Komornik egzekwuje należność od dłużnika – GETIN Noble Banku