Umowa „odfrankowiona” – powództwo Getin Noble Banku na kwotę 449.267,81 zł oddalone w całości

Umowa „odfrankowiona” – powództwo Getin Noble Banku na kwotę 449.267,81 zł oddalone w całości

Getin Noble Bank pozwał naszego klienta o 449.267,81 zł, na skutek rzekomego, wymagalnego zadłużenia, wynikającego z umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF. Sąd Apelacyjny w Lublinie, wyrokiem z dnia 29 października 2019 roku sygn. akt I ACa 595/18 na skutek apelacji pozwanego, zmienił zaskarżony wyrok i oddalił powództwo banku w całości. Sąd uznał umowę za ważną, jednak uznał szereg postanowień umownych za niedozwolone, czego efektem jest „odfrankowienie” umowy. Wyrok jest prawomocny.

WYROK – oddalenie powództwa banku w całości
WYROK – oddalenie powództwa banku w całości

W październiku 2007 roku klient zawarł z bankiem umowę kredytu hipotecznego. Bank udzielił kredytu w wysokości 208.721,73zł indeksowanego do CHF, na okres 360 miesięcy. We wrześniu 2009r. strony podpisały aneks numer jeden. Pozornie odstąpiono w nim od pierwotnie umówionej zasady indeksowania wpłat kredytobiorcy z zastosowaniem spreadu. W sierpniu 2012r. zawarto aneks numer dwa, w którym strony ustaliły warunki restrukturyzacji aktualnego zadłużenia oraz ustanowiono nowy adres do doręczeń po stronie kredytobiorcy.

W styczniu 2016 roku, na skutek rzekomo rosnącego zadłużenia, bank wysłał do kredytobiorcy wezwanie do zapłaty, a następnie wypowiedzenie umowy kredytu, na zupełnie różne adresy. Co ciekawe, wezwanie zostało wysłane na nieprawidłowy adres, który nigdy nie był wskazywany przez kredytobiorcę, czego efektem jest bezwzględna nieważność wypowiedzenia umowy.

Bank wysyła wezwanie na nieprawidłowy adres
Bank wysyła wezwanie na nieprawidłowy adres

Nalegaliśmy jednak, aby sąd rozpoznał wszystkie nasze zarzuty w zakresie wadliwości wyroku I instancji, w tym zarzuty odnośnie niewykazania wysokości dochodzonego pozwem roszczenia, m.in. z uwagi na abuzywność niektórych zapisów umowy kredytowej.

Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest ważna, jednak uznał, że część klauzul zawartych w umowie należy uznać za niedozwolone.

Niedozwolone klauzule umowne - odfrankowienie umowy
Niedozwolone klauzule umowne – odfrankowienie umowy

Sąd wskazał szereg zapisów umowy, jako nie podlegających negocjacji i nie ustalanych indywidualnie. Nie dotyczyły one także, głównego świadczenia stron umowy. Abuzywne klauzule naszej umowy dotyczą:

  • indeksacji do CHF
  • wysokości opłat i prowizji zawartych w Tabeli opłat i prowizji
  • sposobów i terminów zarachowywania spłat określonych w Regulaminie
  • warunków zmiany oprocentowania
  • sposobu wyliczania zadłużenia

Nie określają one precyzyjnie rzeczywistej wysokości świadczeń kredytobiorcy w sposób możliwy do ustalenia bez decyzji banku:

Umowa nie dawała pozwanemu żadnego elementu pozwalającego bronić się przed decyzjami banku w zakresie wyznaczanego kursu. Bank przy tym uwzględniał inny kurs przy przeliczaniu wartości wypłacanego kredytu (kurs kupna) i inny przy obliczaniu wartości raty spłaty kredytu (kurs sprzedaży). Tymczasem pomiędzy stronami nie dochodziło do wymiany walut. Pobieranemu od pozwanego spreadowi nie odpowiadało żadne świadczenie banku. Bank nie kupował i nie sprzedawał waluty obcej (franka szwajcarskiego), a zastosowana waloryzacja miała jedynie charakter umowny i następowała w oderwaniu od rzeczywistych transakcji rynkowych. W istocie była to ukryta prowizja na rzecz banku, której wysokość zależała wyłącznie od decyzji banku.

 

Bank oczywiście oponował przed uznaniem klauzul za niedozwolone i jednocześnie wnosił o ich ewentualne zastąpienie innymi postanowieniami. Sąd stanowczo się temu sprzeciwił:

Brak podstaw, by w ich miejsce wprowadzić inny miernik wartości rat kredytu czy też inne oprocentowanie kredytu. Brak jest przepisu pozwalającego zastąpić wadliwe klauzule innymi. Sąd nie może uzupełnić umowy przez zmianę treści niezgodnego z prawem warunku. W szczególności nie ma podstaw do zastąpienia zastosowanych w umowie niedozwolonych klauzul waloryzacyjnych mechanizmami opierającymi się o obiektywne wskaźniki waloryzacyjne, np. w postaci kursów kupna-sprzedaży franka szwajcarskiego ogłoszonych przez NBP oraz zastosowanie „godziwej marży banku”, jak również oprocentowania według stawki właściwej dla kredytu udzielonego w walucie polskiej WIBOR.

 

Dyskusja na temat tego artykułu na naszym Facebooku

Według sądu, w świetle pozostałych zapisów umowy, można stwierdzić, że bank udzielił pozwanemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 208.721,73zł, z oprocentowaniem opisanym w par 1 ust 3 w zw. z par 13 umowy, które w dniu podpisania umowy wynosiło 5,89% w stosunku rocznym. Kredyt ten powinien być spłacony w złotych polskich w 360 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Powód nie udowodnił, że po usunięciu wszystkich klauzul niedozwolonych, istniało jakiekolwiek zadłużenie pozwanego, które uzasadniało wypowiedzenie umowy.

W kolejnych wpisach przedstawimy, jak w inny sposób można zakończyć sprawę frankową korzystnie dla klienta, przez unieważnienie umowy lub klasyczne oddalenie powództwa. Co najważniejsze – zachowując kontrolę nad sytuacją i samemu decydując o ostatecznym wyniku sprawy… 

Masz problem z kredytem? Napisz lub zadzwoń.

Jeżeli masz problemy finansowe, nie stać Cię na dalszą spłatę kredytu hipotecznego w walucie lub innych zobowiązań – napisz do nas. Poprowadzimy także Twoją sprawę.
Obsługujemy klientów z całej Polski.


Opinie klientów

Przemo
Przemo
2022-10-28
Kancelaria AntyWindyk zainteresowała się i podjęła się kompleksowego przeanalizowania naszej sprawy, mimo iż na co dzień nie prowadzi podobnych spraw w swoim obszarze doradztwa. Panie Piotrze bardzo dziękujemy za udzieloną nam pomoc i życzymy samych sukcesów.
Anita Kratiuk
Anita Kratiuk
2022-10-26
Bardzo polecam Kancelarie, kontakt otrzymałam pocztą pantoflową. Mając kiepską sytuację zdecydowałam się zaufać i podjąć współpracę. Dziś nie żałuję tej decyzji i jeśli będę miała jeszcze jakieś problemy prawne to na pewno powrócę. Kontakt z Panem Mariuszem był rewelacyjny, wszystko dobrze wytłumaczone, miliony pytań z mojej strony i odpowiedzi od Pana Mariusza i w ekspresowym tempie. Serdecznie polecam.
Paula Hop
Paula Hop
2022-09-28
Naprawdę polecam każdemu tego Pana wie co robi na 100% doskonala robota.
Sebastian B
Sebastian B
2022-08-24
Z całego serca POLECAM współpracę z Kancelarią AntyWindyk. Podziękowania i słowa uznania kieruję do p. Mariusza. Trafiłem do Kancelarii dosłownie 2 godziny przed końcem terminu. O godz 22. w ostatnim dniu terminu. Mimo później godziny p. Mariusz oddzwonił do mnie i POMÓGŁ mnie a tym samym mojej rodzinie. Ostatecznie Kancelaria AntyWindyk wygrała moją sprawę. Sprawa zakończona PRAWOMOCNYM Wyrokiem, bank przegrał. Pozwoli mi to "stanąć na nogi". Jestem niezmiernie wdzięczny. Świetna współpraca z p. Mariuszem, super kontakt, pełen profesjonalizm w każdym aspekcie, na każdym etapie postępowania wsparcie i spokojne tłumaczenie działań i dalszych kroków. Lepiej nie mogłem trawić. Bardzo Panu i całego zespołowi DZIĘKUJĘ. Ps. Jeżeli macie problem z długiem, bankiem, windykacją nie czekajcie tylko zgłoście się do Kancelarii AntyWindyk. Jestem pewny, że Państwu również pomogą. Dla osób niezdecydowanych, wyrażam zgodę abyście jako Kancelaria podali mój nr telefonu osobom, którym się zastanawiają. Wtedy opowiem im w pełni moją historię z happy endem przy Waszej pomocy.
Xxx SSS
Xxx SSS
2022-08-19
Rozmowa tylko telefoniczna ale porada była jak najbardziej pomocna.
Magda Onochowska
Magda Onochowska
2022-08-11
Bardzo polecam Kancelarie, dzięki pozytywnym opiniom zdecydowałam się zaufać i podjąć współpracę, dzięki wspaniałemu zespołowi udało się uzyskać zamierzony cel, kontakt z Panem Mariuszem był rewelacyjny, wszystko dobrze wytłumaczone i w ekspresowym tempie. Serdecznie polecam.
Agnieszka Kmiołek
Agnieszka Kmiołek
2022-08-11
Sprawa z Krukiem, trwało to dość długo ale z winy Kruka. Kancelaria godna polecenia, sama nie dałabym rady, profesjonaliści na każdym etapie prowadzenia sprawy. Obsługa perfekcyjna, szczególnie polecam Pana Mariusza - rzetelność, zaangażowanie, kultura osobista, profesjonalizm, ogromna wiedza i skuteczność.
Anna Cha
Anna Cha
2022-07-26
Polecam!Fachowa, rzetelna informacja. Kompetentni pracownicy. Po długich poszukiwaniach pomocy znalazłam ją Tu.
Damian
Damian
2022-07-20
Świetna pomoc ze strony Kancelarii. Bezproblemowy kontakt z Panem Mariuszem, który czuć że jest w pełni zaangażowany w sprawę. Po początkowej weryfikacji zostałem poinformowany jak sprawy się mają i jakie szanse są na powodzenie sprawy. Finał? Najlepszy możliwy - Wygrana. Jako że była to moja pierwsza sprawa tego typu to przebrnąłem przez wiele firm które oferują pomoc, ale ta pierwsza spośród nich wydała mi się najbardziej godna zaufania , więc postanowiłem zaryzykować. Był to dobry pomysł. Polecam
Paczko
Paczko
2022-07-12
Jeszcze nigdy nie miałam tyle pieniędzy co po wygranej sprawie, polecam każdemu 👌