Doradztwo prawne

Bezpłatne mailowe analizy prawne oraz płatne konsultacje osobiste lub telefoniczne w zakresie oddłużania i ochrony praw dłużników.

212 grudnia 20164 maja 2020
Prowadzenie negocjacji

Negocjacje z wierzycielami

Zmniejszenie kwoty zadłużenia przy jednorazowej wpłacie lub rozłożenie długu na realne do spłaty raty.

412 grudnia 20164 maja 2020
Obrona w sprawach o zapłatę

Obrona w sądzie

Nakaz zapłaty z sądu? Obrona w sprawach o zapłatę z powództwa banków i funduszy sekurytyzacyjnych (firm windykacyjnych).

112 grudnia 20161 czerwca 2019
Ochrona przed egzekucją

Obrona w egzekucji

Reprezentacja w postępowaniu komorniczym, nadzór nad egzekucją, uchylanie kosztów komorniczych, ochrona majątku.

312 grudnia 20161 czerwca 2019

Bezpłatne mailowe analizy prawne oraz płatne konsultacje osobiste lub telefoniczne w zakresie oddłużania i ochrony praw dłużników.

Prowadzenie negocjacji

Zmniejszenie kwoty zadłużenia przy jednorazowej wpłacie lub rozłożenie długu na realne do spłaty raty.

Obrona w sprawach o zapłatę

Nakaz zapłaty z sądu? Obrona w sprawach o zapłatę z powództwa banków i funduszy sekurytyzacyjnych (firm windykacyjnych).

Ochrona przed egzekucją

Reprezentacja w postępowaniu komorniczym, nadzór nad egzekucją, uchylanie kosztów komorniczych, ochrona majątku.

Prowadzenie negocjacji
Obrona w sprawach o zapłatę
Ochrona przed egzekucją
Doradztwo prawne

Bezpłatne mailowe analizy prawne oraz płatne konsultacje osobiste lub telefoniczne w zakresie oddłużania i ochrony praw dłużników.

212 grudnia 20164 maja 2020
Negocjacje z wierzycielami

Zmniejszenie kwoty zadłużenia przy jednorazowej wpłacie lub rozłożenie długu na realne do spłaty raty.

412 grudnia 20164 maja 2020
Obrona w sądzie

Nakaz zapłaty z sądu? Obrona w sprawach o zapłatę z powództwa banków i funduszy sekurytyzacyjnych (firm windykacyjnych).

112 grudnia 20161 czerwca 2019
Obrona w egzekucji

Reprezentacja w postępowaniu komorniczym, nadzór nad egzekucją, uchylanie kosztów komorniczych, ochrona majątku.

312 grudnia 20161 czerwca 2019