Bezpłatne mailowe analizy prawne oraz płatne konsultacje osobiste lub telefoniczne w zakresie oddłużania i ochrony praw dłużników.

Prowadzenie negocjacji

Zmniejszenie kwoty zadłużenia przy jednorazowej wpłacie lub rozłożenie długu na realne do spłaty raty.

Obrona w sprawach o zapłatę

Nakaz zapłaty z sądu? Obrona w sprawach o zapłatę z powództwa banków i funduszy sekurytyzacyjnych (firm windykacyjnych).

Ochrona przed egzekucją

Reprezentacja w postępowaniu komorniczym, nadzór nad egzekucją, uchylanie kosztów komorniczych, ochrona majątku.

Odzyskiwanie środków

Odzyskujemy środki ze zlicytowanych nieruchomości, wynagrodzenia, a także wpłacone bezpośrednio do wierzyciela.

Obrona w sprawach kredytów walutowych

Obrona w sprawach frankowych, celem oddalenia powództwa banku lub funduszu i zachowania nieruchomości.

Ochrona majątku dłużnika

Ochrona majątku dłużnika jaką gwarantują przepisy prawa polskiego i europejskiego, a także ochrona majątku domowników.

Upadłość konsumencka

W sytuacjach skrajnych, prowadzimy upadłość konsumencką oraz przedsiębiorców. Zacznij życie od nowa.