Sprzedaż przegranych spraw i stosowanie w praktyce art. 505[29a] k.p.c.

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank

Dzisiaj opiszemy kolejną historię, która została napisana przez samo życie. Naszym dzisiejszym bohaterem jest Pan Marek, który był rzekomym dłużnikiem. W całej tej historii jest ważne właśnie to określenie – rzekomym.

Pan Marek został pozwany przez Getin Noble Bank o zapłatę. Zdaniem Banku nasz klient posiadała pewien dług, który miał powstać w wyniku umowy o kartę kredytową. Jaka była reakcja Pana Marka? Taka, że klient zdecydował się na wniesienie sprzeciwu. Na podstawie uzasadnienia wyroku złożonego sprzeciwu, sąd stwierdził przegraną Banku.

Poniżej zamieszczamy jego treść.

Oddalenie powództwa Getin Noble Bank Oddalenie powództwa Getin Noble Bank Oddalenie powództwa Getin Noble Bank Oddalenie powództwa Getin Noble Bank Oddalenie powództwa Getin Noble Bank Oddalenie powództwa Getin Noble Bank

Powyższy wyrok stwierdza w I instancji, że Bank nie zdołał udowodnić, że jego rzekomy dłużnik, którym był Pan Marek, jest zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty. Jak można było się spodziewać Getin Noble Bank nie był zadowolony z wyroku wydanego przez sąd, dlatego zdecydował się na wniesienie apelacji. Bank był bardzo przekonany o słuszności swoich racji, co można stwierdzić na podstawie treści wniesionej apelacji. Zamieszczamy pierwszą stronę wniesionej apelacji, gdyż wydaje się nam, że to co Bank chciał osiągnąć jest oderwane od rzeczywistości.

Getin Noble Bank składa apelację
Getin Noble Bank składa apelację

Pewnie zastanawiają się Państwo jaki był skutek kroku podjętego przez Getin Noble Bank? Jak można było się spodziewać apelacja została oddalona, co pokazuje poniższy wyrok.

Oddalenie apelacji Getin Noble Bank
Oddalenie apelacji Getin Noble Bank

Wydawać się mogło, że sprawa na tym etapie zostanie zakończona. Jednak nic bardziej mylnego. Getin Noble Bank się nie poddaje. Jakie tym razem kroki zdecydował się podjąć Bank? Nie wiadomo jak odnieść się do tego co zrobił Bank, bo zdecydował się on na sprzedaż prawomocnie osądzonego rzekomego długu firmie windykacyjnej. Wydawać się może, że Getin Noble Bank, który jest instytucją zaufania publicznego uznał, że nawet pomimo oddalenia apelacji może dalej żądać zapłaty czego co, nie bójmy się tego stwierdzenia, faktycznie nie istnieje i nie zostało udowodnione. Poniżej zamieszczamy treść pozwu.

OMEGA Wierzytelności - nakaz zapłaty OMEGA Wierzytelności - nakaz zapłaty OMEGA Wierzytelności - nakaz zapłaty OMEGA Wierzytelności - nakaz zapłaty OMEGA Wierzytelności - nakaz zapłaty OMEGA Wierzytelności - nakaz zapłaty

Należy dać wiarę temu, że powyższy pozew odnosił się do roszczenia z umowy. Roszczenia z umowy, które stanowiło wcześniej przedmiot rozpoznania przez sąd. Ze względu na przebieg całej sprawy po naszej stronie pojawiła się konieczność złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jak był tego efekt? Prezentujemy go poniżej.

OMEGA Wierzytelności NSFIZ cofa pozew
OMEGA Wierzytelności NSFIZ cofa pozew

Rzekomy dług został sprzedany do OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. A efekt? OMEGA na chwilę obecną zrezygnowała z dochodzenia rzekomego roszczenia. Zaznaczamy, że nastąpiło to na chwilę obecną, ponieważ firma ta pozostawiła sobie możliwość dochodzenia roszczeń w przyszłości. Jakie będą kolejne kroki z tym związane? Czas pokaże.

Za najważniejsze w całej historii, która dotyczyła Pana Marka uznać należy to, że praktyki, które są zabronione przez prawo są stosowane w praktyce. Chodzi o tzw. “próbę wyłudzenia orzeczenia sądowego”. Poszukując odpowiedzi na celowość takich działań pojawiła się myśl, że może sytuacja wynika z zaistniałej pomyłki, że jest ona niefortunnym przypadkiem, który został przeoczony Jednakże po dłuższej analizie stwierdzić należy, że niestety to nie pomyłka jest winna zaistniałej sytuacji. OMEGA kłamie. I to kłamie sąd. Jest to swoista próba obejścia przepisu Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym:

Art. 505[29a]. kodeks postępowania cywilnego

 

W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Nadmienić należy, że w myśl art. 50532 § 2 w pozwie powinny być zawarte następujące elementy:

Art. 50532  kodeks postępowania cywilnego

Art. 50532. § 1. W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń:

1) numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania,
3) datę wymagalności roszczenia.
§ 3. Sąd może skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył nieprawidłowo dane, o których mowa w § 2 pkt 1 lub 2 oraz art. 126 § 2 pkt 1.

Zanim doszło do wprowadzenia art. 505[29a] k.p.c. częstą praktyką stosowaną przez firmy zajmujące się windykacją było nierzetelne dochodzenie przedawnionych roszczeń. Dzięki wprowadzeniu w życie wspomnianego artykułu pojawiło się ograniczenie, które polega na występowaniu w postępowaniu upominawczym jedynie do roszczeń, które stały się wymagalne nie dawniej niż w czasie trzech lat od chwili wniesienia pozwu.

Co jest istotne w tym wszystkim, sąd posiada możliwość ukarania grzywną powoda za podanie niewłaściwych danych dotyczących numeru PESEL albo KRS. Zastanawiać więc może, dlaczego nie można ukarać powoda za to, że poda nieprawidłowe dane dotyczące daty wymagalności roszczenia.

Dlaczego właśnie nad tym się zastanawiamy? Już spieszymy z odpowiedzią. W sprawie, którą przedstawiliśmy OMEGA wskazuje jako datę w pozwie 19 grudnia 2014 roku, czyli dzień, w którym doszło do zawarcia cesji wierzytelności, co pokazujemy poniżej.

Data wymagalnosci roszczenia wskazana przez OMEGA Wierzytelności
Data wymagalnosci roszczenia wskazana przez OMEGA Wierzytelności

!!! 19. 12. 2014 roku, czyli datę zawarcia cesji wierzytelności !!!

Podsumowanie

Nasuwają się dwa główne wnioski. Pierwszy jest taki, że Getin Noble Bank nie powinien dopuścić się sprzedaży niewymagalnej wierzytelności. Drugi dotyczy natomiast firmy OMEGA. Firma ta kłamie sąd, co ma na celu ominięcie prawa związanego z dochodzeniem przedawnionych roszczeń.

Sprawa ta powinna spowodować u wszystkich, którzy czytają ten wpis zadumę na temat tego, kto postępuje zgodnie z etyką i w myśl obowiązującego prawa, a kto próbuje je omijać. Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy naszym Czytelnikom.

Dyskusja na temat tego artykułu na naszym Facebooku


Spodobał Ci się ten artykuł? Może masz podobny problem? A może jesteś innego zdania? Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w komentarzach
na blogu, na samym dole strony  

22 comments

 1. Ja mam teraz dziwna sytuację bo Getin sprzedał nasz dług do omega wierzytelności,te sama sprawę prowadzi kruk i z tej samej sprawy w tym samym czasie przyszło mi pismo od komornika każdy chce spłaty i do tego przyszedł do naszego domu Pan z omega wierzytelności że chce zawrzeć ugodę.nie wiem co mamy robić.komornik już umorzył ale koszty postępowania zostały dołączone,kruk wystawił pozew do sądu o spłatę,a ten facet chce ugody o co chodzi?????

   1. Próbowałam i ciągle wysyła…..na koncie mamy już getback sa ,Kruka,jakiś nffiz otwarty fundusz,jeden chyba z Warszawy drugi poznań sama już się gubię,od 10 lat ktoś odkupuje nasze długi i sprawy po umorzeniu zaczynają się od nowa.nffiz chce ugody ale wysłał już pozew do sądu(nie ma jeszcze tytułu wykonawczego)kruk jest czyimś przedstawicielem sama się już pogubiłam kto od kogo kupił i kto kogo reprezentuje.ale patrząc na kwoty to i komornik i nffiz i kruk w jednym czasie próbowali ściągnąć dług z tej samej sprawy.komornik już umorzył nffiz idzie do sądu i kruk.wszyscy straszą a my już nie mamy siły.pisma od nich to czarna magia ani sygnatury ani daty nic się nie zgadza każdy co innego.co mamy robić i ewentualnie jakie koszty.

 2. Moja mama miała podobny problem kartą kredytową Carrefour Visa (podpisała umowę w roku 2008, ostatni raz nią płaciła najpóźniej w roku 2009, zacinał się system w Carrefourze, z tą kartą to był niewypał). Jeszcze w roku 2014 dostała wyciąg z martwego konta – zero do spłaty. W 2015 bank Credit Agricole (który przyjął bank Lukas) sprzedał ‘dług’ firmie GetBack (ok. 300 zł, teraz już sobie wyhodowali ok. 600). Oczywiście firma GetBack szybko sprokurowała pozew do e-sądu, jako datę wymagalności podając datę cesji. He he he. GetBack twierdzi, że wyciąg, na którym jest zero do spłaty, to błąd informatyczny banku. Niestety e-sąd się nie zorientował, że to kant, ale złożyłyśmy skutecznie sprzeciw. No i jakoś się nie spieszą do sądu rejonowego.

 3. Witam. Art. 505[1} mówi o roszczeniach do 10 tyś. PLN. Jak się ma data wymagalności w myśl art. 505 [29c] przy roszczeniach wyższych niż 10 tyś. PLN???

 4. Witam, próbuje dowiedzieć się czegoś o Panów działalności.
  Ale jakoś nie mogę doprosić się odpowiedzi, może to błąd email.
  Czy prowadzicie jeszcze Panowie działalność?
  Gdzie się zgłosić by dostać jakąś wycenę usługi?

  1. Na maile odpowiadamy w ciągu kilku godzin, nie otrzymaliśmy od Pana żadnej wiadomości. Prosimy o kontakt przez formularz w dziale KONTAKT: https://antywindyk.pl/kontakt/ . Tak wysłana wiadomość na pewno do nas dotrze. Proszę opisać sytuację, czego dotyczy problem, kto jest wierzycielem, jaka jest kwota długu, jaki ma status obecnie, czego by Pan od nas oczekiwał.

 5. Procesuję się z GB o bezpodstawne wypowiedzenie umowy, wysyłanie pism pod fałszywy adres a następnie powoływanie się na ich nie odebranie, o naliczone kwoty z kapelusza….sprawa trwa i są postępy.

 6. teraz fundusze sekurytyzacyjne, te mniejsze (takich numerów nie robi prokura czy ultimo) masowo oszukują e-sąd wpisując datę wymagalności jako datę cesji hahaha. a nuż się człowiek nie zorientuje…

  1. Zgadza się, wspominamy właśnie o tej praktyce w tym wpisie, co najgorsze – sąd jakoś nic sobie z tego nie robi i klepie taki nakaz, a finalnie po … plecach dostaje oczywiście kto? Dłużnik.

   1. Chyba jednak nie do końca i E-sąd zaczął działać pozytywnie 🙂

    Cytat z postanowienia:

    U Z A S A D N I E N I E
    W dniu 05/08/2015 roku powód Open Finance Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz
    Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawa złożył do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie pozew w
    elektronicznym postępowaniu upominawczym.
    Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty. Zgodnie bowiem z treścią art. 505 [29a] k.p.c. w
    elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w
    okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu (dochodzone przez powoda odsetki obejmują okres
    przekraczający termin wskazany w w/w przepisie).
    Dlatego też na podstawie art. 505 [33] § 1 k.p.c. przekazuje sprawę do rozpoznania sądowi właściwości ogólnej
    pozwanego.
    Z tych powodów orzeczono jak na wstępie.

    Oczywiście zanim e-sad przekazał akta – Omega wycofało pozew 🙂

    1. To wprowadzono niedawno, od początku działania e-sądu wszystkie pozwy nie były sprawdzane pod tym kątem…

 7. u mnie jakoś problemów z getinem nie ma. do tej pory miałam z tym bankiem kontakt w paru sprawach i wszystko gra. a do tego teraz został finalistą konkursu Conatcless & mobile awards a dla mnie jest mistrzem wprowadzania innowacji 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.