Oferujemy pełny zakres usług w zakresie pomocy osobom zadłużonym na etapie windykacji, prostępowania sądowego, a także egzekucji komorniczej. Pomagamy w zabezpieczeniu majątku oraz prowadzenia niemal normalnego życia, nawet w sytuacji aktywnej egzekucji komorniczej.

Długi to nie problem, to wyzwanie, z którym można się zmierzyć i wygrać. Możesz bronić się sam, jednak korzystając z naszej pomocy, maksymalizujesz swoje szanse na wygraną.

W czym się specjalizujemy?

 • reprezentacja dłużników w sądach przez profesjonalnych pełnomocników
 • zarzuty, sprzeciwy, odpowiedzi na pozew, skargi, odwołania, prowadzące ostatecznie do częściowego lub całkowitego oddalenia powództwa – pozbycia się długu
 • pozwy dotyczące unieważnienia umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej
 • pozwy dotyczące odzyskania różnic kursowych w umowach kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej
 • pozywanie banków w celu uchylenia klauzuli wykonalności na BTE
 • pozywanie banków i funduszy celem odzyskania środków uzyskanych w trakcie trwania egzekucji komorniczej 
 • ochrona majątku dłużników: od nieruchomości, przez samochody, na telewizorach czy meblach kończąc
 • obrona przed funduszami i firmami windykacyjnymi
 • umarzanie postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych
 • odszkodowania i zadość uczynienia za bezprawnie zajęty i zlicytowany przez komorników majątek dłużnika
 • prowadzenie postępowań upadłościowych w Polsce i za granicą 
 • pomoc w otwieraniu spółek i prowadzeniu biznesu w Polsce i na terenie UE 

Jeżeli chciałbyś skorzystać z naszej pomocy, opisz swoją sytuację w Formularzu kontaktowym w dziale KONTAKT.