KRUK – Prokura NSFIZ, uznanie długu, wpłata raty i wygrana w sądzie