Poradnik dłużnika: Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – e-Sąd

Poradnik dłużnika: Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – e-Sąd

Jeżeli masz jakiś niespłacony dług, to prędzej czy później wierzyciel skieruje sprawę do sądu celem uzyskania tytułu wykonawczego, najczęściej otrzymasz nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z e-Sądu. Jest to idealny moment na to, aby skorzystać ze swoich praw i podjąć obronę. Dziś opiszemy dlaczego nie tylko możesz, ale MUSISZ to zrobić!

Dlaczego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w e-Sądzie?

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Wierzyciel chce otrzymać tytuł egzekucyjny jak najszybciej, jak najłatwiej i jak najtaniej. Do e-Sądu wpływa dziennie od kilku do kilkunastu tysięcy spraw! Jak to możliwe?

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

źródło: www.e-sad.gov.pl

Co to oznacza praktyce? Wierzyciel składając pozew do e-Sądu wprowadza dane dłużnika, dochodzone kwoty oraz opis sprawy, powołuje się na dowody, które rzekomo posiada np. umowę, wypowiedzenie umowy, wezwania do zapłaty, itd. i … na tym koniec.

W Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU)
NIE ZAŁĄCZA SIĘ ŻADNYCH DOWODÓW DO POZWU !!!

Nic. Zero. Null.

Oznacza to ni mniej ni więcej, że w pozwie można wpisać dowolne kwoty wzięte z sufitu i jeżeli tylko będzie to sprawiało wrażenia wiarygodnego – powód uzyska nakaz zapłaty. Sąd na tym etapie W ŻADEN SPOSÓB nie weryfikuje informacji wskazanych w pozwie w tym kwot, jakich domaga się powód.

W sprawach z początku grudnia 2015 roku sygnatura akt jednego z nakazów zapłaty, którym się zajmowaliśmy wynosiła 232975x/15. Słownie: ponad dwa miliony trzysta tysięcy spraw od początku roku do początku grudnia 2015. Średnia miesięczna: ok. 211.790 spraw miesięcznie, czyli średnio 10.589 spraw dziennie, licząc tylko dni robocze (sędzia nie będzie przecież pracował w weekend).

Jak myślicie, ile sędziów i referendarzy orzeka w SR Lublin-Zachód w Lublinie – VI Wydział Cywilny, a w zasadzie wydaje postanowienia przy tak dużej ilości spraw? 200? 500? 1000?

Odpowiedź: 8 sędziów i 47 referendarzy

Lista sędziów i referendarzy eSądu
Lista sędziów i referendarzy eSądu

Zakładając, że sędziowe i referendarze nigdy nie biorą urlopów, nie chorują i pracują od poniedziałku do piątku po 8h wyłącznie rozpoznając nowe sprawy i nie robią nic innego, średnio dziennie muszą rozpoznać 193 nowe pozwy, czyli mogą poświęcić na jeden niecałe 2 min i 30 sekund.

To oczywiście teoretyczne i nirealne założenia, ponieważ nigdy nie jest tak że wszyscy są w pracy, część jest delegowana do analizy sprzeciwów, odwołań i innych wniosków, więc nie mogą w tym czasie zajmować się nowymi sprawami. Po za tym musi być czas na przerwę, kawę, papierosa, obiad… Ile realnie mogą poświęcić czasu na jedną sprawę? Moim zdaniem nie więcej niż minutę.

Od tej minuty może zależeć czyjeś życie, często nie jednej osoby, a całej rodziny.  Nawet jeżeli w EPU składa się sam pozew, bez żadnych dokumentów i dowodów, to czy przy taki dużej ilości spraw możliwe jest przeczytanie i merytoryczne rozpatrzenie wszystkich pozwów? Niech każdy wyciągnie własne wnioski.

Dlaczego warto złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty?

Skoro już wiecie w jakich okolicznościach jest wydawany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w eSądzie, to teraz wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy w takim układzie to, co jest w pozwie i nakazie mam traktować jako prawdę objawioną, nie składać sprzeciwu i grzecznie zapłacić tyle, ile ktoś sobie wymyślił, czy jednak warto złożyć sprzeciw, co całkowicie zmieni sytuację? A może zmienić bardzo istotnie. Z chwilą, gdy złożymy sprzeciw i sąd go uwzględni, to automatycznie nakaz utraci moc w całości, a sąd skieruje sprawę do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, do rozpoznania w trybie ogólnym – czyli odbędzie się normalny proces. Po przekazaniu sprawy do sądu rejonowego, ten wezwie powoda do uzupełnienia w terminie 7 dni pozwu wraz z wszystkimi dowodami, na które się powoływał. I to będzie pierwsza chwila prawdy. Czy uzupełnią, czy zdążą w terminie, czy mają wszystkie dowody na które się powołują… Jeżeli nie zdążą – sąd umorzy postępowanie. Nie oznacza to, że dług zniknął, ale problem został zażegnany i zamiast komornika mamy na jakiś czas święty spokój. Jeżeli powód uzupełni dokumenty – pozwany (dłużnik) otrzyma z sądu komplet dokumentów wraz z pouczeniem, że ma 14 dni na złożenie odpowiedzi na pozew. Często wyznaczony zostanie już także termin rozprawy. W tym momencie należy przeanalizować dokładnie dokumenty złożone przez powoda i obrać właściwą strategię obrony.

Dyskusja na temat tego artykułu na naszym Facebooku

Jak złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty?

Na złożenie sprzeciwu masz 14 dni licząc od dnia odbioru, czyli jeżeli odebrałeś pismo w poniedziałek 1 lutego, to sprzeciw możesz złożyć do poniedziałku 15 lutego do 23:59. Należy wysłać go pocztą polską, listem poleconym (nie musi, ale powinien być za potwierdzeniem odbioru). Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie wymaga żadnej opłaty. Należy przygotować oryginał sprzeciwu oraz jego odpis, czyli po prostu drugi egzemplarz. Wysyłamy oba w jednej kopercie. Nie zapomnij się podpisać! Warto wiedzieć, że jeżeli wyślesz pismo w terminie, a coś zrobisz nie tak np. zapomnisz się podpisać, wyślesz 1 egzemplarz lub treść sprzeciwu nie będzie jednoznaczna – sąd nie odrzuci pisma, a jedynie wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych wyjaśniając dość dokładnie, co masz uzupełnić.

Treść sprzeciwu od nakazu zapłaty

Aby zarzuty były trafne, każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej analizy, jednak jest ogólna zasada, której możesz się trzymać w ciemno. Wystarczy że podasz: nazwę sądu, dane powoda, pozwanego, sygnaturę akt, zatytułujesz pismo: Sprzeciw od nakazu zapłaty, a w treści napiszesz:

Niniejszym, działając w imieniu własnym, składam sprzeciw od nakazu zapłaty, wydanego w postępowaniu upominawczym w dniu … r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie o sygn. akt VI Nc-e … i zaskarżam go w całości.

To wystarczy, aby sprzeciw został uwzględniony i aby sprawa trafiła do rozpoznania do Sądu Rejonowego.

Dlaczego warto składać sprzeciw od nakazu zapłaty?

  • zyskujesz co najmniej 6 miesięcy dodatkowego czasu, zanim zapadnie prawomocny wyrok;
  • jest szansa, że powód wycofa pozew lub nie uzupełni dokumentów w terminie, co jest równoznaczne z umorzeniem postępowania;
  • dajesz sobie szanse na uczciwy proces, oparty na dowodach i dokładnej analizie sędziego;
  • dajesz sobie szanse na całkowite pozbycie się długu, przy odpowiednio poprowadzonej obronie.

Skorzystaj z pomocy AntyWindyk

Jeżeli otrzymałeś właśnie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z e-Sądu (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie – VI Wydział Cywilny) i chcesz skorzystać z naszej pomocy, BEZPŁATNIE przygotujemy dla Ciebie sprzeciw od nakazu zapłaty. Gdy sprawa trafi do rozpoznania do sądu rejonowego, BEZPŁATNIE przeanalizujemy akta, ocenimy szanse na wygraną, czyli na pozbycie się długu i wycenimy koszty dalszego prowadzenia sprawy.

Wyślij do nas wiadomość przez formularz kontaktowy, podając w tytule:

BEZPŁATNY SPRZECIW – /imię i nazwisko/ – /kwotę z nakazu/ – /datę odbioru pisma z sądu/

Opisz swoją sytuację, z czego wynika dług, czy były wcześniej podpisywane jakieś ugody/porozumienia, jak układała się współpraca z wierzycielem i koniecznie załącz skany/czytelne zdjęcia wszystkich otrzymanych z sądu dokumentów, czyli pozwu i nakazu zapłaty.

W ciągu 24h otrzymasz odpowiedź i dalsze instrukcje.


Już wkrótce kolejne artykuły, w których wyjaśnimy m.in. jak założyć konto w e-Sądzie i pobrać akta nakazu który nigdy nie został Ci doręczony, co robić gdy otrzymasz pozew, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym lub wyrok zaoczny.

 

 


Opinie klientów