mój mąż będzie żyć, czy w wieku 38 lat umrze. Gdybym złożyła w terminie sprzeciw, nakaz zapłaty zostałby umorzony, nie byłoby komornika i nie byłoby mojego pytania tutaj. Jednak nikt tutaj nie pyta, ani też nikt tutaj bezprawnie nikomu nie doradza, jak wyłudzać, jak kombinować czy jak bezpodstawnie umorzyć długi! Znajdujemy tutaj cenne porady, jak nie dać się oszukać i co czynić, aby wierzyciele pod pozorem legalności swoich działań nie żądali od nas do zapłaty wielokrotnie więcej, niż im się faktycznie należy. Tyle w temacie do wiadomości Marty oraz innych chętnych tylko do negatywnego komentowania tego, czego nawet zrozumieć nie potrafią.

    2. Marta,jakbyś czytała co napisałam,to doczytałabyś,źe spłacałam zadłużenie do komornika,a bank sprzedał dług do ultimo,które zażądało spłaty całej kwoty mimo iż duzą czesc spłaciłam. Sęk w tym że ultimo nie ma żadnych podstaw do windykacji. Bank sam strzelił sobie w stopę.

    3. Można oddać, ale tyle ile się wzięło kredytu + należne odsetki w skali roku, a nie dwa razy więcej, jak sobie niektóre banki i firmy windykacyjne życzą, twoim zdaniem jest to w porządku? … moim jest to okradanie dlatego przegrywają w sądach.

 110. Fenomenalny artykuł! Polecam jego czytanie i dogłębną analizę każdemu dłużnikowi.
  Ja mam zajęcie komornicze z powodu mojej niezapłaconej chwilówki. Nie mogłam jej terminowo zapłacić z powodu poważnej choroby mojego męża, dlatego w styczniu br. e-sąd wydał wobec mnie nakaz zapłaty na rzecz wierzyciela,czyli na rzecz Funduszu easyDebt, a w czerwcu br. sąd nadał klauzulę wykonalności temu nakazowi zapłaty wydanemu Powodowi easyDebt. Komornik od lica do dzis prowadzi wobec mnie postępowanie egzekucyjne na rzecz easyDebt. Tymczasem z około półrocznym opóźnieniem otrzymałam pismo pt. zawiadomienie o cesji dokonanej dn. 31. marca br. w całości na rzecz Funduszu Univerce. Telefonicznie przed chwilą potwierdzono mi, że od marca br. eayDebt nie jet już w żadnym topniu moim wierzycielem. Komornika jednak, ani sądu wierzyciel nie zawiadomił o dokonanej ceji, dlatego ąd trzy miesiące po dokonanej cesji nadał klauzulę wykonalności na rzecz eayDebt który w dniu nadania klauzuli już od trzech miesięcy nie był moim wierzycielem,bo 3 miesiące wcześniej sprzedał mój dług. Gdy jednak dzwoniłam dzisiaj w tej sprawie do GetBack działającej w imieniu obecnego mojego wierzyciela,czyli Funduszu Univerce, usłyszałam, że nie poinformowali komornika, ani sądu o dokonanej w marcu cesji,ponieważ obie strony cesji uzgodniły, że płaty dokonywane przez mojego komornika na rachunek bankowy poprzedniego wierzyciela,czyli easyDebt będą księgowane dla obecnego wierzyciela,czyli dla Univerce. No tak,ale przecież klauzula wykonalności była wydana na rzecz poprzedniego wierzyciela,a nie na rzecz obecnego. Gdy zadzwoniłam do komornika informując go o dacie cesji, komornik ponętnym głoem rzekł mi, że on nie wiedział o cesji i dodał, że on za podstawę bierze wydany w styczniu br. na rzecz easyDebt nakaz zapłaty i koniec kropka. A ja się z tym nie zgadzam, bo podstawą postępowania egzekucyjnego jest wniosek o egzekucję i klauzula wykonywalności,a nie nakaz zapłaty. Proszę o informację kto z nas ma rację i czy jednak mogę do komornika złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego okazując mu informację o cesji dokonanej 8 miesięcy temu? i co po prostu robić?

  1. Wysyła Pani pismo do easyDebt z żądaniem złożenia do komornika wniosku o umorzenie egzekucji. Na Pani wniosek komornik nie umorzy (tzn. może odmówić) a na wniosek easyDebt musi umorzyć. A oni wiedzą że mają taki obowiązek i na wezwanie to zrobią. Mało tego – formalnie muszą oddać Pani cała kase jaką komornik ściągną PO cesji. Jak tego nie zrobią po dobroci to trzeba ich wezwać do zapłaty a następnie pozwać.

   I wszystko byłoby fajnie gdyby nie jedna rzecz:

   umorzenie egzekucji = koszty komornicze
   wszczęcie nowej egzekucji = koszty komornicze
   ostatecznie jako, że NZ jest prawomocny to tak czy inaczej przepiszą na siebie klauzule wykonalności, rozpoczną nową egzekucje i ściągną z Pani cała kasę

   Paradoksalnie Pani ma racje, ale nie warto ich cisnąć o umorzenie obecnej egzekucji i wszczęcie później nowej bo to tylko obciąży Panią dodatkowymi kosztami komorniczymi.
   Gdyby egzekucja była na rzecz banku z BTE, bank dokonuje cesji i fundusz nie ma tytułu wykonawczego – musi iść do sądu dopiero złożyć pozew – wtedy to ma sens. Wolność, freedom 🙂

   A tak – nie ma sensu tego ruszać bo to się obróci przeciwko Panią. Pilnować tylko żeby za dużo kasy nie ściągnęli.

   1. Dziękuję bardzo za udzielenie mi odpowiedzi.
    Zmartwiły mnie Państwa słowa. Czy mam rozumieć, że Universe 3 jako nowy wierzyciel, w dniu i na podstawie cesji bez postępowania sądowego na własną rzecz nabyła całą wierzytelność oraz że w dniu cesji nowy wierzyciel nabył także klauzulę wykonalności na własną rzecz,bez potrzeby kierowania do sądu wniosku o klauzulę wykonalności na jego, jako nabywcy, rzecz? a więc czy mam rozumieć, że klauzula wykonalności została przeniesiona poprzez umowę cesji na rzecz nowego wierzyciela?
    Ja miałam wrażenie, że cesja tego nie załatwia i że wymaga to złożenia w sądzie wniosku o klauzulę na rzecz nabywcy i to popartego umową cesji zawierającą potwierdzony notarialnie podpis. Miałam również wrażenie, że w takiej sytuacji mogę w sądzie wnieść o stwierdzenie przez sąd, że złożony przez poprzedniego wierzyciela i to po cesji, wniosek egzekucyjny został złożony niecelowo, gdyż poprzedni wierzyciel był świadomy,że od dnia cesji nie jet już uprawniony do otrzymania klauzuli i do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego na własną rzecz. A gdyby sąd rzeczywiście stwierdził niecelowość egzekucji prowadzonej na rzecz podmiotu, który od dnia cesji nie jet już moim wierzycielem, domyślam się, że tym samym sąd uzna, że koszty postępowania egzekucyjnego rozpoczętego przez nieuprawniony podmiot, powinny całości obciążyć poprzedniego wierzyciela, który składając niosek egzekucyjny działał bezprawnie i na własne ryzyko. Czy taki tok postępiania byłby poprawny i korzystny dla mnie?

 111. Witam!
  Mam problem z cesją rzekomego długu. Miałam zajęcia komornicze, które regularnie były spłacane. W ubiegłym roku dostałam powiadomienie, że zakończono egzekucje komornicze z moich dochodów. Min. wierzycielem był Deutsche Bank, w którym w 2008 r. była brana pożyczka. Wczoraj otrzymałam od firmy windykacyjnej żądanie zapłaty odsetek w kwocie kilku tysięcy, bez kwoty kapitałowej. W załączeniu było ksero pisma o cesji wierzytelności na firmę windykacyjną. Pismo wystawił w/w bank. W piśmie był podany tylko numer, prawdopodobnie umowy, bez określenia jakiejkolwiek kwoty, która podlegałaby zapłaceniu. Nie było ani słowa o tym od jakiej kwoty te odsetki, ani wysokości tych odsetek, ani za jaki okres byłaby ta należność, w ogóle nie było żadnej kwoty. Windykator domaga się w terminie 7 dni spłaty lub kontaktu w celu uzgodnienia spłat. W ciągu spłaty zadłużeń, ani po zakończeniu spłaty nie otrzymałam od banku żadnego żądania spłaty jakichkolwiek odsetek. Jakie podjąć działania?

  1. Czekać aż pójdą do sądu, a następnie tam wykazać, że oni nie są w stanie udowodnić w żaden sposób dlaczego domagają się od Pani takiej kwoty i dlaczego akurat takiej, a nie np. 0,01zł mniej lub więcej ?

 112. Witam 5 lat temu wzielam pozyczke 1000 zl w prowidencie niestety uczylam sie wtedy i niemialam jak splacic do konca potem firma sprzedala dlog potem on zostal jeszcze kilkakrotnie sprzedany dzisiaj jak dostalam przelew z maciezynskiego zdziwilam sie czemu tak malo bo dostalam 400 pare zl wieczorem do mnie zadzwonila tesciowa ktora ma tak samo na imie i nazwisko i jej listonoszka przyniosla imie i nazwisko sie zgadzalo ale ulica nie i otwarla na poprzednim adresie juz nie mieszkamy od marca tego roku i ona przeczytala a tam moj psl byl napisany ze komornik zajol mi bylam w szoku bo zadnego pisma nie dostalam co moge w takiej sytuacji zrobic?

 113. Witam. W 2008 roku mąż zaciągnął kredyt w SKOKU na kwotę 36 tys,kredyt ubezpieczony na wypadek smierci. ja byłam poręczycielem.Do kredytu byla dołaczona linia pozyczkowa na kwotę 2.800 ktorej nie poręczałam. W roku 2010 mąż zmarł, do spłaty zostało 28 tys . Ubezpieczenie nie objęło powodu smierci męża. Odrzuciłam spadek w terminie, niestety nic mi to nie dało jako poreczycielowi. Notariusz wprowadziła mnie w błąd poniewaz twierdziła ze od dnia kiedy odrzuciłam spadek mam kolejne pół roku żeby odrzucić za dzieci, co było nie prawdą, w zwiazku z czym dzieci dziedziczą z dobrodziejstwem inwentarza. Skok skierował sprawę do sądu i na mocy klauzuli wykonalnosci komornik zajął mi i dzieciom część renty rodzinnej. Złożyłam skarge na działanie komornika,która sad uwzględnił, uchylił zajęcie renty małoletnim z nakazem zwrotu zajetych pieniędzy i z nakazem sporządzenia spisu inwentarza majątku po mężu. w 2013 roku komornik wyslała pismo o zawieszeniu postępowania.I przekazała sprawę komornikowi w moim miescie. W między czasie Skok sprzedał dług firmie Glob, na rzecz której komornik sciągal część z mojej renty. Tydzień temu przyszlo znów zajęcie renty dla dzieci.Do tej pory nikt nie sporządził spisu inwentarza. W chwili obecnej został mi po mężu stary telewizor i zelazko, nie mieslismy żadnych nieruchomosci ani ruchomości. Złożyłam znów skargę na komornika . W chwili obecnej do splaty jest ponad 60 tyś, z czego większość to odsetki, plus linia pożyczkowa która urosła do 8 tyś. Firma Glob ząda spłaty kredytu i lini pozyczkowej od dzieci, ode mnie tylko kredytu. Prosze mi pomóc, co moge zrobić zeby pozbyć sie tych długów, prawnik zaleca pisac do firmy i dogadac się, a tu czytam żeby absolutnie się nie kontaktować. Czy do konca życia bedę miała pętlę na szyi? komornik zajmuje około 100 zł, a odsetki dzienne są 12 zł. Proszę o radę.

  1. Jeżeli wiedziała Pani o sprawie sądowej (odebrała Pani pozew/nakaz zapłaty) i przegrała Pani w sądzie, to niestety ale wyrok jest prawomocny i nie da się nic z tym zrobić. Porady z tego artykułu mają zastosowanie gdy sprawa nie była jeszcze w sądzie. NA chwilę obecną dług w tej wysokości jest niespłacalny do końca życia przy Pani dochodach, ponieważ samych nowych odsetek jest więcej niż komornik Pani pobiera. Na dobrą sprawę należy przyzwyczaić się do życia z komornikiem i nic samemu nie wpłacać ponieważ to są pieniądze wyrzucone w błoto – i tak nic takie wpłaty nie dadzą. Musi Pani unikać komornika, dzieci również. Prosze maksymalnie chronić swoje przychody przed zajęciem, aby miała Pani i dzieci z czego żyć.

 114. Witam! Mam pytanie. Czy jest jakaś możliwość prawna, z której mogłabym skorzystać, żeby zakazać firmie Armada dzwonić do moich rodziców, sąsiadów, rodziny w sprawie mojego zadłużenia?

  1. Zakazać im Pani nie może, tzn może ale nie muszą się posłuchać, natomiast może to Pani zgłosić na policji, ponieważ nie mają prawa z nikim rozmawiać na temat Pani zadłużenia ani o niczym, z uwagi na ochronę danych osobowych. To jest przestępstwo. Najlepiej znać imie i nazwisko osoby która dzwoni i konkretnie wskazać jej dane w zgłoszeniu.

 115. Witam! Mam pożyczkę w Via sms. Niestety nie spłaciłam jej w terminie. Via sms wpisał mnie do Bik, chyba niezgodnie z prawem, bo co prawda minęło 60 dni od daty w której miałam spłacić, ale nie dostałam od Via sms żadnego pisma, uprzedzającego, że mnie wpiszą, a chyba 30 dni przed wpisem powinnam dostać. Jakieś pismo przyszło poleconym, ale ponieważ nie było nikogo pod tym adresem w tamtym czasie, nikt go nie odebrał ani w dniu w którym przyniósł go listonosz, ani z poczty i zostało odesłane. Co się stanie z wpisem w Bik jak spłacę pożyczkę? Dostałam od Via sms informacja, że gdy spłacę zostanę wykreślona z Bik, ale to chyba tak nie działa. Via sms dziś sprzedało mój dług. Kto teraz jest moim wierzycielem, obie te firmy?

  1. Nie zajmujemy się wpisami do BIK dokonanymi przez firmy chwilówkowe więc nie udzielimy Pani odpowiedzi co i jak będzie z BIKiem.
   Obecnym wierzycielem jest nabywca wierzytelności, Via sms już nim nie jest.

   1. Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. Niestety pożyczek w windykacji mam więcej niż jedną. Pierwszą wzięłam na wyprowadzkę ze wsi, gdzie nic mnie nie czekało ani zawodowo, ani prywatnie, do miasta, gdzie chciałam żyć i pracować. Każdą następną brałam przede wszystkim na spłatę poprzedniej i zapętliłam się. Oczywiście mam zamiar jakoś wszystko spłacić, nie panikuje też (przynajmniej na razie), staram się zachować spokój i racjonalnie to rozegrać. Jednak…Moim głównym problemem jest firma windykacyjna Armada. Boję się, że jej działania uniemożliwią mi wyjście z sytuacji. Mianowicie, ta firma windykacyjna dzwoni po moich sąsiadach, zarówno tych sąsiadujących z moim domem rodzinnym, jak i tych sąsiadujących z mieszkaniem, które wynajmuje. Dzwoniąc do sąsiadów moich rodziców nie powiedzieli im, kto konkretnie ma się z nimi skontaktować, tylko, że ma się z nimi skontaktować ktoś spod mojego adresu zameldowania. Moja mama przekonana, że ktoś chce coś od niej i taty zadzwoniła tam. Tam dopiero jej powiedzieli, że chodzi o mnie. Machina ruszyła. To wieś, wszyscy sąsiedzi plotkują, że moim rodzicom komornik zabierze dom (dom kupili na raty, a przecież dzwoniła firma windykacyjna). Moi rodzice nie dość, że dowiedzieli się o długach, to mają do mnie pretensje, że wszyscy myślą, że to oni. Ja zamiast skupić się na pracy (stałej na razie nie mam, w Warszawie jeszcze nie zdążyłam jej znaleźć, a bo po tym telefonie od Armady wróciłam na chwilę do rodzinnego domu, gdzie mam kilka płatnych ale nie udokumentowanych zajęć zarobkowych, żeby pieniądze ogarnąć jak najszybciej) stresuję się, bo podobno dzwonili też do moich Warszawskich sąsiadów (tak mi powiedzieli). Boję się, że jak Warszawski sąsiad pójdzie do mojego mieszkania, gdzie są moi współlokatorzy, moi współlokatorzy zadzwonią do Armady, bo też sąsiadowi nie powiedzą, kto ma się z nimi skontaktować, tylko, że ktoś spod adresu i dowiedzą się o moich długach, albo co gorsza przekażą właścicielce mieszkania, że ktoś szuka kontaktu i ona się skontaktuje i poprosi mnie, żebym się wyprowadziła, jak się dowie, że to windykacja. Raz, ze względu na współlokatorów, którzy dla mnie są obcymi ludźmi, żeby nie mieli najazdów na też ich mieszkanie, dwa ze względu na siebie, żeby się nie wydało, wynajmuje bez umowy (nie po to, żeby zarobić, po prostu nie chce płacić podatku, żeby móc ludziom w potrzebie wynajmować za grosze, płacimy śmieszne pieniądze). Słyszałam, że na tym jednym telefonie się nie skończy. Że będą dzwonić też po rodzinie. Telefon do mojej mamy już mają, bo przecież do nich dzwoniła, do reszty rodziny znajdą bez problemu w książce telefonicznej, tak jak do sąsiadów. Przez chwilę miałam zepsuty telefon, ale mieli mojego maila, mogli pisać, nawet sama do nich pisałam, kilka razy, nie odpisali ani raz. Teraz mając już sprawny telefon widzę, że dzwonią co chwila. Ja muszę zarabiać, nie co minutę na przemian odpierać telefon lub odpisywać na smsa. Wydzwaniają i piszą cały dzień, od 7 do 21. Ja nie mogę wisieć na telefonie, bo za chwilę z tych prac na czarno też mnie wyrzucą. Tyle problemów, a ja tylko pożyczyłam, żeby mieć za co pracy szukać i do miasta wyprowadzić się.

    1. Ja bym sie tym tak nie przejmowal tymi zlodziejami i oszustami tylko splacil im to po pare stowek i z glowy a tak jak bylo wspomniane z nazwiskami na policje za dreczenie osob trzecich! Tez im splacam taki dlug lecz po rozmowie z bezczelna telefonistka zablokowalem mozliwosc im polaczen do mnie. Pozdrawiam

    2. Niestety jeżeli nie spłaca się w terminie, to trzeba się z tym liczyć i zmierzyć. Motywy nie mają znaczenia. Pozostaje Pani albo spłata albo przekazanie im jasno że ich działania są nielegalne, łamią prawo dot. ochrony danych osobowych, czuje się Pani uporczywie nękana itd i albo przestaną dzwonić albo zgłasza Pani sprawę do prokuratury. I jak nie przestaną – to zgłosić. Bo takie działania są po prostu nielegalne.

 116. Witam serdecznie,
  w połowie miesiąca firma w której pracuję otrzymała od komornika nakaz ściągnięcia ode mnie długu sprzed 4 lat, o którym nikt nigdy mnie nie poinformował. W związku z czym wysłałem do sądu zażalenie, że nakazy zapłaty przychodziły na zły adres. W międzyczasie moja firma zapłaciła ten dług, nie chcąc się sprzeciwiać komornikowi. Po miesiącu czasu otrzymałem pismo z sądu o uchyleniu postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. Jednak dług już jest zapłacony wraz z odsetkami i opłatami egzekucyjnymi. Czy mogę w jakiś sposób odzyskać chociaż część pieniędzy np. kosztów sądowych i powołać się na fakt przedawnienia długu?

  z góry dziękuję za pomoc
  pozdrawiam

 117. Witam, posiadałem kredyt odnawialny w banku PKOBP, spóźniałem się czasem ze spłatą ale nie więcej niż 40 dni. Obecnie bank sprzedał mój dług Krukowi który dzwoni do mnie i karze mi spłacić dług 4950 w dwóch ratach po 2475 pln. co robić próbowałem zadzwonić do banku, ale nic to już podobno nie da. Co może zrobić kruk i po jakim czasie? Czy jak bedę spłacał krukowi po 200 pln to może wysłać komornika?

  1. Bank najpewniej nie sprzedał długu Krukowi tylko oddał do windykacji, dalej bank jest wierzycielem. Nie musi Pan robić wszystkiego co karze Kruk. Może Pan jednak ustalić z nimi warunki spłaty jakie Panu pasują, to czy zgodza sie na 200zł / m-c to już zalezy od nich. Prosze nic nie wplacac bez ugody na pismie, jeżeli na ugodzie Panu zależy.

   1. Dziękuje bardzo za odpowiedz. Oczywiście wiem że muszę spłacić ten dług jednakże zdziwił mnie sposób załatwienia sprawy. Dostałem tylko wypowiedzenie kredytu, żadnych telefonów ze strony banku. widziałem na koncie że kredytu już nie mam bo ktoś go spłacił, zapewne kruk. Czy spłacając po np 200 zł/m-c narażam się na interwencje komornika?

    1. Albo Pan dojdzie z Krukiem do porozumienia, podpisze ugodę, i teoretycznie nie powinni iść do sądu i komornik Panu nie grozi, albo nic Pan nie płaci, czeka aż sprawa trafi do sądu i tam się broni. Wpłata bez żadnej umowy, tak po prostu, jest bez sensu i mija się z celem bo nie gwarantuje żadnej ochrony, to wyrzucanie pieniędzy w błoto.
     Prosze poczytać naszego bloga bo zagadnienie jest złożone i nie sposób jednym słowem tego wyjaśnić.

 118. Witam!
  Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Miałem dług około 6 tyś w PKO. Od ponad roku komornik zajmuje mi wypłatę i pobiera kwotę wolną od zajęcia. 2 miesiące temu dostaję informację z PKO, że wierzytelność została sprzedana do funduszu easyDEBT. Od funduszu EGB dostaję natomiast informację, że przejął wierzytelność od easyDEBT. W zeszłym tygodniu byłem u komornika i dostałem informację, że dalej będą ściągać należność z wypłaty na rzecz banku do momentu wpłynięcia pisma z banku. Powiedziano mi, że mam ignorować wszystkie pisma ze strony nowych wierzycieli do momentu wpłynięcia stosownego pisma ze strony banku do kancelarii komorniczej. W międzyczasie otrzymałem pisma wzywające do natychmiastowej spłaty z pogróżkami o sprawie sądowej, w której zostanę wezwany do ujawnienia swojego majątku. (co już i tak musiałem wykonać podczas czynności komorniczych). Dziś dostałem pismo od EGB o umieszczeniu mojego długu na giełdzie wierzytelności dlugi.info. Proszę o pomoc. Co mam zrobić w takiej sytuacji?

  1. Należy wystosować pismo do banku z żądaniem złożenia do komrnika wniosku o umorzenie egzekucji, tylko bank może taki wniosek wysłać i ma obowiązek to zrobić niezwłocznie po dokonaniu cesji.
   Odnośnie funduszu – jeżeli nie zgadza się Pan z kwotą jaką chce fundusz lub nie stać Panan na spłatę, to zalecamy nic nie płacić i czekać aż sprawa trafi do sądu, a wtedy się do nas zgłosic. Zapłacić zawsze Pan zdąży, a jest duża szansa na wygranie w sądzie i całkowite pozbycie się długu.

 119. Krótko i na temat,dług możesz płacić bez końca,łatwo egzekwować,trudno zakończyć postępowanie.Wierzyciel wysyła do komornika bo nie ma obowiązku informowania a komornik wpłaca minimalne kwoty bo koszty postępowania,woli dla siebie więcej.Poza tym dłużnik oczywiście za wszystko musi płacić !?.Bez wiedzy o ilości długu nie można powiadomić komornika o spłacie.Ot w takim państwie prawa i równości dla ludzi żyjemy proszę państwa.

 120. Dzień dobry.Od niecałych dwóch lat mam nowego partnera który okazało się miał pierwotny dług w Banku BPH z 2009r, który sprzedał go do Debet Trading Partners Bis Sp. z o.o. S.K.A. ,a ten sprzedał go następnie do Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności RIF … do tego doszedł komornik i tak dług osiągnął ponad 4 tys.zł. Dogadaliśmy się z komornikiem że pierwsze dwie raty spłacimy po 250 zł a kolejne po 500. Ale co się okazało po pierwszej wpłacie(w sierpniu)że – Altus wystawił ten dług na kolejną sprzedaż. Czy to jest zgodne z prawem(tak ogólnie to dzwoniąc tam dowiedziałam się że oni dostali tylko 20 zł od komornika a resztę zabrał kom.i życzą sobie całą kwotę-która u nas jest nierealna do spłaty jednorazowo). Czy w ogóle w takiej sytuacji gdzie Bank sprzedał dług a nowy wierzyciel sprzedał następnemu a ten z kolei chce sprzedać kolejnemu jest to zgodnie z prawem i czy trzeba to spłacać tak jak jest to opisane we wszystkich papierach?

  1. Oczywiście że legalne,tylko w Polsce.Uważaj przy okazji abyś nie musiała płacić wszystkim,tzw. dublowaniw długu.Oczywiście za każdą rozprawe którą chcą sobie wytoczyć płacisz ty.Do usranej ś…… .Radzę dobrze wyjedź za granicę i tam ogłoś upadłość w sądzie,pare lat bez kredytu i jesteś czysta.

  2. Niestety jest to legalne. Kolejny fundusz musi przepisać na siebie klauzule wykonalności i może iść do komornika. Ale jest duża szansa że będzie pisał w sprawie dobrowolnych wpłat, wówczas jest szansa dogadać się na płatność w ratach i być może częściowe umorzenie.

 121. Witam!
  Od ponad 2 lat posiadam komornika ktory sciagał ze mnie polowe pensji na rzecz Alior banku 22.08 tego roku dostałem pismo z Hoist Fundusz inwestycyjny zamkniety o przejeciu długu na ponad 44.tys PLN czy mam sie czego obawiać ze strony tej firmy?? bo nie wiem co robic byłem u komornika ale niestety nie zastałem go i nie wiem czy dalej bedzie sciagał ze mnie dług ??

 122. Witam. Rok temu wziołem kredyt 30 000tys teraz przejęła je firma lindorff co w takiej sytuacji zrobić ? Da radę jakoś ominąć?

 123. witam w 2008 roku kupilismy dom kredyt we Frankach Szwajcarskich w BGZ 1 rok płacilismy rat potem maz zachorował , stracił prace ,i ciezka sytuacja finansowa i nie płacilismy , pisma ,,komornik itp., bank sprzedał nasz dług kredyt inkaso i teraz 6 wrzesnia 2016 mamy 1 sprawe w sadzie do spłaty jest przeszło 200 tys zł co mamy zrobic jest jakas szansa na umozenie tego długu czytałam ze czasami lepiej bankowi opłaca sie umozenie długu niz go ciagnac czy cos takiego ale nie wiem czy dotyczy sie długu Hipotecznego prosze o jakas odpowiec

 124. Witam . W styczniu 2015 roku Alior Bank otrzymał BTE , w lutym otrzymujac pismo od komornika zadzwoniłem do alior Banku i zawarłem ugode , miałem wpąłcoic jednorazowo 6 tys złotych i pozniej 30 rat po 500 złotych , czyli taki okres w jakim spąłciłbym swoj kredyt gdybym nie zawalił , komornik został wstrzymany ni epibrał ani złotówki.Sysytematycznie do tej pory wpłącałem zgodnie z ugoda po 500 złotych , dwa tygodnie temu otrzymałem pismo iz mam pokryc koszty komornicze i postepowanie z mocy prawa zostało zawieszone , Zadzwoniłem do Alior Banku a tu potrzymuje informacje iz jest cesja wierzyciela od czerwca 2015 r , o czym nikt mnie ni epoinformował czy pomimo ugody Bank mogł sprzedac moj dług?

  1. Mógł sprzedać dług, a koszty komornicze trzeba będzie zapłacić.
   Natomiast otworzyła się właśnie możliwość całkowitego pozbycia się długu. Prosze przestać płacić Aliorowi bo już nie są wierzycielem, czekać na pozew z funduszu i zglosić się do nas albo jeżeli ma Pan takie życzenie – spłacić dług do funduszu w takiej wysokości w jakiej sobie wymyślą.

 125. Witam. Od listopada 2015 roku mam zawieszenie postępowania komorniczego z powodu połączenia banków. Komornik pobiera mi pomimo tego część wynagrodzenia do depozytu sądowego. W czerwcu tego roku dostałam informację od firmy windykacyjnej,że w czerwcu 2015 roku bank wierzytelność i prawo do naliczania odsetek “przelał” na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego . Jakie działania mogę podjąć ? Bank nie informował mnie o sprzedaży długu a windykator nie ma mocy prawnej czyli nie ma tytułu egzekucyjnego. Proszę o opinię.

  1. Teraz trzeba się przymierzyć do tego, aby przejąć środki z depozytu, umorzyć egzekucję i przygotować się do obrony przed funduszem. Otwarta droga do pozbycia się długu. Proszę wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy w dziale KONTAKT i dokładnie opisać sytuację.

 126. Mam pytanie w styczniu tego roku dostałem pismo z firmy Eos Ksi że działając w imię i Getin Banku wzywają do natychmiastowej spłaty. Zadzwoniłem do tej firmy i zrobiłem ustalenie na spłatę po minimum 320 zł miesięcznie. Dziś dostałem pismo od komornika że zajmuje mi wynagrodzenie. Mam pytanie czy pomimo ugody i comiesięcznych wpłat bank mógł oddać sprawę do komornika a co za tym idzie dodatkowe koszty. Proszę o odpowiedź.

 127. Witam…. W banku WBK byłam 30.06 gdyż kończyła mi się umowa odnośnie limitu na koncie…. Młoda pani która siedziała za biurkiem poinformowała mnie ze odnowi się limit 01.07 nie dając mi żadnego aneksu więc wplacilam 1000 zł żeby wpłacić zaległość na karcie kredytowej…. Chcąc zrobić przelew a tu brak środków bo bank zabrał teraz dzwonią i każą spłacić wszystko naraz…. W banku powiedzieli ze nic już z tym nie mogą zrobić…. Czuję się skrzywdzona i oszukana… Co zrobić?

 128. A co zrobić w takiej sytuacji. Wygrałem z bankiem w sądzie sprawę o dług sprzed kilkunastu lat. Byłem pewien, że splacilem wszystko z zadlużenia okolo 2 tys.zl w 2001 roku. Dwa lata temu – czyli po 13 latach bank podal mnie do sadu o 13 tysięcy zl. I oczywiście bank przegrał i musial jeszcze zaplacic koszty sądowe. Bank mimo to sprzedal ten dług firmie windykacyjnej. I teraz prywatna firma chce 20 tysięcy. Czy to się może tak ciągnąc latami bo po przegraniu w sądzie kolejna firma przejmie “dlug” i będzie mnie nekac pismami.. Jak z takim czymś walczyć?

 129. Wiem ze komornik nie dziala zgodnie z prawem, i jak kontaktowalam sie z komornikiem to oznajmil ze jak fundusz czyli nowy wierzyciel otrzyma klauzulę wykonalności i to na ich wniosek umorzy egzekucje a tak to nie ma o czym mowic, ale nowy wierzyciel ma ze mna ugode i nie chcą wchodzic na droge sądową,

 130. Witam,mam problem z komornikem.Miałam kredyt w pekao sa,nie splacalam z powodow osobistych. Bank otrzymał klauzulę wykonalności i wszczął egzekucje komornicza, w styczniu tego roku sprzedal dług do funduszu. Zawarlam pisemna ugode z funduszem i splacalam asz do dnia 9.05 gdy dostalam pismo od komornika o wszczeciu egzekucji na rzecz banku mimo ze nie jest wierzycielem, pisalal pismo do banku z wezwaniem do umorzenia egzekucji to powiedzieli że nie sa juz wierzycielami i wysla do komornika tylko informacje o sprzedazy dlugu. I co ja mam teraz zrobic? Bardzo prosze o pomoc chce splacac a ty komornik

  1. Należy poczekać co bank konkretnie wyśle do komornika i jak ten potraktuje pismo jakie otrzyma, generalnie komornik powinien umorzyć egzekucję na wniosek banku. Jeżeli bank tego nie robi i dalej prowadzi egzekucje mimo, że nie jest już wierzycielem to można zgłosić to do prokuratury. Komornik nie umorzy egzekucji na Pani wniosek, może to zrobić tylko na wniosek banku.

 131. Witam serdecznie.Mam spory problem z Getin Bank.Komornik pobierał na jego konto od 04.2015 pieniądze.Po jakims czasie dostałam pismo, że sprzedali mój dług Get Back.Rozmawiałam z komornikiem co w takiej sytuacji mam zrobić.Powiedział mi , że nie dostał żadnej informacji od Getin Bank i mam sie tym nie przejmować a pieniadze dakej bedzie przesyłał do Getin Bank.Nie wspomnę o SETKACH telefonów od Get Back , że mam im płacić pomimo , że komornik przesyła pieniadze do Getin Banku.Dostałam tez nakaz zapłaty z e-sądu.Wniosłam sprzeciw , który pozytywnie rozpatrzono.Ponownie poszłam do komornika i ten dopiero wstrzymał egzekucje do Getin Bank.Okazało sie , że Getin Bank cały czas brał pieniążki dla siebie.Wystąpiłam do tego banku o zwrot.Odpisali mi , ze nie mają , bo rzekomo przekazywali je do Get Back, tyle , że nie była to w ich wykazie kwota , która ponoć Getin im przekazał , tylko pomniejszona o 660 zł!A obecnie dostałam od komornika pismo , że mam zapłacić koszty 1100 zł za umorzenie przez wierzyciela.Złozyłam skarge na komornika.Nie wiem co dalej robić.Jestem ofiara oszustwa przez Getin Bank.Proszę o pomoc.

  1. Pani Angeliko, to standardowa praktyka, ale jest bardzo duża szansa na odzyskanie środków pobranych przez komornika już po cesji wierzytelności. Prosimy o kontakt przez formularz w dziale kontakt, proszę podesłać skan pisma o wszczęciu egzekucji, umorzeniu egzekucji oraz zawiadomienie o cesji wierzytelności.

 132. Witam,
  Bardzo Proszę o pomoc i radę. W 2014 wzięłam kredyt Gotówkowy z Pekao S.A. Od paru miesięcy mialam problem ze spłatą, lecz jak miała gotówkę na spłate zaległych rat to od razu spłacałam. W tamtym miesiącu splaciłam za jednym razem 2 raty. W tym miesiącu chciałam spłacić zaległa z kwietnia i z maja bierzącą. Wchodząc na rachunek bankowy zauważyłam, że umowa już została wypowiedziana i nie mam napisanych kolejnych rat spłat. I sprawa została przekazana do CASUS. Czy w takiej sytuacji mam wpłacić 2 raty zaległe ? Czy moje pieniądze będą już wyrzucone w bloto ? Jak mam sobie z tym poradzić..?
  Z Góry dziękuje.

 133. Witam,

  Bardzo proszę o informację. 1,5 roku temu zaciągnąłem debet na koncie BANKU ZACHODNIEGO WBK. Łącznie kwotą 3200 zł dogadałem się z bakiem ze będę spłacał od września 2015 regularnie co miesiąc po 276 zł spłaciłem tylko trzy raty do końca roku. Pod koniec stycznia dostałem pismo że mam 62 dni na spłatę kwoty ok. 2300zł, Spłaciłem tylko 650zł ale po tym terminie (ok. 3 tyg). Wchodzę dziś na konto i nagle mój dług jest spłacony z nr rachunku i nazwą mojego imienia i nazwiska z nr tytułu przelewu EG(nr)wind. Jak bedzie wygladac teraz moja spłata czy mogę jej uniknąć? Czy grozi mi wpisane do Krajowego Rejestru Dłużników. Bardzo proszę o jakąś radę. Poniżej wysyłam zdjęcia z konta oraz ostatnie pismo z banku. Z góry bardzo Dziękuję za pomoc.

  1. Najpewniej dług został sprzedany do funduszu, nie jest Pan już dłużnikiem banku, natomiast stał się Pan tym samym dłużnikiem funduszu.
   Jeżeli będzie Pan chciał się dogadać na spłatę ratalną to zapewne będzie to możliwe i łatwiejsze, niż w przypadku rozmowy bezpośrednio z bankiem. Na razie proszę nic nie robić, nic nie wpłacać do banku i czekać na kontakt ze strony funduszu.

 134. Witam,
  Co zrobić w takim przypadku: bank w trakcie trwającej egzekucji komorniczej sprzedał mój dług. Nie poinformował o tym jednak ani mnie ani komornika. Komornik dalej prowadził egzekucję z wynagrodzenia mojego i żony i przekazywał pobrane kwoty do banku, który podobno przekazywał je nowemu wierzycielowi. Komornika o zbyciu wierzytelności poinformowałem ja. Do dziś bank nie potwierdził mojej informacji, komornik prowadzi więc dalej egzekucję. Jakie mam możliwości, aby egzekucję zatrzymać a pieniądze pobrane przez komornika po zmianie wierzyciela odzyskać?

  1. Panie Michale, wszystkie pieniądze które zostały pobrane przez komornika po cesji są do odzyskania. Jeżeli egzekucja była na podstawie BTE na rzecz banku – to do odzyskania są wszystkie pobrane środki. Wskazany jest kontakt na priv i indywidualna konsultacja, prosimy o wiadomość przez formularz kontaktowy.

 135. witam, co w przypadku gdy bank windykowął poprzez komornika ale ze względu na uzyskiwanie wynagrodzenia min. krajowego komornik nie mógł niczego uzyskać i umorzył postępowanie, Następnie bank sprzedał dług do Prokura Nistandaryzowany Sekuryzytacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety, jest nakaz z wrzesień 2013 i tym razem komornik żąda oświadczenia czy przyznaję się do długu w jaki sposób zamierzam spłacać i kiedy nastąpi wpłata zajętej wierzytelności, Pozistaję nadal bez umowy lub też mam umowę na 1/2 etatu za 900 zł brutto.

  1. Komornik nie może zająć Pana pensji, ale czy odebrał Pan nakaz zapłaty z sądu w 2013 roku?
   Jeżeli nie to jest szansa pozbyć się komornika a później być może całego długu. Proszę wysłać do nas maila ze skanem pisma od komornika z początku egzekucji.

   1. Witam
    Mam pytanie.w banku zalegam kapital pkolo 10 tys zl oraz odsetki 5.200 zl….sprawa jest u komornika i splacam go od roku regularnie mimo to dostalem propozycje restrukturyzacji ..zebym spłacił kapital a osetki zostana anulowane
    ..i tu moje pytanie u komornika mialem dodatkowo 2,400 oplata eegzekucyja.czy to takze ulega umorzeniu czy musze to zaplacic dodatkowo….

 136. Bo getin sprzedał dług firmie omega w grudniu 2014. Nic o tym nie wiedziałam. Do 2016 komornik przelewał pieniądze na konto getin banku. Czy bank nie musi informować komornika o sprzedaży długu ? I gdzie sa te pieniądze czy można je odzyskać ?

 137. Dobrze a czy bank po sprzedaży długu i nie informując o tym komornika jeszcze przez rok czasu pobiera pieniądze to czy ma do tego prawo ?

 138. Agnieszka
  witam. w zeszłym roku podpisałam ugode z Getback dotyczacą zadłuzenia. regularnie spłacałam raty dzis otrzymałam pismo od innego wierzyciela że ten kupił moje zadłuzenie i domaga sie jednorazowej spłaty. czy podpisana umowa jest nieważna?

  1. Niezłe przegięcie. To ich wezwanie do jednorazowej spłaty może Pani zignorować. Niech sobie nawet idą do sądu. Jeżeli ugoda nie została skutecznie wypowiedziana, to wierzytelność nie jest wymagalna czyli do wygrania w sądzie. Nic nie płacić, nie podpisywać, czekać na nakaz zapłaty i wtedy zgłosić się do nas.

 139. Witam, czy będzie ciąg dalszy artykułu:

  O TYM, DLACZEGO WIERZYCIELOWI BĘDZIE
  BARDZO TRUDNO ŚCIĄGNĄĆ W TEJ SYTUACJI JAKIEKOLWIEK ŚRODKI OD DŁUŻNIKA I
  JAK MU TO ZADANIE UTRUDNIĆ – WKRÓTCE NA ANTYWINDYK.PL

  Interesuje mnie szczególnie moment od przekazania wierzytelności z banku do Funduszu (konkretnie Getback). Warto jeszcze coś napisać o przekazywaniu wierzytelności z przed roku 2009…(sprzedaż wierzytelności, a zgoda dłużnika, zapis w umowie, iż dłużnik zgadza się na przekazanie ewentualnej wierzytelnosci z niespłaconego kredytu- czy zgodne z KC? a jak się zgadza to jakiej firmie skoro umowa nie określa tego….pozdrawiam

 140. mam takie pytanie – czy bank może korzystać z usług f-my windykacyjnej, gdy dług wynosi kilka złotych i nie przekracza (lub nieznacznie przekracza) miesiąc zaległości.
  drugie pytanie, gdy w moim mniemaniu jestem nękany przez jakąś firmę, komu i powołując się na jakie przepisy mogę to zgłosić?

 141. Dzień dobry, mamy problem, niespłacany kredyt hipoteczny w Getin Banku. Bank rozpoczął pod koniec zeszłego roku egzekucje przez komornika a zaraz na początku tego sprzedał dług do funduszu którego “przedstawicielem” jest Get Back. Nikt nie dostał żadnego pisma o sprzedaży, Get Back po wielu telefonicznych monitach odezwał się i telefonicznie potwierdził że jest nowy właściciel wierzytelności. Komornik natomiast dalej prowadzi egzekucję dla Getin Banku…

  Są nowe rzeczy w sprawie: zwróciliśmy sie do banku z wezwaniem o zaprzestanie egzekucji skoro nie są już właścicielem wierzytelności a oto co nam odpisali: (załącznik foto). Czy mają rację i mogą prowadzić nadal egzekucję?

 142. Drogi Antywindyku,

  Moja sytuacja wygląda tak: kilka lat temu (więcej jak 5) rodzice wzięli wspólnie kredyt w Eurobanku na zakup okien. (jako, że nie mam dokumentacji tej pożyczki nie potrafię powiedzieć jaki rodzaj kredytu to był). W trakcie spłacania kredytu najpierw zmarła mama, a rok później tata. Po każdej ze śmierci jeździłem do Eurobanku i zgłaszałem śmierć jednego z kredytobiorców. Po każdej takiej wizycie otrzymywałem potwierdzenie zgłoszenia śmierci. Gdy jeszcze żył tata spłacaliśmy kredyt, bo to było dla nas oczywiste, jednak po śmierci taty podczas zgłaszania jego śmierci, a było to w 2012 roku, zapytałem się co teraz z tym kredytem (nikt mnie wtedy nie poinformował, że ten kredyt był nieubezpieczony). Powiedziano mi, że mam dalej spłacać kolejne raty, co też robiłem. Razem z kredytem rodzice otrzymali plik druków, blankietów już wypełnionych, które zanosiło się razem z pieniędzmi na pocztę i tak dokonywało się spłaty. Jednak jakaś część tych blankietów zaginęła podczas remontu, ale to były ostatnie dwie może nawet jedna rata.
  Szybko więc odwiedziłem siedzibę Eurobanku i powiedziałem, że zaginął mi blankiet wpłaty raty, ale, że chcę spłacić ten kredyt i mieć to z głowy, a moją postawę motywowało to, że nie jesteśmy zamożną rodziną i wiedzieliśmy jak banki postępują z dłużnikami. Polecono mi abym zadzwonił na infolinię Eurobanku, bo oni nie byli upoważnieni do podawania mi takich informacji. Kilkakrotnie rozmawiałem z konsultantami Eurobanku, ale powiedziano mi to samo, że teraz muszę poczekać na sprawę spadkową i dopiero wtedy wyjaśnimy wszystko, o ile dobrze pamiętam powiedziano mi, że odsetki nie będą rosły, wszystkie te rozmowy bank nagrywał, ale nie wiem, czy jeszcze te nagrania istnieją.
  Otóż w 2016 przeprowadziliśmy sprawę spadkową i niedługo po niej odwiedziłem tę samą siedzibę banku, ale nikt mi nie mógł nic konkretnego powiedzieć, jedynie, że nie ma tego kredytu w systemie, a pracownik banku (ten sam, który był obecny przy każdym składaniu zgłoszenia śmierci rodziców) po rozmowie z centralą powiedział mi, że kredyt był nieubezpieczony i, że został najprawdopodobniej umorzony, bo nie ma go w systemie. Jedyne co mi polecił, to napisanie reklamacji do banku, aby to w końcu zakończyć.
  Jednak odpowiedź jaką dostałem po kilku tygodniach ścięła mnie z nóg… Otóż dowiedziałem się, że zadłużenie zostało sprzedane jakiejś firmie windykacyjnej i, że na tamtą chwilę (gdzieś w 2012roku), gdy byłem gotowy to wszystko spłacić, wynosiło około 1000 zł (po 4 latach pewnie wynosi ze 100 000 tys, ale, że dowiedziałem się o tym wczoraj, a przebywam w Anglii, to nie zdołałem skontaktować się jeszcze z tą firmą).
  Stąd moje pytanie: Czy bank mógł tak postąpić? Przecież chciałem spłacić wszystko, nie chcę “zadzierać” z bankami, ale dlaczego nie przysłali mi żadnego pisma, chociażby o tym, że raty nie są spłacane i, że coś trzeba z tym zrobić? Dlaczego ani sąd, ani bank, ani firma windykacyjna nie skontaktowali się z nami? Bardzo proszę o jakąś poradę, nie wiem, co mogę w tej sytuacji zrobić. Boję sie nawet dzwonić do tej firmy windykacyjnej.

  1. Właśnie miałem okazję zobaczyć pismo jakie dostałem w odpowiedzi na reklamację, którą za radą pracownika banku napisałem w jego obecności, dług na dzień cesji za obojga rodziców wynosił około 1000 zł łącznie, z czego około 300 zł to odsetki karne, a został sprzedany 22.12.2015, czyli jest szansa, że nie jest on jakiś zbyt duży, a firma, która go przejęła to Best II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Gdyni. Pomóżcie panowie, doradźcie coś, jak można to załatwić, żeby nie płacić tego, przecież chciałem to spłacić w 2012 roku, ale nikt mi nie chciał pomóc w Eurobanku. Jedynym dowodem jest zapis rozmów jakie przeprowadziłem z konsultantami no i fakt, że żadnego pisma nie otrzymałem, nic, kompletnie nic, nawet zwykłego wezwania do zapłaty, zero korespondencji z banku.

   1. W takiej sytuacji postępowanie może być tylko jedno.
    Proszę nie reagować na żadne zaczepki tego typu wezwania do zapłaty, monity, telefony, smsy, nie negocjować z nimi, mówić tylko że nic Pan nie zapłaci i niech idą do sądu jak chcą. Absolutnie NIC im nie wpłacać i nic nie podpisywać! Czekać aż pójdą do sądu.
    Jak pójdą do sądu – wtedy możemy Pana bronić i być może – pozbyć sie docelowo tego długu w całości.
    Proszę tylko kontrolować korespondencje i niczego nie przegapić, jak pojawi sie list z sądu natychmiast odebrać i skan w całości do nas.

    1. Bardzo, ale to bardzo dziękuję za poradę, wlaliście we mnie sporo otuchy. Już nie raz naoglądałem się spraw windykacyjnych np w programie u pani Jaworowicz i byłem przerażony tym wszystkim. Mam tylko jeszcze kilka pytań:
     -Czy taka sprawa w sądzie długo może się ciągnąć jeśli już przyszło by co do czego? (przebywam za granicą i jestem w Polsce około co 2 miesiące)
     -Jeśli przegram sprawę w sądzie to z jakimi kosztami musiałbym się zmierzyć?
     -Ile kosztowałaby mnie pomoc panów z Antywindyka w tym wszystkim?
     -Czy w banku mogę jeszcze coś wskórać? Odwołać się od odpowiedzi na moją reklamację? Dlaczego nie wysłali do mnie żadnego pisma z banku?

     Przepraszam, że tak z “grubej rury”, ale lepiej od razu wiedzieć na czym się stoi. Teraz żałuję tylko, że gdy rozmawiałem z Eurobankiem w 2012 to nie poprosiłem, żeby mi wysłali na piśmie to co ustaliliśmy przez telefon.

     Bardzo proszę o odpowiedź i jeszcze raz panom dziękuję, oby się Wam szczęściło.

     1. – jak dla Pana to może się ciągnąć i 10 lat, póki nie ma wyroku nie ma komornika, a w razie co możemy Pana reprezentować, więc Pana obecnośc nie jest konieczna
      – kwota do zapłaty + koszty procesu i zastępstwa procesowego, zależne są zawsze od kwoty zobowiązania, w tym przypadku ok 400-500zł
      – nie jest Pan już dłużnikiem banku, tam nic Pan nie załatwi
      – wyceny możemy dokonać jak już będą akta w sądzie, po analizie dokumentów, standardowo nie bierzemy spraw na takie małe kwoty ale czasem robimy wyjątki gdy sprawa jest pewna

     2. Panowie, dziękuję Wam bardzo za wszelkie porady! Teraz już będę sypiał lepiej 🙂 Powodzenia Wam życzę no i w razie co to zgłoszę się do Was 🙂

 143. Czy potrzebujesz pilnie pożyczki na spłatę rachunków, jeśli tak to nas
  z nami, aby uzyskać więcej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej: larrymicrofinance@gmail.com
  z informacją rozdmuchiwaniem
  Pełne nazwy:
  Kraj:
  Kwota kredytu potrzebne:
  Kredyt Czas trwania:
  Tel:
  Przenośny:
  Dzięki

 144. Jestem żonaty mężczyzna w tej chwili z dwójką dzieci i utknąłem w sytuacji finansowej w sierpniu 2012 roku i potrzebowałem na refinansowanie i płacić rachunki dla mojego syna leków. Próbowałem poszukujących kredytów z różnych firm pożyczkowych zarówno prywatnych jak i korporacyjnych, ale nigdy z sukcesu, a większość banków zmniejszyła mój kredyt. Ale, jak Bóg chciał, że poznałam kobietę Bożego prywatne pożyczki pożyczkodawcy przez przyjaciela o imieniu James i mam pewną sumę pożyczki $ 50,000USD a dziś jestem właścicielem firmy i moje dzieci mają się dobrze … więc chcę doradzać nikogo w potrzebie pożyczki szybko skontaktować się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej na: (goodnewsloaninvestment001@gmail.com) nie wie, robie to modlę się, aby Bóg pobłogosławi go za dobre rzeczy uczynił w moim życie.

 145. Dzień dobry, mamy właśnie tego typu problem, niespłacany kredyt hipoteczny w Getin Banku. Bank rozpoczął pod koniec zeszłego roku egzekucje przez komornika a zaraz na początku tego sprzedał dług do funduszu którego “przedstawicielem” jest Get Back. Nikt nie dostał żadnego pisma o sprzedaży, Get Back po wielu telefonicznych monitach odezwał się i telefonicznie potwierdził że jest nowy właściciel wierzytelności. Komornik natomiast dalej prowadzi egzekucję dla Getin Banku… Co można zrobić w takim przypadku? Z góry bardzo dziękuję za pomoc

 146. Witam. Mam zajęcie komornicze z Alior banku. Comiesiac splacam komornika. Dostałam pismo z vratislawia lex że w imieniu banku wzywają mnie do spłaty całego zadłużenia bo inaczej bank podejmie dalsze działania prawne. Co to oznacza?

 147. Bank sprzedał mój dług w trakcie postępowania egzekucyjnego, nie złożył jednak wniosku o umorzenie tego postępowania i przez kilka miesięcy komornik prowadził egzekucję. O sprzedaży wierzytelności dowiedziałem się niedawno, więc złożyłem do banku pismo, aby wystąpił o umorzenie egzekucji. Komornik umorzył postępowanie. Czy mogę żądać zwrotu wyegzekwowanych świadczeń za okres od sprzedaży wierzytelności do umorzenia postępowania jako świadczenia nienależnego?

   1. A jaka będzie podstawa takiego wezwania? Chyba nie 410 kc bo egzekucja to nie świadczenie, mam racje? I jeszcze jedno – czy moje roszczenie o zwrot będzie aktualne, gdy bank napisał, że przekazał wszystkie wyegzekwowane środki nowemu wierzycielowi?
    Pozdrawiam i gorąco dziękuję za pomoc

 148. Witam.Po przeczytaniu kilku artykułów wstąpiło we mnie troszkę nadziei. Moja sytuacja jest wręcz tragiczna. Mój szanowny małżonek 3 lata temu ulotnił się z inna zostawiając mi na głowie ogrom długów. Ja oczywiście jak większość naiwnych żon nie miałam bladego pojęcia co jest grane. W spadku po nim zostały mi dwa długi. Jeden komornik już umorzył postępowanie, drugi wszystko wskazuje na to też to w najbliższym czasie zrobi. Większy problem mam z kredytem i niespłaconą kartą kredytową . Sytuacja jak wiele tu opisanych: wypowiedzenie, BTE komornik a teraz dług sprzedany do Casus. Na razie sprawa jest na etapie takim że wysyłają do mnie wezwania dzwonią (nie odbieram). Wiem że muszą wystąpić do sądu o nakaz zapłaty więc czekam. Niebawem dług się przedawni i tu mam problem bo niestety mój szanowny małżonek wyprowadzając się zabrał większość dokumentów, nie wiem gdzie mieszka nigdzie nie jest zameldowany więc nie mogę ich odzyskać. Brakuje mi przede wszystkim pisma z banku o wypowiedzeniu umowy pożyczki. Mam natomiast wniosek banku o nadaniu klauzuli na BTE w którym jest napisane że wysłali do mnie pismo 10.04.2013 dotyczące wypowiedzenia umowy. I tu moje pytanie: co powinnam zrobić kiedy Casus wystapi do sądu o nakaz zapłaty? Z góry dziękuję za radę.

 149. Witam, w 2007r wzięłam z mężem kredyt hipotecznny na mieszkanie, w 2010r rozwiedliśmy się i w sądzie podpisaliśmy ugodę majątkową w myśl której mąż otrzymał mieszkanie i zobowiązał sie spłacić cały kredyt. Kredytu nie spłaca, mieszka u mamusi, bank przejął mieszkanie.Wysłałam do banku ugodę i bank nie ściągał ode mnie spłaty kredytu tylko od byłego męża. Potem bank sprzedeał kredyt Krukowi. Kruk oczywiście zaczął ode mnie, ale gdy agent kruka zobaczył ugodę to kazał mi całą sytuację opisać i wysłać do kruka i powiedział, że kruk nic ode mnie nie będzie chciał. Następnie kruk sprawę przekazał prokurze, która mnie podała do sądu o solidarną spłatę kredytu, czy będę musiała płacić ? proszę o pomoc

  1. Kruk = Prokura. To jest to samo. I jak widać – ktoś mówi jedno, a robią zupełnie co innego.
   Jeżeli nie podejmie Pani obrony to z całą pewnością będą chcieli od Pani wyegzekwować te środki przy pomocy komornika.
   Kiedy odebrała Pani nakaz/pozew?

   1. sprawę mam jutro napisałam sprzeciw i wzięłam adwokata, nawet napisali złe nazwisko na kopercie, mam nadzieję że to jakoś się uda.

 150. Witam!
  Moja sytuacja wygląda następująco: Miałem zaciągnięty kredyt obrotowy w Banku Millennium. Niestety po pewnym czasie upadła moja firma i nie byłem w stanie go spłacać. Bank wystawił BTE i skierował sprawę do komornika. Komornik nie miał z czego ściągnąć należności, więc umorzył postępowanie.
  Bank sprzedał dług firmie Casus. Firma Casus wyzwania do mnie z propozycjami ugody, grożąc jednocześnie skierowaniem sprawy do sądu a następnie do ponownej egzekucji. Co mogę zrobić w tej sprawie? Po upadku firmy straciłem wszystko i nie mam możliwości spłaty tego zobowiązania.

  1. Jeżeli nie ma Pan środków finansowych na spłatę to jedyne co pozostaje to poczekać aż sprawa trafo do sądu, jak otrzyma Pan nakaz zapłaty z sądu proszę się natychmiast zgłosić do nas, przeanalizujemy sprawę i ocenimy szanse na pozbycie się długu.

 151. Witam, problem ma mój tata. Kilka lat temu wziął kredyt którego później nie był w stanie spłacać. Była sprawa w sądzie i bank nadał klauzulę wykonalności. Komornik przez kilka lat ściągał zadłużenie i gdy ściągnął całą należność przysłał pismo potwierdzające spłatę całego zadłużenia. Po dwóch latach bank Santander naliczył sobie jeszcze jakieś dodatkowe odsetki które były naliczane do całkowitej spłaty długu. Czyli wyszło na to że mimo że komornik ściągał dług to dodatkowo robiło się zadłużenie wynikające z odsetek. Odsetki bank sprzedał i w momencie sprzedania dowiedzieliśmy się o zadłużeniu i domaga się teraz zapłaty pond 1200 zł. Czy bank miał prawo naliczać sobie dodatkowo odsetki pomimo uzyskania klauzuli wykonalności i skierowania ściągnięcia długo do komornika? Dziękuję za odpowiedź

  1. Tak, bank może naliczać odsetki do zadłużenia aż do całkowitej jego spłaty. Natomiast to nie znaczy że trzeba czy powinno się je zapłacić, jak mają Państwo sprawdzić czy te 1200zł jest prawidłowo wyliczone? Naszym zdaniem należy poczekać aż oddadzą sprawę do sądu a następnie podjąć tam obronę.

 152. Witam. Cudownie,że jest strona która wspiera nie wierzyciela, komornika a samego dłużnika. Korzystając z okazji proszę o poradę:) W 2001 roku miała umowę z siecią tel kom. Era. W wyniku zadłużenia sprawa trafiła do Sądu i 2002 roku przysłano mi sądowy nakaz zapłaty, wierzyciel sieć Era. Moje pytanie brzmi: czy jeśli teraz Erę przejął T-Mobile , to czy na podstawie tego nakazu zapłaty ( dla Ery) mogą egzekwować ode mnie należność? Czy nie powinni jako T-Mobile wystąpić ponownie o nakaz? Nękają mnie od prawie 15 lat , nie egzekwując żadnej należności ale wszczęciem egzekucji co jakiś czas przerywają bieg przedawnienia. Ostatnio poinformowano mnie o zajęciu rachunku w banku PKO , a ja od lat nie mam nigdzie rachunku bankowego. Proszę o krótką odp. Dziękuję 🙂

  1. Tak, mogą działać na podstawie tego samego nakazu zapłaty, jedynie po przepisaniu na siebie klauzuli wykonalności.

   A zajęcie kont wysyła się w ciemno do kilku banków nie wiedząc czy dłużnik ma tam konto czy nie.

   1. A skąd mam wiedzieć czy przepisali na siebie klauzulę? Czy ja powinnam mieć taką adnotację na jakimś dokumencie? Czytam dużo że radca prawny Dariusz Domachowski i komornik Jacek
    Bogiel nie zawsze prowadzą “uczciwie” sprawy. Czy jest szansa na przedawnienie? Czy nawet jeśli nic nie ściągają to samo wszczynanie egzekucji i przerywanie biegu może trwać w nieskończoność?

    1. Proszę uprzejmie o odp. Z pisma wynika,że komornik działa na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z 2002 roku , klauzula wykonalności z 2003r. Oznacza to ,że jest to klauzula na Erę nie T-Mobile? T-Mobile przejął Erę później , czyli nie przepisali na siebie klauzuli wykonalności. Czy mogą tak działać, czy powinnam złożyć do Sądu sprzeciw na czynności komornika,że działa na podstawie nieprawidłowej klauzuli ? Proszę o pomoc 🙂

     1. Musi być przepisana klauzula na T-Mobile, komornik nie może prowadzić egzekucji na rzecz wierzyciela, który nie istnieje. Należy złożyć wniosek do komornika o umorzenie egzekucji.

     2. Trzeba złożyć wniosek o umorzenie egzekucji do komornika, obecna egzekucja jest bezprawna. Odpisaliśmy na mail szczegółowo.

 153. Witam, mam poważny problem miałem w 2014 roku zaciągnięty kredyt konsolidacyjny z którego mi nic prawie gotówki nie zostało w Banku Pocztowym 60 tyś zł, sprawy życiowe odwróciły się źle w moją stronę i nie spłacałem rat, następnie były pisma i telefony które utrudniały mi życie wkońcu przestałem odbierać… Minął jakiś czas dostałem pismo z Banku Pocztowego o rozwiązaniu umowy itp…itp…. następnie Komornik a że prędzej miałem zajęcie (które mam do dziś) nastąpił tzw.Zbieg i wszystko przejął mój miejscowy komornik, był u mnie wszystko ok. Tydzień może dwa później otrzymałem pismo od tego pierwszego komornika prowadzącego gdzieś tam z Polski że na wniosek wierzyciela umarza postępowanie i tym samym powiadamia Komornika ” mojego” miejscowego i tym samym uwaga!!!- mam mu zapłacić kwotę ok 6 tyś zł za postępowanie!!! Dzwonie do niego pytam się dlaczego? I mówi mi że na wniosek wierzyciela czyli Bank Pocztowy umorzono postępowanie ponieważ Bank sprzedał mój dług firmie jakieś tam… Mówię że nie jestem w stanie spłacić tego zadłużenia bo mam swoje problemy niestety w odpowiedzi usłyszałem słowo ” musi Pan zapłacić a jak nie to sobie ściągniemy…”

  Pytanie co ja mogę, czy można mi jakoś pomóc? Pozdrawiam

  1. Jeżeli komornik umorzył egzekucję na wniosek banku to można się pozbyć tych kosztów tylko w jeden sposób – uchylając tytuł egzekucyjny który był podstawą egzekucji. Jeżeli był to BTE to jest to teraz możliwe. Proszę opisać sytuację na maila, przez dział KONTAKT. Pomożemy.

 154. Witam.
  W maju tego roku otrzymałem wezwanie z banku “Wezwanie przed sprzedażą wierzytelności” z podaną wysokością kwoty którą musiałbym zapłacić, jednak nie byłem tego w stanie zrealizować ze względu na brak tych pieniędzy, jeśli bym uiścił ten dług zostałbym z niego zwolniony, był to dług pomniejszony o odsetki bankowe które wynosiły połowę kwoty całości długu. W październiku otrzymałem ponownie pismo “Informacja o planowanej sprzedaży wierzytelności”, tekst pisma brzmi “Informuję iż bank planuje sprzedaż wierzytelności w związku z zadłużeniem wynikającym z umowy nr. 471XXXXXX. Informuje również, że w związku z opóźnieniem w spłacie powyżej 60 dni oraz wygaśnięciem zobowiązania wobec banku na skutek przeniesienia wierzytelności, bank oraz BIK SA nadal będę przetwarzać informację stanowiące tajemnicę bankowa w celu analizy ryzyka kredytowego i oceny zdolności kredytowej przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania” …

  Co to dla mnie znaczy? … na co mam się teraz przygotować?, chcę nadmienić że bank posiada BTE mam komornika na mojej rencie, który ściąga comiesięcznie 25% …
  Z góry dziękuję za jakąkolwiek odpowiedz, pozdrawiam …

 155. Witam Miałem 2 postępowania komornicze w 2010 BTE z banku millenium , komornik umorzył postępowanie w 2011 r ( brak majątku i dochodu ) . W 2014 roku otrzymałem pismo z Firmy Kruk że odkupiła wierzytelności , oczywiście z propozycją ugody i spłaty w ratach . Czy komornik może ponownie wszcząć egzekucję na wniosek nowego wierzyciela ? W biku jest status długu OD ( odzyskany ) czy to za sprawą sprzedaży wierzytelności ?

  Z góry dziękuje za odpowiedz.

  1. Nie będzie żadnego komornika dopóki Kruk nie uzyska tytułu wykonawczego. Proszę kontrolować korespondencję i odbierać wszystkie listy, jak przyjdzie nakaz zapłaty z sądu wtedy natychmiast się z nami skontaktować.

   Status OD w BIK jest efektem sprzedaży długu.

 156. Już do państwa pisałam w tej sprawie,Miałam identyczną sytuacje jak Pan(i)Gary,tyle,że ja zaniedbałam sprawę i nie zareagowałam albo zareagowałam za późno.Na dzień dzisiejszy sprawa ma sie tak Getin Bank umorzył dług,Get Beck też i cisza.W najbliższym czasie wyślę do Państwa dokumenty.

 157. Witam.
  Mam taki problem. Otóż w 2010 roku wziąłem kredyt w pewnym banku. Ponieważ życie mi się nieco rozwaliło nie miałem z czego płacić więc ruszyło postępowanie komornicze. Komornikowi płaciłem po 200-300 złotych co miesiąc (czasem ale rzadko bywało mniej około 50 złotych.). wszystko to trwało do 2015 r. W kwietniu tegoż roku skontaktowała się ze mną Pani z w/w banku, zaproponowała zawieszenie komornika w zamian za comiesięczną spłatę na konto banku w wysokości 1300 złotych (oraz jednorazowo 6500 złotych). Po pół roku miałem napisać o restrukturyzację rat. W maju 2015 roku wpłaciłem pierwszą ratę w wysokości około 1350 złotych. W tej chwili mi została do spłaty ostatnia wysoka rata na konto banku i miałam pisać o restrukturyzację rat do kwoty 500 złotych co miesiąc. Oczywiście po zaksięgowaniu tych pieniedzy 6500 złotych komornik został zawieszony. Było to w maju, a do tej pory wpłacałem na konto banku. Teraz gdy została mi ostatni tak wysoka rata skontaktowałem się z bankiem w sprawie napisania tego pisma o restrukturyzację rat i dowiedziałem się, że bank odsprzedał moje długi do firmy windykacyjnej o niezbyt dobrej renomie “Navi-lex”. Gdy chcę się czegokolwiek dowiedzieć mój bank odsyła mnie do firmy windykacyjnej. Ta sobie życzy spłaty na innych warunkach, na które mnie nie stać. W związku z powyższym mam kilka pytań. Czy kiedy ja zobowiązywałem się do umówionej spłaty zadłużenia bank miał prawo odsprzedać moje długi? Czy powinienem dostać jakieś pismo z banku o zamiarze odsprzedania moich długów, bądź o sprzedaniu? Gdzie w tej chwili mogę dowiadywać się o moim zadłużeniu? Skąd mogę wyciągnąć dotychczasowe moje spłaty??Od komornika, banku czy firmy windykacyjnej?? Co w obecnej sytuacji mogę zrobić, bo nie chcę płacić firmie windykacyjnej a dalej bankowi. czy w związku że umowa ustna miedzy mną a kobietą z banku prowadzącą moją sprawę (rozmowa była nagrywana) mogę domagać się jakiegoś odszkodowania??Bo tak się nie robi,że na miesiąc przed zmniejszeniem rat bank po prostu zrywa umowe i sprzedaje moje długi?. Co mogę zrobić? Proszę pilnie o pomoc. Czy firma windykacyjna może odwiesić poprzedniego komornika czy musi starać się o nowy tytuł egzekucyjny?

  1. Idealny przykład i odpowiedź na pytanie, po co powstał AntyWindyk.pl

   Odpisaliśmy szczegółowo na mail w tej sprawie. Ogólnie – sprawa do wygrania w sądzie, nie chcieli kasy polubownie jak chciał Pan płacić, to nie dostaną ani grosza już.

 158. damcio
  WITAM
  Bank prowadził egzekucję poprzez komornika na podstawie BTE.Komornik umorzył postępowanie po windykacji części kwoty. Bank sprzedaje resztę rzekomego długu do funduszu inwestycyjnego.
  Fundusz po kilku wezwaniach kieruje sprawę do Sądu. Ja podaję zarzut przedawnienia, Sąd odrzuca ten zarzut uznając roszczenie Funduszu. Następnie odwołuję się do II instancji powołując się na art. 118 k.c. oraz art. 5 k.c. Fundusz zawiadamia mnie o zmianie podmiotu zarządzającego jego wierzytelnościami.
  W związku z tym mam następujące pytania :
  1. Czy przed pierwszą rozprawą apelacyjną mogę dołączyć dodatkowy wniosek związany .ze zmianą
  zarządzającego tą wierzytelnością.
  2. Podważyć dowody na istnienie jakigokolwiek rzekomego długu ( w jaki sposób)..

  Proszę o komentarz

 159. Witam. Mój dług został sprzedany ,ale bank nie wstrzymał egzekucji komorniczej. Na moje pytania w tej sprawie odpowiada że on nie jest już stroną i odsyła mnie do firmy Getback która kupiła mój dług .Drugie pytanie dotyczy współwłasności auta bo był to kredyt samochodowy czy przechodzi na Getback bo w banku nie potrafią na to odpowiedzieć.

  1. Trzeba wysłać do banku odpowiednie pismo i egzekucji nie będzie szybciej niż się pojawiła. A z przejściem współwłasności pojazdu na fundusz też nie jest to taka prosta sprawa. Proszę opisać problem na mail lub przez formularz w dziale kontakt, możemy pomóc.

 160. Witam!

  Mam praktycznie analogiczną sytuację. BTE z klauzulą wykonalności trafił do komornika i ten zaczął windykować z mojej pensji. Po jakimś czasie okazało się, że jeszcze zanim pobrał cokolwiek, bank zdążył sprzedać ten dług do funduszu. Komornik przekazywał środki do banku a dopiero teraz przyszło zawiadomienie o umorzeniu egzekucji na wniosek wierzyciela. Czy to oznacza, ze bank musi mi zwrócić to co pobrał dla niego komornik skoro nie był już moim wierzycielem?

 161. Witam. Mam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli firma windykacyjna kupiła dług uzyskała nakaz zapłaty sądowy i postanawia sprzedać ten dług innej firmie windykacyjnej. To czy ta firma, która kupiła dług ma również prawo do nakazu sądowego zapłaty, który został wydany innej firmie. Czy musi starać się przed sądem o nowy nakaz sądowy zapłaty wobec dłużnika. Proszę o odpowiedź.

  1. W tej sytuacji aktualny wierzyciel przepisuje jedynie w siądzie klauzulę wykonalności na siebie, nie musi uzyskiwać nowego nakazu zapłaty. Raz wydany nakaz, prawidłowo doręczony, jeżeli dłużnik nie wnosił sprzeciwu – jest już nie do ruszenia.

 162. Witam, chciałbym pogratulować działalności. Uważam, że aspekt społeczny Waszej pracy jest genialny. Będziecie mieli pełne ręce roboty w najbliższych latach ponieważ ilość dłużników moim zdaniem będzie mocno rosła. Ja sam mam w tej chwili kilka postępowań ze strony banków i kilka od kontrahentów po tym jak moja firma upadła. Łączna ilość postępowań niestety prawdopodobnie sięgnie kilkunastu. Przeszedłem już w zasadzie prawie każdy etap windykacji. Niestety prawo nie daje przeciętnemu człowiekowi żadnych możliwości wyjścia z długów. Mocno zapoznałem się z windykacją Millennium, BZWBK (tu najbardziej), Casus finanse, Trigon Profit, Kruk, PNB Paribas (chyba najbardziej ugodowy bank), Grupa Getin (Tych określę jako get in shit) . Niestety polskie prawo przeciętnego człowieka zmusza do wejścia w szarą strefę… Gdyby tak jednak nieco zmienić prawo, każdy mógłby na tym zyskać no ale jest jak jest.

  P.S.
  Kiedyś mój profesor na uczelni powiedział takie zdanie: ” W życiu płaci się tak na prawdę za brak wiedzy” za brak wiedzy antywindykacyjnej można przypłacić jeszcze zdrowiem i życiem

 163. Witam.

  Wczoraj dostałem zawiadomienie, wezwanie z casus finanse – trigon profit niestandaryzowany sekuratyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty adresowany do mojego krewnego – który zmarł ponad 10 lat temu – zaległość ma dotyczyć usługi telekomunikacyjnej tele2 280 zł (nie wiadomo jaka gdyż nie było tel stacjonarny – po jego śmierci) – firmę w 2009 roku przejęła netia. Z pisma wynika, że Casus finanse – trigon profit niestandaryzowany sekuratyzacyjny fundusz inwestycyjny przejął zaległość tele 2 (prawdopodobnie z 2009 roku w krsie tele 2 jest do 2011 roku). Mieszkam w mieszkaniu dłużnika czy mogę się obawiać, że roszczenia przejdą na mnie, gdyż wkład mieszkaniowy odziedziczył mój tata i przekazał w formie darowizny mnie. Czy powinienem się obawiać. Proszę o radę.

  1. W tej chwili nie ma Pan czego się obawiać. Proszę jedynie odbierać korespondencje, szczególnie tą kierowaną do Pana. Jeżeli przyszedłby kiedyś jakikolwiek list z sądu proszę koniecznie odebrać i następnie niezwłocznie przesłać do nas skan na maila, przeanalizujemy sprawę i podejmiemy ewentualne działania jeśli będzie to konieczne.

 164. witam . parę lat temu zaciągnięto kredyt w polbanku , który połączył się później z reiffeisen . z początku raty wys. 960zł były spłacane regularnie , jednakże później zaczęły się problemy z terminową spłatą rat . w końcówce 2013 roku nastąpiła jednak poprawa finansowa i po rozmowach tel. z pracownikiem banku od stycznia 2014 zadłużenie było spłacane terminowo . co miesiąc wpłacano regularnie 1000 zł , aby spłacić odsetki za zwłokę . w listopadzie 2014 r kiedy chciano zapłacić kolejną ratę okazało się że konto zostało zlikwidowane , a bank sprzedał dług sandanter …. trochę dziwne , bo skoro dłużnik płaci 10 m-cy na czas i to wyższą kwotę od założonej parę lat temu to chyba znak , że wyszedł na prostą . nowy wierzyciel za pośrednictwem kancelarii prawnej poinformował o cesji zażądał spłaty i założył sprawę w sądzie elektronicznym w lublinie , który uznał jego roszczenia na które składała się wierzytelność oraz poniesione koszty procesowe wys. 2400 zł . od wyroku się odwołano wnosząc o skierowanie sprawy do sądu właściwego dla dłużnika . we właściwym już sądzie rejonowym złożono pismo procesowe , a wierzyciel wycofał pozew jeszcze na etapie przygotowawczym . od grudnia 2014 do sierpnia 2015 kancelaria przesłała 3 lub 4 umowy spłaty zadłużenia z których pierwsza zawierała żądanie spłaty kosztów powództwa . w kolejnych telefonicznych rozmowach dłużnik wyjaśniał , że nie uchyla się od spłaty ( i czynił to co miesiąc ) jednakże nie widzi powodu ponoszenia niepotrzebnych kosztów sądowych i umowy takiej treści nie podpisze . kolejne nadesłane umowy spłaty kredytu nie zawierały już kosztów sądowych , ale kwota zadłużenia jakoś jest większa o wspomniane 2400 zł . po jej włączeniu do kwoty głównej wierzyciel zapewne nalicza sobie do niej odsetki bowiem w kolejnej nadesłanej we wrześniu umowie kwota zadłużenia wynosiła aż 4500 zł. , a wg podpisanej przed laty umowy kredytowej z bankiem ostatnia rata wypada na 05.09.2015 r. wynika , że po jej zapłaceniu nowy wierzyciel będzie oczekiwał jeszcze na 3500 zł . co zrobić , aby odstąpił od niesłusznych zdaniem dłużnika roszczeń i wystawił zaświadczenie o spłacie kredytu . cała ta sprawa spędza od miesięcy sen z powiek dłużnika , a po za tym brzydko pachnie albowiem bank sprzedaje kredyty trudne czyli nie spłacane , a tu mamy do czynienia ze sprzedażą kredytu który od miesięcy był spłacany wg harmonogramu . ktoś kupuje taki kredyt ( za znikomą część jego wartości ) ryzykując że nie odzyska włożonych pieniędzy i jeszcze dobija biedaka dodatkowymi kosztami . swoisty machiavelizm . dodając do tego terminową spłatę zadłużenia już zarobił , a jeszcze chce wyciągnąć więcej . czy to można nazwać naciąganiem bądź wyłudzeniem ? pozdrawiam i liczę że temat zainteresuje i zaowocuje odpowiedzią . marek s.

 165. Szanowny panie . jest PAN mądrym inteligentnym człowiekiem . mógłby PAN zrobić dużą karierę na zachodzie . czytałem wywiad z panem tu w Polsce byle jaki pismak próbuje podważyć to co PAN robi . mało ludzi w tym kraju rozumie że prawo jest by ludziom pomagać . prawnicy znają te zagadnienia lecz często przemilczają. A banki i Fw omijają . art5 k.c. walczę sam z windykacją . raz mi komornik umorzył postępowanie ma podstawie art 824par1 pkt 3 kpc .był windyk z Debt -Trading .krótką Odp proszę do sądu .wobec was nie mam żadnych zobowiązań żegnam

 166. witam mm podobny problem bank ściągł zdłużenie przez komornika pote sprzeedal d lug firmie windykacyjnej firma ta wystopiła do sadu o zaplte długu terz wynika z tego ze mam dwa długi jeden w banku ktury jest u komornika na drugi ten sam co przejeła firma a kredyt był tylko jeden

  1. Czy i kiedy otrzymał Pan z sądu nakaz zapłaty na rzecz firmy windykacyjnej?
   Należy wnieść sprzeciw, a w banku zażądać wysłania do komornika wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jeżeli potrzebuje Pan pomocy, prosimy o kontakt mailowy: kontakt@antywindyk.pl

 167. Witam, moja sytuacja klaruje się podobnie jak w artykule z tą różnicą, że nie zostało wniesione zażalenie na klauzulę wykonalności.
  1. Był/jest sobie kredyt w GetIn Bank.
  2. Jest prowadzona z niego egzekucja komornicza od roku.
  3. Pod koniec 2014 r. mama została poinformowana o sprzedaży długu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu.

  4. Następnie z początkiem 2015 r. pierwszy fundusz sprzedał kolejnemu.
  5. Ostateczny właściciel wierzytelności wysłał do niej przedsądowe wezwanie do zapłaty, które otrzymała w zeszłą środę, a w zeszły piątek w skrzynce znalazła awizo, ktore dotyczyło postanowienia i nakazu zapłaty tego długu (wydany przez e-sąd w Lublinie). Wychodzi na to, że najpierw złożono pozew o zapłatę do sądu, a następnie wysłano wezwanie przedsądowe.
  6. Z racji tego, że egzekucja komornicza nadal jest prowadzona zapewne kwota różni się od tej z nakazu czy od tej z umowy cesji wierzytelności.
  Co w takiej sytuacji należy zrobić? Wniosek o umorzenie egzekucji do komornika, sprzeciw od nakazu dotyczący kwoty, i co jeszcze?

  1. W pierwszej kolejności należy odebrać nakaz zapłaty i w terminie 14 dni wnieść skuteczny sprzeciw do sądu. Następnie warto wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne przeciwko Getin Noble Bank z wnioskiem o uchylenie klauzuli wykonalności na BTE. Komornik umorzy egzekucję tylko na wniosek wierzyciela, na wniosek którego prowadzi egzekucję czyli na wniosek Getin Banku. Komornik zignoruje wniosek dłużnika o umorzenie egzekucji. W razie potrzeby służymy konkretną pomocą w poszczególnych działaniach, kontakt na mail: kontakt@antywindyk.pl

 168. dzieki za artykul teraz juz wiem jak pomoc klientowi chyba to sprzedanie okazalo sie dla niego zbawieniem. 2 komornikow bylo, pod koniec zeszlego roku sprzedany dlug, teraz nakaz zaplaty od nowego wierzyciela tyle ze dluznik nie zostal powiadomiony o przejeciu dlugu. teraz tylko do komornika o umorzenia sprzeciw od nakazu zaplaty i czlowiek wolny od gettin banku. dzieki

  1. Komornik nie umorzy egzekucji na wniosek dłużnika, to wierzyciel, na rzecz którego prowadzona jest egzekucja musi złożyć taki wniosek. Sprzeciw od nakazu zapłaty oczywiście jak najbardziej konieczny. Życzymy powodzenia.

 169. Mam taka ciekawa sytuacje:
  1. Kredyt konsolidacyjny do którego użyłam “sankcji kredytu darmowego” i od tej pory spłacam regularnie raty w celu spłacenia pozostałego kapitału.
  2. Bank wystąpił o nadanie klauzuli wykonalności ( BTE z 8/11/2013) i oczywiście ją otrzymał (klauzula 23/01/2015) na kwotę całkowitą.
  3. Komornik powiadomił o wszczęciu egzekucji 24/02/2015 i w kwietniu ściągnął pierwszy raz z emerytury.
  4.Bank sprzedał kredyt i kredyt został odsprzedany natychmiast innej spółce (zawiadomienie o przelaniu wierzytelnosci nie jest dla mnie do końca jasne)

  Pytania: po pierwsze zawiadomić komornika aby wstrzymał egzekucje? Po drugie, czy przestać płacić bankowi raty wynikające z sankcji (nie jest już moim wierzycielem, nic nie jestem mu winna)? Po trzecie co z nowym właścicielem? Rozmawiać, płacić?
  Jakiekolwiek sugestie będą pomocne.

 170. w takiej sytuacji należy;
  a) zaczekać aż bank samodzielnie wystąpi z wnioskiem o umorzenie egzekucji – to niezwykle istotne dla biegu przedawnienia, gdyż przy dobrych wiatrach może się nawet okazać że windykacja w tym momencie kupuje już przedawniony dług 🙂
  b) wnieść do prokuratury doniesienie na bank

 171. A CO BĘDZIE JEŻELI WINDYKATOR WYSTĄPI DO SĄDU O SPŁATE DŁUGU I UZYSKA KLAUZULE WYKONALNOŚCI.BANK SPRZEDAŁ DŁUG NIE WYSTĘPUJĄC DO SĄDU O BTE ???

  1. Windykator może wystąpić do sądu dopiero jeśli wcześniej nastąpi cesja wierzytelności na jego firmę windykacyjną – wtedy należy się bronić samodzielnie albo napisać do nas – pomożemy. Bank jak najbardziej może sprzedać dług nie występując do sądu o BTE.

 172. a kombinowanie jak z 100 zł zrobić 10000 to uważasz za przyzwoite i ludzkie ,to zadam małe pytanie ile wynosi kwota odsetek należnych od zerowej kwoty na fakturze dodam że faktury w całości zostały spłacone nowemu wierzycielowi ponad 10 lat temu.

 173. ludzka przyzwoitość wymaga chyba spłacania zaciągniętych kredytów a nie kombinowania jak tego uniknąć!

  1. widać, że nic nie czytasz z ważnych artykułów, tylko powtarzasz jakies brednie nie mając pojęcia co i jak…smutne to, bo już tylko “rozbitkowie tak piszą”. Większość jest już doinformowanych przez media nawet i tu na fb, tak że wstyd, żebyś pisała takie banialuki..sorry

  2. oj..przepraszam-wyżej nastąpiło z mojej strony przejęzyczenie- “pisał” miało być, a nie “pisała”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.