Przedawnienie opłaty egzekucyjnej

Przedawnienie opłaty egzekucyjnej

Po jakim czasie uzyskamy przedawnienie opłaty egzekucyjnej? Stanowiska w tej sprawie, dotychczas były bardzo rozbieżne. Wątpliwości rozwiał niedawno Sąd Najwyższy.

Przedawnienie opłaty egzekucyjnej – po jakim czasie?

Część prawników uważała, że koszty te ulegają przedawnieniu na zasadach określonych w art. 125 k.c. (z upływem lat 6, a przed zmianą przepisów, nawet z upływem lat 10). Jeszcze inni uważali, że wobec braku konkretnych regulacji np. w nieobowiązującej już ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, czy w ustawie o kosztach komorniczych, w ogóle nie ulegają one przedawnieniu.

Wątpliwości w tej materii powziął Sąd Okręgowy w Kielcach, który zwrócił się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego:

Czy należności komornika z tytułu opłat egzekucyjnych stwierdzone prawomocnym postanowieniem wydanym na podstawie art. 770 k.p.c. podlegają przedawnieniu, a jeśli tak, to w jakim terminie?

Sąd Najwyższy rozwiewa wątpliwości

W dniu 11.09.2020 roku, Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze III CZP 84/19 podjął uchwałę, która rozstrzyga wątpliwości związane z terminem przedawnienia roszczeń wynikających z opłat egzekucyjnych.

Stwierdzona prawomocnym postanowieniem komornika sądowego (art. 770 k.p.c.) należność z tytułu opłat egzekucyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1309 ze zm.) przedawnia się w terminie właściwym dla przedawnienia kosztów sądowych.

ZOBACZ TAKŻE: Przedawnienie długu – co warto wiedzieć?

W tym miejscu sięgamy po ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a konkretnie przepis art. 116. Roszczenie Skarbu Państwa o uiszczenie kosztów sądowych przedawnia się z upływem trzech lat, licząc od dnia, w którym nastąpiło prawomocne zakończenie sprawy.

Przez prawomocne zakończenie sprawy, należy rozumieć uprawomocnienie postanowienia komornika o wysokości naliczonych kosztów egzekucyjnych.

Jest to niewątpliwie bardzo dobra wiadomość dla tysięcy osób, które kilka lat temu otrzymały takie postanowienie:

Postanowienie o kosztach postępowaniaPostanowienie o kosztach postępowania

EDIT: 08.08.2021

Nasze działania są skuteczne – kolejne umorzenie egzekucji

Poniżej znajdziecie postanowienie sądu, nakazujące komornikowi umorzenie egzekucji przedawnionych kosztów komorniczych. Na nasz wniosek o umorzenie komornik oczywiście odmówił umorzenia. Na to postanowienie wnieśliśmy skargę do sądu, która okazała się skuteczna. Finalnie – komornik umorzył egzekucję.

Postanowienie nakazujące umorzenie egzekucjiPostanowienie o umorzeniu egzekucji

Uważaj na korespondencję od komornika

Niestety, jest też druga strona medalu.

Zapewne wiele kancelarii komorniczych do końca roku „odpali drukarki” i zacznie hurtowo wszczynać egzekucję kosztów komorniczych wynikających ze starych spraw, tak aby przerwać bieg terminu przedawnienia. Pamiętaj, że komornik zajnie Twój rachunek zanim otrzymasz pismo o zajęciu wierzytelności. Jeżeli miałeś kiedyś egzekucję komorniczą i nie zapłaciłeś naliczonej opłaty egzekucyjnej – napisz do nas już teraz.

Napisz lub zadzwoń - tel: 799 709 399

Wyślij aktualne zawiadomienie o wszczęciu egzekucji lub dokumenty z wcześniejszego postępowania komorniczego, a my BEZPŁATNIE sprawdzimy, czy koszty te są należne oraz czy możliwe jest ich uchylenie.


Opinie klientów