Debtor kupuje dług od Getin Noble Banku – pozew o 355.809,51 zł i wygrana naszego klienta

Debtor kupuje dług od Getin Noble Banku – pozew o 355.809,51 zł i wygrana naszego klienta

Dzisiaj mamy dla Was kolejną ciekawą sprawę, w której „pierwsze skrzypce” zagrał Debtor NSFIZ, który odkupił wierzytelność wynikającą z kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF od naszego ulubieńca – Getin Noble Banku. Fundusz Debtor pozwał naszego klienta o zapłatę kwoty 355.809,51 złotych. Klient o całej sprawie dowiedział się dopiero od komornika. Fundusz złożył pozew, uzyskał nakaz zapłaty, a finalnie przegrał. Wyrok jest prawomocny.

Nasz klient podjął feralną decyzję – związaną z zasięgnięciem kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF – 2007 r. Kredyt w kwocie ok. 233.000 zł uruchamiany był w kilku transzach, przy średnim kursie na poziomie ok. 2,20 PLN/CHF. W związku gwałtownym umocnieniem franka, pojawiły się problemy ze spłatą, a w rezultacie, bank wypowiedział umowę kredytową, jednocześnie dokonując przewalutowania na złotówki.

W kwietniu 2012 roku, GNB korzystając z przywileju art. 96 prawa bankowego, wystawił bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę bagatela 353.000 zł.

Bankowy Tytuł Egzekucyjny - Getin Noble Bank
Bankowy Tytuł Egzekucyjny – Getin Noble Bank

Kolejne wydarzenia potoczyły się bardzo szybko, gdyż już w grudniu 2013 roku podczas drugiej licytacji, nieruchomość została sprzedana za nieco ponad 160.000 zł.

Klient stracił nieruchomość, ale długu się nie pozbył. Widząc brak perspektyw na jego spłatę, postanowił wyjechać za granicę.

W 2018 roku do naszego klienta zadzwonił windykator z GetBack, który w niezbyt wybrednych słowach zaczął domagać się spłaty rzekomo zaległych niemal 500.000 złotych!  Mało tego, okazało się, że fundusz jest w posiadaniu tytuły wykonawczego, a w sprawie toczy się egzekucja komornicza. Wszystko działo się w Polsce, bez wiedzy klienta. O takich sytuacjach pisaliśmy na blogu:


Nakaz zapłaty, którego nie otrzymałeś i egzekucja komornicza – jak pozbyć się komornika i odzyskać pieniądze

Po wykonaniu podstawowych czynności ustalających, pozyskaliśmy kopie Zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, z wszystkimi danymi sprawy. Co warto podkreślić, całkowite zadłużenie klienta, z odsetkami i kosztami sądowymi oraz egzekucyjnymi wynosiło już przeszło 492.000 złotych!

 

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji
Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji

Po ustaleniu, który sąd wydał nakaz zapłaty, złożyliśmy wniosek o prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty, a z ostrożności procesowej – wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Sąd zapoznał się ze sprawą, przedstawionymi dowodami i wydał takie oto postanowienie:

Postanowienie - uchylenie nakazu zapłaty
Postanowienie – uchylenie nakazu zapłaty

Sprawa zakończyła się na pierwszej rozprawie, gdyż powód nie podjął rękawicy. Mieliśmy bardzo solidne argumenty, dlatego nie zdziwiło nas, że powód nie odpowiedział na nasz sprzeciw od nakazu zapłaty i w żaden sposób nie odniósł się do zarzutów. Finalnie uzyskaliśmy taki oto wyrok, oddalający powództwo w całości:

Wyrok - oddalenie powództwa w całości
Wyrok – oddalenie powództwa w całości

Poniżej przedstawiamy ciekawsze fragmenty uzasadnienia:

W niniejszej sprawie powód zasadniczo nie wykazał żadnej inicjatywy dowodowej na okoliczność indywidualnego uzgodnienia przez bank z pozwanym warunków umowy kredytowej. Podkreślenia wymaga, że powód, zawiadomiony o terminie rozprawy, zobowiązany został do ustosunkowania się do twierdzeń przytoczonych przez stronę pozwaną w sprzeciwie od nakazu zapłaty oraz do zgłoszenia wszelkich twierdzeń, zarzutów i wniosków pod rygorem utraty powoływania ich w terminie późniejszym – przy czym powód nie stawił się na terminie rozprawy. Z uwagi na powyższe uznać należało, że warunki umowy nie były przez powoda uzgodnione indywidualnie z pozwanym.
Powód […], nie przedstawił stosownych przeliczeń rat kredytu z franków szwajcarskich na złotówki, co Sąd uznał za konieczne, zważywszy na to, że kredyt został wypłacony w złotówkach, w takiej walucie też miał być spłacany, a nadto sam powód dochodził zapłaty w PLN. Z uwagi na powyższe
brak było możliwości ustalenia jaka w istocie była kwota kredytu wypłacona pozwanemu oraz jaka jest obecnie wysokość ewentualnej wierzytelności. Zaznaczyć też należy, że zgromadzone w aktach sprawy dokumenty nie pozwalają na ostateczne rozstrzygniecie tego zagadnienia. Sąd zwraca przy tym uwagę, że powód winien był dysponować wszelką dokumentacją od poprzedniego wierzyciela, albowiem zgodnie z § 11 umowy przelewu wierzytelności nr 3/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku Bank zobowiązał się przekazać powodowi w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy całą posiadaną (z wyłączeniem wewnętrznej dokumentacji Banku) dokumentację dotyczącą nabywanych wierzytelności. Powód nie dołożył jednak w tym zakresie należytej staranności.
Warto również zaznaczyć, że powód w toku postępowania przedłożył wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu. Zgodnie natomiast z przepisem art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, księgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzone pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych. Jednakże od dnia 20 lipca 2013 r. do art.194 ust. 1 został dodany przepis ust.2 zgodnie, z którym moc prawna dokumentów urzędowych, o której mowa w ust. 1, nie obowiązuje w odniesieniu do dokumentów wymienionych w tym przepisie w postępowaniu cywilnym.
Wyrok jest prawomocny.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania pozwu dla klienta, zmierzającego do odzyskania środków pozyskanych przez bank w toku egzekucji, wraz ze stosownym odszkodowaniem.

Napisz lub zadzwoń

Posiadasz niespłacony kredyt hipoteczny? Bank zlicytował Ci nieruchomość, a Tobie pozostał do spłaty olbrzymi dług? Napisz do nas. BEZPŁATNIE przeanalizujemy Twoją sprawę i być może, Tobie również będziemy w stanie pomóc uwolnić się od długu.


Opinie klientów

Przemo
Przemo
2022-10-28
Kancelaria AntyWindyk zainteresowała się i podjęła się kompleksowego przeanalizowania naszej sprawy, mimo iż na co dzień nie prowadzi podobnych spraw w swoim obszarze doradztwa. Panie Piotrze bardzo dziękujemy za udzieloną nam pomoc i życzymy samych sukcesów.
Anita Kratiuk
Anita Kratiuk
2022-10-26
Bardzo polecam Kancelarie, kontakt otrzymałam pocztą pantoflową. Mając kiepską sytuację zdecydowałam się zaufać i podjąć współpracę. Dziś nie żałuję tej decyzji i jeśli będę miała jeszcze jakieś problemy prawne to na pewno powrócę. Kontakt z Panem Mariuszem był rewelacyjny, wszystko dobrze wytłumaczone, miliony pytań z mojej strony i odpowiedzi od Pana Mariusza i w ekspresowym tempie. Serdecznie polecam.
Paula Hop
Paula Hop
2022-09-28
Naprawdę polecam każdemu tego Pana wie co robi na 100% doskonala robota.
Sebastian B
Sebastian B
2022-08-24
Z całego serca POLECAM współpracę z Kancelarią AntyWindyk. Podziękowania i słowa uznania kieruję do p. Mariusza. Trafiłem do Kancelarii dosłownie 2 godziny przed końcem terminu. O godz 22. w ostatnim dniu terminu. Mimo później godziny p. Mariusz oddzwonił do mnie i POMÓGŁ mnie a tym samym mojej rodzinie. Ostatecznie Kancelaria AntyWindyk wygrała moją sprawę. Sprawa zakończona PRAWOMOCNYM Wyrokiem, bank przegrał. Pozwoli mi to "stanąć na nogi". Jestem niezmiernie wdzięczny. Świetna współpraca z p. Mariuszem, super kontakt, pełen profesjonalizm w każdym aspekcie, na każdym etapie postępowania wsparcie i spokojne tłumaczenie działań i dalszych kroków. Lepiej nie mogłem trawić. Bardzo Panu i całego zespołowi DZIĘKUJĘ. Ps. Jeżeli macie problem z długiem, bankiem, windykacją nie czekajcie tylko zgłoście się do Kancelarii AntyWindyk. Jestem pewny, że Państwu również pomogą. Dla osób niezdecydowanych, wyrażam zgodę abyście jako Kancelaria podali mój nr telefonu osobom, którym się zastanawiają. Wtedy opowiem im w pełni moją historię z happy endem przy Waszej pomocy.
Xxx SSS
Xxx SSS
2022-08-19
Rozmowa tylko telefoniczna ale porada była jak najbardziej pomocna.
Magda Onochowska
Magda Onochowska
2022-08-11
Bardzo polecam Kancelarie, dzięki pozytywnym opiniom zdecydowałam się zaufać i podjąć współpracę, dzięki wspaniałemu zespołowi udało się uzyskać zamierzony cel, kontakt z Panem Mariuszem był rewelacyjny, wszystko dobrze wytłumaczone i w ekspresowym tempie. Serdecznie polecam.
Agnieszka Kmiołek
Agnieszka Kmiołek
2022-08-11
Sprawa z Krukiem, trwało to dość długo ale z winy Kruka. Kancelaria godna polecenia, sama nie dałabym rady, profesjonaliści na każdym etapie prowadzenia sprawy. Obsługa perfekcyjna, szczególnie polecam Pana Mariusza - rzetelność, zaangażowanie, kultura osobista, profesjonalizm, ogromna wiedza i skuteczność.
Anna Cha
Anna Cha
2022-07-26
Polecam!Fachowa, rzetelna informacja. Kompetentni pracownicy. Po długich poszukiwaniach pomocy znalazłam ją Tu.
Damian
Damian
2022-07-20
Świetna pomoc ze strony Kancelarii. Bezproblemowy kontakt z Panem Mariuszem, który czuć że jest w pełni zaangażowany w sprawę. Po początkowej weryfikacji zostałem poinformowany jak sprawy się mają i jakie szanse są na powodzenie sprawy. Finał? Najlepszy możliwy - Wygrana. Jako że była to moja pierwsza sprawa tego typu to przebrnąłem przez wiele firm które oferują pomoc, ale ta pierwsza spośród nich wydała mi się najbardziej godna zaufania , więc postanowiłem zaryzykować. Był to dobry pomysł. Polecam
Paczko
Paczko
2022-07-12
Jeszcze nigdy nie miałam tyle pieniędzy co po wygranej sprawie, polecam każdemu 👌