Wygrane sprawy frankowe – Kancelaria AntyWindyk

Wygrane sprawy frankowe – Kancelaria AntyWindyk

Kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego stały się pułapką dla setek tysięcy polskich rodzin. 15 stycznia 2015 r. frank szwajcarski gwałtownie umocnił się względem złotówki, po tym jak szwajcarski bank centralny zaprzestał interwencji na rynku walutowym. Od tego momentu było już tylko gorzej. Raty kredytów drastycznie poszybowały w górę, a kredytobiorcy zostali pozostawieni sami sobie. Część z nich nie była w stanie dalej regulować zobowiązań. Umowy zostały wypowiedziane, banki wystawiały Bankowe Tytuły Egzekucyjne (BTE) na absurdalnie wysokie kwoty lub składały pozwy o zapłatę. Niektórzy kredytobiorcy tracili swoje mieszkania, część z nich została zmuszona do emigracji. Długi przejmowały kolejne fundusze sekurytyzacyjne i pozywały klientów na jeszcze wyższe kwoty. Brzmi znajomo?

Piotr Soboń - Partner Zarządzający Kancelarii AntyWindyk
Piotr Soboń – Partner Zarządzający Kancelarii AntyWindyk

Druga grupa kredytobiorców do dziś spłaca swoje zobowiązania. Mimo znacznego wzrostu rat, robią wszystko aby nie stracić dachu nad głową. Mimo spłaty kredytów przez około 15 lat, kwota zadłużenia niejednokrotnie jest nadal znacznie wyższa niż pierwotny kredyt. Tak być jednak nie musi!

Niezależnie do której grupy należysz, jesteśmy w stanie Ci pomóc. Uwolnimy Cię od długu, który pozostał po Twoim kredycie frankowym lub zredukujemy kwotę zadłużenia do uczciwej wartości, jeżeli nadal spłacasz swój kredyt. Często oznacza to odzyskanie od banku części nadpłaconej kwocie i całkowite zakończenie umowy, wraz z wykreśleniem hipoteki. Zamiast olbrzymiego długu, wkrótce to bank może być Twoim dłużnikiem.

Dlaczego my?

Od 2015 roku skutecznie pomagamy osobom zadłużonym, w tym także sprawami frankowymi. Zaczynaliśmy w czasach, gdy nie było żadnej linii orzeczniczej. To między innymi nasze wyroki wyznaczały kierunek dla sędziów, jak orzekać. Jako jedna z niewielu kancelarii w Polsce możemy poszczycić się 7 letnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw frankowych, popartym wyrokami, które prezentujemy poniżej. Część spraw zakończyliśmy korzystnymi ugodami, które zgodnie z ustaleniami stron – muszą pozostać poufne. Tam gdzie ugoda nie była korzystna dla klienta – sprawę kończyliśmy wygraną w sądzie. Do każdej sprawy podchodzimy bardzo indywidualnie i wyciągamy z niej maksimum tego, co możliwe. Nie bazujemy na szablonach, jesteśmy obecni na rozprawach, a z każdą wygraną sprawą udoskonalamy naszą strategię, co pozwoliło odkręcić nawet prawomocnie zakończone postępowania. Jesteśmy pewni wygranej, dlatego w przypadku przegranej, to my pokryjemy wszystkie koszty procesu!

Zaufaj doświadczeniu

W ostatnim czasie obserwujemy wysyp „kancelarii frankowych”, które mnożą się jak grzyby po deszczu. Niestety nie zawsze idzie za tym jakość. Pamiętaj, że powierzając komuś prowadzenie swojej sprawy, oddajesz w czyjeś ręce przyszłość Twoją i Twojej rodziny. Jeżeli ktoś podchodzi do sprawy schematycznie i szablonowo, zmniejsza to Twoje szanse na wygraną. Pamiętaj, że masz tylko jedno podejście. Gdy zapadnie niekorzystny wyrok, ponowna próba nie będzie możliwa. Dokonaj świadomego wyboru. Kieruj się jakością i udokumentowanymi sukcesami. Jako Kancelaria mamy na koncie ponad 1450 wygranych spraw z bankami i funduszami na przeszło 91 milionów złotych. Wszystkie wyroki znajdziesz na naszej stronie.

Nasze sukcesy

Poniżej prezentujemy wyroki w wygranych przez nas sprawach frankowych. Część z nich zakończyliśmy po kilku miesiącach, inne wymagały kilku lat. Łączy je jedno – wszystkie ostatecznie wygraliśmy. Wpis ten będzie sukcesywnie uzupełniany. Poniższa lista to zaledwie połowa dotychczas zakończonych spraw. Wkrótce uzupełnimy ją o kolejne wyroki.

Masz kredyt we frankach? Pomożemy Ci.

Unieważnimy Twoją umowę kredytu we frankach. Pomożemy zmniejszyć dług i odzyskać nadpłacone środki, na końcu wykreślimy hipotekę. Dotyczy wypowiedzianych umów jak i tych aktywnych.
Skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy sprawy, wysyłając do nas wiadomość przez formularz kontaktowy. Obsługujemy klientów z całej Polski.

Raiffeisen Bank International AG / Polbank EFG – 98.530,85 zł

Sprawa z powództwa kredytobiorcy, unieważnienie umowy oraz zasądzenie na rzecz klienta wszystkich wpłaconych kwot z tytułu spłaty kredytu. Umowa zawarta pierwotnie z Polbankiem. Wyrok nieprawomocny, bank złożył apelację.


Raiffeisen Bank International AG / Polbank EFG – 442.898,48 zł

Sprawa z powództwa banku. Sąd wydaje nakaz zapłaty, klient nie wnosi sprzeciwu. Mimo prawomocnego nakazu, składamy wniosek do Prokuratora Generalne o złożenie Skargi Nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego i uchylenie nakazu oraz ponowne rozpoznanie sprawy. Prokurator przychyla się do wniosku i kieruje sprawę do Sądu Najwyższego. Więcej o tej sprawie we wpisie na blogu.

Skarga Nadzwyczajna Prokuratora Generalnego do Sądu Najwyższego – efekt działań naszej kancelarii

Getin Noble Bank SA – 1.404.129,54 zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości. Niewykazanie wysokości roszczenia, uwzględnienie abuzywności klauzul, umowa uznana za nieważną. Wyrok nieprawomocny, bank wniósł apelację. Czekamy na rozpoznanie.


Raiffeisen Bank International AG / Invest Bank – 1.847.450,00 zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości. Umowa zawarta pierwotnie z Invest Bankiem. Niewykazanie wysokości roszczenia, uwzględnienie abuzywności klauzul, umowa uznana za nieważną. Wyrok nieprawomocny, bank złożył apelację.


mBank SA – 325.056,36 zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości. Niewykazanie wysokości roszczenia, uwzględnienie abuzywności klauzul, umowa uznana za nieważną. Wyrok prawomocny. Teraz pozyskujemy dokumenty dot. wykreślenia hipoteki z KW.


Bank BPH SA / GE Money Bank SA – 233.123,27 zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości. Niewykazanie wysokości roszczenia, uwzględnienie abuzywności klauzul, umowa uznana za nieważną. Pierwotna umowa w GE Money Bank SA. Wyrok prawomocny. Sprawa trwała rekordowe 7 lat. To jeden z pierwszych klientów Kancelarii. Teraz pozyskujemy dokumenty dot. wykreślenia hipoteki z KW.


Getin Noble Bank SA – 535.872,08 zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości. Niewykazanie wysokości roszczenia, uwzględnienie abuzywności klauzul, umowa uznana za nieważną. Wyrok nieprawomocny, bank wniósł apelację. Czekamy na rozpoznanie. Sprawa w toku od 7 lat, początkowo przegrana, później odwrócenie sytuacji na naszą korzyść i teraz czekamy na utrzymanie korzystnego wyroku, co powinno być formalnością.


Getin Noble Bank SA – 269.510,74 zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości. Niewykazanie wysokości roszczenia, uwzględnienie abuzywności klauzul, umowa uznana za nieważną. Wyrok nieprawomocny, bank wniósł apelację. Czekamy na rozpoznanie.


Raiffeisen Bank International AG / Polbank EFG – 1.331.919,20 zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości. Umowa zawarta pierwotnie z Polbankiem. Niewykazanie wysokości roszczenia, uwzględnienie abuzywności klauzul, umowa uznana za nieważną. Wyrok prawomocny. Teraz pozyskujemy dokumenty dot. wykreślenia hipoteki z KW.


Getin Noble Bank SA – 180.729,82 zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości. Niewykazanie wysokości roszczenia, uwzględnienie abuzywności klauzul, umowa uznana za nieważną. Wyrok prawomocny. Teraz pozyskamy dokumenty dot. wykreślenia hipoteki z KW.


Getin Noble Bank SA – 13.715,64zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości. Niewykazanie wysokości roszczenia, uwzględnienie abuzywności klauzul, umowa kredytu samochodowego w CHF uznana za nieważną. Wyrok prawomocny. Sprawa trwała rekordowe 7 lat. To jeden z pierwszych klientów Kancelarii. Teraz pozwaliśmy bank o zwrot nadpłaty. Klient w trakcie spłaty kredytu dokonał wpłat niemal czterokrotnie przekraczających wypłaconą kwotę kapitału, a to nadal było dla banku za mało. To teraz bank zwróci wszystkie wpłaty dokonane przez naszego klienta.


Getin Noble Bank SA – 737.449,09zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości. Niewykazanie wysokości roszczenia, uwzględnienie abuzywności klauzul, umowa uznana za nieważną. Wyrok prawomocny. Teraz pozyskamy dokumenty dot. wykreślenia hipoteki z KW.


Bank BPH SA – 144.284,66 zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości. Niewykazanie wysokości roszczenia, uwzględnienie abuzywności klauzul, umowa uznana za nieważną. Wyrok nieprawomocny, bank wniósł apelację. czekamy na rozpoznanie.


Bank Millennium SA – 612.025,42 zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości. Niewykazanie wysokości roszczenia, uwzględnienie abuzywności klauzul, umowa uznana za nieważną. Wyrok prawomocny, bank wniósł skargę kasacyjną do SN, czekamy na rozpoznanie. Następnie pozyskamy dokumenty dot. wykreślenia hipoteki z KW.


Debtor NSFIZ / Aneto NSFIZ / Getin Noble Bank SA – 275.540,85 zł

Sprawa z powództwa funduszu Debtor, oddalenie powództwa w całości, umowa nieważna. Klient bez długu i bez hipoteki w KW. Sprawa trwała łącznie 4 lata. Wyrok prawomocny, bez skargi kasacyjnej powoda. Umowa zawarta pierwotnie z Getin Noble Bankiem. Czekamy na dokumenty ze zgodą na wykreślenie hipoteki.


Getin Noble Bank SA – 1.327.384,48 zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości. Niewykazanie wysokości roszczenia, uwzględnienie abuzywności klauzul, umowa uznana za nieważną. Wyrok prawomocny, bank wniósł skargę kasacyjną do SN, czekamy na rozpoznanie. Następnie pozyskamy dokumenty dot. wykreślenia hipoteki z KW.


BnP Paribas Polska SA / Bank BGŻ SA – 739.812,29 zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości, umowa nieważna. Umowa zawarta pierwotnie z Bankiem BGŻ. Oczekujemy na dokumenty ze zgodą na wykreślenie hipoteki.


Raiffeisen Bank International AG / Polbank EFG – 291.441,39 zł zł

Sprawa z powództwa kredytobiorcy, o pozbawienie wykonalności BTE, uwzględnienie powództwa w całości. Umowa zawarta pierwotnie z Polbankiem. Sąd w oparciu o nasze argumenty, uznał umowę za nieważną. Oczekujemy na dokumenty ze zgodą na wykreślenie hipoteki.


Prokura NSFIZ / Getin Noble Bank SA – 117.919,50 zł

Sprawa z powództwa funduszu, oddalenie powództwa w całości, umowa nieważna. Po wygranej uzyskane dokumenty ze zgodą na wykreślenie hipoteki. Klient bez długu i bez hipoteki w KW. Sprawa trwała łącznie 6 lat. Z początku przegrana, później trzy wygrane z rzędu, aż do uzyskania prawomocności. Umowa zawarta pierwotnie z Getin Noble Bankiem.


PKO BP SA – 620.018,81 zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości. Niewykazanie wysokości roszczenia, wymagalności roszczenia, uwzględnienie abuzywności klauzul, wreszcie – unieważnienie umowy. Co ważne – kredytobiorcą był pracownik banku, w którym zaciągnął kredyt. Nie pozwoliliśmy jednak na pozbawienie klienta statusu konsumenta i unieważniliśmy umowę.


Kredyt Inkaso II NSFIZ / BGŻ SA – 74.622,57 zł

Sprawa z powództwa funduszu, oddalenie powództwa w całości. Niewykazanie wysokości roszczenia oraz legitymacji czynnej procesowej. Umowa zawarta pierwotnie z Bankiem BGŻ SA.


Getin Noble Bank SA – 449.267,81 zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości. Niewykazanie wysokości roszczenia, uwzględnienie abuzywności klauzul, umowa odfrankowiona. Dalsza spłata kwoty udzielonej w PLN na oprocentowaniu jak dla CHF.


Deutsche Bank SA – 419.314,29 zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości. Niewykazanie wysokości roszczenia, uwzględnienie abuzywności klauzul.


Prokura NSFIZ / PKO BP SA – 1.309.467 zł

Sprawa z powództwa funduszu, oddalenie powództwa w całości. Niewykazanie wysokości i wymagalności roszczenia. Umowa zawarta pierwotnie z Bankiem PKO BP SA.


mBank SA – 427/207,87 zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości. Niewykazanie wysokości roszczenia, uwzględnienie abuzywności klauzul. Sprawa początkowo uchylona do ponownego rozpoznania i ponowna wygrana.


Raiffeisen Bank Polska SA / Polbank EFG – 353.986,16 zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości. Umowa zawarta pierwotnie z Polbankiem. Niewykazanie wysokości roszczenia, skutecznego zawarcia umowy oraz wypłaty środków.


Raiffeisen Bank International AG / Polbank EFG – 365.059,76 zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości. Umowa zawarta pierwotnie z Polbankiem. Niewykazanie wysokości i wymagalności roszczenia. W toku pozew o unieważnienie umowy z naszego powództwa.


VPF III NSFIZ / PKO BP SA – 611.587 zł

Sprawa z powództwa funduszu, oddalenie powództwa w całości mimo zawartej uprzednio ugody. Niewykazanie wysokości i wymagalności roszczenia. Umowa zawarta pierwotnie z Bankiem PKO BP SA.


Bank PeKaO SA / BPH SA – 141.365,37 zł

Sprawa z powództwa banku, oddalenie powództwa w całości. Umowa zawarta pierwotnie z Bankiem BPH SA.

[/vc_column_text]

Masz kredyt we frankach? Pomożemy Ci.

Unieważnimy Twoją umowę kredytu we frankach. Pomożemy zmniejszyć dług i odzyskać nadpłacone środki, na końcu wykreślimy hipotekę. Dotyczy wypowiedzianych umów jak i tych aktywnych.
Skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy sprawy, wysyłając do nas wiadomość przez formularz kontaktowy. Obsługujemy klientów z całej Polski.

[/vc_column][/vc_row]


Opinie klientów

Przemo
Przemo
2022-10-28
Kancelaria AntyWindyk zainteresowała się i podjęła się kompleksowego przeanalizowania naszej sprawy, mimo iż na co dzień nie prowadzi podobnych spraw w swoim obszarze doradztwa. Panie Piotrze bardzo dziękujemy za udzieloną nam pomoc i życzymy samych sukcesów.
Anita Kratiuk
Anita Kratiuk
2022-10-26
Bardzo polecam Kancelarie, kontakt otrzymałam pocztą pantoflową. Mając kiepską sytuację zdecydowałam się zaufać i podjąć współpracę. Dziś nie żałuję tej decyzji i jeśli będę miała jeszcze jakieś problemy prawne to na pewno powrócę. Kontakt z Panem Mariuszem był rewelacyjny, wszystko dobrze wytłumaczone, miliony pytań z mojej strony i odpowiedzi od Pana Mariusza i w ekspresowym tempie. Serdecznie polecam.
Paula Hop
Paula Hop
2022-09-28
Naprawdę polecam każdemu tego Pana wie co robi na 100% doskonala robota.
Sebastian B
Sebastian B
2022-08-24
Z całego serca POLECAM współpracę z Kancelarią AntyWindyk. Podziękowania i słowa uznania kieruję do p. Mariusza. Trafiłem do Kancelarii dosłownie 2 godziny przed końcem terminu. O godz 22. w ostatnim dniu terminu. Mimo później godziny p. Mariusz oddzwonił do mnie i POMÓGŁ mnie a tym samym mojej rodzinie. Ostatecznie Kancelaria AntyWindyk wygrała moją sprawę. Sprawa zakończona PRAWOMOCNYM Wyrokiem, bank przegrał. Pozwoli mi to "stanąć na nogi". Jestem niezmiernie wdzięczny. Świetna współpraca z p. Mariuszem, super kontakt, pełen profesjonalizm w każdym aspekcie, na każdym etapie postępowania wsparcie i spokojne tłumaczenie działań i dalszych kroków. Lepiej nie mogłem trawić. Bardzo Panu i całego zespołowi DZIĘKUJĘ. Ps. Jeżeli macie problem z długiem, bankiem, windykacją nie czekajcie tylko zgłoście się do Kancelarii AntyWindyk. Jestem pewny, że Państwu również pomogą. Dla osób niezdecydowanych, wyrażam zgodę abyście jako Kancelaria podali mój nr telefonu osobom, którym się zastanawiają. Wtedy opowiem im w pełni moją historię z happy endem przy Waszej pomocy.
Xxx SSS
Xxx SSS
2022-08-19
Rozmowa tylko telefoniczna ale porada była jak najbardziej pomocna.
Magda Onochowska
Magda Onochowska
2022-08-11
Bardzo polecam Kancelarie, dzięki pozytywnym opiniom zdecydowałam się zaufać i podjąć współpracę, dzięki wspaniałemu zespołowi udało się uzyskać zamierzony cel, kontakt z Panem Mariuszem był rewelacyjny, wszystko dobrze wytłumaczone i w ekspresowym tempie. Serdecznie polecam.
Agnieszka Kmiołek
Agnieszka Kmiołek
2022-08-11
Sprawa z Krukiem, trwało to dość długo ale z winy Kruka. Kancelaria godna polecenia, sama nie dałabym rady, profesjonaliści na każdym etapie prowadzenia sprawy. Obsługa perfekcyjna, szczególnie polecam Pana Mariusza - rzetelność, zaangażowanie, kultura osobista, profesjonalizm, ogromna wiedza i skuteczność.
Anna Cha
Anna Cha
2022-07-26
Polecam!Fachowa, rzetelna informacja. Kompetentni pracownicy. Po długich poszukiwaniach pomocy znalazłam ją Tu.
Damian
Damian
2022-07-20
Świetna pomoc ze strony Kancelarii. Bezproblemowy kontakt z Panem Mariuszem, który czuć że jest w pełni zaangażowany w sprawę. Po początkowej weryfikacji zostałem poinformowany jak sprawy się mają i jakie szanse są na powodzenie sprawy. Finał? Najlepszy możliwy - Wygrana. Jako że była to moja pierwsza sprawa tego typu to przebrnąłem przez wiele firm które oferują pomoc, ale ta pierwsza spośród nich wydała mi się najbardziej godna zaufania , więc postanowiłem zaryzykować. Był to dobry pomysł. Polecam
Paczko
Paczko
2022-07-12
Jeszcze nigdy nie miałam tyle pieniędzy co po wygranej sprawie, polecam każdemu 👌