Kancelaria AntyWindyk – plany, cele i założenia

Kancelaria AntyWindyk – plany, cele i założenia

Kancelaria AntyWindyk stawia sobie za cel pomoc osobom posiadającym problemy z zadłużeniem. Zgodnie z łacińską paremią Ignorantia iuris nocet  (łac. nieznajomość prawa szkodzi). Każdy z nas powinien znać prawo w stopniu na tyle dostatecznym, aby nie ponosić żadnych negatywnych skutków jego nieprzestrzegania. Natomiast w przypadku instytucji państwowych oczekujemy, że będą one stać na jego straży. Każdego dnia media opisują patologię dotyczącą organów władzy, wymiaru sprawiedliwości, czy instytucji zaufania publicznego. Pokazuje to, że często zwykli ludzie są bezradni stojąc w obliczu konieczności obrony swoich praw, które w ten, czy inny sposób zostały naruszone. Jednocześnie nie wiedzą, gdzie mają szukać pomocy, porady, czy wsparcia...