Wygrana z Getin Noble Bankiem w sprawie o 1,3 mln – unieważnienie umowy

Wygrana z Getin Noble Bankiem w sprawie o 1,3 mln – unieważnienie umowy

Getin Noble Bank S.A. pozywa naszego klienta i przegrywa. Sąd uznaje umowę kredytową za nieważną i oddala powództwo banku.

Miło nam poinformować, że w dniu 27 sierpnia 2020r., Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny, sygnatura akt I C 546/17, oddalił w całości powództwo Getin Noble Bank S.A., przeciwko naszemu Klientowi w sprawie o zapłatę na ponad 1.320.000 złotych. Roszczenie wynikało z wypowiedzianej umowy kredytu frankowego.

Podstawy rozstrzygnięcia:

  • Zarzut nieważności umowy kredytowej, Sąd uznał za zasadny,
  • Powód nie udowodnił, aby doręczył stronie pozwanej wzorzec umowy przed jej zawarciem, co stanowi naruszenie art. 384 § 1 k.c.,
  • Umowa zawiera postanowienia niedozwolone m.in. klauzule indeksacyjne, które nie były ustalone indywidualnie z konsumentem i wobec tego, są dla niego niewiążące,
  • Sąd doszedł do wniosku, iż nie może oceniać czy z postanowień abuzywnych wynikała szkoda dla banku. Nie ma znaczenia, czy kurs powoda był „uczciwy” czy też nie.
  • Ponadto, Sąd stwierdził, że nie może ingerować w treść umowy pomiędzy stronami i zastępować postanowień niedozwolonych, innymi postanowieniami, gdyż naruszałoby to zasadę swobody umów.

ZOBACZ TEŻUnieważnienie umowy Getin Noble Banku i oddalenie powództwa banku na kwotę 402.061,68 zł

W styczniu 2017 roku, sprawa została zadekretowana w elektronicznym postępowaniu upominawczym. E-sąd, nie znalazł podstaw do wydania nakazu zapłaty i skierował sprawę do sądu według właściwości ogólnej. Rozpoznanie sprawy trwało 3,5 roku. Warto dodać, że w sprawie został przeprowadzony dowód z opinii biegłego, czemu sprzeciwiała się od początku strona pozwana. Ostatecznie sąd uznał, że dowód z opinii biegłego jest nieprzydatny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Pozew z Getin Noble BankWyrok - wygrana

Wyrok nie jest prawomocny.

Umów się na konsultację tel: 799 709 399

Jeżeli masz problemy finansowe i nie stać Cię na spłatę kredytu hipotecznego – napisz do nas. Przeanalizujemy umowę i poprowadzimy Twoją sprawę.


Opinie klientów