Komornik na wniosek banku zlicytował Ci mieszkanie? To teraz bank odda Ci kasę!

Komornik na wniosek banku zlicytował Ci mieszkanie? To teraz bank odda Ci kasę!

Pojawiają się problemy ze spłatą kredytu hipotecznego. Bank wypowiada umowę, wystawia BTE i kieruje sprawę do komornika, a ten po pewnym czasie zlicytował nieruchomość. A jakby problemów było mało – pozostaje olbrzymi dług do spłaty, który bank sprzedaje do funduszu. Czy to już koniec? Wręcz przeciwnie – to dopiero początek!

Jeżeli taki scenariusz jest Ci znajomy, to znaczy, że musisz koniecznie przeczytać ten wpis. Sytuacja jest analogiczna w stosunku do zlicytowanych pojazdów czy innego majątku, a także przejęcia przez komornika np. z pensji znacznych kwot pieniężnych. Jednym słowem – jeżeli bank odważył się zająć i zlicytować Twój majątek, to są bardzo duża szanse, że teraz będzie musiał oddać wszystkie pobrane środki. Z odsetkami. Bez względu na to czy przejął z pomocą komornika 5.000zł, 50.000zł czy 500.000zł – te pieniądze można odzyskać.

Opisujemy przypadek szczególny, ponieważ często w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń lub wypadków, dłużnicy stracili majątek całego życia, pozostając bez dachu nad głową, z długami których nigdy nie spłacą. Ostatnie nasze wyroki dowodzą jednak, że jest bardzo duża szansa na odzyskanie pobranych przez komornika środków i powrót do normalnego życia. W prezentowanym przykładzie bank w grudniu 2012 roku wystawił Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE), w styczniu 2013 roku uzyskał na niego klauzulę wykonalności, po czym w lipcu 2014 roku mimo podjętej spłaty zadłużenia przez klienta – wszczął egzekucję z całego majątku dłużnika.

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji
Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji

Podczas egzekucji z wynagrodzenia zajęto także i szybko zlicytowano ruchomości w postaci wyposażenia domu i samochodów:

Zajęcie ruchomościLicytacja ruchomości

W grudniu 2014 roku bank sprzedał wierzytelność do funduszu OMEGA NSFIZ, którego reprezentował później GetBack S.A.

Zawiadomienie o cesji wierzytelnościZawiadomienie o cesji wierzytelności

Z uwagi na cesję, bank złożył do komornika wniosek o umorzenie egzekucji, czego efektem było postanowienie o umorzeniu na podstawie art. 825 kpc.

Postanowienie o umorzeniu egzekucji
Postanowienie o umorzeniu egzekucji

Ostatecznie komornik w ramach egzekucji na rzecz Getin Noble Banku, komornik ściągnął od dłużnika 25.050zł , co potwierdza zaświadczenie komornika:

Kwota wyegzekwowana podczas egzekucji
Kwota wyegzekwowana podczas egzekucji

Pamiętacie nasz wpis, w którym wyjaśnialiśmy, że bank może sprzedać Twój dług, ale możesz na tym tylko zyskać?

Teraz nabiera to zupełnie nowego wymiaru. Oprócz tego, że jest duża szansa na wygranie z funduszem w przypadku pozwu o zapłatę co już nie raz udowodniliśmy, to z chwilą cesji pojawia się zupełnie nowa możliwość:

 ODZYSKANIA CAŁOŚCI ŚRODKÓW JAKIE KOMORNIK UZYSKAŁ PODCZAS EGZEKUCJI NA RZECZ BANKU

W prezentowanym przykładzie było to 25.050zł, ale pamiętajmy, że często licytowane są nieruchomości warte kilkaset tysięcy złotych. Sytuacja jest wówczas analogiczna – można odzyskać wszystkie te pieniądze! Jak to możliwe?

Konieczne było złożenie pozwu o pozbawienie wykonalności BTE czyli tzw. powództwo przeciwegzekucyjne. Jego skutkiem był taki oto wyrok w pełni zgodny z naszymi oczekiwaniami:

Wyrok z klauzulą wykonalności - Getin Noble Bank musi zwrócić 20.050zł
Wyrok z klauzulą wykonalności – Getin Noble Bank musi zwrócić 20.050zł

Następnie wysłaliśmy do banku WEZWANIE DO ZAPŁATY opiewające na kwotę 25.050zł czyli na cała sumę wyegzekwowaną przez komornika:

Wezwanie do zwrotu środków
Wezwanie do zwrotu środków

Bank pokazał nam środkowy palec czyli nie nawet na nasze wezwanie nie odpisał.

Nie pozostało nam nic innego jak tylko złożyć pozew o zapłatę, który złożyliśmy w maju 2015 roku.

Pozew o zapłatę przeciwko Getin Noble Bank
Pozew o zapłatę przeciwko Getin Noble Bank

Niecały rok później, w kwietniu 2016 roku, zapadł wyrok ZASĄDZAJĄCY od Getin Noble Banku na rzecz naszego klienta kwotę 25.050zł oraz dodatkowo 2417zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok - Getin Bank musi zwrócić 25.050zł
Wyrok – Getin Bank musi zwrócić 25.050zł

Oznacza to odzyskanie całości środków wyegzekwowanych przez komornika podczas egzekucji.

Można? Można! 

No tak – powiecie, ale jest jeszcze niespłacony, rzekomy dług, sprzedany do Omegi. Wszystko się zgadza. Omega nie omieszkała poprzestać na wezwaniach do zapłaty. W marcu 2016 roku złożyli pozew do E-sądu, gdzie otrzymali nakaz zapłaty na kwotę 28.338,65zł.

Nakaz zapłaty na rzecz Omega NSFIZ
Nakaz zapłaty na rzecz Omega NSFIZ

Złożyliśmy stosowny sprzeciw. I co?

5 maja 2016 roku, dzień po tym, jak 4 maja sąd wydał postanowienie o skutecznym wniesieniu sprzeciwu, powód cofnął pozew w niniejszej sprawie bez zrzeczenia się roszczenia i zażądał zwrotu opłaty od pozwu.

Sąd zaś: UMORZYŁ POSTĘPOWANIE i oddalił wniosek powoda w przedmiocie zwrotu opłaty sądowej od pozwu, czyli popłynęli jeszcze na 355zł opłaty sądowej.

Wycofanie pozwu i umorzenie postępowania
Wycofanie pozwu i umorzenie postępowania

Podsumowanie

W prezentowanym przykładzie w lipcu 2014 roku dług wg banku wynosił 44.513zł + 9506zł kosztów egzekucyjnych. Komornik wyegzekwował od rzekomego dłużnika 20.050zł. Bank pozostały dług w kwocie ok 28.000zł sprzedał do funduszu Omega. Wyrokiem sądu najpierw uchyliliśmy BTE, a potem na mocy kolejnego wyroku z pozwu o zapłatę – klient odzyskał pobrane wcześniej przez komornika 25.050zł. Dodatkowo po skutecznym sprzeciwie w sprawie o zapłatę na rzecz funduszu przeciwko naszemu klientowi – sąd na skutek cofnięcia pozwu przez fundusz umorzył postępowanie. NIE MA żadnego długu stwierdzonego wyrokiem sądu, a klient odzyskał wszystkie pieniądze jakie zostały mu ściągnięte przez komornika.

Jeżeli bank prowadził wobec Ciebie egzekucję na podstawie BTE, wyegzekwował znaczne kwoty pieniężne lub zlicytował Ci majątek i sprzedał dług do funduszu – JEST DUŻA SZANSA NA ODZYSKANIE TYCH PIENIĘDZY jak również duża szansa na pozbycie się pozostałego długu.

Skontaktuj się z nami przez FORMULARZ, dokonamy analizy Twojej sytuacji, być może jest jeszcze szansa na odzyskanie tego co wyegzekwował od Ciebie komornik.

Dyskusja na temat tego artykułu na naszym Facebooku


Opinie klientów