Wyrok Sądu Najwyższego – uwzględnienie skargi kasacyjnej