Poradnik dłużnika: Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – e-Sąd

Do e-Sądu wpływają tysiące spraw dziennie

Jeżeli masz jakiś niespłacony dług, to prędzej czy później wierzyciel skieruje sprawę do sądu celem uzyskania tytułu wykonawczego, najczęściej otrzymasz nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z e-Sądu. Jest to idealny moment na to, aby skorzystać ze swoich praw i podjąć obronę. Dziś opiszemy dlaczego nie tylko możesz, ale MUSISZ to zrobić!

Dlaczego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w e-Sądzie?

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Wierzyciel chce otrzymać tytuł egzekucyjny jak najszybciej, jak najłatwiej i jak najtaniej. Do e-Sądu wpływa dziennie od kilku do kilkunastu tysięcy spraw! Jak to możliwe?

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

źródło: www.e-sad.gov.pl

Co to oznacza praktyce? Wierzyciel składając pozew do e-Sądu wprowadza dane dłużnika, dochodzone kwoty oraz opis sprawy, powołuje się na dowody, które rzekomo posiada np. umowę, wypowiedzenie umowy, wezwania do zapłaty, itd. i … na tym koniec.

W Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU)
NIE ZAŁĄCZA SIĘ ŻADNYCH DOWODÓW DO POZWU !!!

Nic. Zero. Null.

Oznacza to ni mniej ni więcej, że w pozwie można wpisać dowolne kwoty wzięte z sufitu i jeżeli tylko będzie to sprawiało wrażenia wiarygodnego – powód uzyska nakaz zapłaty. Sąd na tym etapie W ŻADEN SPOSÓB nie weryfikuje informacji wskazanych w pozwie w tym kwot, jakich domaga się powód.

W sprawach z początku grudnia 2015 roku sygnatura akt jednego z nakazów zapłaty, którym się zajmowaliśmy wynosiła 232975x/15. Słownie: ponad dwa miliony trzysta tysięcy spraw od początku roku do początku grudnia 2015. Średnia miesięczna: ok. 211.790 spraw miesięcznie, czyli średnio 10.589 spraw dziennie, licząc tylko dni robocze (sędzia nie będzie przecież pracował w weekend).

Jak myślicie, ile sędziów i referendarzy orzeka w SR Lublin-Zachód w Lublinie – VI Wydział Cywilny, a w zasadzie wydaje postanowienia przy tak dużej ilości spraw? 200? 500? 1000?

Odpowiedź: 8 sędziów i 47 referendarzy

Lista sędziów i referendarzy eSądu
Lista sędziów i referendarzy eSądu

Zakładając, że sędziowe i referendarze nigdy nie biorą urlopów, nie chorują i pracują od poniedziałku do piątku po 8h wyłącznie rozpoznając nowe sprawy i nie robią nic innego, średnio dziennie muszą rozpoznać 193 nowe pozwy, czyli mogą poświęcić na jeden niecałe 2 min i 30 sekund.

To oczywiście teoretyczne i nirealne założenia, ponieważ nigdy nie jest tak że wszyscy są w pracy, część jest delegowana do analizy sprzeciwów, odwołań i innych wniosków, więc nie mogą w tym czasie zajmować się nowymi sprawami. Po za tym musi być czas na przerwę, kawę, papierosa, obiad… Ile realnie mogą poświęcić czasu na jedną sprawę? Moim zdaniem nie więcej niż minutę.

Od tej minuty może zależeć czyjeś życie, często nie jednej osoby, a całej rodziny.  Nawet jeżeli w EPU składa się sam pozew, bez żadnych dokumentów i dowodów, to czy przy taki dużej ilości spraw możliwe jest przeczytanie i merytoryczne rozpatrzenie wszystkich pozwów? Niech każdy wyciągnie własne wnioski.

Dlaczego warto złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty?

Skoro już wiecie w jakich okolicznościach jest wydawany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w eSądzie, to teraz wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy w takim układzie to, co jest w pozwie i nakazie mam traktować jako prawdę objawioną, nie składać sprzeciwu i grzecznie zapłacić tyle, ile ktoś sobie wymyślił, czy jednak warto złożyć sprzeciw, co całkowicie zmieni sytuację? A może zmienić bardzo istotnie. Z chwilą, gdy złożymy sprzeciw i sąd go uwzględni, to automatycznie nakaz utraci moc w całości, a sąd skieruje sprawę do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, do rozpoznania w trybie ogólnym – czyli odbędzie się normalny proces. Po przekazaniu sprawy do sądu rejonowego, ten wezwie powoda do uzupełnienia w terminie 7 dni pozwu wraz z wszystkimi dowodami, na które się powoływał. I to będzie pierwsza chwila prawdy. Czy uzupełnią, czy zdążą w terminie, czy mają wszystkie dowody na które się powołują… Jeżeli nie zdążą – sąd umorzy postępowanie. Nie oznacza to, że dług zniknął, ale problem został zażegnany i zamiast komornika mamy na jakiś czas święty spokój. Jeżeli powód uzupełni dokumenty – pozwany (dłużnik) otrzyma z sądu komplet dokumentów wraz z pouczeniem, że ma 14 dni na złożenie odpowiedzi na pozew. Często wyznaczony zostanie już także termin rozprawy. W tym momencie należy przeanalizować dokładnie dokumenty złożone przez powoda i obrać właściwą strategię obrony.

Dyskusja na temat tego artykułu na naszym Facebooku

Jak złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty?

Na złożenie sprzeciwu masz 14 dni licząc od dnia odbioru, czyli jeżeli odebrałeś pismo w poniedziałek 1 lutego, to sprzeciw możesz złożyć do poniedziałku 15 lutego do 23:59. Należy wysłać go pocztą polską, listem poleconym (nie musi, ale powinien być za potwierdzeniem odbioru). Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie wymaga żadnej opłaty. Należy przygotować oryginał sprzeciwu oraz jego odpis, czyli po prostu drugi egzemplarz. Wysyłamy oba w jednej kopercie. Nie zapomnij się podpisać! Warto wiedzieć, że jeżeli wyślesz pismo w terminie, a coś zrobisz nie tak np. zapomnisz się podpisać, wyślesz 1 egzemplarz lub treść sprzeciwu nie będzie jednoznaczna – sąd nie odrzuci pisma, a jedynie wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych wyjaśniając dość dokładnie, co masz uzupełnić.

Treść sprzeciwu od nakazu zapłaty

Aby zarzuty były trafne, każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej analizy, jednak jest ogólna zasada, której możesz się trzymać w ciemno. Wystarczy że podasz: nazwę sądu, dane powoda, pozwanego, sygnaturę akt, zatytułujesz pismo: Sprzeciw od nakazu zapłaty, a w treści napiszesz:

Niniejszym, działając w imieniu własnym, składam sprzeciw od nakazu zapłaty, wydanego w postępowaniu upominawczym w dniu … r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie o sygn. akt VI Nc-e … i zaskarżam go w całości.

To wystarczy, aby sprzeciw został uwzględniony i aby sprawa trafiła do rozpoznania do Sądu Rejonowego.

Dlaczego warto składać sprzeciw od nakazu zapłaty?

 • zyskujesz co najmniej 6 miesięcy dodatkowego czasu, zanim zapadnie prawomocny wyrok;
 • jest szansa, że powód wycofa pozew lub nie uzupełni dokumentów w terminie, co jest równoznaczne z umorzeniem postępowania;
 • dajesz sobie szanse na uczciwy proces, oparty na dowodach i dokładnej analizie sędziego;
 • dajesz sobie szanse na całkowite pozbycie się długu, przy odpowiednio poprowadzonej obronie.

Skorzystaj z pomocy AntyWindyk

Jeżeli otrzymałeś właśnie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z e-Sądu (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie – VI Wydział Cywilny) i chcesz skorzystać z naszej pomocy, BEZPŁATNIE przygotujemy dla Ciebie sprzeciw od nakazu zapłaty. Gdy sprawa trafi do rozpoznania do sądu rejonowego, BEZPŁATNIE przeanalizujemy akta, ocenimy szanse na wygraną, czyli na pozbycie się długu i wycenimy koszty dalszego prowadzenia sprawy.

Wyślij do nas wiadomość przez formularz kontaktowy, podając w tytule:

BEZPŁATNY SPRZECIW – /imię i nazwisko/ – /kwotę z nakazu/ – /datę odbioru pisma z sądu/

Opisz swoją sytuację, z czego wynika dług, czy były wcześniej podpisywane jakieś ugody/porozumienia, jak układała się współpraca z wierzycielem i koniecznie załącz skany/czytelne zdjęcia wszystkich otrzymanych z sądu dokumentów, czyli pozwu i nakazu zapłaty.

W ciągu 24h otrzymasz odpowiedź i dalsze instrukcje.


Już wkrótce kolejne artykuły, w których wyjaśnimy m.in. jak założyć konto w e-Sądzie i pobrać akta nakazu który nigdy nie został Ci doręczony, co robić gdy otrzymasz pozew, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym lub wyrok zaoczny.

 

 

183 comments

 1. Witam!
  U mnie Debito popełniło szereg błędów w pozwie. Np. pisze: “kwota faktury 0,00zł., kwota roszczenia wraz z odsetkami naliczonymi przez wierzyciela pierwotnego XXX zł.”. W innym miejscu piszą o fakturze 0zł i odsetkach 2zł. W rzeczywistości dług dotyczy noty obciążeniowej z tytułu zerwania umowy przed terminem. Numer faktury w pozwie i kwota roszczenia pokrywa się z numerem i wartością noty – pomylili nazwę dokumentu i namieszali w kwotach.
  Moje pytania:
  1) Do czego powinienem się odnieść w sprzeciwie do NZ? Do tych bzdur, które znalazły się w pozwie czy domyślić się, że chodzi o notę i kwestionować jej zasadność? Może powinienem złożyć sprzeciw do części nakazu i zgodzić się z długiem 0zł, a sprzeciwić się reszcie roszczenia? (bo odsetki od 0zł nie mogą być większe niż 0zł),
  2) Czy odnosząc się wyłącznie do tego co w pozwie nie wspominając o nocie za zerwanie umowy nie dojdzie do sytuacji, że wierzyciel sprostuje błędy w pozwie lub sąd uzna, że błędy są oczywiste, a ja pozbawię się możliwości kwestionowania zasadności noty? W NZ zostałem pouczony, że w sprzeciwie powinienem “przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór”.
  A może najpierw odnieść się wprost do pozwu, a poniżej napisać coś w rodzaju: “W przypadku zmiany przez powoda tytułu roszczenia i wskazaniu, że wynika ono z noty obciążeniowej a nie faktury VAT i dopuszczeniu takiej zmiany przez Sąd…” i wtedy wyjaśnić, dlaczego nie zgadzam się z notą?

  1. Należy kwestionować to, co jest aktualnie w aktach. Jeżeli powód dośle nowe informacje/dowody – wówczas kwestionować te nowe. Nie można przewidywać i wyprzedzać ruchów powoda i jeszcze mu podpowiadać, być może w ogóle nie jest w posiadaniu odpowiednich dokumentów i po odpowiednim sprzeciwie – wycofa pozew lub po prostu Pan wygra.

 2. Witam, jeżeli dostałem już pismo od komornika sądowego o wszczęciu egzekucji wraz z załączonym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym e-sądu w Lublinie to czy moge wysłać sprzeciw czy już jest za późno?

  1. Sprzeciw składa się w terminie 14 dni od otrzymania nakazu z sądu, a nie od komornika. Jeżeli jednak nigdy Pan tego nakazu z sądu nie otrzymał, wówczas można próbować odkręcać sprawę.

 3. Nie rozmawiać z getback. Poczekać na pozew/nakaz zapłaty i podjąć obronę, powołać się na powagę rzeczy osądzonej, przedłożyć wyrok uzyskany w sprawie z Idea Bankiem.

  1. Dziękuję. Wlaśnie dziś otrzymałem ze Sadu REjonowego SZczecin,pozew,Doręczenie NAkazu oraz NAKaz zaplaty w POstępowaniu Upominawczym. Stronapowoda to TRIGON PROFITXIV NSFIZ.Należjużpodnieśc sprzeciw/

 4. Dzień dobry,
  otrzymałem nakaz zapłaty za brak biletu podczas kontroli, jednak sprawa jest moim zdaniem dość nieścisła ponieważ od razu po wejściu do tramwaju szedłem kupić bilet lecz kontroler zaszedł mi drogę, nie pozwalając na jego kupno. Do tego nie dostałem wezwania do zapłaty, dział windykacji nie potrafi podać mi nr wysyłki listu poleconego oraz z tego co zrozumiałem nie posiada potwierdzenia odbioru. Również nagrania z kamer są skasowane, ponieważ sytuacja miała miejsce 6-7 miesięcy temu. Czy mam jakiekolwiek szansę umorzyć całość w sądzie? Chyba ciężko udowodnić “chęć”, z kolei wydaje się, że druga strona dysponuje jedynie wystawionym mandatem.

 5. Dostalam taki nakaz potem zlozylam sprzeciw wierzyciel nie wiem czemu wycofal pozew co mam teraz zrobic wybrac sprawe w sadzie czy nie I negocjowac z nimi ugode nowa?bocna czesc dlugu mialam ugode I teraz mija

 6. Witam
  dostalam maila od Arvato o tym ze sąd wydał nakaz zapłaty i kwotę jaką mam zzpłacić zgodnie z wyrokim sądu. Jedyna informacja jakią mi przeslali to “Uprzejmie informuję, że nakaz zapłaty w przedmiotowej sprawie wydany został przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie (sygnatura akt Nc-e 2328315/17). Nie mam możliwości zwrócenia się w Pani imieniu do sądu o ponowne wysłanie nakazu zapłaty”
  I co mam dalej z tym zrobić?

 7. Witam.
  Dzwonili do mnie z banku. Rozmowa nie brzmiał najlepiej… Po prostu się zestresowałam
  Czy taka rozmowa może być wykorzystana przeciwko mnie w sądzie?

 8. Witam

  Ostatnimi czasy pakuję się w same problemy, dziś mija 14 dni od pozwu w trybie upominawczym po wypowiedzianej i nie spłaconej umowie pożyczki bankowej. Mam ostatni dzień na wysłanie sprzeciwu. Pisząc tak, oczywiście z wszystkimi danymi podanymi w pozwie wystarczy? Poza tym mój obecny adres jest inny, a odebrała list siostra. Muszę koniecznie napisać, o zmianie adresu? Czy złożyć tylko sprzeciw w formie:

  “Niniejszym działając w imieniu własnym,składam sprzeciw od nakazu
  zapłaty , wydanego w postępowaniu upominawczym w dniu …. przez sąd
  Rejonowy Lublin Zachód w sprawie o sygn akt …… i zaskarżam go w
  całości .
  Kwestionuje roszczenie co do wysokości jak i co do zasady”

  Proszę o szybką odpowiedź.

 9. Otrzymałem nakaz zapłaty pocztą polską 11.03.17 roku. Długo się zastanawiałem czy nie sądzić się z oszustem ale postanowiłem nie zawracać już sobie nimi głowy i zapłaciłem zarówno koszty sądowe jak i kwotę którą wnosil powód. Dokładnie 24.03.17 roku. Ku mojemu zdziwieniu sąd 31.05.2017 wydał klauzulę wykonalności. I mam pytanie kiedy jeszcze i ile razy będę musiał zapłacić za fikcyjny dług?? I po co te 14 dni na zapłatę albo odwołanie się skoro i tak nikt tego nie weryfikuje….

  1. Jeżeli zapłacił Pan bezpośrednio na konto wierzyciela, a zapewne tak było, to sąd nie ma wiedzy czy Pan zapłacił czy nie. Jeżeli wierzyciel wnioskuje o wydanie tytułu z kl. wykonalności to sąd musi ją wydać, jeżeli NZ jest prawomocny. Jeżeli wierzyciel teraz wykorzysta tytuł u komornika, to składa Pan natychmiast powództwo przeciwegzekucyjne do sądu i 100% wygrana, a później można ich pozywać o zadośćuczynienie za niecelową egzekucje ewentualnie.

 10. Napisałem sprzeciw jak radziliście i przenieśli sprawe do sądu w moim miejscu zamieszkania, i byłoby dobrze gdyby nie to, ze dziś dostałem pismo z sądu ze mam uzupełnić pełnomocnictwo i dowody. To chyba powód powinien dostać nie ja? Nic nie rozumiem z tego, a jeżeli wysłali to tez do niego a dla mnie jest to informacja to czemu na dole pisma nie ma adnotacji, ze do nich tez zostało wysłane.

  1. Zgadza się, ale sądy sa omylne i czasem wysyłają pismo nie tam gdzie trzeba.
   Proszę odesłać pismo do sądu załączając swoje pismo, z prośbą o sprecyzowanie, czy sądowi chodziło o dosłanie dokumentów przez powoda, czy nakłada jakiś obowiązek na pozwanym. Wyślą pewnie informację, że pismo miało zostać nadane do powoda, a do Pana poszło omyłkowo.

 11. wierzyciel celowo podal zly adres do sadu o wszczecie egzekcji z nieruchomosci poniewaz napisana zostala kasacja. pierwsze pismo dostala babcia o terminie oszacowania nieruchomosci i o obwieszczeniu . Drugie , kiedy zlozylismy w terminie skarge na czynnosci komornika i byla podstawa i klauzula wykonalnosci o uzupelnienie podpisu do skargi z data w ktorej komornik mnie naszedl . czyli nie 11.03. tylko 19.03 wyszedl z domu o 19 i 20 min pozniej wyslal pismo o uzupelnienie brakow w zalaczniku ktorego nie bylo bo mial juz podpisane. nie mielismy pola manerwu, obrony, egzekucja w 2 miesiace ? ja do tej pory nie mam wezwania do zaplaty . a mam dodowy na to ze wierzyciele mieli prawidlowy adres . co w takiej sytuacji zrobic, prosze o podpowiedz

  1. Trzeba skarżyć poszczególne etapy postępowania, a pierwsza skarga będzie najważniejsza. Nie poradzą sobie Państwo sami prawdopodobnie, zalecam konsultację szczegółową, proszę opisać wszystko przez formularz kontaktowy i podesłać kluczowe dokumenty.

 12. Witam. Mam problem, ponieważ jakiś czas temu dostałam smsa z informacja od OBLIGO o jakims długu i za kilka dni tez sms od OBLIGO z informacja ze oczekują na wydanie nakazu zapłaty z numerem sprawy : Sprawa Nc-e zostala pozwana w Sad Rejonowy Lublin-Zachod w Lublinie VI Wydzial Cywilny. OBLIGO NSFIZ …

  Nie mam żadnego długu ani pożyczki ani kredytu. NIC !!! żadnego pisma na adres nie było i w tych smsach nie ma żadnych moich danych. Jedynie wydzwaniaja do mnie jakieś dziwne numery, które jak się odbierze to nagle się rozlacza (zasada jest taka im więcej odbierzesz tym więcej dzwonia) bardzo proszę o pomoc czy mam się tym w ogóle przejmować?

 13. Witam. Che złożyć sprzeciw nakazu zapłaty w postępowaniu upominającym. Z dokumentu od sądu wynika, że mam go złożyć z odpisami dla każdej ze stron, czyli 2 sztuki. Do sprzeciwu chce dołączyć dokumentacje ze współpracy z powodem. Czy te dokumenty muszą być w oryginale, czy mogę zrobić ksero? Jeśli ma być oryginał, to jak zrobić dwie kopie? Czy dowody-dokumenty, które wniósł powód mogą być dowodem też dla mnie, czy muszę je sam też złożyć? Z góry dziękuję za pomoc.

 14. Dzień dobry. kilka miesięcy temu otrzymałem wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej, która kupiła dług od Orange. Chodzi rzekomo o jedną fakturę i jedną ratę za sprzęt (osobny dokument). Wcześniej od Orange dostałem tylko wezwanie do zapłaty za fakturę o racie nie nie było mowy. Kwota była taka jak wynikała z faktury nie zawierała raty. Otrzymałem nakaz zapłaty z EPU i zastanawiam czy mogę linię obrony oprzeć o wezwanie do zapłaty z Orange. Tzn zrobić sprzeciw co do wysokości zobowiązania. Czy rozpatrzenie sprawy w sądzie rejonowym wiąże się z dodatkowymi kosztami.

  1. Może i powinien Pan napisać sprzeciw do e-sądu, ale proszę pamiętać że ma Pan na to tylko 14 dni od dnia odebrania pisma sądowego z poczty. Sprawa trafi do sądu rejonowego i tam będzie Pan miał możliwość przedstawienia sowich racji.

 15. Dzień dobry. kilka miesięcy temu otrzymałem wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej, która kupiła dług od Orange. Chodzi rzekomo o jedną fakturę i jedną ratę za sprzęt (osobny dokument). Wcześniej od Orange dostałem tylko wezwanie do zapłaty za fakturę o racie nie nie było mowy. Kwota była taka jak wynikała z faktury nie zawierała raty. Otrzymałem nakaz zapłaty z EPU i zastanawiam czy mogę linię obrony oprzeć o wezwanie do zapłaty z Orange. Tzn zrobić sprzeciw co do wysokości zobowiązania. Czy rozpatrzenie sprawy w sądzie rejonowym wiąże się z dodatkowymi kosztami.

  1. Może i powinien Pan napisać sprzeciw do e-sądu, ale proszę pamiętać że ma Pan na to tylko 14 dni od dnia odebrania pisma sądowego z poczty. Sprawa trafi do sądu rejonowego i tam będzie Pan miał możliwość przedstawienia sowich racji.

 16. Witam. Che złożyć sprzeciw nakazu zapłaty w postępowaniu upominającym. Z dokumentu od sądu wynika, że mam go złożyć z odpisami dla każdej ze stron, czyli 2 sztuki. Do sprzeciwu chce dołączyć dokumentacje ze współpracy z powodem. Czy te dokumenty muszą być w oryginale, czy mogę zrobić ksero? Jeśli ma być oryginał, to jak zrobić dwie kopie? Czy dowody-dokumenty, które wniósł powód mogą być dowodem też dla mnie, czy muszę je sam też złożyć? Z góry dziękuję za pomoc.

 17. Witam. Mam problem, ponieważ jakiś czas temu dostałam smsa z informacja od OBLIGO o jakims długu i za kilka dni tez sms od OBLIGO z informacja ze oczekują na wydanie nakazu zapłaty z numerem sprawy : Sprawa Nc-e zostala pozwana w Sad Rejonowy Lublin-Zachod w Lublinie VI Wydzial Cywilny. OBLIGO NSFIZ …

  Nie mam żadnego długu ani pożyczki ani kredytu. NIC !!! żadnego pisma na adres nie było i w tych smsach nie ma żadnych moich danych. Jedynie wydzwaniaja do mnie jakieś dziwne numery, które jak się odbierze to nagle się rozlacza (zasada jest taka im więcej odbierzesz tym więcej dzwonia) bardzo proszę o pomoc czy mam się tym w ogóle przejmować?

 18. Otrzymałem nakaz zapłaty pocztą polską 11.03.17 roku. Długo się zastanawiałem czy nie sądzić się z oszustem ale postanowiłem nie zawracać już sobie nimi głowy i zapłaciłem zarówno koszty sądowe jak i kwotę którą wnosil powód. Dokładnie 24.03.17 roku. Ku mojemu zdziwieniu sąd 31.05.2017 wydał klauzulę wykonalności. I mam pytanie kiedy jeszcze i ile razy będę musiał zapłacić za fikcyjny dług?? I po co te 14 dni na zapłatę albo odwołanie się skoro i tak nikt tego nie weryfikuje….

  1. Jeżeli zapłacił Pan bezpośrednio na konto wierzyciela, a zapewne tak było, to sąd nie ma wiedzy czy Pan zapłacił czy nie. Jeżeli wierzyciel wnioskuje o wydanie tytułu z kl. wykonalności to sąd musi ją wydać, jeżeli NZ jest prawomocny. Jeżeli wierzyciel teraz wykorzysta tytuł u komornika, to składa Pan natychmiast powództwo przeciwegzekucyjne do sądu i 100% wygrana, a później można ich pozywać o zadośćuczynienie za niecelową egzekucje ewentualnie.

 19. wierzyciel celowo podal zly adres do sadu o wszczecie egzekcji z nieruchomosci poniewaz napisana zostala kasacja. pierwsze pismo dostala babcia o terminie oszacowania nieruchomosci i o obwieszczeniu . Drugie , kiedy zlozylismy w terminie skarge na czynnosci komornika i byla podstawa i klauzula wykonalnosci o uzupelnienie podpisu do skargi z data w ktorej komornik mnie naszedl . czyli nie 11.03. tylko 19.03 wyszedl z domu o 19 i 20 min pozniej wyslal pismo o uzupelnienie brakow w zalaczniku ktorego nie bylo bo mial juz podpisane. nie mielismy pola manerwu, obrony, egzekucja w 2 miesiace ? ja do tej pory nie mam wezwania do zaplaty . a mam dodowy na to ze wierzyciele mieli prawidlowy adres . co w takiej sytuacji zrobic, prosze o podpowiedz

  1. Trzeba skarżyć poszczególne etapy postępowania, a pierwsza skarga będzie najważniejsza. Nie poradzą sobie Państwo sami prawdopodobnie, zalecam konsultację szczegółową, proszę opisać wszystko przez formularz kontaktowy i podesłać kluczowe dokumenty.

 20. Napisałem sprzeciw jak radziliście i przenieśli sprawe do sądu w moim miejscu zamieszkania, i byłoby dobrze gdyby nie to, ze dziś dostałem pismo z sądu ze mam uzupełnić pełnomocnictwo i dowody. To chyba powód powinien dostać nie ja? Nic nie rozumiem z tego, a jeżeli wysłali to tez do niego a dla mnie jest to informacja to czemu na dole pisma nie ma adnotacji, ze do nich tez zostało wysłane.

  1. Zgadza się, ale sądy sa omylne i czasem wysyłają pismo nie tam gdzie trzeba.
   Proszę odesłać pismo do sądu załączając swoje pismo, z prośbą o sprecyzowanie, czy sądowi chodziło o dosłanie dokumentów przez powoda, czy nakłada jakiś obowiązek na pozwanym. Wyślą pewnie informację, że pismo miało zostać nadane do powoda, a do Pana poszło omyłkowo.

 21. Witam

  Ostatnimi czasy pakuję się w same problemy, dziś mija 14 dni od pozwu w trybie upominawczym po wypowiedzianej i nie spłaconej umowie pożyczki bankowej. Mam ostatni dzień na wysłanie sprzeciwu. Pisząc tak, oczywiście z wszystkimi danymi podanymi w pozwie wystarczy? Poza tym mój obecny adres jest inny, a odebrała list siostra. Muszę koniecznie napisać, o zmianie adresu? Czy złożyć tylko sprzeciw w formie:

  “Niniejszym działając w imieniu własnym,składam sprzeciw od nakazu
  zapłaty , wydanego w postępowaniu upominawczym w dniu …. przez sąd
  Rejonowy Lublin Zachód w sprawie o sygn akt …… i zaskarżam go w
  całości .
  Kwestionuje roszczenie co do wysokości jak i co do zasady”

  Proszę o szybką odpowiedź.

 22. Witam!
  U mnie Debito popełniło szereg błędów w pozwie. Np. pisze: „kwota faktury 0,00zł., kwota roszczenia wraz z odsetkami naliczonymi przez wierzyciela pierwotnego XXX zł.”. W innym miejscu piszą o fakturze 0zł i odsetkach 2zł. W rzeczywistości dług dotyczy noty obciążeniowej z tytułu zerwania umowy przed terminem. Numer faktury w pozwie i kwota roszczenia pokrywa się z numerem i wartością noty – pomylili nazwę dokumentu i namieszali w kwotach.
  Moje pytania:
  1) Do czego powinienem się odnieść w sprzeciwie do NZ? Do tych bzdur, które znalazły się w pozwie czy domyślić się, że chodzi o notę i kwestionować jej zasadność? Może powinienem złożyć sprzeciw do części nakazu i zgodzić się z długiem 0zł, a sprzeciwić się reszcie roszczenia? (bo odsetki od 0zł nie mogą być większe niż 0zł),
  2) Czy odnosząc się wyłącznie do tego co w pozwie nie wspominając o nocie za zerwanie umowy nie dojdzie do sytuacji, że wierzyciel sprostuje błędy w pozwie lub sąd uzna, że błędy są oczywiste, a ja pozbawię się możliwości kwestionowania zasadności noty? W NZ zostałem pouczony, że w sprzeciwie powinienem „przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór”.
  A może najpierw odnieść się wprost do pozwu, a poniżej napisać coś w rodzaju: „W przypadku zmiany przez powoda tytułu roszczenia i wskazaniu, że wynika ono z noty obciążeniowej a nie faktury VAT i dopuszczeniu takiej zmiany przez Sąd…” i wtedy wyjaśnić, dlaczego nie zgadzam się z notą?

  1. Należy kwestionować to, co jest aktualnie w aktach. Jeżeli powód dośle nowe informacje/dowody – wówczas kwestionować te nowe. Nie można przewidywać i wyprzedzać ruchów powoda i jeszcze mu podpowiadać, być może w ogóle nie jest w posiadaniu odpowiednich dokumentów i po odpowiednim sprzeciwie – wycofa pozew lub po prostu Pan wygra.

 23. Witam.
  Dzwonili do mnie z banku. Rozmowa nie brzmiał najlepiej… Po prostu się zestresowałam
  Czy taka rozmowa może być wykorzystana przeciwko mnie w sądzie?

 24. Witam
  dostalam maila od Arvato o tym ze sąd wydał nakaz zapłaty i kwotę jaką mam zzpłacić zgodnie z wyrokim sądu. Jedyna informacja jakią mi przeslali to “Uprzejmie informuję, że nakaz zapłaty w przedmiotowej sprawie wydany został przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie (sygnatura akt Nc-e 2328315/17). Nie mam możliwości zwrócenia się w Pani imieniu do sądu o ponowne wysłanie nakazu zapłaty”
  I co mam dalej z tym zrobić?

 25. Dostalam taki nakaz potem zlozylam sprzeciw wierzyciel nie wiem czemu wycofal pozew co mam teraz zrobic wybrac sprawe w sadzie czy nie I negocjowac z nimi ugode nowa?bocna czesc dlugu mialam ugode I teraz mija

 26. Dzień dobry,
  otrzymałem nakaz zapłaty za brak biletu podczas kontroli, jednak sprawa jest moim zdaniem dość nieścisła ponieważ od razu po wejściu do tramwaju szedłem kupić bilet lecz kontroler zaszedł mi drogę, nie pozwalając na jego kupno. Do tego nie dostałem wezwania do zapłaty, dział windykacji nie potrafi podać mi nr wysyłki listu poleconego oraz z tego co zrozumiałem nie posiada potwierdzenia odbioru. Również nagrania z kamer są skasowane, ponieważ sytuacja miała miejsce 6-7 miesięcy temu. Czy mam jakiekolwiek szansę umorzyć całość w sądzie? Chyba ciężko udowodnić “chęć”, z kolei wydaje się, że druga strona dysponuje jedynie wystawionym mandatem.

 27. Dzień dobry,
  otrzymałem nakaz zapłaty za brak biletu podczas kontroli, jednak sprawa jest moim zdaniem dość nieścisła ponieważ od razu po wejściu do tramwaju szedłem kupić bilet lecz kontroler zaszedł mi drogę, nie pozwalając na jego kupno. Do tego nie dostałem wezwania do zapłaty od zkm, dział windykacji nie potrafi podać mi nr wysyłki listu poleconego oraz z tego co zrozumiałem nie posiada potwierdzenia odbioru. Również nagrania z kamer są skasowane, ponieważ sytuacja miała miejsce 6-7 miesięcy temu. Czy mam jakiekolwiek szansę umorzyć całość w sądzie? Chyba ciężko udowodnić “chęć”, z kolei wydaje się, że druga strona dysponuje jedynie wystawionym mandatem.

 28. Nie rozmawiać z getback. Poczekać na pozew/nakaz zapłaty i podjąć obronę, powołać się na powagę rzeczy osądzonej, przedłożyć wyrok uzyskany w sprawie z Idea Bankiem.

  1. Dziękuję. Wlaśnie dziś otrzymałem ze Sadu REjonowego SZczecin,pozew,Doręczenie NAkazu oraz NAKaz zaplaty w POstępowaniu Upominawczym. Stronapowoda to TRIGON PROFITXIV NSFIZ.Należjużpodnieśc sprzeciw/

 29. Witam, jeżeli dostałem już pismo od komornika sądowego o wszczęciu egzekucji wraz z załączonym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym e-sądu w Lublinie to czy moge wysłać sprzeciw czy już jest za późno?

  1. Sprzeciw składa się w terminie 14 dni od otrzymania nakazu z sądu, a nie od komornika. Jeżeli jednak nigdy Pan tego nakazu z sądu nie otrzymał, wówczas można próbować odkręcać sprawę.

 30. Witam.Dostałem NZ na kwote 49 817,30 oraz 3 023,39 tytułem zwrotu kosztów procesu.Pozew od Syndyka masy upadłości Kasy Oszczędnościowo Kredytowej Wspólnota w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku.Pozwani to ja i moja żona,czy sprzeciw musimy składać razem czy oddzielnie?Czy wystarczy jeśli tylko ja wniose sprzeciw?

  1. Muszą Państwo oboje wnieść sprzeciw, inaczej NZ wydany przeciwko żonie się uprawomocni. Jeżeli ma Pan wątpliwości w tak podstawowych kwestiach, warto rozważyć powierzenie sprawy komuś kto zna dobrze te zagadnienia, w przeciwnym razie mogą Państwo szybko przegrać i wówczas już nic nie da się zrobić.

 31. Witam

  czy taki sprzeciw jak poniżej wystarczy aby przeciągnąć bieg sprawy i spałacić zadłużenie

  Niniejszym działając w imieniu własnym,składam sprzeciw od nakazu zapłaty , wydanego w postępowaniu upominawczym w dniu …. przez sąd Rejonowy Lublin Zachód w sprawie o sygn akt …… i zaskarżam go w całości .
  Kwestionuje roszczenie co do wysokości jak i co do zasady

  Dziękuję za informacje
  Piotr

 32. Dostałem nakaz zapłaty. Powód zgłosił sprawę do sadu 18.08 ale ja spłaciłem część długu 28.08. a nakaz zapłaty przyszedł na cała kwotę 18.10. Czyli powód nie poinformował sądu że między czasie coś wpłaciłem. Co można zrobić ponieważ kwota na nakazie zapłaty jest za duża. Czy składać sprzeciw czy zapłacić porostu pomniejszona kwotę o moja wpłate ?

 33. Witam, dostałem dzisiaj nakaz do zapłaty w trybie upominawczym. Niestety nakaz jest zasadny, aczkolwiek chciałabym złożyć sprzeciw żeby zyskać więcej czasu na spłatę dlugu. Co mogę zrobić ? Proszę o jakas rade, pomoc. Dziękuję za odpowiedz.
  Łukasz

 34. Witam, dostałem dzisiaj nakaz do zapłaty w trybie upominawczym. Niestety nakaz jest zasadny, aczkolwiek chciałabym złożyć sprzeciw żeby zyskać więcej czasu na spłatę dlugu. Co mogę zrobić ? Proszę o jakas rade, pomoc. Dziękuję za odpowiedz.
  Łukasz

  1. Proszę po prostu wysłać sprzeciw od nakazu zapłaty, może Pan dopisać że kwestionuje Pan roszczenie co do wysokości jak i co do zasady, to wystarczy. Zyska Pan minimum pół roku czasu.

   1. Dziekuje bardzo za odpowiedz. Tak właśnie napisałem, ze dowody przedstawione przez powoda sa niezgodne z prawdą. Bo pisal, ze chcial dojść do porozumienia. A tak nie bylo.

 35. Witam,
  czy do sprzeciwu należy załączyć pełną dokumentację dowodową czy jedynie powołać się na ich istnienie, a ich przedłożenie będzie dopiero konieczne w trakcie ewentualnego procesu przed Sądem Rejonowym?
  Pozdrawiam,
  Norbert

 36. Moja Matka otrzymała z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym złożonym przez Kruka (kruk odkupił dług od firmy Santander). Dotyczy to jakiejś niezapłaconej raty z 2001r (po 16 latach). 90zł kapitał, 80zł odsetki, 100zł koszty sądowe. Nie sposób po takim czasie dojść czy rzeczywiście coś było niezapłacone czy nie (16LAT!). Czy coś takiego mogło nie ulec przedawnieniu? Matka nic wcześniej na ten temat nie otrzymała (choć przeprowadzała się 2 razy).

  1. 1. Mogło i pewnie uległo.
   2. Jeżeli wygracie to kosztów nie będzie żadnych, poniesie je Kruk.
   3. Zdarza się, należy złożyć sprzeciw i podnieść wszelkie zarzuty w tym zarzut przedawnienia.

 37. witam w dniu dzisiejszym dostałam nakaz zapłaty na kwotę 3000 tys z tytułu nie płacenia na fundusz remontowy . Moje pytanie brzmi czy mogę się odwołać i jak to zrobić , nie ukrywam nie płaciliśmy

  na czas i był okres ze nie płaciliśmy w ogóle , niestety mam żal do naszego zarządu gdyż sami ustalali wysokość kwoty na FR, mam dziecko niepełnosprawne i od początku mówiłam ze 200 zł to za dużo, byli głusi na moje skargi i zażalenia , poza tym nasz zarząd mało co robi , nie dba o czystość ani o lokatorów . W chwili obecnej jestem z mężem po rozwodzie , zaznaczę że mąż jest także osobą chora , nie wiem co robić, czy walczyć o swoje czy się poddać

  1. Zawsze należy walczyć o swoje i godne życie. Należy złożyć sprzeciw i spróbować się bronić, ale sama raczej nie da Pani rady. Jeżeli sprawa jest aktualna, proszę wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy w dziale KONTAKT.

 38. Witam.

  Dostałem w dniu 18.08.2017r. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z sądu rejonowego. Pozew wniosła kancelaria prawna RAVEN w imieniu Prokura Nistandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, która zakupiła od GE Capital Bank dług wynikający z umowy bankowej z lipca 2001 roku. Ja takiego kredytu nigdy nie brałem ale w 2001 roku ukradziono mi dowód osobisty i podejrzewam że ktoś ten kredyt wziął posługując się moimi danymi. Zarówno w pozwie jak i w dokumentach dołączonych do pozwu jest błąd w nazwisku, imię, pesel się zgadzają. Niezgodny jest również adres podany w dokumentach pod którym nigdy nie mieszkałem (nakaz przyszedł na mój prawidłowy adres). Oczywiście roszczenie jest przedawnione.
  Będę składał sprzeciw od nakazu i tu moje pytanie: Czy mogę wnieść zarzut jednocześnie: przedawnienia się roszenia oraz błędów w danych osobowych i w uzasadnieniu napisać, że zaprzeczam iż zawierałem taką umowę i nie składałem żadnych podpisów, a także wnieść o analizę grafologiczną? Czy nie powoływać się na przedawnienie, tylko podważyć ważność umowy?
  Boję się, że jak napiszę w sprzeciwie tylko o jednej sprawie nie będę mógł jej wnieść w terminie późniejszym.

  1. I jeszcze jedno pytanie: Czy złożyć w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającego na wyłudzeniu kredytu na podstawie moich danych osobowych? Czy zgłosić sprawę na policji?

   1. Nie będzie do to tej sprawy konieczne, a karalność za to przestępstwo i tak uległo już przedawnieniu, zaś samo zgłoszenie nie zwiększy Pana szans w sądzie, jedynie wyrok skazujący winną osobę która posłużyła się Pana dokumentem mógłby pomóc w sprawie o zapłatę przeciwko ofierze przestępstwa tego typu.

  2. Odpisaliśmy szczegółowo na mailu, w skrócie – można podnosić wszystkie zarzuty, byle choć 1 okazał się w ocenie sądu skuteczny. To wystarczy aby wygrać sprawę.

 39. Jeszcze jedno pytanie.
  Kto decyduje po upływie 14 dni od NZ o wydaniu decyzji egzekucji do komornika? Czy to jest powód, który stwierdza brak płatności? To byłoby logiczne. Czy może esąd z automatu?
  Czy w takim przypadku mogłbym sie dogadac z powodem, aby wstrzymal sie jeszcze z przekazaniem sprawy do komornika? Ma to sens i czy powód może jeszcze wstrzymać dalszą procedurę z esadu? Po prostu nie chce oddawac sprawy do SR, ale jesli mialbym 6 mcy to by mi to pomogło.

  1. Powód występuje z wnioskiem o wydanie NZ z klauzulą wykonalności, po czym wysyła do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.
   Prosze wnieść sprzeciw , tylko tak zyska Pan kilka miesięcy, możliwe że sprawa w SR nie zdąży się nawet rozpocząć.

 40. Witam
  Dostałem NZ z esądu. Nakaz jest jak najbardziej zasadny, ale w tym momencie nie mam środków na spłatę, będe mial za pare miesięcy. Co zrobić, zeby cos ugrać na czasie? Wnieść sprzeciw taki jaki proponujecie wyżej? Wtedy mam 6 miesięcy na zebranie srodkow tak? A co jesli np sie nie podpisze? Co sie wtedy dzieje? Moj sprzeciw nie jest uznawany i sprawa idzie prosto do komornika czy dostaję wezwanie na uzupelnienie brakow? W jakim czasie komornik moze zajac konto?

  Nie chciałbym też sprawy w SR bo sprawa jest zasadna. Czy jesli przed uplywem tych 6 miesiecy splace zobowiazanie to sprawa w SR bedzie odwolana? Jak to wygląda?

  Dziekuje.

  1. Można wnieść sprzeciw bez podpisu, wówczas sąd wezwie Pana do uzupełnienia, po czym przekaże sprawę do SR. Tam też sprawa potrwa kilka miesięcy, nieważne czy jest zasadna czy nie. Jeżeli spłaci Pan w trakcie procesu, to zgłasza Pan spłatę sądowi i ten umarza postępowanie jako bezprzedmiotowe, obciążając Pana kosztami procesu, które trzeba będzie jeszcze zapłacić.

 41. Mam pytanie. W lipcu dostałam powiadomienie o mającej się odbyć we wrześniu posiedzeniu Sądu Rejonowego po tym, jak e-sąd wydał postanowienie o brak podstaw do wydania nakazu zapłaty (roszczenie budzi wątpliwości). Dzisiaj dostałam zwykłym listem informację o firmy windykacyjnej, żeby się dogadać. Podali również mniejszą kwotę do spłaty (czyli bez 900 zł kosztów sądowych, których żądali w e-sądzie). Co mam robić? Czy zapłacić firmie windykacyjnej, chociaż uważam, że nie mam już od lat tego kredytu na karcie, że go już dawno spłaciłam, czy czekać do wyroku Sądu Rejonowego?

  1. A to już do Pani należy decyzja. Proponuję skonsultować najpierw pozew z prawnikiem, który określi szanse na wygraną i dopiero wtedy podjąć decyzję którą ścieżkę wybrać. Moż Pani zgłosić się do nas przez formularz kontaktowy w dziale KONTAKT.

 42. Witam, czy jeżeli złożę sam sprzeciw od nakazu zaplaty bez wskazania zarzutów i bez żadnego uzasadnienia, to czy zostanie on uwzgledniony przez sąd?

 43. Czy sprzeciw od nakazu zapłaty musi być na formularzu urzędowym? Wniosłam sprzeciw od nakazu zapłaty do e-sądu drogą tradycyjną. Jeszcze nie otrzymałam odpowiedzi w tej sprawie. Po zalogowaniu się na stronę e-sądu zauważyłam, ze w opisie sprzeciwu od nakazu zapłaty widnieje informacja “braki”…

 44. Mam pytanie dotyczące długu z tytuły niespłaconej karty kredytowej. Od kiedy powinno się liczyć bieg przedawnienia długu z karty kredytowej ? Czy od terminu wypowiedzenia umowy, czy też od dnia, w którym nie wpłacono kwoty minimalnej ?

   1. Ale jest taki wyrok SN z dnia 17 grudnia 2008 r., I CSK 243/08 gdzie stwierdzono inaczej. Może można go wykorzystać?

 45. Otrzymałam nakaz zapłaty z roku 2011 wydany przez Sąd Rejonowy w Warszawie.Jak go traktować ponieważ sprawa jest dawno przedawnienia.Prosze o odpowiedź.

  1. A w jaki sposób Pani go otrzymała? Jeżeli ksero od komornika to sprawa nie jest przedawniona tylko wręcz przeciwnie – prawomocna i nieprzedawniona, co nie znaczy, że nie do odwrócenia, ale z pewnością sprawa nie jest ani prosta ani oczywista.

 46. Czy jeżeli złożyłem sprzeciw bez uzasadnienia o treści jak w powyższym tekście (pisałem w ostatnim dniu terminu i nie zdążyłem się zastanowić), to będę miał szanse podnieść jeszcze merytoryczne argumenty w odpowiedzi na pozew w zwykłym postępowaniu sądowym?

  1. Jeżeli sprzeciw był kierowany do esądu to tak, będzie Pan miał możliwość podnieść merytoryczne argumenty gdy otrzyma pozew z załącznikami z sądu rejonowego do którego trafi sprawa po przekazaniu z esądu.

 47. Mój problem wygląda następująco: w dniu wczorajszym z Sądu rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI wydział Cywilny odebrałam pozew wraz z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 51,06 oraz kwotę 90,30 tytułem zwrotu kosztów procesu.( cudem go odebrałam ponieważ adres na kopercie znacznie różni się od mojego, zgadzało się tylko imię i nazwisko oraz miejscowość, ulica oraz nr domu były błędne) Zadłużenie o którym mowa wynika z nieopłaconej faktury za usługi telekomunikacyjne dla firmy Orange. Firma Orange sprzedała moją wierzytelność easyDEBT Niestandaryzowany Strukturalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, a ten wystąpił do sądu o zapłatę. W opisie pozwu podano iż poinformowano mnie o nabyciu w stosunku do mnie wierzytelności oraz podjęto działania zmierzające do pozasądowego rozwiązania sporu poprzez wezwanie do dobrowolnego uregulowania zadłużenia. Nie jest to jednak prawdą, zarówno z orange jak i easyDept nie otrzymałam żadnego wezwania do zapłaty (podejrzewam że były wystawiane ale na zły adres dlatego do mnie nie dotarły). Co do samego zadłużenia nie mam wątpliwości wyjaśniłam z firmą Orange, że rzeczywiście nie zapłaciłam faktury z 05.2016 roku na kwotę 50,41 ( różnica w wartości wezwania a faktury to pewnie moja wcześniejsza nadpłata za faktury), ale nie zgadzam się z zasądzeniem kosztów procesu- gdybym otrzymała wezwanie do zapłaty to opłaciłabym fakturę. Proszę o poradę co mam robić zapłacić kwotę zaległości plus zasądzone koszty sądowe czy pisać do sądu wyjaśnienie (jak miałoby ono wyglądać)? Proszę o szybką odpowiedź.

  1. Pani Elżbieto, musi Pani złożyć sprzeciw do esądu, powyżej we wpisie jest wspomniane jak to zrobić. Gdy sprawa zostanie przekazana do rozpoznania do sądu rejonowego właściwego dla Pani miejsca zamieszkania, udać się na rozprawę, uznać powództwo co do kwoty głównej roszczenia, natomiast wnioskować o nie obciążanie Pani kosztami procesu z uwagi na fakt, że nie otrzymała Pani wcześniej żadnego wezwania do zapłaty, zapewne z uwagi na błedny adres, wykazać sądowi prawidłowy adres i fakt, że pozew został również wysłany na błędny adres działa na Pani korzyść.
   Jeżeli ma Pani ochotę, nerwy i czas aby walczyć o 90zł to może Pani podjąć obronę, duża szansa na wygraną w tym zakresie. Może też Pani zapłacić to teraz z kosztami procesu i zapomnieć o sprawie. Decyzja należy do Pani.

 48. Też mam problem z Sądem Rejonowym Lublin-Zachód VI Wydział Cywilny,mianowicie kilka dni temu starałem się o kredyt gotówkowy w BZWBK i mocno byłem zaskoczony kiedy odmówiono mi pożyczki ponieważ okazało się że jestem w rejestrze dłużników ,choć jeszcze w 2016 roku ten sam bank udzielił mi kredytu w wysokości 30000 zł. Pani z banku poleciła mi abym zarejestrował się na stronie Krajowego rejestru długów a tam okazało się że posiadam zadłużenie w wysokości 27 544,46 zł. Termin wymagalności 04-09-2010r. Data wysłania wezwania 01-02-2012r. a wierzycielem jest Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  ul. RODZINY HISZPAŃSKICH 1 02-685 WARSZAWA Polska . Najgorsze że wezwania nie pamiętam a suma długu jest z kosmosu! .Moje pytanie- czy ten dług się przedawnił?,czy mam się spodziewać jakiegoś pisma z sądu teraz i dopiero się odwoływać i czy komornik może mi zająć pensję nie powiadamiając mnie wcześniej. proszę o szybką odpowiedź.

  1. Trzeba ustalić jaki jest status tego długu, tzn. czy Kredyt Inkaso było już w sądzie czy nie.
   proszę zgłosić się do nas przez formularz kontaktowy w dziale KONTAKT i opisać sytuacje, załączyć raport jaki Pan pobrał.

 49. Witam
  Wysłałem sprzeciw do e-sądu w 1 egzemplarzu. Czy będę wzywany do uzupełnienia o 2-gi egzemplarz sprzeciwu?

 50. Prośba o poradę. Przeoczyłam dwa nie zapłacone rachunki telefoniczne (77 zł ) od Orange w lipcu 2016 przez wyjazd zagraniczny. Dług sprzedano firmie windykacyjnej Getback. Po informacji od nich w kwietniu 2017 skontaktowałam się elektronicznie celem uzyskania danych bankowych do dokonania przelewu zagranicznego i zakończenia sprawy lub możliwości zapłaty w lipcu, kiedy będę w kraju. Po kilkunastu dniach otrzymałam tylko wiadomość, że dług się powiększył o koszty sądowe (obecnie 191zl. ) Na mój emailowy sprzeciw i prośbę o wyjaśnienie przyszło wezwanie listowne do sądu na stary adres rodziny, nie zostało zatem odebrane. Kilkakrotne próby kontaktu z Getback elektronicznie nie przyniosły jak dotychczas odpowiedzi. Jak mam postąpić w tej sytuacji?
  Dziękuję.

  1. Szczegółowo odpisaliśmy Pani na mail.
   W skrócie – w tej sytuacji należy spłacić dług zanim trafi do komornika i kwota zadłużenia powiększy się o kolejne 500zł.

 51. dzień dobry, jeśli nakaz zapłaty (z sądu rejonowego we wrocławiu) dostałam 24 kwietnia 2017, to termin złożenia sprzeciwu upłynie 8 maja czy później – czy liczą się święta 1 i 3 maja?
  z góry dziękuję za odpowiedź

 52. Witam! Skutecznie złożyłem sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu elektronicznym. Po 6 miesiącach przyszły dokumenty z SR, w których zawiadamiają o terminie rozprawy, stawiennictwo nie obowiązkowe. Jednakże zamierzam bezwzględnie na rozprawie być gdyż jestem pewien swego – tylko pytanie:
  Czy mam odpowiadać na te zawiadomienie i zawrzeć wszelkie dowody na które będę się powoływał? [takiego obowiązku w dokumentach nie znalazłem] Lecz boję się czy będę mógł je przedstawić na rozprawie jeśli nie odpowiem na zawiadomienie z SR? Czy po prostu iść na rozprawę i tam wykazywać swoje racje?
  P.s Sprawa przeciwko GCM (brak umowy na którą się powołują, kasę wzięli i twierdzą że to za zwłokę itp. a ja mam mocne dowody lecz zależy mi na tym żeby Sąd je dopuścił).

  1. Często sąd daje np. 14 dni na odpowiedź na pozew lub co gorsza – ponownie na złożenie sprzeciwu. Może także nie być zobowiązania terminowego, teraz może Pan odpisać merytorycznie na pozew a dodatkowo pójść na rozprawę i podnieść argumenty osobiście, co zwiększa Pana szanse, pod warunkiem, że sam Pan sobie nie zaszkodzi odpowiadając na jakieś pytanie sądu.

 53. Witam. Dostałem NZ mimo iż zapłaciłem należność wobec wierzyciela. Mianowicie Firma ubezpieczeniowa sprzedała firmie windykacyjnej rzekomą niespłaconą 2 ratę ubezpieczenia z odsetkami 512,94 oraz koszty sądowe 250zł. Po otrzymaniu wyroku należność 512,94 wpłaciłem. Teraz otrzymałem NZ kwoty 512,94 oraz 300,30 kosztów procesu. Przypomnę że po pierwszym wyroku kwotę 512,94 wpłaciłem i mam potwierdzenie. Czy mogę jakoś uniknąć kosztów procesu – czas mam do 06.03. Proszę o poradę.

  1. Jeżeli dług dotyczy na pewno tej samej raty to oczywiście tak – trzeba złożyć sprzeciw od NZ lub odp na pozew i powołać się na spełnienie świadczenia, załączyć potwierdzenie wpłaty. Powództwo powinno zostać oddalone.

 54. Witam, mam taką sprawę i jeśli to możliwe prosiłbym o poradę, jak możliwie najlepiej się zachować. Ponad rok temu rozstałem się z wynajmującym mi lokal, mając wobec niego dość sporą zaległość za czynsz. Z powodu trudnej sytuacji finansowej ów dług starałem się spłacać możliwie regularnie nie mniej jednak w takim zakresie, na jaki mi pozwalały finanse – o czym poinformowałem wynajmującego na piśmie, nie otrzymawszy od niego sprzeciwu na taki stan rzeczy. W ten sposób spłaciłem jakieś 85% kwoty zadłużenia. Na pozostałe 15% złożył skargę do sądu nie uprzedzając mnie o tym i właśnie przyszedł mi nakaz zapłaty. Wiem, że powinienem złożyć sprzeciw, gdyż kwota jaką się domaga jest delikatnie za duża (nie uwzględnił wszystkich wpłat, przeoczył jedną). Rzecz w tym, że nie jestem w stanie spłacić pozostałości na raz, chciałbym spłacać ratami. Myślę, że z jego strony jest to działanie złośliwe, gdyż mógł złożyć pozew znacznie wcześniej, kiedy kwota była znacznie większa, więc nie liczę na ugodę. Bardzo proszę o poradę i z góry dziękuję.

 55. Witam, parę dni temu dowiedziałam się że mam dług za czesne studiów zaocznych, ktore zakonczylam w 2012 r. a dług sprzedali firmie windykacyjnej. Jak narazie otrzymałam tylko przedsądowy nakaz zapłaty. Tyle, że na adres rodzicow z ktorymi juz nie mieszkam. Proszę o radę czy mam czekać na pismo z Sądu i dopiero wtedy wnosic o zmianę adresu czy tez zglosic do firmy windykacyjnej aktualny adres? Pozdrawiam

 56. No dobra, e-sąd nie mając dokumentów, przyklepuje nakazy zapłaty, na podstawie twierdzenia wierzyciela ..
  Ale ostatnio e-sąd odrzuca powództwa uzasadniając to “brakiem podstaw do wydania nakazu zapłaty” i kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy. Skąd oni wiedzą, że nie ma podstaw, nie mając dokumentów? 🙂

   1. ja po przejrzeniu swojego profilu miałam 8 założonych spraw z czego 5 odrzuconych przez e-sąd.
    2 pozwy GCM
    za zaplo – poszło do rejonu – sprawa ciągneła się z 5 miesiący – pozew odrzucony w całości (udało mi sie bez prawnika 🙂 )
    za vivus – cisza z rejonu, choć termin odrzucenia przez e-sąd był praktycznie identyczny jak za zaplo
    Obligo – oddalenie pozwu i umorzenie po wycofaniu pozwu.
    Lindorff jak wyżej
    i co ciekawe – odrzucenie miała 1 chwilówka, która złożyła pozew sama, bezpośrednio, po odrzuceniu pozew wycofała i jest umorzenie

    mam takiego farta?

    1. Witam, miałbym do Pani pytanie odnosnie tego wpisu:

     za zaplo – poszło do rejonu – sprawa ciągneła się z 5 miesiący – pozew odrzucony w całości (udało mi sie bez prawnika 🙂 )

     Pozew odrzucono w wyniku wniesienie skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty z SR?
     Mam problem z ULTIMO, e-sad odrzucil pozew jako brak podstaw do nakazu i przekazal do SR, ultimo dzwoni do mnie i straszy ze jest nakaz z sadu, ja narazie nic nie odebralem z poczty.
     Nie podobaja mi sie kwoty ktore mam im zaplacic, co innego jest w ich korespondencji co innego oni mowia przez telefon bez sensu.
     dziękuje

     1. Pytanie nie do nas ale odpowiemy, może się przyda odpowiedź.
      Ultimo jak i inne firmy windykacyjne wypisują i wygadują co im wygodnie, rzadko to ma coś wspólnego z rzeczywistością. SR po przekazaniu z esądu mógł wydać NZ, lub po prostu w systemie z kalendarza im wychodzi że powinni już mieć NZ z esądu a nawet nie wiedzą, że go nie mają.
      Tak czy inaczej nalezy ignorować ich telefony i pisma i czekać na pismo z sądu, tak długo jak nie ma prawomocnego wyroku wszelkie rozmowy/pisma mogą tylko zaszkodzić.

     2. Witam! E-Sąd uchylił nakaz zapłaty i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do SR. SR przysłał nakaz zapłaty (dług przedawniony).Brak wezwania na sprawę.Sprawa została załatwiona na posiedzeniu niejawnym.Ewi

     3. AntyWindyk ma rację.. w ogóle się nie przejmuj i czekaj.. na pismo z Sądu Rejonowego z wezwaniem na na sprawę. I koniecznie idź .. Jeżeli Ci sie nie podobają kwoty jakie Ultimo sobie po naliczał, to podnieś to na rozprawie. A najlepiej jak dostaniesz dokumenty to pokarz to komuś kompetentnemu, może w ogóle złotówki nie zapłacisz.. A najlepiej jak masz dostęp do swojego konta w e-sądzie to sprawdź, czy oni po odrzuceniu pozwu, nie wycofali sprawy “bez zrzeczenia się roszczenia” Bo ten nagły kontakt i straszenie podejrzany jest 🙂
      Takie metody ma też Obligo
      ja nie wnosiłam sprzeciwu, bo nie nigdy nie miałam NZ. E-sąd odrzucił pozew .se skierowaniem do Sądu rejonowego.. Dostałam wezwanie na sprawę z dokumentami jakie GCM załączyło do pozwu. Ponieważ dokumenty, nie trzymały się kupy na tyle, że laik, czyli ja wybronił się ze sprawy bez pomocy fachowca.. ważne iść na sprawę i starać się bronić, jak nie wygrasz w całości, to może uda się choć część tych pieniędzy wybronić i zapłacisz mniej…I co ważne, jak nawet Sąd zasądzi jakąs kwote, której nie będziesz mógł uiścić jednorazowo, to wnieś o ustanowienie przez sąd harmonogramu spłat.. niech to Sąd Ci rozłoży płatność na raty.. Bedziesz mial pewność, ze Ci wierzyciel nic nie nie podlicza po drodze.
      Najważniejsze iść na sprawę..
      z reguły ze strony powoda nikt się nie stawia. Bazują na tym, że delikwent się wystraszy sądu i nie pójdzie. A wtedy niestety sąd w większości przypadków klepie wszystko co twierdzi powód

 57. Witam

  Poinformowano mnie że 8 Września 2016 trafił przeciw mnie pozew w trybie upominawczym(chodzi o nakaz zapłaty za brak biletu) do Sądu.Złapano mnie na jeździe bez biletu w Lutym 2016 roku.Teraz nadal czekam na pismo że Sądu.Mam pytanie,czy Sąd ma 1 rok aby mi udowodnić winę ,a jeśli im się nie uda to będę mógł powołać na przedawnienie ? 2 pytanie. Jeśli zapadnie wyrok w 1 instancji to będzie możliwość apelacji ? Jeśli tak to jeśli prawomocny wyrok zapadnie po upływie roku od wniesienia sprawy to będę tutaj też powołać na przedawnienie ?

  1. Samo złożenie pozwu przerwało bieg terminu przedawnienia, więc na to nie ma co liczyć. Jeżeli przegra Pan w sądzie I instancji należy to zapłacić wraz z kosztami procesu.

 58. Witam ponownie. W dniu 8 września br. weszła w życie nowelizacja przepisów kpc. Czy w świetle nowych przepisów w EPU należy w sprzeciwie do NZ podnieść wszelkie zarzuty przeciwko żądaniu pozwu i przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie pod rygorem utraty prawa ich powoływania później ? Tak twierdzi prawnik, który pomaga mi w sprawach o zapłatę. Ale ja nigdzie nie mogę znaleźć takiego przepisu i uważam, że jest to niepotrzebne wychodzenie przed orkiestrę, które znacznie osłabia pozycję pozwanego.

  1. Absolutnie nie.
   Owszem, należy podnieść zarzuty, ale jak się nie widzi żadnych dokumentów, to jak można podnieść “wszelkie”?
   Nie ma na to szans. A więc wystarczy, że się sprzeciwiam. I już. A zarzuty podnosić na etapie postępowania w SR/SO.

   1. Dziękuję za odpowiedź. Tak też myślałem i nie mogłem znaleźć żadnego przepisu na poparcie twierdzeń tego prawnika. Aż boję się pomyśleć co to będzie, kiedy zaczną świadczyć nam usługi prawnicy po studiach licencjackich.
    Pozdrawiam 🙂

    1. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, to mimo tej całej nowelizacji, e-sąd nie odrzuci sprzeciwu, jeśli nie napiszę uzasadnienia, a zamieszczę w nim tylko to, co sugerujecie w tym wpisie?

     Chcę złożyć sprzeciw tylko po to, żeby zyskać na czasie (roszczenie jest zasadne), ponieważ udało mi się zdobyć dobrze płatną pracę i mogę zacząć gromadzić środki na spłacenie długu.

     1. Jest dokładnie tak jak Pan pisze, na setki sprzeciwów do esądu jakie wysyłamy – ostatnio RAZ zdarzyła nam się sytuacja, gdzie esąd wysłał wezwanie do szerszego uzasadnienia zarzutów, marginalny przypadek. Wystarczy złożyć jakikolwiek sprzeciw i już zyska Pan kilka miesięcy czasu.

     2. Fajno, bardzo dziękuję za odpowiedź.

      Przez tę nowelizację to na początku byłem zdezorientowany, ale teraz widzę, że niepotrzebnie się martwiłem.

 59. Jesteście oszustami, nieuczciwymi, ja też mam kredyt, zobowiązania, prąd, gaz TV i wsztsko muszę płacic, może przestańmy WSZYSCY płacić i tylko starajmy się unieważniać wszystkie nasze zobowiązania, ciekawe co będzie. Szanuję ludzi, którzy mimo problemów staraja się zwrócić to co wzięli od innego człowieka. To, że firma się nazywa orange, banka jakiś tam, czy gazownia, to nie znaczy, że to jakiś stwór, tam pracują ludzie. PIENIĄDZE nie rosną na drzewach. Ciekawe jakby WAM klienci nie płacili, tylko prosili aby im wszystko darować, może niech się wszyscy w fundacje zamienią, proponuję WSZYSTKO za darmo, to ma uczyć ODPOWIEDZIALNOSCI????????????????????????????????????

 60. Witam,
  Proszę o odpowiedź na takie pytanie. Czy jeśli wysłano mi nakaz zapłaty na adres , pod którym już nie mieszkam, to lepiej go odebrać i podjąć obronę, czy też sobie odpuścić i zaczekać na sympatycznego komornika. I dopiero wtedy zacząć działać. Chodzi mi o to, że międzyczasie dług mógłby się przedawnić. Prawnicy piszą z reguły wnioski o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. Może lepiej byłoby zażądać ponownego przesłania nakazu na właściwy adres ? Czy to coś zmienia w kwestii przedawnienia. Mam nadzieję, że nie zagmatwałem za bardzo 🙂
  Aha ! Do malkontentów. Oczywiście uważam, że długi należy spłacać. W szczególności chwilówki na 30 % miesięcznie. To nasz obywatelski obowiązek względem obcego kapitału.

  1. To jesteśmy tego samego zdania, że długi trzeba spłacać.
   A odnosząc się do pytania – na big terminu przedawnienia nie ma to żadnego wpływu, ponieważ nawet jak poczeka Pan 10 lat i złoży wniosek o doręczenie NZ i sąd go uwzględni i sprawa zostanie przekazana do SR do rozpoznania, to sąd będzie badał stan prawny na moment wydania NZ, sprzed 10 lat, a nie na teraz. Czyli istotne będzie czy na moment składania pozwu było przedawnienie czy nie, jak nie było – to mimo że minęło 10 lat – nadal nie będzie.

   Lepiej nie ryzykować komorników, kosztów, i tego czy sąd wniosek o doręczenie uwzględni czy nie tylko odebrać, złożyć sprzeciw i wygrać.

 61. Czy treść sprzeciwu który udostępniliscie Państwo powyżej tyczy się też nakazów wystawianych przez Sądy Rejonowe? Dostaliśmy tylko poleconym nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym nie wiedząc w ogóle ze przeciwko nam toczy się jakakolwiek sprawa. Pomijam już fakt ze nie mieliśmy nawet szansy bronić się przed sądem na rozprawie.

 62. mam polecony od komornika ze zwykłego sądu ale nie z e-sądu , kompletna niespodzianka ,
  nie mam żadnych wezwań do zapłaty ani postanowień sądowych ,listu nie odebrałam ,czy mogę jakoś sprawdzić o co chodzi ?
  nie spłacam kredytu pseudo frankowego ale bank jeszcze nie wypowiedział mi umowy ,zasypuję bank reklamacjami

  1. Odebrać list koniecznie i wszystko bedzie jasne. To że go Pani nie odbierze nie oznacza że komornik nie będzie działał – wręcz przeciwnie, a Pani nie będzie wiedziała o co chodzi.

 63. Jak szybko e-Sąd powinien mi odpowiedzieć po zaskarżeniu nakazu zapłaty? Minęło już sporo czasu od wysłania pisma z zaskarżeniem a na razie nie mam żadnych informacji. Proszę o odpowiedź.

 64. Szanowny Panie chciałem opisać mój przypadek na blogu: Przebywałem
  ostatnie kilka lat za granica. O tzw. Zadłużeniu dowiedziałem się przez
  przypadek z Internetu po powrocie … ze strony prowadzonej przez jedna z
  tzw. firm windykacyjnych tzw. handel długami… “Nie zapłacona faktura “ … nazwa mojej byłej działalności i moje imie i nazwisko…
  Napisałem do nich ze moja była firemka , zamykając działalność nie miała żadnych długów, wiec faktura na pewno została wystawiona po zamknięciu działalności! : odpowiedziano mi
  cytuje:

  ”To pytanie do Sądu a nie do nas.Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział Cywilny Syg. Akt…..(tu jakiś numerek ?sprawy? Numer ?postępowania? ???)
  Nakaz zapłaty wydany w dniu 09.03.2013.
  I jeszcze poinformowano mnie ze sprawa jest u komornika…
  Pisałem e-maila do tego e-sądu z zapytaniem… żadnej odpowiedzi nie otrzymałem….
  Nie kontaktował się ze mną żaden komornik jak do tej pory…

  Proszę mi poradzić jak postąpić w tej sprawie?

  Coraz częściej słyszy się, nawet w państwowej telewizji! O bezprawiu , mafiach komorniczych itd., ze taki komornik może zlicytować nieruchomość warta 300Kpln za powiedzmy 30Kpln.

  Czy to prawda ze komornik może zlicytować nieruchomość nawet za 1pln długu? Jak taka procedura przebiega?

  Co może tzw. e-sąd? Jaka moc prawną ma taki “Nakaz zapłaty”?
  Czy istnieją jakieś akta sprawy? (e-sprawy)?
  Jakie uprawnienia daje komornikowi taki “Nakaz zapłaty”?
  I ostatnie pytanie : Czy negocjacje z tzw. “handlarzami długów” to lepiej przez prawnika prowadzić? Czy samemu?

  Bo “handlarze długami” czuja się widać bardzo pewnie w polskiej rzeczywistości …
  (przepraszam najmocniej za wiele moich pytań: ale to jest reżim prawny albo koszmar prawny…… w tym kraju).

  Z Poważaniem,

  1. Trzeba pobrać akta sprawy z esądu i złożyć wniosek o doręczenie NZ jeżeli nie otrzymał Pan nakazu wcześniej. Prosze skontaktować się przez formularz kontaktowy w dziale KONTAKT. Przeanalizujemy sprawę.

 65. A jak otrzymam już nakaz zapłaty z sądu, chyba prawomocny (jeszcze nie odebrałam z poczty, właśnie przez tel się dowiedziałam, że ktoś zabrał moją nadpłatę z Urzędu) to nadal mogę złożyć sprzeciw? Sprawa o tyle kuriozalna, że nie dostałam wcześniej żadnych pism, żadnych wezwań, żadnych dokumentów, że w ogóle coś jest prowadzone przeciwko mnie, a sprawa dotyczy wyższej szkoły, do której przestałam uczęszczać 5 lat temu! Co w tej sytuacji? Mogę jakoś walczyć?

  1. Jeżeli to NZ z sądu to nie jest prawomocny, uprawomocni sie jeżeli w ciągu 14 dni nie złoży Pani sprzeciwu. Należy złożyć sprzeciw od NZ, można się powołać na zarzut przedawnienia w tej sytuacji. Nie musi zadziałać, ale może. Warto spróbować.

   1. Zgadza się. Złożyłem sprzeciw do NZ podnosząc zarzut przedawnienia i bank wycofał pozew. Ciekawe jest to, że nie upłynęły trzy lata od podpisania umowy kredytowej.

 66. Proszę o informację, czy w związku z umorzeniem postępowania (złożyłam sprzeciw od nakazu zapłaty, a firma windykacyjna nie dostarczyal na czas wymaganych przez sąd dokumentów) mogę się starać o wypisanie z KRD? Do KRD oczywiście wpisała mnie firma windykacyjna

  1. Starać się można, ale nie wykreślą wpisu. Rzekomy dług nadal istnieje tylko nie jest stwierdzony wyrokiem sądu. A bez wyroku oddalającego powództwo nie udowodni Pani że go nie ma.

 67. Ten cały e-sąd to jakaś kpina.Narzędzie dla podejrzanych firm do wyłudzania pieniędzy od ludzi.Ja też rok temu nagle dowiedziałam się,że mam komornika na karku.Była jakaś sprawa w 2014r,nawet nie wiem o jaki dług chodzi.Powiadomienia najprawdopodobniej przychodziły na adres pod ktorym nie mieszkam od ponad 10lat.Wysłałam komornikowi potwierdzenie zamieszkania i zameldowania pod innym adresem w tym czasie i egzekucję cofnął.Ja nie wiem,czy obowiązkiem potencjalnego wierzyciela nie powinno być,przed wniesieniem sprawy do sądu,uzyskanie zaśw.z urzędu miasta o akyptualnym adresie zameldowania dłuznika?I w moim przypadku wierzyciel jakiś cichociemny,bo siedzibę ma…w Luksemburgu!I jak od takiego odzyskaç pieniądze-uważam,że te firmy windykacyjne to działające niby zgodnie z prawem-organizacje przestępcze.

  1. To był z pewnością fundusz NSFIZ który kupił jakiś Pana dług. Zaświadczenie o zameldowaniu nic nie da, ponieważ nie ma obowiązku mieszkania pod adresem zameldowania, a wierzyciel powinien podać w pozwie aktualny adres zamieszkania (nie zameldowania) pozwanego.
   Pisma o nieaktualnym adresie należy wysłać do sądu który wydałn nakaz wraz z wnioskiem o doręczenie NZ na prawidłowy adres, potem złożyć sprzeciw i powalczyć w sądzie.

 68. No wlasnie o to chodzi, ze to bylo w listopadzie zeszlego roku i do tej pory cisza. Zas w tym roku w marcu bylem w banku zlikwidowac karte kredytowa, ktora dostalej jakby w pakiecie do kredytu i w komputerze widnieje, ze mam kredyt, ale nikt slowa nie powiedzial, ze zalegam cokolwiek.

  1. Mogli wycofać pozew (choć banki robią to rzadko) lub SR ma spore obłożenie.
   Warto zadzwonić do SR i zapytać czy wpłynęła jakaś sprawa przeciwko Panu, a jeżeli tak to jaki ma status aktualnie.

 69. Zalozylem konto w e-sadzie i dowiedzialem sie, ze FM Bank zlozyl pozew o wydanie nakazu zaplaty w sprawie zaleglosci kredytowej na kwote okolo 2000zl. Obok widnial napis “nie wydano nakazu zaplaty”.
  Czy to znaczy, ze dlugu nie ma? Co teraz z tym robic?

  1. To znaczy że sprawa najpewniej zostałą przekazana do rozpoznania do Sądu Rejonowego właściwego wg miejsca zamieszkania pozwanego i wkrótce przyjdą dokumenty z sądu z pozwem, załącznikami i możliwością złożenia odpowiedzi na pozew w ciągu 14 dni od dnia odbioru.

 70. Nie poruszyliście jednej kwestii. Okazuje się że “wierzyciel” podaje celowo w e-sądzie np. stary, nieaktualny lub niewłaściwy adres “dłużnika” by szybko uzyskać nakaz. Sąd jak sami napisaliście nie weryfikuje ani zasadności roszczenia ani kwoty ani adresu, tylko wydaje nakaz zapłaty. “Dłużnik nie obiera z oczywistych względów, bo nie przebywa pod wskazanym adresem i nakaz wraca do sądu. Sąd uznaje go za doręczony i wystawia klauzule wykonalności, o czym “dłużnik też nie wie bo klauzula jest wysłana na niewłaściwy adres. “Dłużnik” dowiaduje się o zakończonym prawomocnym postępowaniu w momencie jak komornik dokonuje zajęcia np. na rachunku.

  1. Nie da się napisać wszystkiego w jednym wpisie. Procedurę “odkręcania” niewłaściwie doręczonego nakazu też wkrótce opiszemy. W takiej sytuacji bez trudni można taki nakaz uchylić, a sprawa wróci do do rozpoznania do właściwego sądu rejonowego.

   1. Uchylić nakaz to nie problem. Problem jak zmusić komornika do zwrotu zajętego mienia i naliczonych opłat egzekucyjnych wraz z odsetkami. Kolejna zabawa w skargę na komornika??? Zawiadomienie do PG o popełnieniu przestępstwa i skarga do MS???

 71. Dzień dobry. Mam pytanie.

  Miał być poradnik „jak założyć konto w e-Sądzie i pobrać
  akta nakazu który nigdy nie został Ci doręczony.”

  Tego dotyczy moje pytanie.

  Czy po utworzeniu podstawowego konta użytkownika w E –
  Sądzie – wyświetlą się wszystkie prowadzone wobec mojej osoby postępowania? Czy
  wyświetlą się także te postępowania, o których nie wiem, że miały miejsce, bo
  przykładowo nie mieszkałem w miejscu dostarczenia korespondencji z sądu? Czy „obejrzę”
  także stare sprawy sprzed lat? Czy mogę jedynie monitorować czy ktoś nie
  występuje wobec mnie z roszczeniem OD MOMENTU założenia konta dopiero? Czy
  obejrzę akta spraw, które zostały już zakończone i co do których został wydany
  nakaz zapłaty, nawet lata temu? Bo napisaliście Państwo, że po założeniu konta
  można sprawdzić akta sprawy i nakazy, które nawet nie zostały dostarczone. A w
  takim przypadku pozwany, nie mając, nakau sądowego nie dysponuje specjalnym
  kodem, który umożliwia wgląd w akta sprawy. Czy więc założenie konta umożliwi
  taki wgląd? Także wobec spraw już zamkniętych?

  Bardzo proszę o odpowiedź i rozjaśnienie tego tematu!

  I co zrobić jeżeli po załogowaniu na własne konto w E –
  Sądzie nie znajdujemy żadnych spraw toczących się przeciw nam, a podejrzewamy,
  że kiedyś takie mogły mieć miejsce?

  Gdzie więc szukać takich informacji, skoro E – Sąd, być
  może, ich nie udostępnia?

  Proszę o jasną odpowiedź!

  Dziękuję bardzo!

  1. Czy po utworzeniu podstawowego konta użytkownika w E –Sądzie – wyświetlą się wszystkie prowadzone wobec mojej osoby postępowania?
   Wszystkie w których podano Pana numer PESEL.

   Czy wyświetlą się także te postępowania, o których nie wiem, że miały miejsce, bo przykładowo nie mieszkałem w miejscu dostarczenia korespondencji z sądu?
   Tak.

   Czy „obejrzę” także stare sprawy sprzed lat?
   Tak.

   Czy mogę jedynie monitorować czy ktoś nie występuje wobec mnie z roszczeniem OD MOMENTU założenia konta dopiero?
   Na koncie będą wszystkie sprawy jakie kiedykolwiek przeciwko Panu zostały złożone do esądu.

   Czy obejrzę akta spraw, które zostały już zakończone i co do których został wydany nakaz zapłaty, nawet lata temu?
   Tak.

   Bo napisaliście Państwo, że po założeniu konta można sprawdzić akta sprawy i nakazy, które nawet nie zostały dostarczone. A w
   takim przypadku pozwany, nie mając, nakau sądowego nie dysponuje specjalnym kodem, który umożliwia wgląd w akta sprawy. Czy więc założenie konta umożliwi taki wgląd? Także wobec spraw już zamkniętych?
   Tak. Mając założone konto jest dostęp do wszystkich spraw, a mając kod dostępu do akt ma Pan dostęp wyłącznie do jednej sprawy, której dotyczy kod.

   Bardzo proszę o odpowiedź i rozjaśnienie tego tematu!

   I co zrobić jeżeli po załogowaniu na własne konto w E –Sądzie nie znajdujemy żadnych spraw toczących się przeciw nam, a podejrzewamy, że kiedyś takie mogły mieć miejsce? Gdzie więc szukać takich informacji, skoro E – Sąd, być może, ich nie udostępnia?

   W tym celu należy wejść do sekcji MOJE SPRAWY, zaznaczy na dole TYLKO SPRAWY ZAKREŚLONE i kliknąć FILTROWANIE. Na dole pojawią się wszystkie sprawy. Następnie należy przy każdym z nakazów kliknąć w żółtą teczkę, następnie wejść w AKTA SPRAWY i kliknąć POBIERZ W POSTACI PDF (w prawym, górnym rogu).

   1. Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź!

    Czy po utworzeniu podstawowego konta użytkownika w E –Sądzie
    – wyświetlą się wszystkie prowadzone wobec mojej osoby postępowania?

    ”Wszystkie w których podano Pana numer PESEL.”

    E – Sąd działa od 2010 roku. Od 2013 roku, o ile się nie
    mylę, wprowadzony został wymóg, aby powód wnosząc pozew podawał numer PESEL
    dłużnika. Napisał Pan, że w bazie E – Sądu wyświetlą się wszystkie sprawy, w
    których podano mój numer PESEL.

    Czyli, w takim razie, mogę domniemywać, że od momentu
    wprowadzenia tego wymogu, tj. od roku 2013 – nie byłem przez nikogo pozwany, skoro
    żadne sprawy mi się nie wyświetliły?

    Natomiast niewiadomą pozostaje okres pomiędzy rokiem 2010,
    kiedy to E – Sąd „wystartował”, a rokiem 2013, kiedy to wprowadzono wymóg
    PESEL.

    Skąd w takim razie uzyskać mogę informację, jakie sprawy
    toczyły się przeciw mnie, kiedy, kto je wniósł, i z jakim wynikiem się zakończyły
    w tym właśnie okresie 2010 – 2013?

    To wciąż pozostaje bardzo niekomfortową niewiadomą.

    Jak mogę zbadać jakie sprawy toczyły się przeciw mnie bez
    podania przez powoda mojego numeru PESEL?

    Myślę, że przecież musi istnieć taka możliwość.

    Im bardziej zagłębiam się w te tematy, tym mocniej rośnie
    moje zdziwienie, zaskoczenie i niedowierzanie – kto w ogóle zezwolił na takie sądowe
    „praktyki”…

    Proszę o jeszcze jedną odpowiedź odnośnie spraw bez PESELU –
    jak wyżej.

    Dziękuję!

    1. Wysłać stosowne zapytanie pocztą do sądu, podając wszystkie swoje dane osobowe i prosząc o podanie sygnatur do spraw które były prowadzone, jeżeli takowe były, wraz z kodami dostępu do akt sprawy.

     Prosze pamiętać, że sprawy mogły być składane także do zwykłych Sądów Rejonowych a nie tylko esądu, ale to się okaże jak pojawi się komornik albo windykacja i powoła się na konkretną sygnaturę akt z konkretnego sądu. Do tego czasu może Pan uznać że spraw nie było.

 72. Witam serdecznie pod koniec kwietnia wysłałam do was e-mail z prośbą o pomoc w mojej sprawie. Przedstawiłam sytuację i załączyłam dokumenty. Wysłałam również pismo do e-sądu o wysłanie nakazu zapłaty na prawidłowy adres. Proszę o kontakt

 73. Niestety jest to nagminna praktyka i co gorsza – to wcale nie jest takie jednoznaczne, ponieważ komornik nie jest władny oceniać kto jest właścicielem ruchomości, to może orzec tylko sąd. Dlatego często komornik zajmuje np. samochód, ale zostawia go w dozorze dłużnikowi, po czym rzekomy właściciel może wnieść wniosek o wyłączenie rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji.

  Przykład: w dowodzie rejestracyjnym jest wpisany dłużnik, ale przy próbie zajęcia okazuje on spisaną na kolanie umowę kupna-sprzedaży pojazdu sprzed 2 dni z Janem Kowalskim. Komornik ma prawo zająć samochód czy nie? Należy on do dłużnika czy nie? Komornik jest upoważniony aby to rozstrzygać?

  1. W takim przypadku to jeszcze zrozumiem ale co jeśli komornik zajmuje samochód należący do np. matki dłużnika. Dłużnik nigdy nie był jego właścicielem a z wszelkich dokumentów wynika, że jest to samochód należący do matki dłużnika ( dłużnik oczywiście tłumaczy, że pożyczył na chwilę samochód od matki). Czy w takiej sytuacji komornik ma prawo zająć samochód? Zdecydowanie NIE! Przepis mówi wyraźnie , że zająć można tylko ruchomości należące do dłużnika będące w jego władaniu. Czyli warunek jest taki, że muszą to być przede wszystkim ruchomości należące do dłużnika”.Art. 845§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję.”
   To po pierwsze. Po drugie
   “Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie.”( Art 845§ 2 zdanie drugie).
   A po trzecie:
   W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem.bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością.( § 2a.).
   Tak więc przepisy są wyjątkowo jasne i nie trzeba do nich komentarza żeby je poprawnie zinterpretować. Dlatego jeśli komornik zajmuje ruchomość będącą we władaniu dłużnika ale w sposób oczywisty i dający się łatwo zweryfikować ( np. samochód )nie należącą do dłużnika to zwyczajnie popełnia przestępstwo i nie tylko ma on prawo oceniać czy należy to do dłużnika ale ma taki obowiązek!! W innym razie miałby prawo zająć np. autobus, którym akurat podróżuje dłużnik albo samolot.

   1. Art. 845§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu.

    Gdzie tu jest słowo stanowiące własność dłużnika?
    Mowa jest tylko o władaniu.
    2. skąd komornik ma wiedzieć, że dłużnik akurat kupił ten samochód parę dni temu, ale jeszcze go nie przerejestrował?
    Od rozstrzygania, kto jest właścicielem jest sąd, a nie komornik. Komornik stwierdza tylko fakt władania rzeczą przez dłużnika. Tyle, i aż tyle.

    1. Mowa jest o władaniu ruchomościami dłużnika przez niego samego bądź przez wierzyciela. Tak czy nie? “Zająć można ruchomości dłużnika” -ten zwrot jest jasny chyba? Ruchomość dłużnika to jego własność… Samochód dłużnika to jego własność, czy nie? Oczywiście jeśli Komornik ma wiedzę, że ruchomość będąca w jego władaniu jest jego własnością to ok. niech zajmuje ale jeśli wszystkie znaki na Ziemi i niebie wskazują, że nie jest to jego własność np. w przypadku samochodu jest to łatwe do ustalenia w kilka chwil to nie ma prawa zajmować. Przecież wszystkie te ostatnie głośne i medialne afery, w których wydalano komorników z zawodu i stawiano im zarzuty karne dotyczyły takich właśnie sytuacji tzn. komornik zajął samochód należący do matki dłużniczki albo do osoby zupełnie nie związanej z dłużnikiem. Gdyby było tak jak Pan pisze to za powyższe nie wyrzucano by komornika z zawodu i nie stawiano zarzutów.

     Oczywiście nie będę się upierał bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie i chętnie dam się przekonać

     1. I dlatego istnieje przepis.

      Art. 841 [Powództwo o zwolnienie od egzekucji]
      Orzeczenia: 29
      § 1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.
      § 2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.
      Orzeczenia: 7
      § 3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

     2. To, że komornik nie ma prawa zająć ruchomości nie należącej do dłużnika nie powoduje, że z tego powodu czynność zajęcia staje się nieważna. I dlatego właśnie przytoczone przez Ciebie przepisy. Dla porównania do prawa karnego: Policja zatrzymuje człowieka na 48 godzin człowieka za to, że dłubał w nosie na dworcu kolejowym. Oczywiście nie ma do tego prawa ale to robi. Zatrzymany aby stwierdzić, że Policja działała nielegalnie musi złożyć zażalenie do Sądu na zatrzymanie. Sąd oczywiście w takiej sytuacji orzeknie, że człowieka pozbawiono wolności bezprawnie. I teraz pytanie ( idąc twoim tokiem rozumowania) czy jeśli ten człowiek nie złoży zażalenia na zatrzymanie oznacza, że Policja działała legalnie? Oczywiście NIE ! I oczywiście brak zażalenia na zatrzymanie nie powoduje,że dany Policjant nie odpowie karnie. Mniej więcej analogicznie sprawa wygląda w omawianym temacie. To, że napisano przepisy umożliwiające zwolnienie rzeczy spod egzekucji nie oznacza, że komornik ma prawo zająć przedmiot nie będący własnością dłużnika. Analogicznie patrz na przepisy dotyczące zbadania legalności zatrzymania osoby. Ja to tak na chłopski rozum czytam….

     3. Całkowicie się z tym zgadzam. Dla mnie to oczywiste. Chodzi o ruchomości dłużnika. W domyśle, będące własnością dłużnika. Przecież to nielogiczne, żeby komornik miał prawo zajmować ruchomości osób trzecich tylko dlatego, że są we władaniu dłużnika. Jeszcze by tego brakowało. A przepisy, które Panowie z Antywindyka przytoczyli poniżej, owszem są. Tylko, który dłużnik je zna ? Relacja dłużnik – komornik, to relacja ofiara – kat. A ofiara rzadko potrafi działać racjonalnie.
      Pozdrawiam:)

 74. Do e-sądu idealnie pasowałby niezawisły e-sędzia, który podlega tylko zasilaniu i wydaje nakazy 24h na dobę. Bo przecież ci sędziowie i referendarze w końcu się kiedyś zmęczą!

 75. Szanowni Państwo,
  Nie do końca zgadzam się z tezą, że pismo do sądu powinno być wysłane ze zwrotnym poświadczeniem odbioru.
  Żaden przepis tego nie wymaga. Natomiast w razie, gdyby ktoś kwestionował, że pismo dotarło, można tego dowieść za pomocą innych środków dowodowych. Takim środkiem jest choćby sprawdzenie biegu przesyłki w systemie trackingu. Osobiście przećwiczyłem i wydruk z trackingu był dla sądu wystarczającym dowodem że list doręczono.
  Pamiętajmy, że zwrotne poświadczenie odbioru kosztuje 🙂
  pozdrawiam

  1. ZPO kosztuje a poza tym wydruk z trackingu może się przydać także, kiedy chcesz udowodnić datę odbioru przesyłki przychodzącej. Przykładowo, jak składasz zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności to takim wydrukiem i kopertą potwierdzisz kiedy dostałeś pismo od komornika i tym samym że dochowałeś 7-dniowego terminu.

   1. No właśnie, z czego w ogóle wynika zasada 7-dniowego terminu na zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności nakazu zapłaty od daty dowiedzenia się o wszczęciu egzekucji?. Mój pełnomocnik twierdzi, że nie ma na to podstawy prawnej. Po drugie czy Sąd bada tą okoliczność przy wydawaniu postanowienia o uchyleniu postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności?

     1. No ok. ale z praktyki wiem, że Sądy nie badają tej okoliczności To znaczy kiedy dłużnik pisze zażalenie na nadanie klauzuli i powołuje się na to, że w dniu dzisiejszym odwiedził go komornik i stąd dowiedział się o istnieniu np. nakazu zapłaty z klauzulą to Sądy taki argument uznają i nie weryfikują. Do momentu wydania postanowienia o uchyleniu klauzuli wykonalności wierzyciel nie ma świadomości, że dłużnik podjął jakiekolwiek kroki a na postanowienie o uchyleniu klauzuli zażalenie nie przysługuje ( jak dobrze pamiętam)?

     2. I jeszcze jedno. Są dwie szkoły. Jedna to zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności ale w sytuacji kiedy nakaz zapłaty/ wyrok zaoczny doręczane są na nieaktualny adres i uznane za doręczone zastępczo w wyniku dwukrotnego awizowania to nie piszemy w ogóle zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli tylko po prostu sprzeciw od nakazu z wnioskiem o doręczenie nam nakazu wraz z pozwem. W moim okręgu taki sposób jest przez Sądy uznawany ponieważ nieprawidłowe doręczenie to de facto brak doręczenia a brak doręczenie nie rozpoczyna biegu terminów do wniesienia sprzeciwu czy zażaleń.

     3. Tu znów trzeba by napisać elaborat. Aby sąd zarządził prawidłowe doręczenie musi uchylić klauzule na obecny nakaz. Inaczej komornik nadal mógłby prowadzić egzekucję w sprawie, która miałby się zaraz toczyć w sądzie. Więc wniosek musi uwzględniać doręczenie NZ + utratę mocy wydanego nakazu + uchylenie klauzuli na obecny nakaz.

     4. Ok to jasne choć wiadomo, że jeśli wskutek wniesienia sprzeciwu od nakazu, który doręczony został zastępczo na nieaktualny adres Sąd uchyli nakaz zapłaty to i klauzula wykonalności z automtu traci moc. Ale tak Jak Pan pisał można na ten temat pisać elaboraty…

     5. Właśnie postanowienie o uchyleniu klauzuli wykonalności to osobne postanowienie. Z punktu widzenia obrony ważniejsze jest uchylenie nakazu i przekazanie sprawy do rozpatrzenia do SR, o tyle np. komornik potrafi odmówić umorzenia egzekucji bez postanowienia o uchyleniu klauzuli wykonalności

     6. A ja będę polemizował nadal z tym żaleniem się na klauzulę wykonalności nadaną nakazowi zapłaty albo wyrokowi zaocznemu z następujących powodów:

      Art. 825. Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

      2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc;

      Tak więc jeśli doręczono zastępczo na nieaktualny adres nakaz zapłty czyli zrobiono to błędnie wystarczy po dowiedzeniu się o tym zawiadomić sąd i wnieść o uchylenie nakazu zapłaty i doręczenie go nam wraz zpozwem już na właściwy adres. Jeśli Sąd uwzględni nasz wniosek ( a nie słyszałem aby tym sposobem nie uwzględnił ) to uchyli nakaz zapłaty. Wówczas traci on moc a w myśl w/w przepisu po zawnioskowaniu przez nas do komornika musi on umorzyć postępowanie. Wówczas nie ma mowy o żadnych 7-dmio dniowych terminach. Terminy nie zaczeły biec z uwagi na brak doręczenia. Proszę pamiętać jeszcze o furtce jaką daje przepis art 139 § 5. w związku z Art. 820.3. § 1.które kolejno brzmią:

      Na wniosek strony sąd albo referendarz sądowy na posiedzeniu niejawnym wydaje zaświadczenie, w którym stwierdza, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został uznany za doręczony na oznaczony adres w trybie określonym w § 1.

      Komornik zawiesza na wniosek dłużnika postępowanie prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego, nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie określone w art. 139 § 5, z którego wynika, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym.

     7. To prawda ale, w takich sytuacjach pomaga skarga do Izby Komorniczej + zawiadomienie do prokuratury 😉 Działa trzeźwiąco. Uważam, że dłużnicy i ich rodziny zbyt rzadko korzystają z takiej możliwości. Może macie jakieś doświadczenia w tej kwestii?

     8. Staramy się działać jak najbardziej efektywnie i unikać zbędnych komplikacji. Ale czasem bez prokuratury nie da rady 🙂

     9. Mam jeszcze takie pytanie… Chodzi mi o wyrok zaoczny. Pomimo, że pozwany osobiście odbierał korespondencję z Sądu ( własnoręcznie i czytelnie podpisywał zwrotki ) na rozprawie ( było ich kilka ) zapadł wyrok zaoczny. Oczywiście wyrok z powodu nie podjęcia obrony zapadł zgodnie z żądaniem powoda i na niekorzyść pozwanego. Czy w takiej sytuacji pozwany może skutecznie wnieść sprzeciw od takiego wyroku? Czy musi wcześniej wykazać z jakiego powodu nie podjął obrony i odbierając przesyłki ignorował je? Czy w takiej sytuacji sąd mógł wydać wyrok zaoczny czy powinien orzec normalnym wyrokiem?

     10. Wyrok zaoczny zapada bez wiedzy dłużnika, gdy nie jest on informowany o rozprawie – wtedy pozwany może wnieść sprzeciw od WZ. Jeżeli rozprawy się odbywają, jest ich kilka, pozwany jest o nich informowany – to jaki to wyrok zaoczny? Jednak jeżeli sąd w pouczeniu napisał, że jest możliwość wniesienia sprzeciwu od WZ w ciągu 14 dni… to czemu nie? 🙂

     11. Nasze doświadczenie wskazuje, że wręcz przeciwnie, sądy co raz częściej – niemal zawsze, badają to, np. wysyłając zapytanie do komornika kiedy dłużnik odebrał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, itp.

    1. Art. 795 [Zażalenie]
     KOMENTOWANY PRZEPIS
     § 1. Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie.
     § 2. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od dnia wydania mu tytułu wykonawczego lub zawiadomienia go o utworzeniu tytułu wykonawczego w systemie teleinformatycznym albo od dnia ogłoszenia postanowienia odmownego, a gdy ogłoszenia nie było – od dnia doręczenia tego postanowienia. Dla dłużnika termin ten biegnie od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. W razie zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 7942 § 2 albo 3, termin ten biegnie od dnia doręczenia stronie uzasadnienia postanowienia albo postanowienia z uzasadnieniem.
     § 21. W przypadkach, o których mowa w art. 7781, art. 786, art. 787, art. 7871, art. 788 i art. 789, lub gdy tytułem egzekucyjnym nie jest orzeczenie sądu albo referendarza sądowego, sąd drugiej instancji, uwzględniając zażalenie wierzyciela na postanowienie o odmowie nadania klauzuli wykonalności, uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje wniosek do ponownego rozpoznania, jeżeli zachodzą podstawy do nadania klauzuli wykonalności.
     § 3. Przepisy § 2 i 21 stosuje się odpowiednio do skargi na postanowienie referendarza sądowego.
     1
     1. Zakres zastosowania przepisu. Komentowany artykuł ma bardzo szeroki zakres zastosowania, na co słusznie wskazał E. Wengerek. Dotyczy on nie tylko postanowień nadających klauzulę wykonalności (bez względu na to, czy zostały wydane w formie przewidzianej dla postanowień, czy też w formie skróconej – art. 783 KPC), ale również wszelkie postanowienia co do nadania klauzuli wykonalności (zob. E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające, s. 169).

     Artykuł 795 dotyczy wszelkich postanowień sądu związanych z nadaniem klauzuli wykonalności, o których mowa w poprzedzających ten przepis artykułach, a więc obejmuje również i te postanowienia, w których wyniku wobec uznania przez sąd braku przesłanek do nadania klauzuli wykonalności nastąpiła odmowa wydania dalszego tytułu (art. 793) lub tytułu wykonawczego w zamian za utracony (art. 794 KPC) (uchw. SN z 29.5.1959 r., I CO 12/59, OSNCK 1960, Nr 2, poz. 55).
     2
     2. Problem zaskarżalności poszczególnych postanowień. Na postanowienie sądu karnego co do nadania klauzuli wykonalności wyrokowi w części rozstrzygającej o roszczeniach cywilnych przysługuje zażalenie (post. SN z 1.6.1968 r., IV KO 3/68, Legalis).

     Na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego przysługuje zażalenie (art. 795 § 1 KPC) (post. SN z 25.5.1987 r., II CZ 73/87, Legalis).

     Powództwo z art. 840 § 1 pkt 1 KPC umożliwia dłużnikowi merytoryczną obronę przed egzekucją. Uchybienie formalne popełnione przez sąd w toku postępowania co do nadania klauzuli wykonalności (art. 777 pkt 1 KPC) dłużnik może zatem zwalczać w drodze – dostosowanego do tego – zażalenia (art. 795 KPC) (uchw. SN z 17.4.1985 r., III CZP 14/85, Legalis).

     Na postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności służy zażalenie tylko wtedy, gdy nadaje ją lub odmawia jej wydania sąd pierwszej instancji (art. 781 § 1 i art. 795 KPC). Jeśli nadaje ją sąd okręgowy jako sąd drugiej instancji (art. 781 § 1), od jego orzeczenia, jako sądu drugiej instancji, dalszego środka odwoławczego – stosownie do Działu V i w zw. z art. 13 § 2 KPC – nie ma (post. SN z 15.6.1966 r., I CZ 55/66, Legalis).

     Na postanowienie sądu pierwszej instancji uchylające postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym przysługuje zażalenie (art. 795 § 1 KPC) (post. SN z 20.2.2013 r., I CZ 22/13, Legalis).

     Jako dyskusyjny należy uznać pogląd, że dopuszczalne jest zażalenie na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności wniesione przez dłużnika przed doręczeniem mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji (uchw. SN z 5.5.1988 r., III CZP 29/88, Legalis).
     3
     3. Uprawnienia dłużnika. Dłużnik uchybienia formalne popełnione w toku postępowania o nadanie klauzuli wykonalności może zwalczać w drodze zażalenia. W postępowaniu egzekucyjnym stroną chronioną powinien być wierzyciel, a dopuszczenie do rozpoznawania tych samych zarzutów w dwóch postępowaniach dawałoby dłużnikowi niczym niedającą się uzasadnić nadmierną ochronę i możliwość przedłużania postępowania egzekucyjnego. Ochrona dłużnika przed nadaniem klauzuli wykonalności wadliwemu tytułowi egzekucyjnemu jest w sposób należyty zapewniona poprzez możliwość zaskarżenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności zażaleniem (wyr. SA w Warszawie z 25.10.2001 r., I ACA 280/01, Legalis).

     Dłużnik nie jest uczestnikiem postępowania klauzulowego (o nadanie klauzuli wykonalności) przeciwko małżonkowi dłużnika i nie przysługuje mu legitymacja do zaskarżenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności (post. SA w Białymstoku z 21.5.2003 r., I ACZ 443/03, Legalis).
     4
     4. Zbywca wierzytelności nie jest legitymowany do wniesienia zażalenia na postanowienie wydane na podstawie art. 788 § 1 KPC o nadaniu klauzuli wykonalności na rzecz nabywcy wierzytelności (uchw. SN z 20.5.2003 r., III CZP 19/03, Legalis).
     5
     5. Małżonek dłużnika. Termin do wniesienia zażalenia przez małżonka dłużnika na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności przeciwko temu małżonkowi określa przepis art. 795 § 2 KPC (uchw. SN z 13.5.1993 r., III CZP 60/93, Legalis). Natomiast nie można się zgodzić ze stanowiskiem, że zażalenie wniesione przez małżonka dłużnika na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności przeciwko temu małżonkowi przed rozpoczęciem biegu terminu do wniesienia tego zażalenia zgodnie z art. 795 § 2 KPC, tj. przed datą doręczenia małżonkowi dłużnika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, nie podlega odrzuceniu (uchw. SN z 2.12.2003 r., III CZP 90/03, Legalis).
     6
     6. Zastosowanie systemu teleinformatycznego. W nowym brzmieniu § 2 komentowanego przepisu ustawodawca uwzględnił różne sposoby liczenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienia, w tym postanowienia wydane w systemie teleinformatycznym. W tym ostatnim przypadku zbędne jest zastosowanie rozwiązań tradycyjnych, odnoszących się do stosowania dokumentów w formie papierowej. Odnosi się to zarówno do zażaleń na postanowienia w postępowaniu klauzulowym, jak i wniesienia skargi na postanowienie referendarza sądowego. Warto zauważyć, że obok formy postanowienia, dla sposobu obliczania tego terminu ważny jest również rodzaj podmiotu uprawnionego do jego złożenia – odmienne reguły dotyczą wierzyciela względnie dłużnika.
     7
     7. Postępowanie przed sądem drugiej instancji. Przepisy normujące postępowanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu mają autonomiczny charakter w stosunku do postępowania rozpoznawczego oraz właściwego postępowania egzekucyjnego; stanowią zatem stadium pośrednie pomiędzy postępowaniem rozpoznawczym a wykonawczym. Można je również określić jako postępowanie przygotowawcze do postępowania egzekucyjnego. Postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności doprowadza zatem do końca jedynie określony fragment sprawy, nie kończąc jej jako całości poddanej pod osąd. Nie ma zatem podstaw do przyjęcia, że może być zaskarżone, stosownie do art. 3941 § 2 KPC. Do tych postanowień nie ma zastosowania art. 795 KPC, ponieważ dotyczy postanowień wydanych przez sąd pierwszej instancji. Postępowanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu prowadzone przez sąd drugiej instancji jest zatem postępowaniem jednoinstancyjnym (post. SN z 6.2.2013 r., V CZ 73/12, Legalis).
     8
     8. Nowelizacja. Od 8.9.2016 r. przepis ten w § 3 stanowi, że sąd drugiej instancji, uwzględniając zażalenie wierzyciela na postanowienie o odmowie nadania klauzuli wykonalności w przypadkach, o których mowa w art. 7781, 786, 787, 7871, 788 i 789 KPC, lub tytułowi egzekucyjnemu niebędącemu orzeczeniem sądu lub referendarza sądowego, nie może wydać orzeczenia reformatoryjnego. W wymienionych przypadkach sąd drugiej instancji uchyli zaskarżone postanowienie i przekaże wniosek do ponownego rozpoznania, jeżeli stwierdzi, że zachodzą podstawy do nadania klauzuli wykonalności.

     źródło: Legalis

  2. Oczywiście, dlatego napisaliśmy, że nie jest to konieczne, ale wskazane. W razie sytuacji spornej ponad wszelką wątpliwość jest to dowód na wysyłkę i odbiór pisma. Gdy chodzi o 500 000zł koszt dodatkowych 2zł jest raczej do przełknięcia 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.